simplebooklet thumbnail

Num rul 1 Februarie 2017 Bucure ti Dosar Dragobete Dragobetele i literatura Activit i Insula K Timp liber La ce facultate vreau
Num rul 1 . Februarie 2017 Bucure ti Dosar ,,Dragobete  Dragobetele  i... literatura Activit  i Insula K Timp li...
COORDONATOR prof Lavinia Corna eanu REDAC IA Daniel Georgescu Maria Nistor Iasmina M riuca Stoian tefan Valentin Albi tefania Alexandra Constantin Nicole P duraru Veronica D nac Karim Amir El Holob Flavius Sindie Lidia Ni u Lavinia R peanu RUBRIC PERMANENT C t lina Olteanu Veronica Zaim Iulian Tru c Elena Mateescu Antonia Tomescu Elena Ispas Ana Maria Ispas Ana Maria Marcu Sorin Br tescu DESIGN Mario Dumitru WEB DESIGN Armand Codreanu REPORTERI B doiu Teodora Ioana
COORDONATOR prof. Lavinia Corna eanu REDAC IA Daniel Georgescu Maria Nistor Iasmina M riuca Stoian  tefan Valentin Al...
Cuprins Activit i AHIMSA 6 Mam pentru o zi 8 Eminescu r m ne Eminescu 10 Insula K 12 Un drum spre performan 14 Dragobete Dragobetele i literatura de Dragobete Poate de aceea dragostea este inexplicabil Iubirea i arhitectura 16 18 22 24 Crea ie Magia dragostei Iubirea Foame de galben 26 28 Timp liber Carture ti Nu mi este indiferent c La ce facultate vreau YouTuberi prefera i Da suntem capabili s ne rezolv m singuri problemele Muzic cinema c r i Vorba Zilei 30 32 34 38 39 40 42
Cuprins Activit  i ,,AHIMSA  6 Mam  pentru o zi      8 Eminescu r m ne Eminescu 10 Insula K 12 Un drum spre p...
4
4
Editorial I ni ial g ndit ca un proiect revista PaperTeen s a transformat pentru noi ntr o pasiune Nou original creativ atitudine se constituie de acum ca deviz sub care ncerc m s ne desf ur m activitatea Ne am dorit o cale pe care s ncepem s ne facem auzi i s ne cultiv m pasiunile s cre tem mpreun s ne deslu im viitorul Poate c nu vom fi cei mai buni poate c vom contraria i vom primi repro uri tim i le consider m inevitabile Credem c aceasta revist este modalitatea prin care vom nv a s g ndim corect s ne afirm m valoarea s g sim solu ii problemelor noastre s form m atitudini PaperTeen nu este locul suficien ei ci r spunsul c ut rilor i descoperirii sensului propriei c l torii Este ncercarea de a fi ntr o lume care din p cate i face prea pu in timp pentru noi Redac ia
Editorial I ni ial g ndit  ca un proiect, revista PaperTeen s-a transformat pentru noi  ntr-o pasiune. Nou, original...
Activita i A AHIMSA socia ia pentru Dialog Intercultural a desf urat n perioada 25 noiembrie Ziua Interna ional mpotriva Violen ei asupra Femeilor 10 decembrie Ziua Interna ional a Drepturilor Omului 2016 campania Call for Ahimsa 16 zile de activism mpotriva violen ei de gen n ntreaga lume cu participarea a 135 de ri La Bucure ti n Gara de Nord a avut loc evenimentul Stop violen ei realizat de reprezentan ii c torva licee bucure tene Colegiul Na ional Ion Luca Caragiale Colegiul Na ional Mihai Eminescu Liceul Teoretic Ion Barbu Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza Colegiul Na ional Octav Onicescu Liceul Teoretic Hristo Botev La activitate au participat Pre edinta Asocia iei pentru Dialog Intercultural doamna prof Tania Nicolau i domnul inspector Adrian Horvat Activitatea a avut loc la ora 17 i a constat n realizarea unei piese de teatru statuie care s reprezinte o scen de violen i realizarea unui poster cu un mesaj mpotriva violen ei De asemenea elevii au inut discursuri n limba englez despre Ahimsa i despre ceea ce au dorit s exprime prin lucrurile realizate Liceul Teoretic Ion Barbu a fost reprezentat de Ana Maria Marcu Daniel Georgescu Alexandra Irina Cazacu Ana Maria Ispas Andrei Mihai Marian Iulian Tru c C t lin Alexandru inc i Andrei Cosmin Valentin Velicu elevi ai clasei X E ndruma i de doamna profesoar Florica Dumitrescu i domnul profesor Florian Cazacu Preg tirea activit ii explic n bun m sur reu ita ei O etap important a fost n elegerea conceptului n jurul c ruia gravita ntregul 6 Daniel Georgescu proiect Lecturile despre AHIMSA non violen a ne au dezv luit complexitatea acestui principiu etic care se refer nu numai la violen a explicit fizic asupra altora ci i la forme mai subtile ale acesteia precum violen a emo ional n planul rela iilor interpersonale limbaj izbucniri temperamentale sarcasm manipulare sau asupra propriei persoane Violent este orice form de exces hranirea excesiv este o form de violen asupra propriului organism ca i asupra persoanelor malnutrite risipa de resurse de orice fel prejudiciaz persoanele lipsite de aceste i genereaz comportamente defectuoase etc Repeti iile la momentului dramatic al statuilor vivante au reprezentat un alt prilej de a colabora i de a produce idei care s au materializat ntr o prezentare reu it Panoul de prezentare a fost unul din punctele forte al liceului nostru De la selectarea materialelor la printare si asamblare pe suport a fost un prilej de munc concret i colectiv c ruia i s au dedicat i al i colegi ai clasei Concluzion nd cred c prin intermediul acestei activit i am reu it s ne facem auzite vocile i am intrat n dialog cu cei care au acelea i p reri cu noi A fost o ocazie prin care am dovedit c munca n echip creativitatea ncrederea n for ele proprii i mai ales convingerile noastre au fost ncununate de succes A fost cu siguran o experien important de neuitat pentru to i
Activita i A   AHIMSA   socia ia pentru Dialog Intercultural a desf  urat  n perioada 25 noiembrie Ziua Interna...
7
7
Activita i Mama pentru o zi Ana Maria Marcu S esiunea de comunic ri tiin ifice desf urat n data de 9 decembrie 2016 la Colegiul Na ional Emil Racovi a reprezentat o reuniune a elevilor n cadrul c reia au fost prezentate i dezb tute eseuri pe tema Scrisoare deschis c tre viitor Odat intra i pe por ile acestei institu ii de nv m nt am fost nt mpina i cu drag de ns i organizatorul acestui proiect doamna profesoar de filosofie a colegiului doamna Dana Oprea ale c rei eforturi s au v dit n reu ita proiectului Activitatea n sine s a eviden it ca un posibil dialog ntre genera ii ca o punte ntre p rin ii de azi i copiii lor dar i ntre noi adolescen ii de azi i p rin ii ce vom deveni Sesiunea s a adresat viitorilor adul i ce vor ndeplini statutul de p rinte ridic ndu le c teva semne de ntrebare Cum voi fi oare n acea postur etc reprezent nd totodat un exerci iu imagistic sub forma visului de perspectiv n care adolescentul i asum statutul de p rinte i l descrie un vis despre m ine despre imaginea de sine transpus peste ani un vis despre bucuriile i temerile de p rinte creionat din perspectiva idealurilor i a realit ilor adolescentine Am luat parte la acest proiect mpreun cu al i trei colegi de clas sub minu ioasa ndrumare a doamnei noastre diriginte doamna profesoar de psihologie Flori Dumitrescu Printre scopurile proiectului putem enumera con tientizarea valorilor necesare ndeplinirii statutului de p rinte n contextul realit ii sociale actuale stimularea g ndirii divergente originale a elevilor stimularea capacit ii reflexive a analizelor 8 comparative ntre diverse puncte de vedere dezvoltarea capacit ii de comunicare prin sus inerea oral a eseurilor dezvoltarea ncrederii n sine prin valorizarea punctelor de vedere sus inute con tientizarea responsabilit ilor ce revin statutului de p rinte dob ndirea unor noi perspective cu privire la alegerea unui model educa ional valorizarea de sine prin capacitatea empatic de a se transpune n rolul de p rinte i prin aprecierea punctului de vedere sus inut n cadrul lucr rilor sesiunii Mai jos v este ata at lucrarea prezentat de mine n cadrul acestei sesiuni de comunic ri Mam de meserie Exist sau nu mama ideal Aceasta i ntrebarea De i poate p re devreme pentru acest g nd recunosc c nu de pu ine ori ncerc s mi imaginez ce a face dac a fi n locul mamei O aud n fiecare sear cum spune c este obosit i c ar vrea s doarm dar n ciuda acestui fapt se duce n buc t rie s preg tesc pachetele pentru a doua zi Spal vasele scoate la dezghe at toate cele necesare pentru cina din seara urm toare umple r ni a cu piper i i face tatei cafeaua pentru diminea Apoi pune hainele la uscat duce gunoiul mi calc uniforma coase nasturele de la palton potrive te alarma ud florile din sufragerie i n sf r it se ndreapt c tre dormitor dar ce s vezi Se opre te la birou unde mi las bani pentru excursie str nge ni te caiete c zute sub scaun scrie felicitarea pentru aniversarea bunicii dar i o list de cump r turi Dup nu uit s pun ap n vasul c elului
Activita i Mama pentru o zi Ana-Maria Marcu S esiunea de comunic ri  tiin ifice, desf  urat   n data de 9 dece...
