simplebooklet thumbnail

of 0

Ana Gayreti - Münevver Erdener


Kurtuluş Savaşı’nın isimsiz kahramanlarıMünevver Erdener!in Ana gayreti kompozisyonu Kurtuluş Savaşı sırasında cephe gerisinde kadınların, yaşlı ana babaların gösterdiği çabayı yansıtıyor... Bir omuzunda yeni doğan bebeği diğer omuzunda mermi ile genç gelin kağnının yanı sıra ilerler. Kocamış öküzlere fazla yük olmaması için yaşlı kadının sırtında taşıdığı mermiler belini bükse de kağnıyı da iterek destek olmaktadır. Yaşlı dede omuzunda tüfeği ve sırtladığı birkaç parça kuru ekmekten oluşan azık çuvalını taşımaktadır ve çaput bağladığı ayakkabısız ayaklarının duyduğu acıya aldırmaz bile. Tüm gücüyle öküzlerini çekmekte olan dayı da mermileri en kısa sürede cepheye ulaştırma çabasındadır.

www.munevvererdener.com