Jobba med digitala verktyg för återkoppling och reflektion.