s verifice dac u a este ncuiat i s sting lumina de pe teras n tot acest timp trece i prin camera mea s m ntrebe cum m simt i ce note am luat Nu uit nici s mi ureze Succes pentru teza de a doua zi i s mi dea ultimele sfaturi V z nd toate acestea i g ndindu m i la bunica mea mam a 12 copii m ntreb Oare eu voi reu i s fac fa a celor 2 copii pe care mi i doresc Voi putea s le ofer toate cele necesare f r s uit nici un detaliu Oare a reu i s ajung la serb rile de la gr dini i s mi amintesc ora la care ncepe edin a cu p rin ii Multe ntreb ri au ncol it n mintea mea r m n nd f r un r spuns concret dar bazate fiind pe sim urile materne ale fiec reia dintre noi Neav nd un frate sau o sor mai mic deci implicit ocazia de a avea permanent n preajm un exemplu gr itor de cre tere i educare a unui copil pot spune c nu a tii cum a reac iona n anumite situa ii Duc nd lipsa acestui etalon imediat apar i fricile i nedumeririle Cum i dai seama de ce pl nge Cum l ii n bra e Ce temperatur trebuie s aib apa c nd face prima b i iar mai t rziu odat cu cre terea micu ului alte probleme i dau b t i de cap Care sunt criteriile de alegere ale gr dini ei sau ale colii Cum reu esc s mi integrez copilul n mod corect i eficient ntr un grup social Cum l feresc de ispitele societ ii cotidiene Ei bine toate acestea i au r spunsul n educa ia celui mic cei apte ani de acas l s nd o mare amprent asupra cet eanului de mai t rziu Un copil exemplu trebuie s tie cum s cear un obiect pentru a l primi i cum s i ndeplineasc responsabilit ile neprivindu le totu i ca pe o r splat nt lnim sute de exemple negative n ziua de ast zi Nu c lc m ntr un supermarket f r s vedem cel pu in un copil r sf at care d r m tot ce i iese n cale care spal cu lacrimi podeaua magazinului doar pentru a primi mai tiu eu ce juc rie care face furori printre prietenii s i n cele mai multe cazuri mamele cedeaz drept consecin a presiunii privirilor celorlal i cump r tori i le opresc odraslelor sc ncetele a ez nd n co pachetul mult dorit abord nd o atitudine total gre it care declan eaz n mintea copilului conexiunea faptului c pu ine lacrimi pref cute i pu in zarv n public o poate ndupleca pe mama fapt ce determin o atitudine de adult conform acestui tipar Dac ne g ndim la un adolescent de 16 17 ani putem spune c impedimentele descrise p n acum ar fi floare la ureche Ei bine la aceast v rst obstacolele de care se pot lovi tinerii sunt de o gravitate mult mai mare at t din punct de vedere psihic c t i medical referindu m aici bine n eles la consumul de tutun i nu numai Psihologic vorbind fumatul este o dependen de nicotin care n r ndul copiilor i tinerilor este considerat o epidemie pediatric Fumatul constituie cel mai important factor de risc ce amenin s n tatea n ntreaga lume la fiecare 6 secunde un om murind din cauza fumatului Acum probabil ve i fi tenta i s spune i c adolescen ii tind s copieze comportamentul p rin ilor sau atitudinile celor din jur crez nd c vor fi la moda ori c vor capta interesul prietenilor Cu toate acestea ns ave i n fa a dvs un puternic contra exemplu Ambii mei p rin i sunt fum tori ns eu nu am avut nici m car tenta ia de a ncerca aceast experien pentru simplul fapt c m deranjeaz viciul lor i fumul care mi nce o eaz privirea de fiecare dat c nd intru n holul apartamentului de banii arunca i pe nimic nici nu mai pomenim Ei bine de aici deriv i tema dezb tut de noi ast zi Eu am reu it s evit i s m feresc de consumul de tutun probabil i din orgoliul personal voind s dovedesc c nu sunt o persoan influen abil Dar cum voi reu i s mi aduc propriul copil la aceast decizie Oare va fi exact ca mine sau voi duce munc de l murire cu el Oare va fuma pe ascuns Oare mi va spune c merge ntr un loc dar de fapt va ajunge n cu totul i cu totul alt parte Voi reu i s i insuflu m car o mic parte din calit ile mele Voi fi capabil s l ndrum pe c i line i lipsite de griji Oare el va fi de acord cu sfaturile mele Le va urma Sau se va face c nu m aude naint nd n ad ncimea acestor g nduri adolescen ii de ast zi vor n elege mult mai u or grija p rin ilor lor dar se vor cufunda pe ei n i n frica de e ec n fa a destinului Dac p rin ii no trii gre esc fa de noi ori exagereaz n unele situa ii noi ne vom feri s le c lc m pe urme n ceea ce prive te educa ia urm toarei genera ii ns dac noi nu suntem tocmai copii perfec i cum vom proceda c nd vom vedea acelea i atitudini dispre uitoare acelea i gre eli i impertinen e la proprii no trii copii Iat o tem extraordinar de g ndire 9
s  verifice dac  u a este  ncuiat   i s  sting  lumina de pe teras .  n tot acest timp, trece  i prin camera me...
Activita i Foto Adrian Oprea Eminescu r m ne Eminescu E ste greu s vorbe ti despre Eminescu f r s ajungi la cli eele care au surprins n cuvinte enorme ntreaga sa personalitate i oper n tot acest r stimp scurs de la dispari ia sa Este greu s vorbe ti despre el acum f r s faci probabil gre eala de a i considera poezia desuet i cu toate astea mai este ceva de spus Cu siguran da 15 ianuarie este data la care ntregul popor rom n s rb tore te aniversarea poetului ziua n care s rb torim nsu i spiritul rom nesc Ce reprezint crea ia sa pentru noi Ceea ce a reprezentat dintotdeauna Cea mai sensibil i nalt treapt a liricii rom ne ti din secolul al XIX lea cea mai vizionar i complex con tiin a literaturii noastre i suntem datori poetului n primul r nd limba n forma ei cald i curg toare i n al doilea r nd nu numai mo tenirea imens pe care ne a l sat o prin opera ci ntreaga evolu ie a lirismului rom nesc Profe ia lui T Maiorescu a fost confirmat literatura poetic rom n va ncepe secolul al XX lea sub auspiciile geniului lui i forma limbei na ionale care i a g sit n poetul Eminescu cea mai frumoas nf ptuire p n ast zi va fi punctul de plecare pentru toat dezvoltarea viitoare a vestm ntului cuget rii rom ne ti De aceea aceast dat nu putea s treac neobservat Comemorarea celor 167 de ani de la na terea poetului ne a creat posibilitatea s deschidem u a timpului i s aducem aproape de sufletele noaste ceea ce ne a pl cut mai mult s nv m despre Eminescu n joac Proiectul a avut ca scop prezentarea unui num r c t mai mare de teme sau motive abordate n crea iile eminesciene sub forma unor posterelor care au fost afi ate pe u ile claselor i dac rezultatul poate c nu a fost n ntregime cel a teptat cu siguran ne am bucurat de ceea ce a ie it o c l torie inedit prin universul liric pe care o puteai face doar plimb ndu te pe holurile liceului Dou s pt m ni n care clasele noastre au avut o adresa o identitate trecerea timpului condi ia geniului iubirea edenul naturist muzica sferelor somnul moartea istoria floarea albastr i at tea altele Proiectul nostru a fost o timid ncercare de a ne apropia de ceea ce etichet m at t de u or f r s cunoa tem pe deplin fundamentul acelei valori Activitatea dedicat zilei lui Eminescu organizat n liceul nostru a avut un impact major impresion nd ntr un mod deosebit prin originalitatea care i a pus amprenta asupra ntregii realiz ri Aceas Foto Adrian Oprea 10
Activita i Foto Adrian Oprea Eminescu r m ne Eminescu E ste greu s  vorbe ti despre Eminescu f r  s  ajungi l...
ta s a deosebit de alte idei prin con inutul i mai ales prin prezentarea ei Ideea de a afi a fragmente din opere motive sau teme legate de crea ia eminescian pe u ile claselor a reprezentat o modalitate de a reactualiza o mic parte din infinitul univers al literaturii ne a declarat o coleg de ale noastre pl cut surprins de crea iile afi ate Acest omagiu adus marelui poet a fost cu adev rat demn de averea cultural inestimabil mo tenit de acest popor ne a m rturisit altcineva Realizarea proiectului despre ziua marelui poet Mihai Eminescu a presupus o documentare temeinic n urma c reia am putut expune un afi care s prind la public Mai nt i am realizat o schi Am selectat ideile cele mai bune i mai importante Desenele au fost realizate cu mult d ruire concentr ndu ne pe fiecare detaliu ni s a dest inuit unul dintre colegii care au lucrat al turi de noi Echipa de proiect clasele a X a D E B a XI a D a XII a D prof coordonator Lavinia Corn eanu Foto Adrian Oprea Cunoa te mi lumea Cunoa te mi lumea este un proiect al Liceului Teoretic Ion Barbu aprobat n cadrul Apelului I CIVITAS 2017 Scopul acestui proiect este de cunoa tere i de n elegere a elevilor cu C E S pentru o mai bun integrare social a acestora Partenerii Liceul Teoretic Ion Barbu ca unitate aplicant n acest proiect sunt Liceul Teoretic Stefan Odobleja sector 5 coala gimnazial Ion Dumitriu sector 6 Scoala gimnazial special nr 9 sector 5 coala gimnazial nr 20 sector 3 i Asocia ia Puzzle Rom nia Activit ile proiectului se vor desf ura n perioada 13 martie 7 aprilie 2017 Dragi elevi din clasele primare i gimnaziale v invit m s v implica i n activit ile de crea ie i de autocunoa tere al turi de p rin ii vo tri pentru a i n elege mai bine pe elevii cu cerin e speciale colegi cu voi n aceast institu ie Pe elevii din clasele liceale i invit m s se implice al turi de noi n organizarea activit ilor Consilier colar Elena Salater 11
ta s-a deosebit de alte idei prin con inutul  i, mai ales, prin prezentarea ei. Ideea de a afi a fragmente din opere, m...
Activita i Insula K I nsula K numit i insula P s rilor datorit multitudinii de specii care tr iesc pe aceasta este localizat n Marea Neagr n golful Musura la nord de gura de v rsare a bra ului Sulina Privit de sus ostrovul pare o limb de nisip cu o lungime de 7 kilometri i o l ime de 80 de metri Respectiva insul se afl printre cele mai noi teritorii ale Rom niei av nd aproximativ 15 ani fiind surprins ntr o permanent evolu ie Acest proiect reprezint ncercarea noastr de a crea un mediu benefic pentru speciile de p s ri de pe insul scopul nostru fiind ca at t turi tii c t i locuitorii s respecte habitatul p s rilor Cum ne a venit ideea n vara anului 2016 n luna iulie am plecat spre Sulina cu g nduri de distrac ie i relaxare Printre obiectivele noastre s a aflat i insula P s rilor care ne a impresionat prin biodiversitatea pe care o sus inea Nu cu mult dup vizitarea insulei am fost inspira i de c tre directorul Administra iei Delta Dun rii s demar m un proiect care va avea ca scop protejarea i conservarea ecosistemului de pe insul De ce sus inem acest proiect Dorim ca prin realizarea proiectului s inform m n primul r nd cet enii i turi tii din Sulina cu privire la protejarea insulei i mai ales a p s rilor care habiteaz De asemenea urm rim evolu ia p s rilor odat cu schimbarea propus Dup vizitarea insulei K am realizat c habitatul p s rilor este amenin at de activitatea oamenilor care vin pe insul Una din priorit ile noastre este restric ionarea accesului pe insul cel pu in in perioada incuba iei pentru protejarea noilor genera ii de p s ri deoarece se poate observa cum prezen a oamenilor dauneaz zbur toarelor i mai ales puilor Totodat avem n vedere combaterea polu rii de pe insul Cu ajutorul activit ilor pe care le sus inem sper m c vom reu i s cre m un turism natural bazat pe sistemul bird watching astfel nc t s fie unul rezistent n timp Suntem siguri c ideea va fi sus inut n comunitate i n final p s rile se vor sim i ca acas Proiect desfa urat de clasa a X a D prof coordonator Adriana D d rlat 12 12
Activita i Insula K I nsula K, numit   i insula P s rilor datorit  multitudinii de specii care tr iesc pe aceasta...
