Olağan Genel Kurul
26/02/2017
Nevzat Akçaoğlu 2015-2014 YK Başkanı
Saygı Duruşu
Genel Kurul Divanı
Faaliyet raporu
sunumu
Denetleme raporu sunumu
FOTOĞRAFLAR: ALİ SEYHUN