simplebooklet thumbnail

EPSCement EC350 Snabbtorkande l ttviktsbetong f r grund golv v gg och tak inomhus utomhus Brandklass A2 EPSCement EPSCement AB 134 82 Gustavsberg Tel 08 449 15 35 www epscement com
EPSCement   EC350 Snabbtorkande l ttviktsbetong f r grund, golv, v gg och tak - inomhus  utomhus Brandklass A2 EP...
EPSCement g r bygget l ttare och snabbare MED PUMPBIL eller EPSCement v ger bara cirka 17 av vanlig betong Det betyder att materialet r hela 2 ton l ttare per m3 men starkt nog att klara de flesta krav p h llfasthet Upp till 150 m slang Betong och isolering i ett EPSCement best r av cement och sm luftfyllda partiklar av EPS Expanderad Polystyren v rldens mest anv nda byggisoleringsmaterial Den unika kombinationen ger materialet en m ngd verl gsna egenskaper j mf rt med vanlig betong Snabbtorkande EPSCement r sj lvuttorkande Allt vatten i blandningen f rbrukas vid cementh rdningen Du kan d rf r l gga avj mning eller slipsats redan efter cirka 12 timmar att j mf ra med 3 6 veckor f r vanlig betong som egentligen aldrig blir riktigt torr Reparationsv nligt Du kan i efterhand enkelt reparera eventuella fel i gjutningen S ga bara bort dessa partier och tergjut V rmeisolerande De luftfyllda EPS partiklarna ger betongen mycket goda v rmeisolerande egenskaper Ingen v rme g r f rlorad ned t i konstruktionen utan tas tillvara i golvets yta Dessutom reflekterar materialet v rmestr lningen dit v rmen g r st rst nytta i rummet Brands kert EPSCement r obr nnbart och avger inga gaser vid brandbelastning Problemfritt EPSCement inneh ller n stan ingen fukt och kan d rf r varken ruttna eller m gla Det finns inte heller n gonting i materialet som mikroorganismer kan v xa p och orsaka framtida problem 2 Pumpar 10 m3 timme Processorstyrd kvalitet
  EPSCement g r bygget l ttare och snabbare MED PUMPBIL eller... EPSCement  v ger bara cirka 17 av vanlig betong....
EPSCement kan pumpas sprutas eller l ggas manuellt I 50 L S CK Ger 45 liter f rdig massa EPSCement i s ck kan blandas med vatten i satsblandare och genomstr mningblandare s v l som vanligt f rekommande spackelpumpar men ven f r hand med blandarvisp Se sida 5 M nga anv ndningsomr den EPSCement kan anv ndas f r alla typer av golvkonstruktioner d r ytor beh ver fyllas upp till f rdiga golv Efter bel ggning med avj mning slipsats ger EPSCement golvytor starka nog att bel ggas med matta klinker parkett etc Andra anv ndningsomr den r t ex platta p mark parkeringsd ck v rmeisolerande yttertak med falluppbyggnad och v ggputs inomhus utomhus L tt att blanda Principen r enkel T m s cken i en tunna eller pumptr get starta blandaren h ll i r tt vattenm ngd f r nskad konsistens p massan och gjut Eftersom produkten kan blandas inom ett brett vattenspann 5 8 7 2 liter per s ck kan du sj lv v lja konsistens allt ifr n jordfuktig till n st intill sj lvutj mnande fr n g ng till g ng EPSCement r pumpbar vid vattenhalt 5 8 7 2 liter s ck och l ttflytande vid 6 2 7 2 liter s ck Bel ggningsbar EPSCement r g ngbar och kan bel ggas med avj mningsmassa min 15 mm eller slipsats min 30 mm efter ca 12 timmar vid ca 20 C 50 relativ luftfuktighet och ett visst luftombyte Det gjutna materialet b r inte ligga ppet f r l nge speciellt vid l g tjocklek L gg p avj mningsmassa slipsats diffusions ppen primer eller tillf lligt plastfolie inom 3 dygn efter gjutning L tt att anv nda EPSCement levereras i l tthanterliga 50 literss ckar vikt 17 kg eller med pumpbil direkt p arbetsplatsen 3
  EPSCement kan pumpas, sprutas eller l ggas manuellt I 50 L. S CK  Ger 45 liter f rdig massa  EPSCement  i s ck ...
Konstruktioner med EPSCement f r grund golv v gg och tak Grundl ggning med kantelement Ingjutna installationer p betongbj lklag 11 6 10 9 5 7 1 3 8 2 4 4 3 5 1 1 Betongbj lklag 2 Plast ej ldersbest ndig 3 EPSCement 4 Ventilation ingjuten 5 Avlopp ingjutet 46 Varm och kallvattenr r 5 7 El ingjuten 6 8 Fiberkabel ingjuten 7 9 Rotn t 10 Golvv rme 11 Spackel 6 2 Renoveringsgolv p mark 7 6 5 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Takbj lklag 14 8 9 10 11 13 3 4 13 5 11 7 4 10 5 7 3 2 GOLV 1 Undertak 2 Glespanel 3 Regel 4 Trossbotten 5 Tr bj lklag 6 Plastfolie ej lderbest ndig 7 EPSCement 8 Rotn t 9 Golvv rme ingjuten i flytspackel 10 Flytspackel 11 T tskikt 12 F stmassa 13 Klinker 1 V GG 1 Befintlig v gg betong sten 2 Primer 8 3 EPSCement 4 V ggspackel 5 T tskikt 6 6 F stmassa 7 Kakel 7 4 15 16 12 6 7 6 2 Makadam kapil rbrytande skikt Markduk EPSCement Avloppsr r Varm och kallvattenr r Rotn t Golvv rme ingjuten i flytspackel Flytspackel Badrumsgolv och v gg p tr bj lklag 12 7 1 1 Makadam kapil rbrytande skikt 2 Markduk 3 Kantelement 4 EPSCement 5 Rotn t 6 Golvv rme ingjuten i flytspackel 7 Flytspackel 1 2 8 9 5 10 4 1 11 8 5 12 V gg 13 9 2 6 3 4 1 2 Undertak 3 Glespanel 4 Regel 5 Trossbotten 6 Tr bj lklag 45 x 220 mm 7 Plastfolie ej lderbest ndig 8 EPSCement 39 Rotn t1 10 Flytspackel 2 11 T tskikt 12 Evtl f stmassa beroende p ytskikt 13 Takpannor 14 Klinker 15 Asfalt takpapp 16 Sedumtak gr stak
  Konstruktioner med EPSCement f r grund, golv, v gg och tak Grundl ggning med kantelement Ingjutna installationer p...
