Schoolgids 2016-2017 T ij d om te o ntd n e k ek
Schoolgids 2016-2017 T ij d om te o ntd n e k ek

VOLGENDE PAGINA

Inhoudsopgave Voorwoord Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen? Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Inrichting school Leerwegen Sectoren en profielen Onderbouw - klassen 1 en 2 Samenwerking met Alkwin College Bovenbouw - klassen 3 en 4 LeerWerkTraject Mediatheek Buitenlessige activiteiten Schoolorganisatie Bestuur Schoolleiding Opleidingsschool Passend onderwijs en leerlingenzorg op Thamen Het Zorgteam Inspraak en overleg Oudervereniging Verzuim en bijzonder verlof Schoolvakanties Klachtenregeling Aansprakelijkheid Onderwijsinspectie Contacten met ouders Rapportages over vorderingen en gedrag Lessentabellen Vrijwillige ouderbijdrage Schoolklimaat Gedragsverwachtingen Overgangsnormen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Onderwijsresultaten 2016 Beschikbaar op de website www.thamen.nl Personen en functies Colofon 2 4 5 6 7 8 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 17 17 18 18 19 19 19 21 22 24 26 26 27 28 28 29 30 30 32 1
Inhoudsopgave Voorwoord Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Inri...

VOLGENDE PAGINA

Inhoudsopgave Voorwoord Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen? Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Inrichting school Leerwegen Sectoren en profielen Onderbouw - klassen 1 en 2 Samenwerking met Alkwin College Bovenbouw - klassen 3 en 4 LeerWerkTraject Mediatheek Buitenlessige activiteiten Schoolorganisatie Bestuur Schoolleiding Opleidingsschool Passend onderwijs en leerlingenzorg op Thamen Het Zorgteam Inspraak en overleg Oudervereniging Verzuim en bijzonder verlof Schoolvakanties Klachtenregeling Aansprakelijkheid Onderwijsinspectie Contacten met ouders Rapportages over vorderingen en gedrag Lessentabellen Vrijwillige ouderbijdrage Schoolklimaat Gedragsverwachtingen Overgangsnormen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Onderwijsresultaten 2016 Beschikbaar op de website www.thamen.nl Personen en functies Colofon 2 4 5 6 7 8 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 17 17 18 18 19 19 19 21 22 24 26 26 27 28 28 29 30 30 32 1
Inhoudsopgave Voorwoord Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Inri...

VOLGENDE PAGINA

Voorwoord Geachte ouders, beste jongens en meisjes, Thamen pakt uit! 2 Hartelijk welkom op Thamen, een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Een school met een belangrijk motto: “Thamen geeft je wortels en vleugels!”. Wortels, als basis en houvast, net als bij planten, en vleugels om uiteindelijk het liefst boven jezelf uit te stijgen. Een geslaagde schoolcarrière moet beide zaken bevatten. Het gaat ons om de groei en ontwikkeling van ieder individueel kind. Ook al zit je dan in een lesgroep en leer je samen met anderen, dat wil niet zeggen dat we geen oog moeten hebben voor het individu. Als je Thamen uiteindelijk weer verlaat, zou je moeten kunnen zeggen: ‘ik heb het gemerkt, ik kreeg bepaalde kennis mee, maar werd ook uitgedaagd om méér uit mijzelf te halen!’ De school is in een nieuwe fase terecht gekomen. Na enkele jaren van grondige voorbereiding en een fikse interne verbouwing is de school nu klaar voor nieuw, modern beroepsgericht onderwijs, tezamen met het aanbod van nieuwe mavo-leerroutes. Het aanbod is nu gericht op nieuwe beroepsgerichte leerroutes, die meer samenhang tussen de verschillende onderdelen laten zien. Daarmee wordt het aanbod ‘levensechter’ en meer gestoeld op wat er in de werkelijkheid ook plaatsvindt. Waardoor het dagelijkse leren voor jou aan (aantrekkings)kracht gaat winnen, omdat het duidelijker voor je wordt waar je mee bezig bent. ‘Leren voor het eggie’ zeg maar. Ook voor de Mavo leerroutes is er nieuw aanbod. Zo zijn er de nieuwe routes MavoBreed en Mavo-Plus bijgekomen. Verderop vind je wat deze leerroutes zo vernieuwend maakt. Als je je bedenkt dat het kiezen van een goede vervolgopleiding voor leerlingen in het vmbo heel belangrijk is, begrijp je dat we ook trots aandacht vragen voor ons vierjarige beroepskeuze-begeleidingsprogramma Koers en Keuze. Ook daarover vind je verderop meer. Deze schoolgids vertelt vooral over het dagelijkse reilen en zeilen van de school. Handige informatie die je zeker moet lezen, maar natuurlijk niet de kern van het verhaal. Die gaat vooral over de wijze waarop wij de komende jaren met uw kind omgaan, het zullen begeleiden en ondersteunen, ook als het minder goed mocht gaan. Daar kunt u ons op aanspreken! Met vriendelijke groet, namens alle medewerkers van Thamen, G.J.W.N. Jägers directeur 3
Voorwoord Geachte ouders, beste jongens en meisjes, Thamen pakt uit  2 Hartelijk welkom op Thamen, een school voor voor...

VOLGENDE PAGINA

Voorwoord Geachte ouders, beste jongens en meisjes, Thamen pakt uit! 2 Hartelijk welkom op Thamen, een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Een school met een belangrijk motto: “Thamen geeft je wortels en vleugels!”. Wortels, als basis en houvast, net als bij planten, en vleugels om uiteindelijk het liefst boven jezelf uit te stijgen. Een geslaagde schoolcarrière moet beide zaken bevatten. Het gaat ons om de groei en ontwikkeling van ieder individueel kind. Ook al zit je dan in een lesgroep en leer je samen met anderen, dat wil niet zeggen dat we geen oog moeten hebben voor het individu. Als je Thamen uiteindelijk weer verlaat, zou je moeten kunnen zeggen: ‘ik heb het gemerkt, ik kreeg bepaalde kennis mee, maar werd ook uitgedaagd om méér uit mijzelf te halen!’ De school is in een nieuwe fase terecht gekomen. Na enkele jaren van grondige voorbereiding en een fikse interne verbouwing is de school nu klaar voor nieuw, modern beroepsgericht onderwijs, tezamen met het aanbod van nieuwe mavo-leerroutes. Het aanbod is nu gericht op nieuwe beroepsgerichte leerroutes, die meer samenhang tussen de verschillende onderdelen laten zien. Daarmee wordt het aanbod ‘levensechter’ en meer gestoeld op wat er in de werkelijkheid ook plaatsvindt. Waardoor het dagelijkse leren voor jou aan (aantrekkings)kracht gaat winnen, omdat het duidelijker voor je wordt waar je mee bezig bent. ‘Leren voor het eggie’ zeg maar. Ook voor de Mavo leerroutes is er nieuw aanbod. Zo zijn er de nieuwe routes MavoBreed en Mavo-Plus bijgekomen. Verderop vind je wat deze leerroutes zo vernieuwend maakt. Als je je bedenkt dat het kiezen van een goede vervolgopleiding voor leerlingen in het vmbo heel belangrijk is, begrijp je dat we ook trots aandacht vragen voor ons vierjarige beroepskeuze-begeleidingsprogramma Koers en Keuze. Ook daarover vind je verderop meer. Deze schoolgids vertelt vooral over het dagelijkse reilen en zeilen van de school. Handige informatie die je zeker moet lezen, maar natuurlijk niet de kern van het verhaal. Die gaat vooral over de wijze waarop wij de komende jaren met uw kind omgaan, het zullen begeleiden en ondersteunen, ook als het minder goed mocht gaan. Daar kunt u ons op aanspreken! Met vriendelijke groet, namens alle medewerkers van Thamen, G.J.W.N. Jägers directeur 3
Voorwoord Geachte ouders, beste jongens en meisjes, Thamen pakt uit  2 Hartelijk welkom op Thamen, een school voor voor...

VOLGENDE PAGINA

Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen? In de 14e eeuw lag ongeveer op de plek waar nu de Briandflat staat het dorpje Thamen. De bewoners waren boeren en turfstekers. Door het turf steken ontstond een steeds groter wordend meer en moest in de 17e eeuw een andere plek worden gevonden. Dat werd de Vinckebuurt, langs de oever van de Amstel. De Thamerkerk was het middelpunt van dit nieuwe dorp. De naam Thamen kom je in Uithoorn regelmatig tegen en is sinds 1994 de naam van onze scholengemeenschap. Scholengemeenschap Thamen is weer ontstaan uit fusies tussen een LTS, een Huishoudschool en een MAVO. Je hebt gekozen voor Thamen. Thamen is een school met een warm en veilig schoolklimaat, die geen racisme en discriminatie toestaat en waar we elkaar in onze waarde laten. In de Thamen omgeving geven we je de ruimte om dingen en zaken die jij belangrijk vindt te leren en onder de knie te krijgen. In de vier jaar dat je leerling van Thamen bent kom je vast wel eens een probleem tegen. Dan zijn we er om je te helpen en te begeleiden. Zo bereik je tenslotte het diploma dat je toegang geeft tot het Middelbaar Beroepsonderwijs of de Havo. Jij doet dat door mee te werken aan het gehele onderwijsprogramma dat Thamen je biedt. En dat is meer dan de 30 wekelijkse lessen. Naast de lessen biedt Thamen ook veel leuke maar bovenal nuttige activiteiten. Waar ga je aan meedoen? Dat bepaal jij, want jij maakt de keuzes op Thamen. Thamen wenst je veel succes en tevredenheid bij deze ontdekkingstocht. 4 NOOT: Waar in deze schoolgids staat ‘ouders’ bedoelen we: ouders, verzorgers en voogden (van onze leerlingen). Als er staat ‘hij’, dan hebben we het over ‘hij of zij’. 5
Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen  In de 14e eeuw lag ongeveer op de plek waar nu de Briandflat staat het...

VOLGENDE PAGINA

Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen? In de 14e eeuw lag ongeveer op de plek waar nu de Briandflat staat het dorpje Thamen. De bewoners waren boeren en turfstekers. Door het turf steken ontstond een steeds groter wordend meer en moest in de 17e eeuw een andere plek worden gevonden. Dat werd de Vinckebuurt, langs de oever van de Amstel. De Thamerkerk was het middelpunt van dit nieuwe dorp. De naam Thamen kom je in Uithoorn regelmatig tegen en is sinds 1994 de naam van onze scholengemeenschap. Scholengemeenschap Thamen is weer ontstaan uit fusies tussen een LTS, een Huishoudschool en een MAVO. Je hebt gekozen voor Thamen. Thamen is een school met een warm en veilig schoolklimaat, die geen racisme en discriminatie toestaat en waar we elkaar in onze waarde laten. In de Thamen omgeving geven we je de ruimte om dingen en zaken die jij belangrijk vindt te leren en onder de knie te krijgen. In de vier jaar dat je leerling van Thamen bent kom je vast wel eens een probleem tegen. Dan zijn we er om je te helpen en te begeleiden. Zo bereik je tenslotte het diploma dat je toegang geeft tot het Middelbaar Beroepsonderwijs of de Havo. Jij doet dat door mee te werken aan het gehele onderwijsprogramma dat Thamen je biedt. En dat is meer dan de 30 wekelijkse lessen. Naast de lessen biedt Thamen ook veel leuke maar bovenal nuttige activiteiten. Waar ga je aan meedoen? Dat bepaal jij, want jij maakt de keuzes op Thamen. Thamen wenst je veel succes en tevredenheid bij deze ontdekkingstocht. 4 NOOT: Waar in deze schoolgids staat ‘ouders’ bedoelen we: ouders, verzorgers en voogden (van onze leerlingen). Als er staat ‘hij’, dan hebben we het over ‘hij of zij’. 5
Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen  In de 14e eeuw lag ongeveer op de plek waar nu de Briandflat staat het...

VOLGENDE PAGINA

Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Thamen: klaar voor de toekomst! We hebben allemaal een identiteit. Een uiterlijke identiteit, waarmee we ons moeten kunnen identificeren, en een innerlijke identiteit, die het doen en laten in ons leven leidt. Het is in Nederland algemeen geaccepteerd dat iedereen zijn eigen identiteit bepaalt en mag uitdragen of tonen. 6 Ook Thamen heeft een identiteit en komt daar voor uit. De scholengemeenschap is ontstaan uit drie katholieke scholen: de RK LTS ‘Sint Joseph’, de RK LHNO ‘Amstelhoorn’ en de RK MAVO ‘Thomas van Aquino’. De statuten van Thamen geven dan ook aan dat de school de christelijke identiteit gestalte wil geven. Dat houdt in dat de medewerkers van de school jullie de daaraan gekoppelde normen en waarden willen laten ontdekken en ze tot een deel van jullie eigen identiteit willen laten vormen. Maar ook is het belangrijk kennis te maken met andere opvattingen en overtuigingen; de wereld is tenslotte veelkleurig! Hoe doen we dat in de dagelijkse praktijk? • Het vak Levensbeschouwing, onderdeel van het leergebied Mens en Maatschappij, is voor de leerlingen van de 1e en de 2e klas een verplicht vak. • Op Thamen als school en in de klas besteden we ruim aandacht aan de Kerstviering. • De ‘werkdag’ aan het eind van het schooljaar – je bent verplicht om één dag per jaar je in te zetten om geld bijeen te brengen voor een goed doel. Je zoekt een werkgever en het verdiende geld schenk je aan het goede doel. • Bij de start van het schooljaar houdt Thamen zich bezig met het project ‘Gewoon Anders’. In ieder leerjaar wordt een thema behandeld; lichamelijke beperking, geestelijke beperking, seksuele diversiteit en diverse culturele achtergronden. Het doel van deze thema’s is om begripvol en respectvol met elkaar om te gaan. • Thamen heeft een duidelijk verhaal als het om onze omgangsregels gaat (zie pag.26-27). De onderwijsvisie van Thamen is gebaseerd op de aanname dat een mens weliswaar een uniek wezen is, maar dat hij alleen in een groep tot volledige ontwikkeling komt, dat leren altijd van en met elkaar gebeurt en dat positieve ervaringen stimuleren tot verder leren. Dit noemen we de drie basisbehoeften in de mens: autonomie, relatie en competentie. In de doelstellingen van Thamen vind je de onderwijsvisie steeds duidelijk terug. Concreet houdt dat het volgende in: • Het onderwijsprogramma van Thamen kent theorielessen, praktische lessen en activiteiten die je voorbereiden op jouw plaats in de maatschappij van later. • Thamen wil je helpen het meeste uit jouw mogelijkheden te halen en een verantwoordelijk en gelukkig mens in de samenleving te worden. • Op Thamen gaan we voor een warm schoolklimaat. In zo’n omgeving voel je je veilig en kan je jezelf zijn. Je hebt natuurlijk aandacht voor anderen en toont respect voor elkaar. • Als leerling sta je centraal: jij maakt de keuzes, krijgt de mate van verantwoordelijkheid die bij jou past en wordt uitgedaagd je maximaal te ontwikkelen. • Leerlingen leren van en met elkaar – samenwerken en groepswerk zijn vaste onderdelen van het lesprogramma. Zo leer je elkaar te waarderen en respecteren, iets wat je in een democratische samenleving nodig hebt. • Wat je leert moet zinvol zijn. Theorie en praktijk sluiten daarbij op elkaar aan. Zinvol leren doe je niet alleen op school maar ook bij bedrijven en instellingen. Daar pas je in de praktijk toe wat je op school als theorie hebt geleerd. • Thamen is een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Met een diploma van Thamen krijg je toegang tot het MBO of de HAVO. Daar ga je jouw opleiding vervolgen. Alle vmbo scholen in Nederland gaan werken met nieuwe beroepsgerichte programma’s, beroepsprofielen genoemd. Ook Thamen heeft zich daar natuurlijk intensief op voorbereid. De belangrijkste wijziging zit in een ándere, minder versnipperde samenstelling van wat er in zo’n profiel wordt aangeboden. De smallere afdelingsprogramma’s van vroeger zijn nu vaak gecombineerd in één nieuw programma. Daardoor sluiten deze profielen nu beter aan bij de nieuwe indeling van leerprogramma’s in het middelbaar beroepsonderwijs. Onderwijs dat voor de meesten ook het vervolgonderwijs wordt. In de volgende paragrafen vertellen we waar dit voor Thamen op neerkomt en welk beroepsgericht aanbod we vanaf nu voeren. Het Skills Lab, een eigenzinnig en eigentijds leerplein! 7
Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Thamen klaar voor de toekomst  We hebben allemaal een identiteit. Een uiter...

VOLGENDE PAGINA

Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Thamen: klaar voor de toekomst! We hebben allemaal een identiteit. Een uiterlijke identiteit, waarmee we ons moeten kunnen identificeren, en een innerlijke identiteit, die het doen en laten in ons leven leidt. Het is in Nederland algemeen geaccepteerd dat iedereen zijn eigen identiteit bepaalt en mag uitdragen of tonen. 6 Ook Thamen heeft een identiteit en komt daar voor uit. De scholengemeenschap is ontstaan uit drie katholieke scholen: de RK LTS ‘Sint Joseph’, de RK LHNO ‘Amstelhoorn’ en de RK MAVO ‘Thomas van Aquino’. De statuten van Thamen geven dan ook aan dat de school de christelijke identiteit gestalte wil geven. Dat houdt in dat de medewerkers van de school jullie de daaraan gekoppelde normen en waarden willen laten ontdekken en ze tot een deel van jullie eigen identiteit willen laten vormen. Maar ook is het belangrijk kennis te maken met andere opvattingen en overtuigingen; de wereld is tenslotte veelkleurig! Hoe doen we dat in de dagelijkse praktijk? • Het vak Levensbeschouwing, onderdeel van het leergebied Mens en Maatschappij, is voor de leerlingen van de 1e en de 2e klas een verplicht vak. • Op Thamen als school en in de klas besteden we ruim aandacht aan de Kerstviering. • De ‘werkdag’ aan het eind van het schooljaar – je bent verplicht om één dag per jaar je in te zetten om geld bijeen te brengen voor een goed doel. Je zoekt een werkgever en het verdiende geld schenk je aan het goede doel. • Bij de start van het schooljaar houdt Thamen zich bezig met het project ‘Gewoon Anders’. In ieder leerjaar wordt een thema behandeld; lichamelijke beperking, geestelijke beperking, seksuele diversiteit en diverse culturele achtergronden. Het doel van deze thema’s is om begripvol en respectvol met elkaar om te gaan. • Thamen heeft een duidelijk verhaal als het om onze omgangsregels gaat (zie pag.26-27). De onderwijsvisie van Thamen is gebaseerd op de aanname dat een mens weliswaar een uniek wezen is, maar dat hij alleen in een groep tot volledige ontwikkeling komt, dat leren altijd van en met elkaar gebeurt en dat positieve ervaringen stimuleren tot verder leren. Dit noemen we de drie basisbehoeften in de mens: autonomie, relatie en competentie. In de doelstellingen van Thamen vind je de onderwijsvisie steeds duidelijk terug. Concreet houdt dat het volgende in: • Het onderwijsprogramma van Thamen kent theorielessen, praktische lessen en activiteiten die je voorbereiden op jouw plaats in de maatschappij van later. • Thamen wil je helpen het meeste uit jouw mogelijkheden te halen en een verantwoordelijk en gelukkig mens in de samenleving te worden. • Op Thamen gaan we voor een warm schoolklimaat. In zo’n omgeving voel je je veilig en kan je jezelf zijn. Je hebt natuurlijk aandacht voor anderen en toont respect voor elkaar. • Als leerling sta je centraal: jij maakt de keuzes, krijgt de mate van verantwoordelijkheid die bij jou past en wordt uitgedaagd je maximaal te ontwikkelen. • Leerlingen leren van en met elkaar – samenwerken en groepswerk zijn vaste onderdelen van het lesprogramma. Zo leer je elkaar te waarderen en respecteren, iets wat je in een democratische samenleving nodig hebt. • Wat je leert moet zinvol zijn. Theorie en praktijk sluiten daarbij op elkaar aan. Zinvol leren doe je niet alleen op school maar ook bij bedrijven en instellingen. Daar pas je in de praktijk toe wat je op school als theorie hebt geleerd. • Thamen is een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Met een diploma van Thamen krijg je toegang tot het MBO of de HAVO. Daar ga je jouw opleiding vervolgen. Alle vmbo scholen in Nederland gaan werken met nieuwe beroepsgerichte programma’s, beroepsprofielen genoemd. Ook Thamen heeft zich daar natuurlijk intensief op voorbereid. De belangrijkste wijziging zit in een ándere, minder versnipperde samenstelling van wat er in zo’n profiel wordt aangeboden. De smallere afdelingsprogramma’s van vroeger zijn nu vaak gecombineerd in één nieuw programma. Daardoor sluiten deze profielen nu beter aan bij de nieuwe indeling van leerprogramma’s in het middelbaar beroepsonderwijs. Onderwijs dat voor de meesten ook het vervolgonderwijs wordt. In de volgende paragrafen vertellen we waar dit voor Thamen op neerkomt en welk beroepsgericht aanbod we vanaf nu voeren. Het Skills Lab, een eigenzinnig en eigentijds leerplein! 7
Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Thamen klaar voor de toekomst  We hebben allemaal een identiteit. Een uiter...

VOLGENDE PAGINA

Inrichting school Samenwerking met Alkwin Kollege Om het onderwijs op Thamen geschikt te maken voor de verschillende mogelijkheden en interesses van de leerlingen is er een aantal indelingen: Leerwegen •B asisberoepsgerichte leerweg – toegang niveau 2 MBO •K aderberoepsgerichte leerweg – toegang niveau 3 of 4 MBO • Mavo (Theoretische leerweg) – toegang niveau 4 MBO of eventueel HAVO klas 4 Sectoren en profielen 8 Sector Profiel Techniek - Produceren, Installeren en Energie - Mobiliteit en Transport Intersectoraal - Dienstverlening en Producten Onderbouw – klassen 1 en 2 In de onderbouw ga je voor een deel verder met vakken van de basisschool, ook al heten die soms anders en zijn een aantal vakken op Thamen samengevoegd in één leergebied: Mens & Maatschappij economie – aardrijkskunde – geschiedenis – maatschappijleer – levensbeschouwing. Mens & Natuur biologie – natuurkunde/scheikunde – techniek – verzorging Kunst en Cultuur handvaardigheid – tekenen – muziek Voor een ander deel ben je bezig met de voorbereiding voor de keuze ‘sector en profiel’ die je aan het eind van het 2e leerjaar moet maken. Koers en Keuze; de goede koers met de juiste keuzes Alle leerlingen krijgen het vak Koers en Keuze. Koers en Keuze richt zich op loopbaanoriëntatie en – begeleiding van alle leerlingen. Het maken van een goede keuze voor een vak, een beroepsgerichte leerweg en/of een vervolgopleiding wordt steeds belangrijker. Op Thamen willen we de leerlingen daarom al vanaf klas 1 een breed aanbod geven én begeleiden bij het maken van de juiste keuzes. De mentor begeleidt de leerlingen in dit proces en voert loopbaangesprekken met de individuele leerlingen. In leerjaar 1 leggen we de nadruk bij het ontdekken van jezelf: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Je kunt namelijk pas een goede keuze maken, als je jezelf kent. Tijdens de Koers & Keuze-lessen gaan de leerlingen binnen de school hier mee aan de slag en maken kennis met een breed scala aan activiteiten op het gebied van sport, kunst, muziek, koken, theater, techniek, modelbouw en nog veel meer. Ze ontdekken waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en wat bij hen past. In leerjaar 2 maken leerlingen kennis met diverse sectoren uit het beroepenveld. Dit gebeurt zowel binnen de school als buiten de school middels o.a. bedrijfsbezoeken en gastlessen. De leerlingen ontdekken welke sectoren passen bij hun interesses en vaardigheden. In leerjaar 3 en 4 doen de leerlingen echte leerervaringen op middels “echte opdrachten” binnen de school en het lopen van een stage bij een bedrijf of instelling. Zo leren de leerlingen of dit beroep of bedrijf wel of niet bij hen past. Leerjaar 4 staat ook in het teken van de keuze van een vervolgopleiding, het traject ná Thamen. Hiervoor is er o.a. een MBO- en HAVO- voorlichtingsavond op onze school en zijn er uitgebreide oriëntatietrajecten op de vervolgopleidingen. Themaklassen ‘Thamen geeft je de tijd om te ontdekken’. Dat staat groot op de buitengevel van ons gebouw. Binnen geven we je daar alle ruimte voor. Wat is leuker dan les te krijgen in een groep waarin jouw interesse centraal staat? Thamen heeft daarom drie themaklassen. We denken dat die aansluiten bij de interesse van veel onderbouwleerlingen. De themaklassen zijn: SPORTS & BODY sport-beweging- gezondheid TECH - IT techniek-software-onderzoek ARTS & MEDIA theater-dans-video Als je van de basisschool een MAVO/HAVO advies hebt gekregen, kan je op Thamen in de kansklas MAVO/HAVO-klas komen. Je volgt een deel van de lessen dan op het Alkwin Kollege. Aan het eind van de het 1e leerjaar wordt de definitieve keuze gemaakt: 2HAVO op het Alkwin of 2MAVO op Thamen. Ook de MAVO-Plus klas kent samenwerkingsvormen met het Alkwin Kollege, in voorbereiding op een eventuele overstap naar de HAVO, na het eindexamen. 9
Inrichting school Samenwerking met Alkwin Kollege Om het onderwijs op Thamen geschikt te maken voor de verschillende mogel...

VOLGENDE PAGINA

Inrichting school Samenwerking met Alkwin Kollege Om het onderwijs op Thamen geschikt te maken voor de verschillende mogelijkheden en interesses van de leerlingen is er een aantal indelingen: Leerwegen •B asisberoepsgerichte leerweg – toegang niveau 2 MBO •K aderberoepsgerichte leerweg – toegang niveau 3 of 4 MBO • Mavo (Theoretische leerweg) – toegang niveau 4 MBO of eventueel HAVO klas 4 Sectoren en profielen 8 Sector Profiel Techniek - Produceren, Installeren en Energie - Mobiliteit en Transport Intersectoraal - Dienstverlening en Producten Onderbouw – klassen 1 en 2 In de onderbouw ga je voor een deel verder met vakken van de basisschool, ook al heten die soms anders en zijn een aantal vakken op Thamen samengevoegd in één leergebied: Mens & Maatschappij economie – aardrijkskunde – geschiedenis – maatschappijleer – levensbeschouwing. Mens & Natuur biologie – natuurkunde/scheikunde – techniek – verzorging Kunst en Cultuur handvaardigheid – tekenen – muziek Voor een ander deel ben je bezig met de voorbereiding voor de keuze ‘sector en profiel’ die je aan het eind van het 2e leerjaar moet maken. Koers en Keuze; de goede koers met de juiste keuzes Alle leerlingen krijgen het vak Koers en Keuze. Koers en Keuze richt zich op loopbaanoriëntatie en – begeleiding van alle leerlingen. Het maken van een goede keuze voor een vak, een beroepsgerichte leerweg en/of een vervolgopleiding wordt steeds belangrijker. Op Thamen willen we de leerlingen daarom al vanaf klas 1 een breed aanbod geven én begeleiden bij het maken van de juiste keuzes. De mentor begeleidt de leerlingen in dit proces en voert loopbaangesprekken met de individuele leerlingen. In leerjaar 1 leggen we de nadruk bij het ontdekken van jezelf: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Je kunt namelijk pas een goede keuze maken, als je jezelf kent. Tijdens de Koers & Keuze-lessen gaan de leerlingen binnen de school hier mee aan de slag en maken kennis met een breed scala aan activiteiten op het gebied van sport, kunst, muziek, koken, theater, techniek, modelbouw en nog veel meer. Ze ontdekken waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en wat bij hen past. In leerjaar 2 maken leerlingen kennis met diverse sectoren uit het beroepenveld. Dit gebeurt zowel binnen de school als buiten de school middels o.a. bedrijfsbezoeken en gastlessen. De leerlingen ontdekken welke sectoren passen bij hun interesses en vaardigheden. In leerjaar 3 en 4 doen de leerlingen echte leerervaringen op middels “echte opdrachten” binnen de school en het lopen van een stage bij een bedrijf of instelling. Zo leren de leerlingen of dit beroep of bedrijf wel of niet bij hen past. Leerjaar 4 staat ook in het teken van de keuze van een vervolgopleiding, het traject ná Thamen. Hiervoor is er o.a. een MBO- en HAVO- voorlichtingsavond op onze school en zijn er uitgebreide oriëntatietrajecten op de vervolgopleidingen. Themaklassen ‘Thamen geeft je de tijd om te ontdekken’. Dat staat groot op de buitengevel van ons gebouw. Binnen geven we je daar alle ruimte voor. Wat is leuker dan les te krijgen in een groep waarin jouw interesse centraal staat? Thamen heeft daarom drie themaklassen. We denken dat die aansluiten bij de interesse van veel onderbouwleerlingen. De themaklassen zijn: SPORTS & BODY sport-beweging- gezondheid TECH - IT techniek-software-onderzoek ARTS & MEDIA theater-dans-video Als je van de basisschool een MAVO/HAVO advies hebt gekregen, kan je op Thamen in de kansklas MAVO/HAVO-klas komen. Je volgt een deel van de lessen dan op het Alkwin Kollege. Aan het eind van de het 1e leerjaar wordt de definitieve keuze gemaakt: 2HAVO op het Alkwin of 2MAVO op Thamen. Ook de MAVO-Plus klas kent samenwerkingsvormen met het Alkwin Kollege, in voorbereiding op een eventuele overstap naar de HAVO, na het eindexamen. 9
Inrichting school Samenwerking met Alkwin Kollege Om het onderwijs op Thamen geschikt te maken voor de verschillende mogel...

VOLGENDE PAGINA

Bovenbouw –klassen 3 en 4 In het profiel van jouw keuze ben je druk bezig met het werk dat uiteindelijk een diploma gaat opleveren. Al in de 3e klas begin je aan je eindexamenperiode – je maakt toetsen uit het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) die voor het eindexamenresultaat meetellen. Je krijgt daarvoor aan het begin van het 3e en 4e leerjaar een PTA-boekje. Drie MAVO-routes in de bovenbouw MAVO Deze vorm is eigenlijk de oude VMBO-TL en geeft je een goede theoretische basis om naar het MBO door te kunnen stromen. 10 MAVO-BREED Een nieuwe variant van de MAVO, bedoeld voor leerlingen die op zoek zijn naar een combinatie van leren en doen. Je kan dan gebruik maken van de praktijkfaciliteiten uit het nieuwe VMBO-profiel Dienstverlening & Producten. Met een MAVO-breed diploma heb je toegang tot het MBO niveau 3 (soms 4). MAVO-PLUS Deze variant is geschikt als je na de MAVO graag naar de HAVO wil. Je kan je extra profileren op: onderzoek - samenwerking - zelfstandig of in groepen werken aan projecten. MAVO-PLUS is gericht op samenwerking met de toekomstige HAVOvervolgopleiding. Basisberoepsgerichte- en Kaderberoepsgerichte leerwegen De lessen van de Basisberoepsgerichte- en Kaderberoepsgerichte leerwegen bestaan voor de ene helft uit theoretische lessen en voor de andere helft uit praktische lessen. In klas 3 en 4 ga je meerdere weken op stage en bij de technische profielen in klas 4 ga je een dag in de week praktijkleren. Je werkt die dag mee bij een bedrijf en leert zo uit eigen ervaring wat het is om ‘aan het werk te zijn’. Het schooljaar 2016-2017 is nog een overgangsjaar van het oude systeem van afdelingen naar het nieuwe systeem van profielen en keuzevakken. Dit betekent dat het 4e leerjaar in dit schooljaar de opleiding nog éénmaal afsluit met een afdelingsdiploma. Daarna worden er alleen nog maar profieldiploma’s uitgereikt. Absoluut nieuw is het aanbod van zogenaamde keuzevakken. Leerlingen uit het 3e jaar krijgen hier dit jaar al mee te maken. In totaal zal de helft van alle beschikbare lestijd voor praktijklessen in klas 3 en 4 worden ingezet voor keuzevakken, die je zelf uitkiest uit het aanbod dat Thamen hiervoor heeft samengesteld. Mediatheek Buitenlessige activiteiten Een klaslokaal is ingericht als mediatheek. Daar staan o.a. een twintigtal computers met internettoegang. Je krijgt een persoonlijke inlogcode en een wachtwoord. Houd er wel rekening mee dat ongewenste sites afgeschermd zijn. Verder kan de mediathecaris op de centrale computer meekijken met de surfende leerlingen. Behalve informatie zoeken op internet kan je ook ‘ouderwets’ zoeken in encyclopedieën en naslagwerken. Deze worden niet uitgeleend. Dat kan wel met de leesboeken. Voor de verplichte leesverslagen kan je in de mediatheek terecht. Op Thamen kan je op veel manieren een heleboel leren, tijdens de lessen of in klassen- of groepsverband. Daarnaast is er gelegenheid voor leuke of bijzondere activiteiten die niet binnen het lesrooster vallen. Zo is een vaste activiteit in klas 1 het dansproject. Onder leiding van studenten van een dansopleiding ga je voor je ouders, familie en kennissen een groepsdans instuderen en opvoeren. Spannend? Klas 2 begint het schooljaar met een waterdag. LeerWerkTraject Als je om een of andere reden niet in staat bent het normale lesprogramma van Thamen te volgen en je toch een diploma wilt behalen, kan je vragen of je een LeerWerkTraject (LWT) mag volgen. Je moet dan een stageplaats zoeken die past bij jouw sector/profiel. Je krijgt een aangepast rooster van 2 dagen op Thamen en loopt 3 dagen stage bij het bedrijf dat de stageplaats aanbiedt. ... zeg niet dat er op Thamen niets te beleven valt ...! Op het terrein van Poldersport aan de Boterdijk ga je survivalachtige activiteiten doen die wel eens ‘in het water vallen’. Klas 3 kent aan het eind van het schooljaar de activiteitenweek. Docenten organiseren een week met een gevarieerd aanbod: sport, buitenlandse steden, kunstzinnige activiteiten. Jij kiest en geniet. Je sluit je tijd op Thamen af met een galafeest. Meisjes en jongens in feestkleding, sommigen gebracht in limousines, vieren het einde van hun schoolperiode op Thamen. De rode loper ligt elk jaar klaar. Tenslotte gaan we met z’n allen in april naar een pretpark, houden Sinterklaas- en Kerstvieringen en kunnen door de school georganiseerde disco’s bezoeken. Thamen Talenten Tank (TTT) en Kerstmusical Tijdens de jaarlijkse Kerstmusical werken zo’n vijftig leerlingen uit alle jaarlagen (acteurs, zangers en dansers) mee aan dit spektakel. Daarnaast schitteren eind maart leerlingen op ons mooie podium tijdens de Thamen Talenten Tank. Je kunt hier al je (verborgen) talenten laten zien. Zangers, dansers jongleurs, muzikanten goochelaars of skateboarders…bijna alles kan. Bij deze projecten verzorgen achter de schermen natuurlijk onze eigen leerlingen het Licht en Geluid. 11
Bovenbouw  klassen 3 en 4 In het profiel van jouw keuze ben je druk bezig met het werk dat uiteindelijk een diploma gaat...

VOLGENDE PAGINA

Bovenbouw –klassen 3 en 4 In het profiel van jouw keuze ben je druk bezig met het werk dat uiteindelijk een diploma gaat opleveren. Al in de 3e klas begin je aan je eindexamenperiode – je maakt toetsen uit het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) die voor het eindexamenresultaat meetellen. Je krijgt daarvoor aan het begin van het 3e en 4e leerjaar een PTA-boekje. Drie MAVO-routes in de bovenbouw MAVO Deze vorm is eigenlijk de oude VMBO-TL en geeft je een goede theoretische basis om naar het MBO door te kunnen stromen. 10 MAVO-BREED Een nieuwe variant van de MAVO, bedoeld voor leerlingen die op zoek zijn naar een combinatie van leren en doen. Je kan dan gebruik maken van de praktijkfaciliteiten uit het nieuwe VMBO-profiel Dienstverlening & Producten. Met een MAVO-breed diploma heb je toegang tot het MBO niveau 3 (soms 4). MAVO-PLUS Deze variant is geschikt als je na de MAVO graag naar de HAVO wil. Je kan je extra profileren op: onderzoek - samenwerking - zelfstandig of in groepen werken aan projecten. MAVO-PLUS is gericht op samenwerking met de toekomstige HAVOvervolgopleiding. Basisberoepsgerichte- en Kaderberoepsgerichte leerwegen De lessen van de Basisberoepsgerichte- en Kaderberoepsgerichte leerwegen bestaan voor de ene helft uit theoretische lessen en voor de andere helft uit praktische lessen. In klas 3 en 4 ga je meerdere weken op stage en bij de technische profielen in klas 4 ga je een dag in de week praktijkleren. Je werkt die dag mee bij een bedrijf en leert zo uit eigen ervaring wat het is om ‘aan het werk te zijn’. Het schooljaar 2016-2017 is nog een overgangsjaar van het oude systeem van afdelingen naar het nieuwe systeem van profielen en keuzevakken. Dit betekent dat het 4e leerjaar in dit schooljaar de opleiding nog éénmaal afsluit met een afdelingsdiploma. Daarna worden er alleen nog maar profieldiploma’s uitgereikt. Absoluut nieuw is het aanbod van zogenaamde keuzevakken. Leerlingen uit het 3e jaar krijgen hier dit jaar al mee te maken. In totaal zal de helft van alle beschikbare lestijd voor praktijklessen in klas 3 en 4 worden ingezet voor keuzevakken, die je zelf uitkiest uit het aanbod dat Thamen hiervoor heeft samengesteld. Mediatheek Buitenlessige activiteiten Een klaslokaal is ingericht als mediatheek. Daar staan o.a. een twintigtal computers met internettoegang. Je krijgt een persoonlijke inlogcode en een wachtwoord. Houd er wel rekening mee dat ongewenste sites afgeschermd zijn. Verder kan de mediathecaris op de centrale computer meekijken met de surfende leerlingen. Behalve informatie zoeken op internet kan je ook ‘ouderwets’ zoeken in encyclopedieën en naslagwerken. Deze worden niet uitgeleend. Dat kan wel met de leesboeken. Voor de verplichte leesverslagen kan je in de mediatheek terecht. Op Thamen kan je op veel manieren een heleboel leren, tijdens de lessen of in klassen- of groepsverband. Daarnaast is er gelegenheid voor leuke of bijzondere activiteiten die niet binnen het lesrooster vallen. Zo is een vaste activiteit in klas 1 het dansproject. Onder leiding van studenten van een dansopleiding ga je voor je ouders, familie en kennissen een groepsdans instuderen en opvoeren. Spannend? Klas 2 begint het schooljaar met een waterdag. LeerWerkTraject Als je om een of andere reden niet in staat bent het normale lesprogramma van Thamen te volgen en je toch een diploma wilt behalen, kan je vragen of je een LeerWerkTraject (LWT) mag volgen. Je moet dan een stageplaats zoeken die past bij jouw sector/profiel. Je krijgt een aangepast rooster van 2 dagen op Thamen en loopt 3 dagen stage bij het bedrijf dat de stageplaats aanbiedt. ... zeg niet dat er op Thamen niets te beleven valt ...! Op het terrein van Poldersport aan de Boterdijk ga je survivalachtige activiteiten doen die wel eens ‘in het water vallen’. Klas 3 kent aan het eind van het schooljaar de activiteitenweek. Docenten organiseren een week met een gevarieerd aanbod: sport, buitenlandse steden, kunstzinnige activiteiten. Jij kiest en geniet. Je sluit je tijd op Thamen af met een galafeest. Meisjes en jongens in feestkleding, sommigen gebracht in limousines, vieren het einde van hun schoolperiode op Thamen. De rode loper ligt elk jaar klaar. Tenslotte gaan we met z’n allen in april naar een pretpark, houden Sinterklaas- en Kerstvieringen en kunnen door de school georganiseerde disco’s bezoeken. Thamen Talenten Tank (TTT) en Kerstmusical Tijdens de jaarlijkse Kerstmusical werken zo’n vijftig leerlingen uit alle jaarlagen (acteurs, zangers en dansers) mee aan dit spektakel. Daarnaast schitteren eind maart leerlingen op ons mooie podium tijdens de Thamen Talenten Tank. Je kunt hier al je (verborgen) talenten laten zien. Zangers, dansers jongleurs, muzikanten goochelaars of skateboarders…bijna alles kan. Bij deze projecten verzorgen achter de schermen natuurlijk onze eigen leerlingen het Licht en Geluid. 11
Bovenbouw  klassen 3 en 4 In het profiel van jouw keuze ben je druk bezig met het werk dat uiteindelijk een diploma gaat...

