simplebooklet thumbnail

 

Källkritik på nätet

#Skolbibliotek15

@Ychen06

Hur skaffar elever kunskap?

Lång eller kort version

Ansvarig utgivare

Temapaket

Skribent

UR

5. När föll du senast i en "källkritisk fälla"? Varför? Vilka lärdomar kan du dra ur det, och använda i din undervisning?

7. Källkritik - hör hemma i alla ämnen? Kan du ge praktiska exempel på hur källkritik hör hemma i dina ämnen?

3. Hör rättighetsfrågor och källkritiksfrågor ihop? Hur?

4. Förr var källkritik ett avsnitt i läroboken. Hur integerar vi bäst källkritiken i undervisningen idag?

1. Bacons teori kring vad som hindrar oss att nå kunskap. Hur påverkas dessa hinder av IKT? Stammens fördomar - människans benägenhet att tillskriva naturen en ordning som inte finns.2. Grottans fördomar - medfödda och inlärda individuella begränsningar.3. Torgets fördomar - allmänna fel som beror på språkets makt över tanken.4. Teaterns fördomar - okritisk tro på auktoriteter

2. Alla kan bli publicerade - bra eller dåligt ur källkritiskt hänseende?

6. Hur kan man behålla sin auktoritet medan man undervisar eleverna att ifrågasätta auktoriteter? Påverkas lärarrollen av hur vi arbetar med källkritik?

Diskussionsfrågor: