Return to flip book view

Barometer voor zelfstandigen en kmo's - Golf 7

Page 1

HALFJAARLIJKSE BAROMETER Over de vooruitzichten van zelfstandigen en KMO s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest RESULTATEN SEPT 2021 2021 EDITIE 7 TELEWERK

Page 2

Voorliggend zijn de resultaten van de halfjaarlijkse Barometer die door Brupartners Zelfstandige Ondernemers werd afgenomen tussen 15 september 2021 en 21 oktober 2021 Voor dit onderzoek werd een steekproef van 328 beroepsbeoefenaars bedrijfsleiders van KMO s of zelfstandigen waarvan de maatschappelijke zetel en of uitbatingszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is via een online enqu te bevraagd De eerste barometer G1 werd afgenomen in het najaar van 2018 Momenteel zijn we toe aan de 7de golf G7 GOLF 1 najaar 2018 normale situatie GOLF 2 lente 2019 kort voor verkiezingen in mei GOLF 3 sept okt 2019 kort na federale en regionale verkiezingen GOLF 4 maar 2020 enqu te niet plaatsgevonden eerste lockdown GOLF 5 oktober 2020 nieuwe COVID piek gedeeltelijke lockdown Vestgingsplaats onderneming TOP 5 1 Brussel stad 2 Ukkel 3 Elsene 4 Etterbeek 5 Schaarbeek 22 4 9 8 4 8 4 7 8 56 1 Brussel stad 2 Elsene 3 Ukkel 4 Etterbeek 5 Schaarbeek Activiteitsector Voor verdere analyse in dit rapport verdelen we de sectoren onder in 18 9 Industrie 10 1 Andere DEC 2020 start eerste vaccinatiecampagne GOLF 6 maart 2021 beperkende maatregelen wegens COVID piek GOLF 7 sept 2021 versoepelde maatregelen 25 3 OKT 2021 einde eerste vaccinatiecampagne Voor een heldere analyse van de resultaten wordt in dit rapport een onderscheid gemaakte tussen het luik ACTUAVRAGEN en het luik ONDERNEMERSPERSPECTIEVEN VOORUITZICHTEN 19 2 10 7 8 5 7 6 4 51 8 45 7 Handel horeca en consumentgerichte diensten Diensten

Page 3

HALFJAARLIJKSE BAROMETER FOCUS TELEWERK FOCUS TELEWERK FOCUS TELEWERK FOCUS TELEWERK 01

Page 4

De voordelen van telewerk Percentage ondernemers dat aan telewerk doet N 312 Bij de Brusselse KMO s en zelfstandigen werd gepolst naar het percentage van werknemers dat telewerkt v r en na afloop van de corona crisis We merken logischerwijze sterke verschuivingen op naar meer telewerk de voordelen ervan zijn divers N 121 0 1 20 21 40 41 60 61 80 81 100 59 16 6 5 1 13 100 40 11 5 7 8 29 100 19 5 1 2 7 16 64 53 46 26 26 19 16 11 8 31 De voordelen van telewerk Bij de vraag rond voordelen van telewerk was er een antwoordoptie andere beschikbaar Een aantal respondenten gaf aan dat ze deze vraag noodgedwongen moesten beantwoorden hoewel ze niet aan telewerk kunnen doen horeca garagist Met een zekere uitval als gevolg Om vertekening te voorkomen werden deze respondenten eruit gefilterd Vermindering van het aantal verplaatsingen Betere balans tussen werk en priv Flexibele uren beschikbaarheid Lagere kosten voor kantoren wagenpark fleet Verminderde CO voetafdruk voor mijn onderneming Verhoogde motivatie van de medewerkers Vermindering van afwezigheid op het werk Verhoging van het wervingspotentieel Nieuwe commerci le opportuniteiten Andere gelieve te verduidelijken TOP 3 N 112 64 56 48 30 28 26 14 5 28 Vermindering van het aantal verplaatsingen TOP 3 Flexibele uren beschikbaarheid Betere balans tussen werk en priv Kostenreductie Verminderde CO voetafdruk voor mijn onderneming Weinig verandering ik heb altijd vanop afstand gewerkt Nieuwe commerci le opportuniteiten Verhoogde motivatie Andere gelieve te verduidelijken

