simplebooklet thumbnail

of 0

CONCEPT

Een kwartslag draaien aan de top is vaak rondjes draaien aan de onderkant. Daarom gaat verandering voor Simona Hollinger over
alignment. Over het doordenken en stroomlijnen van het waarom van een verandering tot in de haarvaten van de organisatie. Van
boven naar beneden, van voor naar achter en van links naar rechts. Anders gaat het niet werken.
Visies en plannen concreet maken, dat is wat
Simona doet en kan. En waar ze bewezen
goed in is. ‘Doorvertalen’, noemt ze dat zelf.
Niet in wollig jargon, maar in gewone
mensentaal. Simona: ‘Je kunt niet volstaan met
een riedel als: we moeten sneller,
klantgerichter en flexibeler gaan werken. Dat
zijn buzzwords. Je moet het proces van voor
naar achter doordenken: wie gaat straks wat
doen? Wat betekent dat voor je sales? Voor je
marketing? Wat betekent dat voor de
dossierbehandelaar? Waar wordt die dan
morgen op afgerekend? Wat zijn dan je KPI’s?
Wat betekent dat voor je teams? Waar ga je
dan op sturen? Daar zit ook een vraag bij als:
hoe ziet straks het verdienmodel er uit en waar
moet je dan goed in zijn?’
1. STROOMLIJNEN
Dat is het concreet maken van het grote
verhaal. En dat bedoelt Simona met
alignment; het afstemmen van het verhaal en
de concrete veranderingen in de organisatie.
Daar zit een harde kant aan: het snappen van
de business en de manier waarop een
organisatie haar geld verdient. Maar ze betrekt
hier ook de zachte kanten van de verandering
bij: wat betekent dat in termen van wie we
zijn? Voor onze identiteit, voor onze cultuur,
voor het leiderschap? Uiteindelijk, zegt ze,
vloeit daar ook een HR-strategie uit voort die
daarmee gestroomlijnd moet zijn.
2. DOOR-VERTALEN
Cultuur. Het woord is gevallen. Cultuur speelt
in haar werk altijd een rol. Simona: ‘Wat ik nog
wel eens zie is dat mensen denken dat ze een
cultuur snappen, maar ze staan erboven. Je
kunt een cultuur pas echt snappen als je er
respect voor hebt.’ Zelf is Simona kind van

CONCEPT

Tsjechische ouders, die als politiek vluchteling
naar Nederland kwamen. Die ervaring heeft ze
uitgebouwd met haar ervaring als consultant
en later partner bij Hay Group in grote
internationale consultancy-opdrachten. Ze
weet al van jongs af aan hoe gevoelig
cultuurverschillen kunnen liggen: ‘Ik heb
jarenlang in België gewerkt. Een land dat heel
dichtbij is, maar cultureel wezenlijk verschilt.
Die verschillen gaan veel verder dan een glas
karnemelk of wijn bij de lunch. Het gaat om de
manier waarop wordt gecommuniceerd, de
manier waarop beslissingen worden genomen
en de manier waarom mensen worden
aangestuurd. Wij zijn als Nederlanders heel
trots op onze directheid, maar komen daar in
de praktijk niet zo ver mee in een land als
België. Het wordt vaak als respectloos en
onbeleefd ervaren.’ Cultuur is ook minder
zacht dan mensen denken. Het heeft een
directe invloed op de cijfers van een
organisatie. Overnames stranden vaak op
culturele verschillen. Als je dat weet, is het
bewust managen van cultuur niets wolligs,
maar een business beslissing.
3. LEREN
Internationale ervaring is, zegt ze, belangrijk.
Niet om de internationale ervaring zelf, maar
om wat je ervan hebt geleerd. Simona: ‘Ik heb
van niemand zoveel geleerd als van mijn
internationale collegas en klanten, die kijken
net weer anders en brengen net weer andere
inzichten mee.’ Ze heeft daardoor geleerd zich
heel snel aan te passen en snel een cultuur in
een organisatie eigen te maken. Dat is volgens
haar belangrijk om je doelen te bereiken. Om
je in die organisatie te kunnen bewegen en
om die organisatie te kunnen helpen. Helpen
begint volgens Simona met snappen, maar
snappen alleen is niet genoeg: ‘Je moet ook
voelen. Ik heb respect voor de
organisatiecultuur en win daardoor
Wat ik toevoeg !
is dat ik veel
internationale
ervaring heb en !
bij tientallen
organisaties in !
de keuken !
heb gekeken.

CONCEPT

makkelijker vertrouwen. En dat heb je nodig
als je iets wilt laten landen in een organisatie.
4. VERTROUWEN
Het gaat om persoonlijk vertrouwen. Simona:
‘Ik heb mijn ethiek hoog zitten en doe alleen
opdrachten waarvan ik weet dat ik ze tot een
succes kan maken. Dat ben je in mijn vak aan
je klant verplicht.’ Het is ook belangrijk om
soms nee te zeggen tegen klanten, omdat dat
uiteindelijk beter voor ze is. Klanten kiezen
volgens haar in de eerste instantie voor de
persoonlijke klik: heb ik het gevoel dat jij mij
kunt helpen? Dat jij dit voor mij kunt doen? Pas
je bij deze cultuur? Breng je de ervaring mee
die nodig is? Simona: ‘Zo basic is het. Een
klant moet bij een consultant het gevoel
hebben: ze kan het.’ Ze weet waar ze over
praat, laat een gestructureerde aanpak zien,
brengt tools en instrumenten mee en weet
hoe en wanneer ze die moet inzetten. Ze kan
Je kunt een cultuur
pas echt snappen als je
er respect voor hebt

CONCEPT

CONCEPT

Een kwartslag draaien aan de top is vaak rondjes draaien aan de onderkant. Daarom gaat verandering voor Simona Hollinger o...

CONCEPT

Simona Hollinger | Den Haag
Telefoon
Email
Website

CONCEPT