Foto Andrei P rvu 13
Foto Andrei P rvu 13
Activita i Un drum spre performan ncununat de succes B doiu Teodora Ioana S a tot vorbit zilele trecute n liceul nostru despre realizare pe care a avut o coleg noastr B doiu Silvia Elena elev n clasa a XI a C la Olimpiada de Limba Franceza De aceea am ncercat s aflu pentru voi unele detalii tiind c un premiu interna ional suscit adesea curiozitatea Bun Silvia Ai ob inut premiul al treilea la proba scris i locul nt i la proba oral la Etapa Interna ional a Olimpiadei de Limba Francez desf urat n perioada 30 31 octombrie 2016 la Lovetch Bulgaria datorit faptului c ai c tigat locul nt i pe ar anul trecut A vrea s i pun c teva ntreb ri pentru cititorii revistei noastre despre ultimele tale reu ite Dar mai nt i spunemi care ar fi leg tura dintre o limb str in i profilul tiin ele naturii la care suntem ambele eleve Bine Teo dar credeam c tii i tu r spunsul la aceast ntrebare doar mp rt im aceea i pasiune pentru limba francez Totu i pentru c eu sunt cea intervievat pot s precizez c n clasa a cincea am avut primul contact propriu zis cu franceza iar doamna profesoar Afrodita Marinescu mi a s dit n suflet iubirea pentru aceast limb continu nd s m ndrume permanent Contactul cu limba cultura civiliza ia poporului francez s a transformat treptat n pasiune pe m sur ce mi am rafinat cuno tin ele 14 Spune ne care au fost performan ele tale cele mai recente Dup c tigarea locului nt i la Olimpiada Na ional de Limba Francez de la Piatra Neam din luna aprilie 2016 am ob inut premiul al treilea la proba scris i locul nt i la proba oral la etapa interna ional a Olimpiadei de Limba Francez desf urat n perioada 30 31 octombrie 2016 la Lovetch Bulgaria Cum te sim i dup aceast performan Excelent ce s spun n urma acestei experien e extraordinare am primit o recunoa tere a nivelului meu de cuno tin e de limba francez munca asidu depus mi a fost r spl tit M simt cu adev rat fericit Sunt m ndr de mine i profund recunosc toare persoanelor care m au sus inut pe acest drum doamna profesoar Afrodita Marinescu familia mea i prietenii Care este pentru tine cheia reusitei De i eu tiu r spunsul la aceast ntrebare vreau s l aud i de la tine Cred c pasiunea mbinat n egal m sur cu un efort constant i cu dorin a de autoperfec ionare reprezint cheia spre performan De asemenea un mentor remarcabil care este
Activita i Un drum spre performan    ncununat de succes B doiu Teodora Ioana S -a tot vorbit zilele trecute,  n ...
pentru mine i un model n via joac rolul esen ial n preg tirea intelectual dar i psihologic Am i o mare curiozitate nu tiu dac te am ntrebat vreodat care a fost cel mai mare obstacol pe care l ai nt mpinat n preg tirea ta i rezultatele pe care le ai ob inut E adev rat nu m ai ntrebat dar ai fost al turi de mine i cred c i ai putut da seama c dep irea obstacolelor psihologice a fost destul de dificil n ajunul probei scrise emo iile aproape c m cople iser dar sus inerea familiei i sfaturile tale au fost indispensabile pentru a mi p stra calmul n momentele de mare presiune Care a fost cel mai mare obstacol pe care l ai nt mpinat Pot s spun c dep irea obstacolelor psihologie a fost destul de dificil n ajunul probei scrise emo iile aproape c m cople iser dar sus inerea familiei i sfaturile surorii mele Teodora Ioana care mp rt e te aceea i pasiune pentru francez au fost indispensabile pentru a mi p stra calmul n momentele de mare presiune Cum a fost atmosfera av nd n vedere c au participat i concuren i din Albania Armenia Bulgaria Macedonia i Republica Moldova n cadrul probei orale am interac ionat cu participan ii i am avut astfel ocazia s facem un schimb de impresii fapt ce a mai detensionat atmosfera de concurs de i competi ia a fost acerb n contextul excursiilor n Lovetch am reu it s leg i c teva prietenii O ultim ntrebare ce planuri ai pe viitor mi voi continua perfec ionarea la limba francez al turi de Teodora sora i prietena mea cea mai bun deopotriv Sper m c anul acesta vom ajunge am ndou departe P n la urm suntem o echip imbatabil i avem toate ansele s ne realiz m visele 15
pentru mine  i un model  n via  , joac  rolul esen ial  n preg tirea intelectual , dar  i psihologic . Am  i ...
DRAGOBETELE I ntr o lume a adolescen ilor n care de cele mai multe ori dragostea pare c ncepe s i construiasc un cuib n vie ile fiec ruia dintre noi ne am g ndit ca ast zi ntr o zi a a special pentru noi rom nii s v prezent m un top al celor mai frumoase pove ti de dragoste din romane celebre pe care vi le recomand m i care sper m s v st rneasc dorin a de a le citi LA R SCRUCE DE V NTURI EMILY BRONT La r scruce de v nturi roman scris de Emily Bront este o crea ie de valoare excep ional a literaturii clasice engleze ce nu ar trebui s lipseasc din biblioteca nim nui Cadrul insuflat este unul mohor t pu in dezolant dar garantez c v va fermeca nc de la primele pagini Este prezentat o poveste de dragoste fulger toare n care r ul i suferin a joac un rol foarte important al turi de evolu ia lui Heathcliff Heathcliff a fost un copil g sit pe strad i luat acas de c tre capul familiei Earnshaw care a hot r t s l i adopte El a crescut ntr o ne ntrerupt du m nie cu b iatul familiei i dup moartea tat lui s u adoptiv a cunoscut iubirea doar din partea Catherinei surioara inamicului s u de moarte Aceasta atunci cand a decis s se c s toreasc a ales partea material n locul iubirii astfel reu ind s l fac pe Heathcliff s se simt tr dat V recomand aceast carte ntruc t este cel pu in interesant dac nu pentru pove tile de dragoste atunci m car pentru complexitatea personajelor care nf i eaz tr s turi u or de recunoscut i la oamenii secolului XXI Nistor Maria ANNA KARENINA LEV TOLSTOI Toate familiile fericite seam n una cu alta fiecare familie nefericit e nefericit n felul ei Acesta este unul dintre citatele mele preferate care deschide primul capitol al c r ii Este un roman amplu n care autorul reu e te s creeze un univers viu din care sim i c faci parte Cartea urm re te dou pove ti de dragoste ce se desf oar paralel anume cea dintre Anna Karenina t n ra so ie a lui Alexei Karenin i contele Vronski precum i cea dintre Kitty i Levin Anna Karenina o frumoas femeie din nalta societate ruseasc este departe de a duce o via bun ntr o familie fericit odat cu apari ia lui Vronski fiind ns preg tit de a risca totul pentru adev rata sa iubire Deznod m ntul anume soarta Annei l ve i descoperi odat ce citi i cartea Acest roman clasic care are ca tem iubirea i care cuprinde totodat i lec ii de via chiar merit s fie citit fiind f r ndoial una dintre capodoperele literaturii universale Stoian Iasmina M riuca 16 16
DRAGOBETELE  I   ntr-o lume a adolescen ilor  n care, de cele mai multe ori, dragostea pare c   ncepe s - i cons...
I LITERATURA Foto Raluca Urd DRAGOSTEA IN VREMEA HOLEREI GABRIEL GARC A M RQUEZ Dragostea in vremea holerei este un roman de dragoste scris de columbianul Gabriel Garc a M rquez Acesta prezint o poveste de dragoste uluitoare n care Florentino Ariza se ndr goste te fulger tor de Fermina Daza pe c nd am ndoi aveau 20 de ani El i trimite o scrisoare astfel ncep nd povestea lor care mai apoi este curmat de tat l fetei care o duce ntr o c l torie a uit rii iar apoi o c s tore te cu Juvenal Urbino Florentino i duce traiul n a teptarea mor ii doctorului Urbino timp de cincizeci si unu de ani nou luni i patru zile f r s reu easc s o uite pe Fermina La moartea so ului ei ndr zne te s i m rturiseasc din nou dragostea neclinit de ani i dup at ta suferin cei doi sunt din nou mpreun Se observ cum cel mai nfrico tor lucru din lume moartea reu e te s aduc iubirea n cea mai pur form a sa dovedindu se nc o dat c ea este cea mai puternic arm de pe P m nt singura care poate nvinge timpul Dragostea n vremea holerei este o carte care mi a ajuns la suflet cu adev rat Perioada adolescen ei este din punct de vedere al acestui sentiment cea mai activ i chiar dac a teptarea lui Florentino ine s m contrazic consider c adolescen a este cel mai bun moment pentru a citi romanul lui Gabriel Garc a Albi tefan Valentin MAITREYI MIRCEA ELIADE Maitreyi este un roman romantic ce s a bucurat mult timp de popularitate n ntreaga lume acesta fiind considerat un roman al autenticit ii Acesta este realizat ntr un context romantic nc rcat de simboluri semnificative pentru cultura Indian n care este relatat povestea de dragoste imposibil dintre o t n r bengalez i narator Personajul central Maitreyi Devi fiica unui mare filosof indian tr ie te o dragoste mistic mpreun cu naratorul Ac iunea are loc n Calcutta anilor 1930 Eliade Allan locuind n casa ei ca ucenic al acestui filozof De i la nceput el simte doar repulsie pentru Maitreyi se ndr goste te iremediabil de aceasta Fata i imp rt e te sentimentele dar nu i m rturise te dragostea aceasta reflect ndu se n faptele sale Tat l fetei refuz c s toria lor alung ndu l pe Eliade care ndurerat se refugiaz n Himalaya pentru o vreme ca pustnic n timp ce Maitreyi este supus pedepselor crudului ei tat mai apoi urm nd s se m rite for at Un aspect care m a intrigat extrem de mult la acest roman a fost lumea prezentat diversitatea si cultura Iubesc c nd lecturez o carte care m introduce ntr o lume cu totul nou Recomand acest roman cu ncredere fiindc este pl cut de citit iar povestea v va cuprinde va fi n eleas ntr un alt mod de fiecare in parte i va putea fi analizat comparat interpretat Constantin tefania Alexandra 17
 I  LITERATURA Foto Raluca Urd  ,,DRAGOSTEA IN VREMEA HOLEREI  - GABRIEL GARC A M RQUEZ ,,Dragostea in vremea ho...