"Vergelijkbare voordelen voor ondernemers met of zonder personeel 

(licht verschillende volgorde)"


Page 5

Verdeling per ondernemingsgrootte De voordelen van telewerk Vermindering van het aantal verplaatsingen Flexibele uren beschikbaarheid Betere balans tussen werk en priv Andere gelieve te verduidelijken Lagere kosten voor kantoren wagenpark fleet Verminderde CO voetafdruk van mijn onderneming Vermindering van afwezigheid op het werk Nieuwe commerci le opportuniteiten Verhoogde motivatie van de medewerkers Verhoging van het wervingspotentieel 66 49 46 46 27 19 15 15 12 5 50 47 50 30 20 30 17 7 37 13 83 28 61 28 28 22 6 0 28 17 50 60 80 30 20 50 0 0 10 0 56 50 63 0 31 31 44 0 6 19 Vermindering van het aantal verplaatsingen’ is het belangrijkste voordeel voor ondernemingen met 1-4 VTE, 5-9 VTE en 10-19 VTE. Voor de grootste ondernemingen geniet ‘Flexibele uren/beschikbaarheid’ het meeste belang. Voor alle ondernemingsgroottes is de top 3 van toepassing als belangrijkste voordelen.

Page 6

Impact van telewerk in andere bedrijven N 239 De drempels van telewerk N 121 57 41 38 31 30 26 21 17 11 9 20 Verminderde cohesie van mijn team Mijn activiteit leent zich er niet toe Mentale psychische fysieke gezondheid van mijn medewerkers Verlies van controle over de werkresultaten Dalende arbeidskwaliteit productiviteit Verlies van focus op de ondernemingsdoelen Niet beschikken over de benodigde faciliteiten apparatuur Wet en regelgeving Aanpassingskosten van het informaticasysteem Werknemers willen het niet Andere gelieve te verduidelijken 40 32 30 19 18 15 13 4 3 Geen Omzetverlies Daling van het aantal klanten NEGATIEVE IMPACT Leveringsproblemen met leveranciers Wijziging van mijn product of dienstenaanbod Andere gelieve te verduidelijken Ander type klanten Toename van het aantal klanten Omzetstijging Werkorganisatie de komende maanden N 112 45 38 36 34 29 26 20 20 15 13 25 Afname van de werkzaamheden door gebrek aan persoonlijk contact Weinig verandering ik heb altijd vanop afstand gewerkt Mijn activiteit leent zich er niet toe Niet beschikken over de benodigde faciliteiten infrastructuur Mijn mentale psychische fysieke gezondheid Mijn klanten willen het niet Dalende arbeidskwaliteit productiviteit Aanpassingskosten van het informaticasysteem Wet en regelgeving Verlies van focus op de ondernemingsdoelen Andere gelieve te verduidelijken N 239 Gemengde werkregeling met meer telewerk dan v r de crisis 41 14 Ik weet het nog niet 14 16 41 Gemengde werkregeling met telewerk gelijk aan v r de crisis 16 29 Terug naar 100 op de werkvloer 29

Page 7

Verdeling per ondernemingsgrootte Drempels telewerk Verminderde cohesie van mijn team Mijn activiteit leent zich er niet toe Dalende arbeidskwaliteit productiviteit Mentale psychische fysieke gezondheid van mijn medewerkers Verlies van controle over de werkresultaten Verlies van focus op de ondernemingsdoelen Andere gelieve te verduidelijken Niet beschikken over de benodigde faciliteiten apparatuur Wet en regelgeving Werknemers willen het niet Aanpassingskosten van het informaticasysteem 49 44 31 31 31 29 24 20 17 14 12 63 40 27 43 27 27 23 13 13 13 10 50 56 17 28 39 28 17 28 6 11 22 80 40 30 50 0 30 10 20 20 10 10 63 31 25 50 44 19 19 19 25 6 0 25 30 42 18 14 17 16 3 4 44 40 28 21 19 18 14 2 2 38 34 28 21 21 14 21 3 3 24 35 41 18 18 29 0 0 0 40 50 20 30 40 10 0 0 20 7 7 60 0 20 7 0 0 7 11 11 0 33 44 67 11 11 11 28 28 25 19 33 32 18 18 34 48 3 14 24 71 6 0 10 90 0 0 20 80 0 0 44 44 0 11 Impact telewerk in andere bedrijven Daling van het aantal klanten Omzetverlies Geen Leveringsproblemen met leveranciers Andere gelieve te verduidelijken Wijziging van mijn product of dienstenaanbod Ander type klanten Omzetstijging Toename van het aantal klanten Werkorganisatie komende maanden Terug naar 100 op de werkvloer Gemengde werkregeling met meer telewerk dan v r de crisis Gemengde werkregeling met telewerk gelijk aan v r de crisis Ik weet het nog niet

