simplebooklet thumbnail

of 0
2015 Manual Penggunaan Modul i-1L5G Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik SPMP  Bahagian Hubungan Industri dan Kebolehpa...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP ISI KANDUNGAN Bil Kandungan Muka Surat 1 Prakata 2 2 Kategori Pengguna 3 3 C...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP PRAKATA Manual penggunaan modul i-1L5G ini diterbitkan untuk dijadikan sebagai rujukan ...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP KATEGORI PENGGUNA Pentadbir SPMP   Terdiri daripada Pegawai SPMP Politeknik Pegawai ...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP CARTA ALIR SKOP PENGGUNA i-1L5G Pengguna Pentadbir SPMP Mula Tetapkan Pentadbir Modul...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP LOGIN 1. URL Kakitangan Politeknik http  spmp..........edu.my contoh http  spmp.pkb...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP PENTADBIR SPMP Tetapan Pentadbir Modul SPMP i. Fungsi Menu ini membolehkan pentadbir s...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP Klik disini Jabatan Pendidikan Politeknik  7
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP PENTADBIR MODUL 1L5G ADMINISTRATOR 1. Paparan Menu Pentadbir 2. Daftar Tahap Penggun...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP b. Masukkan sebahagian nama, contoh Jika  Mohamad Ali  , masukkan  Ali  sahaja p...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP 3. Daftar Mentor i. Fungsi Mendaftarkan pensyarah mentor berdasarkan senarai graduan me...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP e. Butang  Pilih Semua  adalah untuk menanda keseluruhan graduan dalam senarai dan ...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP 6. Kemaskini Data Graduan Mengikut No Pendaftaran atau No KP i. Fungsi Membolehkan pent...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP Jabatan Pendidikan Politeknik  13
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP PENYELARAS SISTEM 1L5G JABATAN 1. Paparan Menu Penyelaras 2. Daftar Mentor i. Fungsi M...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP 3. Memadam Data Pelajar i. Fungsi Memadam data graduan dari sistem 1L5G. Peroses ini me...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP 4. Kemaskini Data Graduan Mengikut Mentor i. Fungsi Menu ini digunakan oleh penyelaras ...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP 5. Kemaskini Data Graduan Mengikut No Pendaftaran atau No KP iii. Fungsi Membolehkan pe...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP Jabatan Pendidikan Politeknik  18
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP PENSYARAH 1L5G MENTOR 1. Paparan Menu Pensyarah 1L5G Mentor  2. Kemaskini Data Oleh...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP Jabatan Pendidikan Politeknik  20
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP GRADUAN i. Fungsi Menu ini membolehkan graduan mengemaskini maklumat peribadi masing-m...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP LAPORAN Laporan yang boleh dijana dalam modul i-1L5G adalah    Laporan Mengikut Pera...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP Jabatan Pendidikan Politeknik  23
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP Jabatan Pendidikan Politeknik  24
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP PENGHARGAAN Penghasilan Manual Pengguna ini adalah hasil usaha dan komitmen dari para p...
MANUAL PENGGUNA MODUL I-1L5G SPMP Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi  Puan Yusma Binti Yusof Ketua Penolong Pengara...