Dragobete De Dragobete Ana Maria Marcu D ivinitate mitologic similar coresponden ilor s i din mitologiile roman i greac Cupidon respectiv Eros Dragobete este considerat a fi fiul Dochiei un fecior chipe i iub re nevoie mare care le face pe tinerele fete s i piard min ile Supranumit i zeul tinere ii al veseliei i al iubirii n tmediul rural acesta este cunoscut i ca N valnicul Logodnicul P s rilor sau Cap de prim var Urm nd firul anumitor legende populare se pare c Dragobete a fost transformat ntr o buruian numit N valnic de c tre ns i Maica Precista dup ce nes buitul a ndr znit s i ncurce i acesteia c r rile Spiritualitatea popular rom neasc consemneaz ziua de Dragobete pe 24 februarie n preajma zilelor Babei Dochia i a echinoc iului de prim var zi n care Biserica Ortodox Rom n s rb tore te Aflarea Capului Sf ntului Ioan Botez torul n unele zone ale rii ajunul de Dragobete este asem n tor cu simbolistica nop ii de Boboteaz Tinerele care doresc s i afle ursitul i pun busuioc sfin it sub pern sper nd ca Dragobete s le arate chipul acestuia n vis n vremuri de demult exista obiceiul ca tinerele nec s torite s str ng z pada r mas pe alocuri z pad cunoscut drept z pada n lumea satului rom nesc p n la jum tatea z nelor Se credea c apa rezultat n urma secolului al XX lea Dragobete era s b torit pe topirii acesteia ar fi putut avea propriet i magice 24 i pe 28 februarie sau pe 1 i 25 martie po n iubire n desc ntecele de iubire dar i n ritutrivit cercet torului Ion Ghinoiu autorul volumu alurile de nfrumuse are Fetele i cl teau chipul lui Zile i mituri Cel mai probabil n vechime cu aceast ap pentru a prelua din farmecul ziua de 24 februarie marca nceputul prim verii i ging ia z nelor din al c ror sur s se presuziua c nd natura ncepea s prind via ursul punea a se fi n scut aceast z pad Existau ie ea din b rlog p s rile i f ceau cuiburi iar i cazuri n care tinerele obi nuiau s arunce omul punea cap t desfr urilor lume ti ntruc t acuza ii pentru farmecele de ur ciune f cute ncepea Postul Sfintelor Pa ti Celebrarea mpotriva rivalelor n iubire n anumite sate Dragobetelui se bucur de o simbolistic apar se obi nuia ca n aceast zi s se scoat din te extrem de bogat i interesant Aceasta p m nt r d cini de sp nz care erau folosite ngem neaz n esen a sa at t nceputul unui ulterior drept leac pentru vindecarea anumitor nou anotimp c t i sf r itul desf t rilor boli 18
,,Dragobete   ...De Dragobete Ana-Maria Marcu D ivinitate mitologic  similar  coresponden ilor s i din mitologiile...
Nu ai voie s pl ngi n ziua de Dragobete Se spune c lacrimile care curg n aceast zi sunt aduc toare de necazuri i sup r ri n lunile ce vor urma Tot n aceast zi sunt interzise esutul cusutul treburile grele ale gospod riei lucratul c mpului dar i sacrificarea vreunui animal pentru c astfel s ar strica rostul mperecherilor Folcloristul Constantin R dulescu Codin n lucrarea S rb torile poporului i obiceiurile credin ele i unele tradi ii legate de ele scria Dragobete e fl c u iub re i umbl dup fetele i femeile care au lucrat n ziua de Dragobete Le prinde i le face de r sul lumii atunci c nd ele se duc dup lemne flori bure i n schimb cur enia este considerat ca fiind aduc toare de spor i prospe ime Cu ocazia acestei zile b tr nii satului acordau o ngrijire special animalelor din ograd dar i p s rilor cerului B tr nii credeau c n aceast zi p s rile i aleg perechea pe via i se urnesc n construirea cuiburilor La sf r it de iarn i nceput de prim var Dragobete oficia nun irea p s rilor n cer Dac vremea era mohor t iar ziua era friguroas ploaioas sau ningea tinerii se adunau acas la unul dintre ei pentru a i face de Dragobete s petreac s lege prietenii s se in de jocuri i ghidu ii Satele r sunau de veselia tinerilor i de zicala Dragobetele s rut fetele Conform anumitor supersti ii cei care respectau tradi ia particip nd la s rb toare erau considera i a fi binecuv nta i tot anul av nd parte de bel ug fiind feri i de boli mai ales de febr Altfel se spunea c cei care nu s rb toreau erau pedepsi i s nu poat iubi n acel an O supersti ie spunea c fetele care nu se nt lneau n aceast zi cu niciun fecior nu aveau par 19
Nu ai voie s  pl ngi  n ziua de Dragobete. Se spune c  lacrimile care curg  n aceast  zi sunt aduc toare de necazur...
Dragobete te de iubire de a lungul ntregului an Mai mult n unele sate se credea c cele care ating un b rbat dintr un sat nvecinat vor fi dr g stoase tot timpul anului De asemenea conform tradi iei n aceast zi b rba ilor nu le este permis s nec jeasc femeile i nici s se angajeze n g lcevi cu ele c ci n caz contrar ar avea parte de o prim var plin de ghinion i un an deloc prielnic Dac vor ca iubirea lor s r m n vie de a lungul ntregului an tinerii care formeaz un cuplu trebuie s se s rute n aceast zi Flori de frag Din luna lui Faur La toat lumea s fiu drag Ur ciunile s le despar i n Mehedin i nspre ora pr nzului fetele porneau n goan c tre sat obicei numit Zbur torit fuga fiec reia atr g nd dup sine b iatul care le ndr gea Dac b iatul i era drag fetei aceasta se l sa prins ulterior av nd loc i s rutul considerat echivalent al logodnei i al nceputului iubirii dintre cei doi de aici i celebra zical Dragobetele s rut fetele nspre sear logodna urma a fi anun at comunit ii i membrilor Str n i n cete tinerii obi nuiau ca n ziua celor dou familii acesta fiind un prilej pentru a de Dragobete s i cresteze u or bra ul n for afla ce nun i se mai preg tesc pentru toamn ma unei cruci pe care ulterior le suprapuneau s rb toarea av nd toate tr s turile unei s rrostind simultan jur m ntul de a r m ne fra i b tori premaritale respectiv surori de s nge toat via a Se poate spune c i Dragobetele a fost o Oamenii de la ar i mai aduc i acum aminte victim a comunismului Dup Revolu ie locul de obiceiul str vechi al fetelor i b ie ilor care n s u a fost preluat treptat de Sf ntul Valentin ziua lui Dragobete se primeneau i se nt lneau care a fost importat din lumea occidental i n fa a bisericii de unde porneau spre p dure care este s rb torit n mod con tiincios pe pentru a culege ghiocei viorele t m ioas 14 februarie obiceiurile autohtone i s rpe care urmau s le a eze la icoane p n la b toarea tradi ional p str ndu se doar n S nziene c nd le aruncau n apele curg toare amintirea b tr nilor i risc nd s fie date uit rii Dac nt mpl tor g seau i fragi nflori i i cu des v r ire adunau n buchete ce se puneau mai apoi n l utoarea fetelor rostind cuvintele 20
,,Dragobete  te de iubire de-a lungul  ntregului an. Mai mult,  n unele sate se credea c  cele care ating un b rbat ...
21
21
Dragobete POATE DE ACEEA DRAGOSTE ESTE INEXPLICABIL Lidia Ni u Poate v a i ntrebat de ce ne ndragostim Poate chiar a i c utat r spunsuri i noi am fost curio i Iat ce am descoperit T oate fenomenele evenimentele fiin ele sunt rezultatul interac iunii permanente a dou for e opuse i complementare denumite de n elepciunea chinez Yin i Yang de n elepciunea indian Shakti i Shiva arta spiritual yoga le nume te Tha i Ha misticii occidentali le au denumit Luna i Soarele tiin a occidental contemporan se refer la polul pozitiv i polul negativ al fenomenelor iar n psihologia analitic a lui Carl Gustav Jung Anima i Animus Acesta vorbe te n Dialectica eului i incon tientului de o structur psihic nn scut care semnalea necesitatea reciproca de completare a b rbatului i a femeii at t n ceea ce prive te corpul c t i n ceea ce prive te spiritul B rbatul poart n incon tientul s u o imagine a femeii numit Anima iar femeia este determinat n raportarea ei fa de b rbat printr o imagine incon tient numit Animus Anima compenseaz con tiin a masculin iar Animus pe cea feminin Exist n fiecare dintre noi imaginea noastr virtual n oglind feminin pentru b rba i masculin pentru femei Conform teoriei lui C G Jung fiecare dintre noi are o anima b rba ii sau un animus femeile adic un model de femeie interioar sau de b rbat interior Atunci c nd cineva rezoneaz puternic i se apropie foarte mult de acest tipar pe care l con ine deja se produc atrac ii irezistibile i a a apare dragostea la prima vedere Anima este principiul Yin al lui Animus l echilibreaz pe acesta reprezent nd personificarea incon tientului din b rbat i corespunde Eros ului matern Anima reprezint latura emo ional n 22 timp ce Animus pe cea ra ional Perspectiva masculin despre via a afectiv feminin n genere se bazeaz pe proiec ia propriei lor Anima i este n consecin subiectiv iar ipotezele femeilor n ceea ce prive te b rba ii se bazeaz pe func ionarea Animus ului lor care constituie o inepuizabil surs de judec i proprii Dragostea la prima vedere este un exemplu de proiec ie a acestora De multe ori oamenii care se identific cu rolul genului lor de exemplu b rba ii care ac ioneaz agresiv i nu pl ng niciodat nu i au recunoscut propria anima Jung s a g ndit c atributele ra iunii umane sunt de natur b rb teasc n timp ce aspectele ira ionale sunt de natur femeiasc n consecin ira ionalitatea este anima p r ii b rb te ti a umbrei iar ra ionalitatea este animus a p r ii feminine
,,Dragobete   POATE DE ACEEA, DRAGOSTE ESTE INEXPLICABIL  Lidia Ni u Poate v-a i  ntrebat de ce ne  ndragostim Poa...