Ondernemers kiezen overwegend voor een gemengde werkregeling met meer telewerk dan voor de crisis (41%). 

Bijna 1/3 kiest voor 100% terugkeer naar de werkvloer. Dit geldt vvnl. voor de kleinere ondernemingen. In de grotere ondernemingen verkies het overgrote deel een gemengde werkregeling met meer telewerk dan voor de crisis.  

Voor nagenoeg alle ondernemingsgroottes (uitgez. 10-19 VTE) 

is de verminderde cohesie van het team de belangrijkste drempel. 


In de grotere ondernemingen geniet ook het verlies van controle over de werkresultaten belangrijke aandacht.


Ongeveer 40 % van de ondernemers stipt aan dat telewerk in andere ondernemingen geen impact heeft op hun activiteit. De overige ervaringen zijn eerder negatief. 

Page 8

HALFJAARLIJKSE BAROMETER BAROMETER BAROMETER BAROMETER BAROMETER 02 MUSIC ON DEMAND ANYTIME ANYWHERE

Page 9

Evolutie van de situatie in uw onderneming 20 6 16 7 15 9 15 9 14 6 N 233 De levenskwaliteit De omzet Het plezier waarmee de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend Het orderboek aantal klanten De activiteit conjunctuur binnen uw sector VERBETERD 1 op 5 respondenten geeft aan dat zijn of haar levenskwaliteit verbeterd is STABIEL Bijna 3 op 4 respondenten geeft aan dat de kwaliteit van het personeel de afgelopen 6 maand stabiel is gebleven Ook de motivatie en de mate van tewerkstelling bleef voor het overgrote deel van de respondenten gelijk 74 7 67 4 66 5 58 4 52 4 De kwaliteit van het personeel De motivatie van het personeel De tewerkstelling aantal personen tewerkgesteld De betalingstermijn van klanten Het plezier waarmee de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend VERSLECHTERD Iets minder dan de helft van de respondenten geeft aan dat hun kasmiddelen en de omzet de afgelopen 6 maanden een negatieve evolutie hebben doorgemaakt De rentabiliteit van de activiteiten de conjunctuur binnen de sector en de financi le middelen voor investeringen volgen op de voet 48 9 48 1 47 2 46 8 45 5 De kasmiddelen de vrije kasstroom De omzet De rentabiliteit van de activiteiten De activiteit conjunctuur binnen de sector De financi le middelen die beschikbaar zijn voor investeringen

Page 10

Evolutie van de situatie in uw onderneming Het plezier waarmee u uw beroepsactiviteit uitoefent De kwaliteit van uw personeel 6 18 21 16 De motivatie van uw personeel 13 16 13 10 N 233 35 32 28 33 18 14 19 24 22 20 24 26 19 32 10 18 16 Uw levenskwaliteit 41 23 De tewerkstelling aantal personen tewerkgesteld 4 11 14 9 9 11 15 17 16 22 17 38 45 7 6 17 18 12 21 32 34 31 28 27 32 42 47 45 41 40 38 59 55

Page 11

Evolutie van de situatie in uw onderneming Het orderboek aantal klanten 8 26 25 20 N 233 37 32 30 14 16 54 44 70 De activiteit conjunctuur binnen uw sector 10 12 14 15 22 23 41 43 37 47 56 De betalingstermijn van uw klanten 5 6 8 4 13 15 De gezondheid van uw bedrijf 14 9 11 13 30 32 30 39 40 37 28 27 28 32 27 37 53 52 70

Page 12

Evolutie van de situatie in uw onderneming De omzet 28 31 22 10 15 17 N 233 39 33 29 71 60 48 De rentabiliteit van uw activiteiten 12 8 11 12 22 24 44 40 38 47 56 69 De kasmiddelen de vrije kasstroom 11 10 10 12 21 26 40 39 40 49 65 60 De financi le middelen beschikbaar voor investeringen 7 6 9 9 18 19 41 41 39 46 64 63

