Presentation kring psykisk miljö i närmiljö utifrån intervjuer