Platon n Banchetul prezint o explica ie a iubirii i a form rii acesteia Aici Aristofan un personaj al lui Platon poveste te despre mitul androginului Conform legendei la nceput tr iau pe p m nt fiin e androgine Ar tau ca doi oameni lipi i spate n spate dou femei doi b rba i sau un b rbat i o femeie Ace tia aveau o for foarte mare puteau face aproape tot ce g ndeau Zeii se temeau de puterea aproape infinit a androginilor i pentru a nu mai reprezenta o posibil amenin are i despart Jum t ile astfel separate au nceput s moar de triste e i de dor Zeii au c utat o modalitate de a le da noilor oameni un motiv pentru a tr i n acest scop a fost creat Eros pentru a sem na iubirea n lume De atunci cele dou jum t i se caut una pe cealalt toata via a iar dac se reg sesc formeaz fiin a perfect de odinioar Platon mai afirma c despic nd acele fiin e fabuloase numite androgin Zeus nu le a separat perfect ci din fiecare jum tate a r mas o parte n cel lalt Nici un b rbat nu e perfect b rbat i nici o femeie perfect femeie fiecare fiin uman este androgin Androginul corespunde st rii paradisiace perfec iunii iar fericirea nu poate fii atins dec t prin dep irea contrariilor inclusiv termenul androgin este format din andros care nseamn b rbat iar gun femeie De aceea g sirea perechii potrivite i formarea androginului este o permanent ncercare de a reconstitui unitatea Jung a intuit genial prin conceptele de Anima i Animus aceast dualitate a fiin ei umane Anima respectiv Animus vor c uta s i g seasc n plan concret real ntr o fiin exterioar fiin a care se potrive te cel mai mult cu imaginea existent virtual n sinele fiec ruia complementarul acestuia cel care ne seam n n sens negativ sau pozitiv 23
Platon,  n  Banchetul  , prezint  o explica ie a iubirii  i a form rii acesteia. Aici, Aristofan, un personaj al l...
Dragobete Foto Claudia Gu atu Iubirea si arhitectura Elena Ispas I ubirea a inspirat omul dintotdeauna literatura sculptura pictura muzica i de ce nu i arhitectura n utimul caz rezultatul vorbe te despre construc ii monumentale spectaculoase sau cel pu in curioase Iubirea este singura modalitate prin care lumea este ntoars cu susul n jos i plute te n jurul acestui imens haos n numele ei oamenii au purtat ani de a r ndul r zboaie i au dat via a pentru ea fiind de p rere c niciun sacrificiu nu este prea mare Astfel de a lungul anilor oamenii au sim it nevoia sa imortalizeze acest sentiment Pentru c f r doar si poate februarie este luna iubirii indiferent c se vorbe te despre Valentine s Day sau de Dragobete cu to ii ncearc n aceast perioad s i exprime iubirea printr un mod c t mai diferit Dac majoritatea i arat ast zi iubirea printr un buchet de flori sau prin vacan a mult visat marii indr gosti i ai timpurilor i au materializat dragostea prin art Fie au pictat o au scupltat o i au nchinat ora e ntregi fie mai ales i au ridicat monumente i prin aceste dovezi ale iubirii ei au reu it s schimbe fa a lumii i s conving asupra faptului c dragostea nvinge orice barier i trece dincolo de condi ia efemer a omului Manifestarea de acest tip n r ndul arti tilor are r dacini ad nci n istorie nc t multe dintre cele mai frumoase i deosebite obiective turistice cunoscute stau marturie a iubirilor mistuitoare patima e i nemuritoare n ciuda trece 24 rii necru toare a timpului i pentru c tocmai am aflat c teva secrete ale marilor construc ii am decis s facem un top al monumentelor ce p streaz dovada marilor iubiri Taj Mahal ul este proabil unul dintre cele mai cunoscute monumente de arhitectur din lume ns dincolo de frumuse ea marmurei albe nu mult lume i cunoa te adev rata poveste Taj Mahal M re ul monument din India a fost construit de c tre mp ratul Shah Jahan n memoria celei de a treia so ii Mumtaz Mahal ce i a pierdut via a la na terea celui de al paisprezecelea copil Taj Mahal ul este considerat datorit caracterului s u un simbol al iubirii nesf r ite eterne care nu se termin odat cu pierderea celui iubit ci se transpune Se spune c dorin a mp ratului aceea de a nu exista nici o alt construc ie n lume care sa echivaleze cu monumentul cele
,,Dragobete   Foto Claudia Gu atu Iubirea si arhitectura Elena Ispas I ubirea a inspirat omul dintotdeauna literat...
brativ s a ndeplinit deoarece nu exist nc un alt templu m re i dedicat iubirii precum Taj Mahal ul A a I ca pare o poveste desprinsa din O mie i una de nop i Castelul Chenonceau Un castel pe ap nicidecum asemanator locuien elor lacustre ale lui Bacovia exist n Fran a Pentru c Fran a este simbolul iubirii nu putem trece nep s tori peste una dintre cele mai frumoase ri unde domni ele cu priviri r pitoare i au tr it dragostea n vechile timpuri Cine ar fi crezut c minunatul castel de pe Valea Loirei a fost construit n prelungirea unei alte construc ii care se afla pe mal pentru a fi oferit drept cadou de regele Henry al II lea seduc toarei sale amante Diana de Poitieres ns dupa moartea regelui cadoul i a revenit Catherinei de Medici i de i aceasta a ncercat din r sputeri s tearg amintirea st p nei farmecul nc perilor r m ne la fel de acaparator a r mas dovada vie a marii iubiri impresion nd i atr g nd prin frumuse ea si unicitatea sa Mausoleul din Halicarnas Spre sf r it ncheiem cu o alt construc ie considerat a fi una dintre cele apte minuni ale lumii antice Ruinele mausoleului construit de c tre Artemisa n memoria fratelui i so ului ei Mausol se gasesc n Bodrum n Turcia Construc ia ascunde o poveste de dragoste pe c t de stranie pe at t de emo ionanta C s toria dintre ei a fost pus la cale pentru a men ine averea i puterea n familie iar mausoleul urma s g zduiasc cenu a celor doi dar pentru c via a a fost crud i Mausol a fost r pit Artemisa a amestecat cenu a cu ap i a baut o pentru a r m ne mpreuna pe veci Precum arhitectura a inspirat i va inspira n continuare pove tile de dragoste p str nd simboluri ale dragostei nem rginite pres rate peste tot n lume s nu uita i s v iubi i frumos in fiecare lun chiar dac februarie este considerate a fi specific m rturisirii sentimentelor Cuibul de R ndunic i pentru c iubirea nu ocole te nici un col al lumii ne mut m n Ucraina n Peninsula Crimeea Pe st nca Aurora se afl un castel dedicat dragostei o mic bijuterie n stil neogotic ce pare o doar simpl jucarie desprins din basmele cu prin i i prin ese Construc ia proiectat pe cerul senin care se scald n valurile m rii ce se unduiesc lini tite se spune c a fost cl dit fie pentru so ia unui baron fie pentru amanta acestuia ns de i dragostea a durat doar c iva ani i construc ia a fost v ndut monumentul 25
brativ s-a  ndeplinit, deoarece nu exist   nc  un alt templu m re   i dedicat iubirii precum Taj Mahal-ul. A a-I c...
Crea ie Magia dragostei De la DISNEY CHANNEL C iubind sim im fluturi n stomac P n am s cresc Cred c am timp s tiu Ce simt c nd iubesc CRISTOFAN THEODORA Dragostea plute te n zare Totu i magic mprejur Mii de fluturi zboar n vale Peste lanuri verzi de gr u Cristofan Theodora Dou lebede se plimb Pe un lac nm rmurit Soarele apune n ap Fericit IUBIREA Maria Alessia Feleag Iubirea Iubirea Sentimentul sincer care te poart ntr o lume a pove tii unde apar flutura i v crede i atra i i dr g la i Iubirea poate fi dur c teodat dar i frumoas totodat V d rui i cadouri i anotimpuri unul altuia Iubirea este un sentiment ca un abonament Nu este o consoan ci o vocal Este dulce ca o ciocolat este imaculat i recapitulat de multe ori atunci c nd nu este persoana potrivit l ng tine Iubirea este un sentiment unic ca un bunic Ioana Bo oac DESPRE DRAGOSTE Ce este dragostea Grea ntrebare Am unsprezece ani i m g ndesc Ce am s simt C nd am s cresc i am s iubesc Am aflat de la adul i C dragostea este un sentiment De la actori pasionali C este vorba de dram i fericire De la poe i sentimentali C iubind n tain p str m t cere 26 Dragoste tu mai tr ie ti C trebuie s s rb tore ti n cinstea zilei tale Pentru oameni o zi mare Eu s rb toresc n fiecare an Prin Cupidon ce e trimis de mine Ce s geat cu iubire Cupluri ce se potrivesc Iubirea este r sp ndit n fiecare zi petrecut De doi oameni ce i arat Iubirea ntruchipat i m g ndesc parc n c su a inimii Focul ei mereu s ard Cum Barbu al nostru a fost poet i vrem s aducem un omagiu Avem liceul nostru drag Un m ndru nume pentru Bucure ti Razvan Ghiorghe
Crea ie Magia dragostei De la DISNEY CHANNEL C  iubind ,,sim im fluturi  n stomac  P n  am s  cresc, Cred c  am...
DRAGOBETE Iubirea minunat Perfect imaculat Sincer i pur Are i cultur Romantism ciudat nc n am jucat Jocul t u nebun i ce am s i spun Faci multe inimi scrum D asta mi e i fric S n ajung r nit Asta i dragostea E pasiunea mea S o tot observ Dar nu o n eleg Dar acuma tiu Ce e de iubit Ca de pu in timp M am ndr gostit Dar cu toate astea Ce o fi dragostea E un sentiment Cu multe defecte Dar i cu efecte Ilinca Maria Horeang Surpriza de Dragobete ntr o zi de Dragobete Am v zut un ca el c ruia i era sete C nd s mi v d de treaba mea El vrea ap ca s bea O s i dau i de m ncare Ca s mearg la culcare Azi l am scos pe Cu u nostru la plimbare i d nsul a f cut t r boi mare Iar c nd am ajuns acas C inele s a urcat pe mas Dar nu uita i de Dragobete S nu ave i regrete R doi Silvia Ioana 27
DRAGOBETE Iubirea minunat , Perfect imaculat , Sincer   i pur , Are  i cultur . Romantism ciudat,  nc  n-am jucat...