Page 13

Evolutie van de situatie in uw onderneming N 23 Verbeterd Stabiel Verslechterd 17 13 4 22 0 26 17 30 13 22 22 30 23 26 43 61 30 78 26 48 30 70 57 57 43 57 57 43 35 48 22 48 35 39 17 22 22 26 17 De rentabiliteit van uw activiteiten De betalingstermijnen van uw klanten De financi le middelen die beschikbaar zijn voor investeringen De kasmiddelen de vrije kasstroom De kwaliteit van uw personeel Uw levenskwaliteit De activiteit conjunctuur binnen uw sector De omzet De motivatie van uw personeel Het plezier waarmee u uw beroepsactiviteit uitoefent De gezondheid van uw bedrijf Het orderboek aantal klanten De tewerkstelling het aantal personen dat wordt tewerkgesteld verschil positief negatief 40 De rentabiliteit van uw activiteiten De betalingstermijnen van uw klanten 30 De financi le middelen die beschikbaar zijn voor investeringen 31 De kasmiddelen de vrije kasstroom 26 De kwaliteit van uw personeel 22 Uw levenskwaliteit 22 De activiteit conjunctuur binnen uw sector 18 De omzet 9 De motivatie van uw personeel 4 0 Het plezier waarmee u uw beroepsactiviteit uitoefent 0 De gezondheid van uw bedrijf Het orderboek aantal klanten 4 De tewerkstelling het aantal personen dat wordt tewerkgesteld 6

Page 14

Evolutie van de situatie in uw onderneming N 48 Verbeterd Stabiel Verslechterd 15 6 8 10 17 13 13 17 6 2 0 19 13 15 33 35 31 21 31 33 25 50 60 73 38 50 71 60 56 58 63 56 54 58 44 38 27 44 38 De activiteit conjunctuur binnen uw sector De financi le middelen die beschikbaar zijn voor investeringen De rentabiliteit van uw activiteiten De kasmiddelen de vrije kasstroom De omzet De gezondheid van uw bedrijf Uw levenskwaliteit Het orderboek aantal klanten De motivatie van uw personeel De kwaliteit van uw personeel De betalingstermijnen van uw klanten Het plezier waarmee u uw beroepsactiviteit uitoefent De tewerkstelling het aantal personen dat wordt tewerkgesteld verschil positief negatief 56 54 48 48 46 43 41 41 38 36 27 25 25 De activiteit conjunctuur binnen uw sector De financi le middelen die beschikbaar zijn voor investeringen De rentabiliteit van uw activiteiten De kasmiddelen de vrije kasstroom De omzet De gezondheid van uw bedrijf Uw levenskwaliteit Het orderboek aantal klanten De motivatie van uw personeel De kwaliteit van uw personeel De betalingstermijnen van uw klanten Het plezier waarmee u uw beroepsactiviteit uitoefent De tewerkstelling het aantal personen dat wordt tewerkgesteld

Page 15

Evolutie van de situatie in uw onderneming N 122 Verbeterd Stabiel Verslechterd 5 10 7 13 11 13 13 11 16 7 20 6 10 55 46 52 43 48 48 49 56 53 72 49 80 74 40 44 40 43 40 39 38 33 31 20 30 15 16 De betalingstermijnen van uw klanten De kasmiddelen de vrije kasstroom De financi le middelen die beschikbaar zijn voor investeringen De omzet De rentabiliteit van uw activiteiten Het orderboek aantal klanten De activiteit conjunctuur binnen uw sector De gezondheid van uw bedrijf Het plezier waarmee u uw beroepsactiviteit uitoefent De tewerkstelling het aantal personen dat wordt tewerkgesteld Uw levenskwaliteit De kwaliteit van uw personeel De motivatie van uw personeel verschil positief negatief 35 34 33 30 29 25 25 22 15 13 10 9 7 De betalingstermijnen van uw klanten De kasmiddelen de vrije kasstroom De financi le middelen die beschikbaar zijn voor investeringen De omzet De rentabiliteit van uw activiteiten Het orderboek aantal klanten De activiteit conjunctuur binnen uw sector De gezondheid van uw bedrijf Het plezier waarmee u uw beroepsactiviteit uitoefent De tewerkstelling het aantal personen dat wordt tewerkgesteld Uw levenskwaliteit De kwaliteit van uw personeel De motivatie van uw personeel