VOLGENDE PAGINA

Schoolorganisatie RKSG Thamen: IRIS-school RKSG Thamen is onderdeel van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs. IRIS is een professionele, actieve stichting voor christelijk voortgezet onderwijs in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelland-Meerlanden. Aangesloten bij IRIS zijn Eerste Christelijk Lyceum (Haarlem), Haemstede-Barger Mavo (Heemstede), Herbert Vissers College (Nieuw-Vennep), Kaj Munk College (Hoofddorp), Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (Hoofddorp) en RKSG Thamen (Uithoorn). Samen verzorgen deze zes scholen het onderwijs voor ruim 7000 leerlingen. 12 Het leren van morgen Elke IRIS-school heeft een eigen identiteit en een uniek profiel. Op bestuursniveau bundelen zij gezamenlijk hun krachten. Veiligheid, invloed, aandacht en kwaliteit zijn leidende begrippen die ten grondslag liggen aan de ambities die IRIS voor de toekomst heeft geformuleerd. In haar toekomstbeleid Het leren van morgen vormen Schoolklimaat, Talent & Bekwaamheid, Leren en Ontmoeten de onderwerpen waar IRIS en haar scholen zich de komende jaren op zullen gaan richten. Visie van IRIS Het bestuur IRIS kent een eenhoof- Leerlingen en docenten worden steeds meer dig college van bestuur en een raad van toepartner in wat ze leren en hoe ze dat doen zicht. Het college van bestuur geeft leiding om zo niet alleen het beste in zichzelf, aan de organisatie en wordt daarbij ondersteund door een kleine maar ook in elkaar naar staf. De schoolleiders vormen samen met de bestuurder het management team van boven te halen. IRIS staat IRIS. Het bestuursbureau is gevestigd in Heemstede. voor Het leren van morgen. IRIS en haar scholen staan open naar de omgeving en stimuleert de betrokkenheid van leerlingen, ouders en andere belanghebbenden. Het leren van morgen is online beschikbaar op de website van de school of op te vragen via secretariaat@iris-cvo.nl. Meer informatie over IRIS is te vinden op: www.iris-cvo.nl. Schoolleiding Opleidingsschool De schoolleiding bestaat uit de directeur, de heer G. Jägers, vier teamleiders en een facilitair manager. De teamleiders geven leiding aan de docenten die behoren bij hun team. Zoals alle IRIS-scholen is Thamen een erkende opleidingsschool. Studenten die een opleiding tot leraar volgen lopen stage op Thamen. Voor de begeleiding van deze studenten heeft Thamen schoolopleiders. Een aantal docenten heeft een opleiding tot studentenbegeleider gevolgd. Onder verantwoordelijkheid van zijn begeleider kan de student ook les geven aan een klas leerlingen. Team BGO: Basis/Kader Beroepsgericht Onderbouw - teamleider; de heer M. van der Busken Team MAVO: Onderbouw/Bovenbouw - teamleider: de heer T. Worm Team Dienstverlening: Basis/Kader Bovenbouw - teamleider: de heer C. Kooijman Team Techniek: Basis/Kader Bovenbouw - teamleider: de heer I. Chidi De facilitair manager, de heer Luksenburg, geeft leiding aan een deel van het Onderwijs Ondersteunend Personeel. Naast samenwerking met andere IRIS-scholen maakt Thamen deel uit van de Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA). 13
Schoolorganisatie RKSG Thamen IRIS-school RKSG Thamen is onderdeel van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderw...

VOLGENDE PAGINA

Schoolorganisatie RKSG Thamen: IRIS-school RKSG Thamen is onderdeel van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs. IRIS is een professionele, actieve stichting voor christelijk voortgezet onderwijs in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelland-Meerlanden. Aangesloten bij IRIS zijn Eerste Christelijk Lyceum (Haarlem), Haemstede-Barger Mavo (Heemstede), Herbert Vissers College (Nieuw-Vennep), Kaj Munk College (Hoofddorp), Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (Hoofddorp) en RKSG Thamen (Uithoorn). Samen verzorgen deze zes scholen het onderwijs voor ruim 7000 leerlingen. 12 Het leren van morgen Elke IRIS-school heeft een eigen identiteit en een uniek profiel. Op bestuursniveau bundelen zij gezamenlijk hun krachten. Veiligheid, invloed, aandacht en kwaliteit zijn leidende begrippen die ten grondslag liggen aan de ambities die IRIS voor de toekomst heeft geformuleerd. In haar toekomstbeleid Het leren van morgen vormen Schoolklimaat, Talent & Bekwaamheid, Leren en Ontmoeten de onderwerpen waar IRIS en haar scholen zich de komende jaren op zullen gaan richten. Visie van IRIS Het bestuur IRIS kent een eenhoof- Leerlingen en docenten worden steeds meer dig college van bestuur en een raad van toepartner in wat ze leren en hoe ze dat doen zicht. Het college van bestuur geeft leiding om zo niet alleen het beste in zichzelf, aan de organisatie en wordt daarbij ondersteund door een kleine maar ook in elkaar naar staf. De schoolleiders vormen samen met de bestuurder het management team van boven te halen. IRIS staat IRIS. Het bestuursbureau is gevestigd in Heemstede. voor Het leren van morgen. IRIS en haar scholen staan open naar de omgeving en stimuleert de betrokkenheid van leerlingen, ouders en andere belanghebbenden. Het leren van morgen is online beschikbaar op de website van de school of op te vragen via secretariaat@iris-cvo.nl. Meer informatie over IRIS is te vinden op: www.iris-cvo.nl. Schoolleiding Opleidingsschool De schoolleiding bestaat uit de directeur, de heer G. Jägers, vier teamleiders en een facilitair manager. De teamleiders geven leiding aan de docenten die behoren bij hun team. Zoals alle IRIS-scholen is Thamen een erkende opleidingsschool. Studenten die een opleiding tot leraar volgen lopen stage op Thamen. Voor de begeleiding van deze studenten heeft Thamen schoolopleiders. Een aantal docenten heeft een opleiding tot studentenbegeleider gevolgd. Onder verantwoordelijkheid van zijn begeleider kan de student ook les geven aan een klas leerlingen. Team BGO: Basis/Kader Beroepsgericht Onderbouw - teamleider; de heer M. van der Busken Team MAVO: Onderbouw/Bovenbouw - teamleider: de heer T. Worm Team Dienstverlening: Basis/Kader Bovenbouw - teamleider: de heer C. Kooijman Team Techniek: Basis/Kader Bovenbouw - teamleider: de heer I. Chidi De facilitair manager, de heer Luksenburg, geeft leiding aan een deel van het Onderwijs Ondersteunend Personeel. Naast samenwerking met andere IRIS-scholen maakt Thamen deel uit van de Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA). 13
Schoolorganisatie RKSG Thamen IRIS-school RKSG Thamen is onderdeel van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderw...