Crea ie Flavius Sindie A 17 a prim var n pastel de toamn ud Picur o raz frunz brun P ind n p durea mut Vocile codru brum i r sun peste tot din fa n spate Coroane nude n l ate n nori de ap Printre usc turi ngropat O prim var de alt dat F r nostalgii cu dor de margarete S ne bucur m de natur moart Pentru c nu are rost s ai regrete Privind la ce eram odat i las te mbr i at de perdea g lbuie De praf de stejar s nu te neci C ploaia iar i vine i tu nu vrei s pleci Iar dac tot ncepe rupere de gri S i fiu col de prim var Foame de galben Azi am fost ntrebat Dac ai putea s pictezi fericirea ce ai picta Sincer n a picta doar flori Nici raze de soare printre paji ti cu monotonul ciripit al p s rilor cu culori vii i calde A folosi probabil toate nuan ele existente Pentru c fericirea poate s fie g sit unde vrei tii se spune c Van Gogh a m ncat galben Deoarece galben reprezint culoarea fericirii De ce doar nu l a pus pe p nz sub forma unui apus rev rsat n mare A gre it exact cum o facem i noi to i ceilalti Unii m nc m galbenul din nevoia disperat s fim la fel Al ii l pict m f r disperare Dar tot gre im pentru c putem picta i cu altceva nafar de galben fericirea Cred c nimeni nu s ar sup ra Dac ar privi la opera ta de art cu un soare violaceu deghizat n valuri de negru funebre Doar pentru c pictura ta te face fericit Nu e nevoie s fac ferici i i pe ceilal i Ceilal i i pot picta fericirea a a cum vor ei At ta timp c t to i z mbim 28
Crea ie Flavius Sindie A 17-a prim var   n pastel de toamn  ud  Picur  o raz , frunz  brun , P  ind  n p du...
Flavius Sindie Brumar stop cadru stop tot ast zi cade o frunz pleoape amor ite pe loc nu e peisaj de haos doar scenatic voiam s spun c timpul toamnei este timpul t u dramatic Subcon tient leviteaz n vid nic ieri f o cum vrei nu ai s cazi promit ai plecat de ieri l s nd c teva lacrimi dou trei leviteaz peste lume i peste noi ai suflat n p p die ai suflat n nori dar nu a fost destul soarele tot nu a fost n al nostru l ca anost leviteaz dar f o departe nu vrei sa ne vedem dec t spate n spate i chiar dac ai dreptate fii luna mea nou nc o noapte 29
Flavius Sindie Brumar stop cadru stop tot ast zi cade o frunz  pleoape amor ite pe loc nu e peisaj de haos, doar sce...
Timp liber I PLAC C R ILE C RTURE TIUL ESTE O ALEGERE C t lina Olteanu i Veronica Zaim A i ramas n pan de idei Nu ai ce s faci Chiar i singur o libr rie i poate oferi un popas de o or dou petrecute pl cut Am spus o or dou dar nu te mpiedica nimeni s stai chiar mai mult Alegerea unei c r i este o op iune personal care poate s dureze De aceea i propunem astazi un loc special Cu to ii suntem familiari cu numele C rture ti Tinerii de toate v rstele au vizitat acest lan de libr rii cel pu in odat p n acum Dar ce este de fapt C rture ti De 17 ani C rture ti redefine te a tept rile pe care le avem de la o libr rie Dac Borges avea dreptate i Paradisul este o mare bibliotec noi ncerc m s o aducem la picioarele cititorilor din Rom nia De aceea o vizit n oricare dintre libr riile C rture ti este o experien n sine Pe l ng o selec ie foarte bogat de c r i muzic i filme de art C rture ti v a teapt de fiecare dat cu ceaiuri aromate cu muzic n surdin sau cu lans ri de carte i expozi ii ale unor arti ti aprecia i i dac se vorbe te at t de mult despre libr riile C rture ti asta se nt mpl pentru c aici g si i ntotdeauna mai mult dec t c r i spun cei de la C rture ti Este simplu n anul 2000 doi tineri Nicoleta i erban nfiin eaz prima libr rie C rture ti pe strada Edgar Quinet nr 9 n Bucure ti zona Universitate ast zi C rture ti Fandom o libr rie dedicat pasiona ilor de benzi desenate americane i sau japoneze i tot ceea ce nseamn acestea Visul lor era simplu de a crea o comunitate dedicat c r ilor Astfel de a lungul anilor aceast comunitate s a m rit cele mai apreciate libr rii fiind C rture ti Verona zona Pia a Roman i C rture ti Carusel zona Pia a Uni30 rii Centrul istoric ambele deschise n dou cl diri monumente ale capitalei Pe l ng acestea lan ul s a extins i n mall urile capitalei i diferite ora e Precum Ploie ti sau Ia i De asemenea n anul 2008 se deschide prima libr rie rom neasc C rture ti la New York cu ajutorul Institutului Cultural Rom n C rture ti Fandom Strada Quinet Cea mai micu dintre libr riile C rture ti Fandom libr ria g zduie te nenum rate c r i SF benzi desenate cu super eroi precum cei de la Marvel sau DC Comics manga benzi desenate japoneze i tot ceea ce nseamn lumea fantastic
Timp liber   I PLAC C R ILE C RTURE TIUL ESTE O ALEGERE C t lina Olteanu  i Veronica Zaim A i ramas  n pan ...
Fandom e locul unde niciun detaliu nu e prea m runt i nicio obsesie nu e prea mare c nd vine vorba de pove tile preferate Un spa iu al colec ionarilor dar i al celor care de abia fac cuno tiin cu lumea benzilor desenate noua libr rie C rture ti a fost creat s creasc mpreun cu comunitatea pe care o reprezint spun cei de la C rture ti pe blogul lor C rture ti Fandom C rture ti Verna Aflat n zona Pia a Roman pe strada Pictor Arthur Verona libr ria s a deschis in anul 2003 fiind a doua libr rie C rture ti deschis de c tre cei doi tineri Aceasta se afl ntr o minunat cas de secol XIX apar in nd familiei Sturdza Libr ria dispune de parter dou etaje o mansard dar i de un subsol transformat n cram C rture ti fiind singura libr rie n care po i g sii o selec ie rafinat de vinuri dar i ceaiuri din toate col urile lumii De asemenea din anul 2009 aceasta dispune de o cafenea n curtea interioar o oaz de lini te care g zduie te an de an diferite evenimente de interes cultural precum concerte de jazz sau blues lans ri de carte sau t rguri C rture ti Verna C rture ti Verna C rture ti Carusel Deschis n luna februarie a anului 2015 loca ia este cea mai extins dintre toate Aflat n centrul istoric pe strada Lipscani libr ria a fost deschis ntr o cl dire monument a secolului XIX Imobilul a intrat n posesia familiei de bancheri Chrissoveloni n 1903 iar n perioada comunist a fost confiscat i transformat n magazinul Familia Dup 1990 imobilul a fost recuperat i reabilitat de proprietarul actual Jean Chrissoveloni cu ajutorul biroului de arhitectur Square One Libr ria a devenit la scurt timp un loc de relaxare un centru cultural dar i un punct turistic Ceea ce este inedit la aceast libr rie este c dispune nu numai de propria ceain rie la ultimul etaj al construc iei dar i de spa ii special amenajate pentru relaxare pentru a te bucura de o carte n lini te sau pur i simplu un punct de nt lnire i desf urare a unui proiect colar mpreuna cu prietenii sau colegii t i C rture ti Carusel C rture ti Carusel A adar fie c dore ti s te bucuri de un ceai de fructe sau o limonad mpreun cu o pr jitur raw vegan i o carte de dragoste sau doar s te documentezi despre cele mai noi stiluri arhitecturale C rture ti Carusel este locul potrivit pentru tine 31
  Fandom e locul unde niciun detaliu nu e prea m runt  i nicio obsesie nu e prea mare c nd vine vorba de pove tile pr...
Timp liber NU MI ESTE INDIFERENT C Elena Mateescu i Antonia Tomescu N u mi este indiferent c exist nc n Bucure ti cl diri care sunt ntr un stadiu avansat de degradare i pentru care nu se face nimic Da ora ul se schimb pe zi ce trece cum e i normal Dar istoria lui trebuie s r m n prezent pentru c este parte din noi n fiecare zi merg nd pe str zile Capitalei trecem pe l ng cl diri impun toare fascinante prin arhitectur dar nelocuite l sate n paragin Multe dintre aceste cl diri sunt monumente istorice uitate ns de locuitorii ora ului istoria lor fiind astfel pierdut odata cu trecerea timpului Un exemplu elocvent de o astfel de cl dire l reprezint Hotelul Muntenia odat numit Hotel Paris situat pe Strada Academiei num rul 19 21 i complet abandonat din anul 2006 De i hotelul nu mai este locuit de unsprezece ani el figureaz pe numeroase site uri de turism fiind descris ca un loc ce garanteaz confortul turi tilor av nd chiar i numere de telefon afi ate la care se poate suna pentru cazare Niciunul dintre numere nu este ns valabil Situat ultracentral Hotel Muntenia Bucure ti are n vecin tatea lui Parcul Izvor Parcul Ci migiu Pia a Revolu iei Palatul Regal Senatul Ateneul Rom n i Pia a Universit ii Prin pozi ionarea sa pe harta Bucure tiului hotelul reprezint un avantaj at t pentru cei care vin n vizit c t i pentru cei afla i n Capital cu afaceri Camerele sunt 110 la num r amplasate pe 5 nivele Dot ri i facilit i 233 locuri parcare lift du cad frigider telefon animale de companie permise facilit i pentru persoanele cu dizabilit i a a este descris hotelul pe unul din site urile de turism De i este un mesaj care la prima vedere pare credibil imaginea cl dirii cu fa ada deteriorata i geamurile sparte dezv luie oamenilor adev rata natur a acesteia Pentru a aduce la cuno tiin a cititorilor o parte din istoria cl dirii trebuie men ionat faptul c aceasta a fost construit ntre 1925 i 1930 ini ial av nd dou etaje dup cinci ani fiind supraetajat ating nd n l imea actual de cinci etaje Cu alte cuvinte n urm cu aproape un secol n 32
Timp liber NU-MI ESTE INDIFERENT C   Elena Mateescu  i Antonia Tomescu N u-mi este indiferent c , exist   nc  ...
anii 20 un renumit arhitect bucure tean al acelor vremuri Arghir Culina construia Hotel Paris ast zi este cunoscut drept Hotel Muntenia Arghir Culina este imaginea unei evolu ii stilistice a primei jum t i a secolului XX ntr o Rom nie care ncuraja i r spl tea creativitatea oamenii de afaceri i antreprenorii Arhitectul Culina este o poveste de succes cu un final amar cauzat de schimbarea atmosferei politice de dup cel de al Doilea R zboi Mondial Regimul politic de dup martie 1945 l a exclus din via a profesional pentru ca mai t rziu s ncerce destul de eficient s l tearg din memoria cultural a Bucure tiului i a Rom niei Din acest ultim motiv datele biografice sunt din p cate destul de pu ine n prezent prestigiul cl dirii a sc zut n mod considerabil av nd acum o construc ie nesigur n urma distrugerii cu bun tiin a interiorului Pe sub corpul mai nou al hotelului trece pasajul Victoria de asemenea aflat n pericol de pr bu ire din cauza neconsolid rii construc iei De a lungul timpului a fost marcat de mai multe ori cu bulin ro ie dar semnele au disp rut suspect probabil cu inten ia de a nu speria trec torii clien ii barului i restaurantului din pasaj Cl direa este ncadrat oficial n gradul de risc seismic III nicidecum I fapt ce nu i determin nsa pe proprieteari s ia atitudine n aceasta privin O astfel de construc ie considerat de altfel monument istoric nu trebuie ignorat de c tre locuitori istoria ei merit nd sa fie pus n eviden 33
anii  20, un renumit arhitect bucure tean al acelor vremuri, Arghir Culina construia Hotel Paris, ast zi este cunoscut...