Page 16

Evolutie van de situatie in uw onderneming N 40 Verbeterd Stabiel Verslechterd 15 15 18 3 15 20 20 13 10 28 13 13 13 33 33 30 60 35 30 30 55 65 35 68 75 75 53 53 53 38 50 50 50 33 25 38 20 13 13 De kasmiddelen de vrije kasstroom De rentabiliteit van uw activiteiten De activiteit conjunctuur binnen uw sector De betalingstermijnen van uw klanten Het orderboek aantal klanten De omzet De financi le middelen die beschikbaar zijn voor investeringen De gezondheid van uw bedrijf Het plezier waarmee u uw beroepsactiviteit uitoefent Uw levenskwaliteit De motivatie van uw personeel De tewerkstelling het aantal personen dat wordt tewerkgesteld De kwaliteit van uw personeel verschil positief negatief 38 38 35 35 35 30 30 20 15 10 7 0 0 De kasmiddelen de vrije kasstroom De rentabiliteit van uw activiteiten De activiteit conjunctuur binnen uw sector De betalingstermijnen van uw klanten Het orderboek aantal klanten De omzet De financi le middelen die beschikbaar zijn voor investeringen De gezondheid van uw bedrijf Het plezier waarmee u uw beroepsactiviteit uitoefent Uw levenskwaliteit De motivatie van uw personeel De tewerkstelling het aantal personen dat wordt tewerkgesteld De kwaliteit van uw personeel

Page 17

N 218 Be nvloedende factoren in de afgelopen 6 maanden Opmerking Tijdens de laatste Barometer werd de antwoordoptie neutraal niet meegenomen als keuzemogelijkheid bij deze vraag Er wordt daarom geen vergelijking gemaakt met eerdere golven omdat dit een vertekend beeld zou kunnen opleveren Positieve Negatieve invloed invloed De loonkosten De energiekosten De beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten De onveiligheid diefstal vandalisme De stadsinrichtingen werken voetgangerszones gedeelde ruimtes De toegang tot krediet De milieuverplichtingen De vlotte bereikbaarheid van uw klanten De vlotte bereikbaarheid van uw kantoren De openbare steun subsidies op vlak van werkgelegenheid De doeltreffendheid van uw organisatie vereniging unie federatie De openbare steun subsidies op het vlak van consultancy opleiding De openbare steun subsidies op het vlak van investeringen 18 23 24 26 31 34 37 40 44 45 46 47 50 82 77 76 74 69 66 63 60 56 55 54 53 50 Verschil 64 54 52 48 38 32 26 20 12 10 8 6 0 Voor deze antwoordopties is een grote positieve negatieve invloed merkbaar Bij elke factor kozen meer respondenten overwegend voor negatieve invloed

Page 18

Be nvloedende factoren in de afgelopen 6 maanden Positieve invloed Negatieve invloed 11 89 11 89 24 25 25 76 75 75 31 69 33 67 36 65 36 65 36 65 36 47 64 53 50 50 10 90 12 88 13 16 18 87 84 82 20 80 25 75 25 75 31 69 38 62 40 44 61 56 45 55 De energiekosten De stadsinrichtingen werken voetgangerszones gedeelde ruimtes De milieuverplichtingen De loonkosten De onveiligheid diefstal vandalisme De vlotte bereikbaarheid van uw klanten De beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten De vlotte bereikbaarheid van uw kantoren De openbare steun subsidies op het vlak van investeringen De toegang tot krediet De openbare steun subsidies op vlak van werkgelegenheid De doeltreffendheid van uw organisatie vereniging unie federatie De openbare steun subsidies op het vlak van consultancy opleiding De energiekosten De loonkosten De onveiligheid diefstal vandalisme De milieuverplichtingen De stadsinrichtingen werken voetgangerszones gedeelde ruimtes De beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten De openbare steun subsidies op vlak van werkgelegenheid De vlotte bereikbaarheid van uw klanten De doeltreffendheid van uw organisatie vereniging unie federatie De openbare steun subsidies op het vlak van investeringen De vlotte bereikbaarheid van uw kantoren De toegang tot krediet De openbare steun subsidies op het vlak van consultancy opleiding N 21 N 45