VOLGENDE PAGINA

Passend onderwijs en leerlingenzorg op Thamen Iedere leerling is uniek en heeft recht op Passend Onderwijs. 14 Iedere leerling is uniek en iedere leerling heeft zijn eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte om optimaal tot ontwikkeling te komen. Thamen probeert aan deze individuele zorg- en onderwijsbehoefte te voldoen, heeft oog voor het kind en biedt onderwijs op maat. Dat wil zeggen dat wij leerlinggericht en planmatig werken. Het begeleiden van leerlingen gebeurt op cognitief- als wel op sociaal-emotioneel gebied zolang dat passend is op een school voor regulier onderwijs. In dit hoofdstuk leest u in het kort over de zorgstructuur binnen Thamen waarmee wij garant willen staan voor Passend Onderwijs op onze school. • Werken in de klas Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor beschikt over kennis uit de warme overdracht die wij doen met de basisscholen, vorige mentoren en over de kennis die u ons aanreikt als ouders. De mentor waakt over de veiligheid in de klas. De mentor is de vertrouwenspersoon en steun en toeverlaat van de leerlingen. Tevens maakt de mentor aan het begin van het schooljaar een plan van de klas voor de docenten waarin staat wat de leerlingen uit de klas nodig hebben. • Werken in teams De docenten zijn verdeeld in vier teams op Thamen. Binnen de teams vindt regelmatig een leerlingbespreking plaats. Elk team wordt ondersteund door een zorgfunctionaris. Deze zorgfunctionaris geeft de mentor en het lesgevende team adviezen hoe om te gaan met sociaal emotionele-, leeren/of gedragsproblemen. • Lokaal 100 Lokaal 100 is een centrale opvangplek binnen school waar leerlingen terechtkunnen voor hulp bij conflicten, diefstal en andere problemen. Ook worden leerlingen hier opgevangen als zij uit de les worden gestuurd. De lokaal 100 medewerker gaat met de leerling in gesprek, zorgt voor een correcte afhandeling van de (probleem)situatie en begeleidt de leerling om het probleem op te lossen. • Orthopedagoog Naast de teams kan er professionele hulp en diagnostische ondersteuning door een orthopedagoog geboden worden. De orthopedagoog ondersteunt en adviseert de zorgfunctionaris, mentoren en docenten in de begeleiding van en omgang met (zorg) leerlingen, met name op het gebied van sociaal emotionele- en gedragsproblematiek. Het zorgteam en het Zorg Advies Team De zorgcoördinator vormt samen met de orthopedagoog en de vijf zorgfunctionarissen het zorgteam op Thamen. Het Zorg Advies Team (ZAT) bestaat uit het interne zorgteam van Thamen, de leerplichtambtenaren uit de betrokken regio’s, de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker en het sociale team van de gemeente Uithoorn (voorheen Centrum voor Jeugd en Gezin). Het interne zorgteam van Thamen kan advies inwinnen bij het ZAT bij specifieke hulpvragen van leerlingen. 15

VOLGENDE PAGINA

Passend onderwijs en leerlingenzorg op Thamen Iedere leerling is uniek en heeft recht op Passend Onderwijs. 14 Iedere le...
Passend onderwijs en leerlingenzorg op Thamen Iedere leerling is uniek en heeft recht op Passend Onderwijs. 14 Iedere leerling is uniek en iedere leerling heeft zijn eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte om optimaal tot ontwikkeling te komen. Thamen probeert aan deze individuele zorg- en onderwijsbehoefte te voldoen, heeft oog voor het kind en biedt onderwijs op maat. Dat wil zeggen dat wij leerlinggericht en planmatig werken. Het begeleiden van leerlingen gebeurt op cognitief- als wel op sociaal-emotioneel gebied zolang dat passend is op een school voor regulier onderwijs. In dit hoofdstuk leest u in het kort over de zorgstructuur binnen Thamen waarmee wij garant willen staan voor Passend Onderwijs op onze school. • Werken in de klas Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor beschikt over kennis uit de warme overdracht die wij doen met de basisscholen, vorige mentoren en over de kennis die u ons aanreikt als ouders. De mentor waakt over de veiligheid in de klas. De mentor is de vertrouwenspersoon en steun en toeverlaat van de leerlingen. Tevens maakt de mentor aan het begin van het schooljaar een plan van de klas voor de docenten waarin staat wat de leerlingen uit de klas nodig hebben. • Werken in teams De docenten zijn verdeeld in vier teams op Thamen. Binnen de teams vindt regelmatig een leerlingbespreking plaats. Elk team wordt ondersteund door een zorgfunctionaris. Deze zorgfunctionaris geeft de mentor en het lesgevende team adviezen hoe om te gaan met sociaal emotionele-, leeren/of gedragsproblemen. • Lokaal 100 Lokaal 100 is een centrale opvangplek binnen school waar leerlingen terechtkunnen voor hulp bij conflicten, diefstal en andere problemen. Ook worden leerlingen hier opgevangen als zij uit de les worden gestuurd. De lokaal 100 medewerker gaat met de leerling in gesprek, zorgt voor een correcte afhandeling van de (probleem)situatie en begeleidt de leerling om het probleem op te lossen. • Orthopedagoog Naast de teams kan er professionele hulp en diagnostische ondersteuning door een orthopedagoog geboden worden. De orthopedagoog ondersteunt en adviseert de zorgfunctionaris, mentoren en docenten in de begeleiding van en omgang met (zorg) leerlingen, met name op het gebied van sociaal emotionele- en gedragsproblematiek. Het zorgteam en het Zorg Advies Team De zorgcoördinator vormt samen met de orthopedagoog en de vijf zorgfunctionarissen het zorgteam op Thamen. Het Zorg Advies Team (ZAT) bestaat uit het interne zorgteam van Thamen, de leerplichtambtenaren uit de betrokken regio’s, de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker en het sociale team van de gemeente Uithoorn (voorheen Centrum voor Jeugd en Gezin). Het interne zorgteam van Thamen kan advies inwinnen bij het ZAT bij specifieke hulpvragen van leerlingen. 15
Passend onderwijs en leerlingenzorg op Thamen Iedere leerling is uniek en heeft recht op Passend Onderwijs. 14 Iedere le...

VOLGENDE PAGINA

Samenwerking met ouders en betrokken hulpverleners in een MDO Uiteraard werken wij zoveel mogelijk samen met u in de begeleiding van uw kind. Wij communiceren de afspraken en bespreken de gekozen begeleidingsvorm met u. Soms is het echter nodig om nadere afspraken te maken met zoveel mogelijk betrokkenen bij de leerling. In een Multi Disciplinair Overleg (MDO) waaraan u als ouder deelneemt alsmede de mentor, zorgfunctionaris, de orthopedagoog en de externe hulpverleners worden deze afspraken besproken en geëvalueerd. Vaak zal ook de leerling zelf (deels) deelnemen aan het MDO. 16 Met wie werken wij nog meer samen als school? - Schoolmaatschappelijk werk (Altra, wekelijks aanwezig) - Schoolarts en schoolverpleegkundige van de GGD - Het sociaal loket van de gemeente Uithoorn - Leerplichtambtenaren van de diverse gemeenten in de omgeving - De wijkagent - Brijderstichting: Elke maand is er op school een preventiewerker aanwezig van de afdeling ‘Voorlichting en Preventie’ van de Brijderstichting. Deze preventiewerker houdt spreekuur waar leerlingen terecht kunnen met vragen en zorgen over roken, drinken en drugs. Faalangst reductietraining Inspraak en overleg Oudervereniging Als faalangst prestaties van een leerling in de weg gaat staan, kan de leerling deelnemen aan een faalangstreductie training. Hierbij leert de leerling beter om te gaan met zijn/ haar faalangst. In het eindexamenjaar is er tevens de mogelijkheid deel te nemen aan examenvreestraining. Hierbij leert de leerling om te gaan met de spanning en faalangst die er kunnen zijn rond het eindexamen. Voor regelmatig overleg tussen alle groepen die bij Thamen betrokken zijn, zijn de volgende overlegorganen van belang: • Klassenvertegenwoordiger – per team kunnen de klassenvertegenwoordigers een paar keer per jaar allerlei voor hen belangrijke zaken onder de aandacht brengen en met hun teamleider bespreken. • Medezeggenschapsraad (MR) – vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen denken en praten mee over het schoolbeleid. De rechten en plichten van de MR zijn in het medezeggenschapsreglement vastgelegd. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft advies- of instemmingsrecht voor het beleid op bestuursniveau (IRIS). Eén ouder en één docent zijn voor Thamen leden van de GMR. • Ouderklankbordgroep – een vijf tot zestal ouders vergadert vijf maal per jaar met de schoolleiding over belangrijke schoolontwikkelingen. De Ouderklankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd advies geven over beleidszaken. Zij vormt daarmee een klankbord voor de school. Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging assisteert tijdens diverse buitenlessige activiteiten zoals, sportdagen, ouderavonden en diploma uitreikingen. Enkelen ouders uit de oudervereniging zijn lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De oudervereniging organiseert één keer per jaar een algemene ledenvergadering waar alle ouders welkom zijn. Elk jaar organiseert de oudervereniging een speciale thema-avond. 17
Samenwerking met ouders en betrokken hulpverleners in een MDO Uiteraard werken wij zoveel mogelijk samen met u in de begel...