Timp liber La ce facultate vreau Iulian Tru c S e spune c cei mai frumo i ani din via a unui om sunt cei petrecu i n liceu Situat pe Strada N bucului nr 18 se z re te nc din intersec ie o cl dire impun toare de vreo 2 etaje de culoare bejulie construit strategic in form de U pentru a putea vedea toate p r ile ei Liceul Teoretic Ion Barbu este locul care te a primit cu bra ele deschise de pe vremea c nd erai un simplu boboc emo ionat i curios de ceea ce va urma Clasa a IX a a avut un impact major n via a ta social ai cunoscut foarte multa lume ai chiulit la orele mai plictisitoare sau la cele n care trebuia s fii evaluat sau chiar ai avut parte de prima ta drag oste n ceilal i doi ani de liceu te ai distrat i te ai sim it la fel de bine ca n primul tr ind clipe de neuitat al turi de Ion Harap Alb sau alte personaje unice ale marilor scriitori rom ni Iat c a venit clasa a XII a i odat cu ea Bacalaureatul Promovarea examenului maturit ii ncheie ciclul de preg tire i este necesar pentru admiterea n nv m ntul superior Deodat toate momentele frumoase petrecute n cei patru ani de liceu i vin n minte i te vezi nevoit s renun i la unele activit i i s aloci din ce n ce mai mult timp studiului Familia ta te bate la cap n fiecare zi cu alegerea unei facult i dar tu nu ai cea mai mic idee unde vrei sa aplici Nu i nimic ne am interesat noi pentru tine n continuare i vom prezenta trei op iuni excelente de facult i la care ne am g ndit n func ie de profilul t u 34 1 n primul r nd ca viitor absolvent de bacalaureat trebuie s n elegi c viitoarea alegere a facult ii ine cont n mare parte de cerin ele pie ei for ei de munc i de perspectivele de viitor Astfel unele facult i cu tradi ie au ast zi foarte mult de suferit n timp ce altele se pot l uda cu o concuren mare i cu studen i foarte bine preg ti i n cazul n care i plac limbile str ine sau cel pu in engleza po i alege Facultatea de Limbi i Literaturi Str ine din cadrul Universit ii Bucure ti Cunoa terea unei limbi str ine a devenit un atu la angajarea n orice domeniu Facultatea de Limbi i Literaturi Str ine pune la dispozi ia candida ilor o ofert de studii de licen unic n ar de nv are a 37 de limbi i literaturi str ine Avantajul t u va fi c nivelurile de studiu ale limbilor straine se constituie de la ncep tor la avansat Chiar dac e ti ncep tor profesorii vor avea grij s te formeze bine de la nceput s i explice de 100 de ori acela i lucru dac nu l ai n eles Po i lua toate limbile de la 0 mai pu in engleza musai s o cuno ti bini or Examenul de admitere este format din proba la limba rom n i nc o prob la o limb str in a a c dac vrei s intri pune te cu burta pe carte Profesorii sunt exigen i n fond este Universitatea Bucure ti a a c trebuie s nve i n mod constant pentru a face fa examenelor Nu exist catedre mai indulgente a a cum probabil vei auzi Exist profesori mai bl nzi dar la sf r it la examene vei vedea cum stau lucrurile de fapt i de drept
Timp liber La ce facultate vreau  Iulian Tru c  S e spune c  cei mai frumo i ani din via a unui om sunt cei petre...
Programul este ntr adev r FOARTE nc rcat Cursul dureaz 2 ore iar pauza 10 minute uneori nici nu ai pauz Absolven ii de limbi str ine au o gam larg de oportunit i pornind de la locuri de munc pe pozi ii precum customer care contabilitate IT outsourcing HR i turism p n la joburi ca profesori de limbi str ine Po i opta ns i s fii liber profesionist profes nd ca interpret sau traduc tor Astfel i po i gestiona singur timpul po i lucra de acas sau de oriunde altundeva inclusiv s c l tore ti ceea ce reprezint un avantaj foare mare Principalele dou profiluri sunt traduc tori i filologie Diferen a este c la filologie faci i literatur iar la traduc tori nu Anul trecut facultatea de Limbi i Literaturi Str ine a adunat 1 700 de candida i care au optat pentru locurile scoase la concurs gener nd o concuren de 76 de nscri i pe loc 2 i pl cea c nd erai mai mic s te joci n paint sau s vezi variet ile de efecte din Word i Power Point Ai ajuns la liceu i ai dat peste probleme mai grele iar joaca a devenit ceva serios Totu i e ti pasionat din ce n ce mai mult i vrei s afli lucruri noi n acest domeniu Facultatea pe care i o recomand m cu drag este Facultatea de Automatic i Calculatoare din cadrul Universit ii Politehnice fiind una dintre cele mai bune facult i din Rom nia care de i are o admitere doar cu examen lucru care i descurajeaz pe mul i nu duce lips de candida i La aceast facultate admiterea const n 2 teste unul la mate algebr i analiz cel lalt la fizic mecanic termodinamic electricitate Cursurile sunt inute de un profesor de regul profesorul titular responsabil pentru acel curs dar mai sunt i excep ii iar o grup are n jur de 20 25 de studen i cam c t o clas de liceu i cel pu in pentru nceput aceia vor fi colegii t i cei mai apropia i Aici ajung elevii de top de la mate info Viitoarele meserii pe care le po i practica dup terminarea studiilor sunt foarte c utate i foarte bine pl tite De altfel n ntreaga lume se caut IT i ti i ingineri n telecomunica ii Av nd n vedere evolu ia tehnologiei IT n Rom nia i num rul din ce n ce mai mare de investitori str ini care i deschid puncte de lucru pe plan local domeniul ingineriei software va r m ne n topul joburilor oferite de c tre angajatori Facultatea de Automatica i Calculatoare este extrem de solicitat mai bine de 1 000 de tineri s au nscris pe cele 500 de locuri la buget Concuren a este mult mai mare deoarece Politehnica Bucure ti este de interes nu doar pentru absolven ii de liceu rom ni ci i pentru str ini Anul acesta peste 2 000 de candida i provin din ri de pe ntreg mapamondul 3 S aib note mari pe timpul liceului s fie iste i s se implice n proiecte acestea ar trebui s fie tr s turile candidatului ideal pentru unul dintre locurile la o universitate din str in tate Aalborg University este una dintre cele mai bune universit i din Danemarca colariz nd peste 14 000 de studen i n campusurile din Aalborg Esbjerg i Copenhaga Dintre ace tia peste 1 700 studen i sunt studen i interna ionali Universitatea se particularizeaz prin metoda de studiu Aalborg Model bazat pe cercetare i pe tehnologia de predare pe dezvoltarea de proiecte care combin teoria cu practica n fiecare semestru studen ii trebuie s preg teasc un proiect extins pe un subiect aleas de ei n i i dar n cadrul unei teme predefinite sub supravegherea unui profesor ndrum tor care monitorizeaz progresul academic al studentului Metoda de dezvoltare a proiectului este caracterizat de lucru n echip metod care prezint numeroase avantaje inclusiv dezvoltarea abilit ilor de colaborare sau implementarea de parteneriate necesare finaliz rii unui proiect complex Se pune foarte mult accent pe discu iile din timpul cursului pe workshop uri i 35
Programul este  ntr-adev r, FOARTE  nc rcat. Cursul dureaz  2 ore, iar pauza 10 minute uneori nici nu ai pauz  . Ab...
Timp liber pe lucrul n echip Facilit ile universit ii sunt foarte moderne i to i studen ii au acces la computerele universit ii Biblioteca universit ii este dotat cu periodice de specialitate i c r i necesare dezvolt rii personale Un aspect special al universit ii este faptul c cei mai multi studen i au s lile proprii ale echipei de lucru c reia i apar in s li n care studen ii pot lucra la proiectele lor f r a fi deranja i sau n care se pot nt lni cu partenerii din echipa de lucru Pentru o mai bun familiarizare cu mediul cultural i lingvistic danez studen ii interna ionali au posibilitatea s se nscrie la cursul gratuit de limb danez oferit de universitate Prin intermediul International Accomodation Office IAO universitatea sprijin studen ii interna ionali n g sirea locurilor de cazare fie n c minele universit ii fie n apartamente private nchiriate de universitate Cazarea cost ntre 200 EURO i 335 EURO pe lun iar taxa de colarizare este gratuit Sper m c v am captat aten ia i v am ajutat s lua i o decizie serioas n viitoarea alegere 36 36
Timp liber pe lucrul  n echip . Facilit  ile universit  ii sunt foarte moderne  i to i studen ii au acces la comp...
37
37
Timp liber YouTuberi prefera i Nicole P duraru i Veronica D nac P lictiseala Plictiseala e cea cu care ne confrunt m at t de des n zilele noastre nc t pare c nu mai sc p m deloc de ea C nd e ti ntr o astfel de situa ie te g nde ti la ce ai putea face ca s te sim i mai bine i s fi mai relaxat Fiecare persoan recurge la diferite activit i pentru a elimina plictiseala din acel moment Dar ceea ce facem noi c nd plictiseala ne nv luie este s ne a ez m confortabil pe o canapea deschidem telefonul i urm rim un vlog bun Vlogging ul a nceput s prind i la noi iar tinerii rom ni care se filmeaz i urc videoclipurile pe YouTube au sute de mii de abona i Fie c vorbesc despre lucruri din via a de zi cu zi despre jocuri sau fac filmule e amuzante vloggeri rom ni ne au cucerit Vloggeri a noastr preferat este Laura Giurcanu Pe l ng faptul c se ocup cu vloggingul se poate l uda i cu o cariera de model pe care a nceput o la v rsta de 14 ani c tig nd un concurs de modelling Motivul pentru care a nceput s se filmeze este precizat de ea ntr un interviu Prietenii mei r d mult cu mine i m am g ndit c a putea s i fac i pe mul i al i s z mbeasc m car M bucur c am f cut acest pas i iubesc ce fac acum Fiind foarte dezinvolt n fa a camerei a reu it s se fac pl cut de mii de oameni astfel reu ind s str ng un num r foarte mare de abona i 217 191 ntr o perioad de aproximativ 2 ani Temele abordate nu sunt pl nuite ci inspirate de orice variaz de la o extrem la alta vlogurile ei au o multitudine de subiecte pe care aceasta a decis sa le discute poveste te amintiri sau peripe ii de neuitat din via a ei d sfaturi te amuz i multe altele Laura Giurcanu a colaborat i cu al i vloggeri ca Bromania unde ace tia mpreun cu al i prieteni fac scurt metraje amuzante sketch uri Pentru noi Laura Giurcanu este vloggerul preferat la care ne uit m cu mult pl cere i i a tept m cu ner bdare noile filmule e Dac nu o urm ri i deja sper m c v am motivat s o face i O s v fac ziua mai bun 38
Timp liber YouTuberi prefera i Nicole P duraru  i Veronica D nac P lictiseala Plictiseala e cea cu care ne confrun...