S h r enkelt gjuter du med EPSCement Se till att underlag material och blandningsvatten har en temperatur p minst 10 C 1 F RBEHANDLING Tjocklekar uttorkning och torktid Tjocklek EPSCement skall l ggas i en minsta sammanlagd tjocklek av EPSCement och avj mningsmassa slipsats om 50 mm varav minst 30 mm EPSCement EPSCement kan gjutas i ett moment oberoende av tjocklek utan n gon vre gr ns Uttorkning EPSCement r sj lvuttorkande vid vct 0 4 6 4 liter vatten eller mindre Torktid EPSCement kan bel ggas efter 12 timmar F rbehandla alltid underlaget Det r viktigt att underlaget inte suger vatten fr n EPSCement 2 AVV GNING 3 BLANDNING Vid l ggning med vidh ftning mot underlaget F rbehandla underlaget med diffusions ppen golvprimer sp dd med vatten enligt tillverkarens anvisningar Golvytan ska vara ren och fri fr n damm cementhud fett eller andra f roreningar H ll ut blandningen och borsta ut ver hela golvytan Vid l ggning i flytande konstruktion L gg ut ej ldersbest ndig plastfolie p hela golvytan och vik upp mot v ggar och andra anslutningspunkter Folien ska sluta an mot underlaget r r och anslutningspunkter s att inga luftfickor uppst r V g av golvytan Vid l ggning p mark Det rekommenderas ett underlag av tv ttad singel makadam p 150 mm Best m nskad gjuth jd genom att bygga upp avv gda h jdpunkter t ex med betong eller cellplast Placera punkterna i rak linje s t tt att du kan l gga banor av t ex r r utan att de sviktar Se ocks till att banorna kommer s t tt i sidled att ytan n r EPSCement lagts ut kan j mnas ut med r tskiva vilande p minst tv banor samtidigt 4 PUMPNING 5 BEARBETNING Pumpa ut EPSCement massan Sprid massan s j mnt som m jligt min 30 mm med ett visst verskott ver banorna Sv llning upp till 10 kan f rekomma Efterarbeta Bearbeta ytan med r tskiva mot banorna eller med sv rd f r mindre ytor Du kan bearbeta materialet i upp till 1 timme 5 H ll i den torra massan och blanda med vatten H ll s ckens inneh ll i pumptr get Blanda med 5 8 7 2 liter vatten per s ck tills massan f r nskad konsistens f r pumpning och aktuell gjutning 6 AVJ MNING L gg p avj mningsmassa eller slipsats Avj mningsmassa eller slipsats enligt leverant rens anvisning ska l ggas s snart du kan g p gjutningen och absolut senast inom 3 dygn Vid l ngre v ntetid primas diffusions ppen eller t cks EPSCement ytan tillf lligt med plastfolie f r att f rhindra uttorkning
S  h r enkelt gjuter du med EPSCement  Se till att underlag, material och blandningsvatten har en temperatur p  minst ...
EPSCement Betong isolering ljudd mpning i samma material MED PUMPBIL I 50 L S CK eller I N NS DEL FIN HAN RU GVA BYG EPSCEMENT V GER BARA 17 AV VANLIG BETONG men r stark nog att klara de flesta krav p h llfasthet Exempel p anv ndningar Utfyllning V gg och takkonstruktioner t ex i kombination med profilerad pl t Reparation av enskiktsfasad Golvbj lklag Badrum Sj lvisolerande golv Trappor Terrasser Brandcellsindelning vindar l genheter skolor m m Stambyte miljonprogrammet renovering av v tutrymmen i fastigheter m m Material data tg ngstabell Antal m2 Tjocklek tg ng Antal s ckar 10 m2 10 m2 10 m2 10 m2 30 mm 50 mm 70 mm 100 mm 300 liter 500 liter 700 liter 1000 liter 7 12 16 23 1 s ck ger 45 liter f rdig massa L ngd meter x bredd meter x tjocklek mm 45 antal s ckar Densitet 450 kg m3 350 kg m3 uttorkat material Tryckh llfasthet 2 0 MPa V rmeledningstal 0 08 W mK Brandklass www facebook com epscement A2 s1 d0 www instagram com epscement EPSCement EPSCement AB 134 82 Gustavsberg Tel 08 449 15 35 www epscement com
EPSCement   Betong, isolering  ljudd mpning i samma material MED PUMPBIL I 50 L. S CK eller... I N NS DEL FIN HA...