Page 19

Be nvloedende factoren in de afgelopen 6 maanden Positieve invloed Negatieve invloed 19 81 21 79 25 27 30 75 73 70 30 70 38 62 42 58 45 55 46 54 51 56 49 44 57 43 24 76 32 68 38 40 44 62 60 56 46 54 48 52 50 50 52 48 52 48 62 63 38 37 64 36 De loonkosten De beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten De energiekosten De toegang tot krediet De stadsinrichtingen werken voetgangerszones gedeelde ruimtes De onveiligheid diefstal vandalisme De milieuverplichtingen De vlotte bereikbaarheid van uw kantoren De vlotte bereikbaarheid van uw klanten De openbare steun subsidies op het vlak van consultancy opleiding De doeltreffendheid van uw organisatie vereniging unie federatie De openbare steun subsidies op vlak van werkgelegenheid De openbare steun subsidies op het vlak van investeringen De loonkosten De onveiligheid diefstal vandalisme De energiekosten De beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten De toegang tot krediet De vlotte bereikbaarheid van uw klanten De doeltreffendheid van uw organisatie vereniging unie federatie De openbare steun subsidies op vlak van werkgelegenheid De openbare steun subsidies op het vlak van investeringen De openbare steun subsidies op het vlak van consultancy opleiding De stadsinrichtingen werken voetgangerszones gedeelde ruimtes De milieuverplichtingen De vlotte bereikbaarheid van uw kantoren N 116 N 36

Page 20

N 216 42 38 36 27 27 26 26 23 21 17 15 14 11 8 7 6 De marketing reclame vertegenwoordiging Uw persoonlijke vorming Business as usual geen bijzondere prioriteit De investeringen in het inrichten van uw lokalen installaties Onderzoek ontwikkeling Het opleiden van uw personeel De investeringen in informaticamateriaal en of telefonie Het aanwerven van personeel Verkoop of overname van andere activiteiten Kapitaalwerving of kredietaanvraag Gespecialiseerde expertise externe consultancy Andere gelieve te verduidelijken De investeringen in materiaal machines De maatschappelijke activiteiten mecenaat sponsoring De investeringen in rollend materieel De inspanningen op het vlak van export De marketing reclame vertegenwoordiging Uw persoonlijke vorming Business as usual geen bijzondere prioriteit De investeringen in het inrichten van uw lokalen installaties Onderzoek ontwikkeling Het opleiden van uw personeel De investeringen in informaticamateriaal en of telefonie Het aanwerven van personeel Verkoop of overname van andere activiteiten Kapitaalwerving of kredietaanvraag Gespecialiseerde expertise externe consultancy Andere gelieve te verduidelijken De investeringen in materiaal machines De maatschappelijke activiteiten mecenaat sponsoring De investeringen in rollend materieel De inspanningen op het vlak van export 29 33 43 19 29 19 19 29 19 10 10 14 10 29 5 5 Prioriteiten voor de komende 6 maanden 56 34 57 27 42 46 31 42 29 38 13 27 31 22 11 9 11 2 11 11 38 23 23 23 32 25 23 17 17 17 7 10 7 3 31 26 37 26 26 9 6 14 17 11 10 14 6 3

Page 21

HALFJAARLIJKSE BAROMETER INDEXBEREKENING INDEXBEREKENING INDEXBEREKENING INDEXBEREKENING 03 MUSIC ON DEMAND ANYTIME ANYWHERE

Page 22

Berekening van de verschillende indexen Toelichting bij interpretatie van de cijfers Voor de indexen Ik en Economisch betekent het cijfer 5 dat de respondenten een status quo van de situatie waarnemen in de afgelopen 6 maanden een status quo van de situatie verwachten in de komende 6 maanden Hoe dichter dit cijfer naar 0 gaat hoe sterker een verslechtering wordt aangenomen of verwacht Hoe dichter dit cijfer naar 10 gaat hoe sterker een verbetering wordt waargenomen of verwacht Voor de twee parameters in de index Ik kunnen we opmerken dat er een verhoging is in vergelijking met golven 5 en 6 De index benadert het cijfer uit de golven 1 en 2 Uw persoonlijke motivatie Het plezier waarmee u uw beroepsactiviteit uitoefent Uw levenskwaliteit GEMIDDELDE 5 2 5 2 4 1 5 1 5 1 4 5 4 8 4 8 4 3 4 4 4 4 4 4 4 8 3 9 4 1 4 9

Voor de twee parameters in de index 'Ik' kunnen we opmerken dat er een verhoging is in vergelijking met golven 5 en 6. De index benadert het cijfer uit de golven 1 en 2.