Da suntem capabili s ne rezolv m singuri problemele ntreaga echip a acestei reviste enumer nd fiecare membru de la A la Z grupa i dup n l ime v rst greutate culoarea ochilor sau lungimea p rului absolut to i am trecut sau poate trecem chiar n clipa n care ne citi i crea iile printr o situa ie delicat Ei bine de un singur lucru pot fi sigur acum Fiec ruia dintre noi ne mai sunt rezervate momente cel pu in delicate poate chiar dificile prin care inevitabil vom trece la un moment dat n via Probabil i va fi greu sau ru ine s i deschizi inima n fa a celor apropia i fie el un conflict profesional social o problem medical sau o intrig emo ional a a c am hot r t s i venim n ajutor cu aceast rubric al c rei scop este acela de a te face s n elegi mai bine cum s abordezi un obstacol ce st n calea fericirii sau a lini tii tale Sunt convins c nu de pu ine ori v a i pus bine cunoscuta ntrebare Cu ce m ajut pe mine formula asta kilometric defini ia principiului Y enun ului legii X Etc Nu sunte i singurii s ti i De i nu v vine s crede i uneori i profesorii ce vin zi de zi neosteni i n fa a voastr se ntreab acela i lucru Trebuie s ti i c via a nu o s ofere niciodat copilului de ast zi i adultului de m ine probleme care s aib algoritmul de rezolvare ntre filele unei c r i C nd ve i fi adul i va trebui s face i mult mai mult dec t at t mult mai mult dec t a c uta formula sau de a a tepta ca cineva s o re mprosp teze Va trebui s lua i fenomenul n complexitatea lui s identifica i toate posibilit ile s analiza i implica iile acestora s evalua i solu iile aleg nd o pe cea optim s construi i strategii n func ie de resursele avute la dispozi ie dar i de sprijinul pe care l pute i primi i toate acestea singuri f r ajutorul vreunui profesor care s v opreasc la primul pas gre it i astfel o lua i de la cap t revizuind planul Este foarte important Ana Maria Marcu s nv a i s analiza i bine situa ia s v da i seama cu ce ave i de a face Ulterior identifica i i defini i problema Trebuie spus c de multe ori problema nu este foarte clar i numai o bun analiz a situa iei v va oferi cheia n elegerii n via foarte rar exist o singur rezolvare a unei probleme iat de ce este important s lua i n calcul strategii alternative s v g ndi i la ce obstacole a i putea nt mpina i s deschide i larg ochii la oportunit i i provoc ri De asemenea nu este suficient s ajunge i la un rezultat La fel de important este s v g ndi i n ansamblu s c nt ri i consecin ele i s anticipa i reac iile i urm rile pe care punerea n practic a respectivului rezultat le ar putea avea i n final ncerc m s suprindem o analiz c t mai profund a ntregului demers ntreprins ncerca i s trece i peste tendin a fireasc ce i drept de a v limita la prima solu ie care pare c merge Persevera i C uta i cu aten ie p n identifica i toate i cele mai bune solu ii care ofer o rezolvare c t mai sigur i mai eficient a problemei i pentru c i noi c teodat suntem tenta i s s rezolv m rapid lucrurile i uneori lu m hot r ri pripite tim foarte bine c o schem este mult mai u or de urm rit v prezent m mai jos planul elaborat de echipa noastr Identific toate posibilit ile solu iile acestora Analizeaz implica iile acestora avantaje dezavantaje Evalueaz solu iile Alege solu ia optim Realizeaz un plan de ac iune detaliat n care vei lua n calcul a Resursele bani timp abilit i efort b Posibilitatea de a fi ajutat sau sus inut c C nd i ce trebuie s faci d Cum vei dep i posibilele dificult i Nu pierde i din vedere c orice plan poate fi revizuit i pe parcurs n cazul n care intervin situa ii neprev zute prin modificarea sau ad ugarea unor noi pa i 39
Da, suntem capabili s  ne rezolv m singuri problemele   ntreaga echip  a acestei reviste, enumer nd fiecare membru,...
Timp liber MUZIC CINEMA C R I P entru c omul este un consumator de frumos prefer mai multe ramuri ale artei Luna februarie vine cu cele mai recente topuri interna ionale n materie de cinematografie muzic posturi de radio i nu n ultimul r nd cu cele mai cunoscute edituri Elena Ispas i Ana Maria Ispas Valentine s Day Marathon Pentru c ne afl m n luna iubirii cinemagia ncepe O serie incredibil de patru filme populare n r ndul tinerilor at t de dragoste c t i de comedie v a teapt negre it Dac omul este un consumator de frumos i Dac nu a i aflat care sunt cele mai noi se educ prin art cum poate lipsi muzica din tendin e n lumea spectaculoas a cinematogra via a sa a a c v am preg tit un top al celor cinci fiei v prezent m un top cu cele mai recente melodii proasp t lansate pe pia pelicule ale lunii februarie ap rute n 2017 The Chainsmokers Dup hitul Closer care a Triplu X ntoarcerea lui Xander Cage Cu stat n topuri mai bine de 12 s pt m ni b ie ii au sigurant dac sunte i fan al celorlalte serii i fan lansat un single proasp t Paris pies de la care al lui Vin Diesel acesta este filmul perfect pentru au mari a tept ri o sear de s mb t Cu o distribu ie bine aleas Triplu X este un film de ac iune pe care nu ar treEd Sheeran Este artistul care a reu it s lanbui s l rata i n 2017 seze dou piese n aceea i zi Vorbim despre Shape of You i Castle On The Hill piese ce vor Cincizeci de umbre ntunecate Este filmul fi incluse pe cel de al treilea album al s u De la mult a teptat al lunii februarie unde este lansare i p n n prezent piesele au reu it s prezentat continuarea pove tii palpitante dintre r m n pe primele locuri n topuri Anastasia i Christian Grey Dac primul film a reu it s aib un mare succes i a intrat n inima Depeche Mode Where s The Revolution a milioane de oameni producatorii se a teapt Noul material discografic marcheaza prima coca i cea de a doua parte s devin la fel de cu laborare a trupei cu producatorul James Ford noscut si este lansat la 4 ani de la albumul Delta Machine care a debutat pe primul loc in topurile C inele adev ratul meu prieten Atat dram din 12 tari O prima recenzie a noului album a comedie c t i familie filmul este o ecranizare a venit de la revista Q Magazine care l a catalogat ndr gitului roman W Bruce Cameron i prezint drept cel mai energizant material al trupei destinul unui animal de companie devotat care i i descoper menirea prin intermediul st p nilor Sia Move Your Body Este video inspirat din s i anii 80 pentru Pentru acest material video a ales o alta dansatoare care sa poarte deja emblematRings Avertizarea 3 Dram al treilea film ica peruca bicolora si sa invite tot felul de cupluri al celei mai celebre francize de origine japonez dintr un studio foto la dans prezint evenimentele petrecute nainte de The Ring 2 Filmul ideal pentru iubitorii de horror i Bruno Mars That s What I Like Dupa sucac iune cesul pe care l a inregistrat cu 24K Magic Bruno 40
Timp liber MUZIC  , CINEMA , C R I P entru c  omul este un consumator de frumos prefer  mai multe ramuri ale artei...
n ultima vreme omul simte tot mai mult nevoia de a se documenta de a sti mai mult i astfel am realizat un top al noilor apari ii pe care nu trebuie s le rata i Ce se nt mpl n iubire Alain de Botton Autorul a doua bestselleruri ne seduce din nou imagin nd cu umor n elepciune i sensibilitate n noua sa crea ie povestea unei rela ii de lung durat Casa de l ng lac Kate Morton Autoarea a decis s creeze un roman puzzle care sa redea emo ia i suspansul unei pove ti de familie mbinat cu sentimente nabu ite locuri fermec toare i personaje de o for cople itoare Noaptea de foc Eric Emmanuel Schmitt Bine cunoscutul autor al romanelor Oscar i Tanti Roz i Evanghelia dupa Pilat public de aceasta data o carte autobiografic despre miracolul petrecut cu mai bine de jumatate de secol n urm care avea s i influen eze decisiv via a i scrisul oferindu ne o poveste vie concis despre noaptea sa de foc dupa cum Pascal i a numit propria noapte mistica Lumina dintre oceane M L Stadman Iat un roman n care salvarea unui personaj aduce cu sine pierderea tragic a altuia o poveste minunat a iubirii i a pierderii a drept ii i a r ului Spre marginea luminoas a lumii Eowyn Ivey Un splendid roman de aventuri o descriere fascinant a Alaskai O poveste minunat scris ampl plin de compasiune Eowyn Ivey a pl smuit o lume deopotriv frumoas i primejdioas aducatoare de necazuri dar i de bucurii totul ntr un roman pe care cititorii nu l vor uita prea cur nd i pentru c ne afl m n secolul tehnologiei de ultim genra ie nu putem uita nici de vloggeri V propunem s urm ri i unul dintre cele mai populare canale de pe Youtube Levi Elekes se afla n topul celor mai interesan i i viziona i vloggeri din Rom nia El a nceput nc din 2011 iar progresul s u este unul destul de vizibil el bucur ndu se n prezent de 248 000 de abona i i peste 6 milioane de vizualiz ri Principalul motiv pentru care a ajuns cunoscut este de asemenea subiectul pe care l abordeaz n fiecare videoclip fiind astfel pe placul tuturor 41
 n ultima vreme, omul simte tot mai mult nevoia de a se documenta, de a sti mai mult  i astfel, am realizat un top al no...
Timp liber Vorba zilei by SO Un orb poate iubi un alt orb cu condi ia ca iubirea s nu fie oarb ntr o situa ie disperat numai curajul i inteligen a te mai pot ajuta Pe leul mort i iepurii l insult Trebuie s sari de pe st nci i s i construie ti aripi pe drumul n jos Sunt vremuri n care nu po i nainta dec t merg nd contra curentului Distruge i inamicii transform ndu i n prieteni Ca s i pierzi capul trebuie s l ai Uneori pl tim mult mai mult pentru lucrurile pe care le primim la nceput pe gratis Prietenii sunt ca pepenii incerci o suta si alegi doi trei oarba zilei 42
Timp liber Vorba zilei by SO Un orb poate iubi un alt orb cu condi ia ca iubirea s  nu fie oarb .  ntr-o situa ie ...