Page 23

Berekening van de verschillende indexen Toelichting bij interpretatie van de cijfers Voor de indexen Ik en Economisch betekent het cijfer 5 dat de respondenten een status quo van de situatie waarnemen in de afgelopen 6 maanden een status quo van de situatie verwachten in de komende 6 maanden Hoe dichter dit cijfer naar 0 gaat hoe sterker een verslechtering wordt aangenomen of verwacht Hoe dichter dit cijfer naar 10 gaat hoe sterker een verbetering wordt waargenomen of verwacht Voor de index economisch noteren we eveneens een verhoging van het cijfer gemiddelde vs golven 5 en 6 Dit is het geval voor nagenoeg alle specifieke factoren behalve voor de betalingstermijnen van de klanten lichte verslechtering in vergelijking met G5 G6 De omzet Het orderboek aantal klanten De gezondheid van uw bedrijf De rentabiliteit van uw activiteiten De kasmiddelen de vrije kasstroom De activiteit de conjunctuur binnen uw sector De financi le middelen die beschikbaar zijn voor investeringen De betalingstermijnen van uw klanten De concurrentie GEMIDDELDE 4 6 4 7 4 9 4 3 4 3 4 5 4 2 4 5 5 0 4 9 4 9 4 7 4 7 4 6 4 5 4 6 4 9 4 8 4 8 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 0 3 8 3 8 4 1 3 8 3 9 3 8 3 9 4 3 4 7 4 1 4 2 4 2 4 1 4 0 4 2 3 9 4 3 4 5 4 5 4 7 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2

Voor deze index kunnen we eveneens een verhoging van het cijfer (gemiddelde vs golven 5 en 6) opmerken.

Dit is het geval voor nagenoeg alle specifieke factoren, behalve voor ‘de betalingstermijnen van de klanten’ (lichte verslechtering in vergelijking met golven 5 en 6).

Page 24

Berekening van de verschillende indexen Toelichting bij interpretatie van de cijfers Hoe dichter dit cijfer naar 0 gaat hoe sterker een verslechtering wordt aangenomen of verwacht Hoe dichter dit cijfer naar 10 gaat hoe sterker een verbetering wordt waargenomen of verwacht Voor de index Ondernemersklimaat geldt hoe hoger het cijfer hoe positiever de beleving Voor de index Ondernemersklimaat merken we een verbetering van de situatie op in vergelijking met golf 6 maar de indexen zijn nog niet op het niveau van de golven 1 en 2 5 0 5 0 5 1 5 1 4 3 5 2 5 2 5 3 4 7 5 1 5 1 4 3 4 5 4 5 4 5 4 0 4 2 4 4 4 0 4 7 4 9 4 8 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 1 4 4 4 0 4 1 5 1 4 5 5 2 4 4 4 4 4 6 4 0 De openbare steun subsidies op het vlak van consultancy opleiding De openbare steun subsidies op vlak van werkgelegenheid De openbare steun subsidies op het vlak van investeringen De energiekosten De beschikbaareid van gekwalificeerde arbeidskrachten De toegang tot krediet De loonkosten GEMIDDELDE

Ook hier merken we een verbetering van de situatie op in vergelijking met golf 6, 

maar de indexen zijn nog niet op het niveau van de golven 1 en 2.

Page 25

HALFJAARLIJKSE BAROMETER Over de vooruitzichten van zelfstandigen en KMO s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Neem zelf deel 2022 EDITIE 8

Uw bijdrage is zeer waardevol voor ons! 

Vul uw contactgegevens in en neem deel aan de volgende editie van de Barometer. 

Ook alle opmerkingen of suggesties zijn welkom! 


send