VOLGENDE PAGINA

Samenwerking met ouders en betrokken hulpverleners in een MDO Uiteraard werken wij zoveel mogelijk samen met u in de begeleiding van uw kind. Wij communiceren de afspraken en bespreken de gekozen begeleidingsvorm met u. Soms is het echter nodig om nadere afspraken te maken met zoveel mogelijk betrokkenen bij de leerling. In een Multi Disciplinair Overleg (MDO) waaraan u als ouder deelneemt alsmede de mentor, zorgfunctionaris, de orthopedagoog en de externe hulpverleners worden deze afspraken besproken en geëvalueerd. Vaak zal ook de leerling zelf (deels) deelnemen aan het MDO. 16 Met wie werken wij nog meer samen als school? - Schoolmaatschappelijk werk (Altra, wekelijks aanwezig) - Schoolarts en schoolverpleegkundige van de GGD - Het sociaal loket van de gemeente Uithoorn - Leerplichtambtenaren van de diverse gemeenten in de omgeving - De wijkagent - Brijderstichting: Elke maand is er op school een preventiewerker aanwezig van de afdeling ‘Voorlichting en Preventie’ van de Brijderstichting. Deze preventiewerker houdt spreekuur waar leerlingen terecht kunnen met vragen en zorgen over roken, drinken en drugs. Faalangst reductietraining Inspraak en overleg Oudervereniging Als faalangst prestaties van een leerling in de weg gaat staan, kan de leerling deelnemen aan een faalangstreductie training. Hierbij leert de leerling beter om te gaan met zijn/ haar faalangst. In het eindexamenjaar is er tevens de mogelijkheid deel te nemen aan examenvreestraining. Hierbij leert de leerling om te gaan met de spanning en faalangst die er kunnen zijn rond het eindexamen. Voor regelmatig overleg tussen alle groepen die bij Thamen betrokken zijn, zijn de volgende overlegorganen van belang: • Klassenvertegenwoordiger – per team kunnen de klassenvertegenwoordigers een paar keer per jaar allerlei voor hen belangrijke zaken onder de aandacht brengen en met hun teamleider bespreken. • Medezeggenschapsraad (MR) – vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen denken en praten mee over het schoolbeleid. De rechten en plichten van de MR zijn in het medezeggenschapsreglement vastgelegd. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft advies- of instemmingsrecht voor het beleid op bestuursniveau (IRIS). Eén ouder en één docent zijn voor Thamen leden van de GMR. • Ouderklankbordgroep – een vijf tot zestal ouders vergadert vijf maal per jaar met de schoolleiding over belangrijke schoolontwikkelingen. De Ouderklankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd advies geven over beleidszaken. Zij vormt daarmee een klankbord voor de school. Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging assisteert tijdens diverse buitenlessige activiteiten zoals, sportdagen, ouderavonden en diploma uitreikingen. Enkelen ouders uit de oudervereniging zijn lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De oudervereniging organiseert één keer per jaar een algemene ledenvergadering waar alle ouders welkom zijn. Elk jaar organiseert de oudervereniging een speciale thema-avond. 17
Samenwerking met ouders en betrokken hulpverleners in een MDO Uiteraard werken wij zoveel mogelijk samen met u in de begel...

VOLGENDE PAGINA

18 Verzuim en bijzonder verlof Klachtenregelingen Thamen heeft twee verzuimcoördinatoren. Deze medewerkers controleren nauwgezet of het verzuim van de leerlingen geoorloofd is. Is dat niet het geval, dan hebben zij de bevoegdheid direct maatregelen te nemen. Ongeoorloofd verzuim meldt Thamen altijd bij de leerplichtambtenaar. Voor de Kwakelse kermis zijn er bijzondere verlofregels afgesproken. Ouders en leerlingen die een klacht hebben over de gang van zaken op Thamen nemen eerst contact op met de mentor of de teamleider. Die zullen de klacht aanhoren en, waar mogelijk, een oplossing zoeken. Klachten kunnen ook via lokaal 100 of de vertrouwenspersonen ingebracht worden. Alle IRIS-scholen kennen ook een bovenschoolse vertrouwenspersoon en de onderwijsinspectie heeft speciale vertrouwensinspecteurs. Volgens de Leerplichtwet is het nemen van vakantie of vrije dagen buiten de schoolvakanties niet toegestaan. De enige uitzondering is als ouders door hun beroep beslist geen gebruik van de schoolvakanties kunnen maken. Dan moeten de ouders schriftelijk en minstens één week van tevoren aan de teamleider toestemming vragen. Deze beoordeelt of de aanvraag binnen de Leerplichtwet valt. Voor volledige informatie: ga naar: http://rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/vragen-en-antwoorden/magik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakantiesmee-op-vakantie-nemen.html Schoolvakanties Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen stelt de data van de zomervakantie vast. Voor de overige vakanties gelden adviesdata. In overleg met de gemeente, en eventueel andere partijen kan de directie van de adviesdata afwijken. Zie voor de vakanties van 2016-2017 www.thamen.nl Thamen heeft voor algemene schoolzaken en beslissingen een officiële klachtenregeling (in te zien op www.thamen.nl). Indien nodig kunnen ouders ook terecht bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Voortgezet Onderwijs. Klachten over het examen, zowel het schoolexamen als het centraal examen, meld je bij de directeur. Deze kan de Commissie van Beroep inschakelen. Aansprakelijkheid Het bestuur, de directie en het personeel stellen zich niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan enig eigendom van de leerlingen. Kosten voortvloeiende uit vermissing of beschadiging van goederen, veroorzaakt door de leerlinge, worden op de ouders of wettelijke vertegenwoordigers verhaald. Het is van belang dat ouders/ verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen hebben afgesloten. Onderwijsinspectie Zoals elke school staat ook Thamen onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Informatie over de inspectie is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl 19
18 Verzuim en bijzonder verlof Klachtenregelingen Thamen heeft twee verzuimco rdinatoren. Deze medewerkers controleren...

VOLGENDE PAGINA

18 Verzuim en bijzonder verlof Klachtenregelingen Thamen heeft twee verzuimcoördinatoren. Deze medewerkers controleren nauwgezet of het verzuim van de leerlingen geoorloofd is. Is dat niet het geval, dan hebben zij de bevoegdheid direct maatregelen te nemen. Ongeoorloofd verzuim meldt Thamen altijd bij de leerplichtambtenaar. Voor de Kwakelse kermis zijn er bijzondere verlofregels afgesproken. Ouders en leerlingen die een klacht hebben over de gang van zaken op Thamen nemen eerst contact op met de mentor of de teamleider. Die zullen de klacht aanhoren en, waar mogelijk, een oplossing zoeken. Klachten kunnen ook via lokaal 100 of de vertrouwenspersonen ingebracht worden. Alle IRIS-scholen kennen ook een bovenschoolse vertrouwenspersoon en de onderwijsinspectie heeft speciale vertrouwensinspecteurs. Volgens de Leerplichtwet is het nemen van vakantie of vrije dagen buiten de schoolvakanties niet toegestaan. De enige uitzondering is als ouders door hun beroep beslist geen gebruik van de schoolvakanties kunnen maken. Dan moeten de ouders schriftelijk en minstens één week van tevoren aan de teamleider toestemming vragen. Deze beoordeelt of de aanvraag binnen de Leerplichtwet valt. Voor volledige informatie: ga naar: http://rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/vragen-en-antwoorden/magik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakantiesmee-op-vakantie-nemen.html Schoolvakanties Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen stelt de data van de zomervakantie vast. Voor de overige vakanties gelden adviesdata. In overleg met de gemeente, en eventueel andere partijen kan de directie van de adviesdata afwijken. Zie voor de vakanties van 2016-2017 www.thamen.nl Thamen heeft voor algemene schoolzaken en beslissingen een officiële klachtenregeling (in te zien op www.thamen.nl). Indien nodig kunnen ouders ook terecht bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Voortgezet Onderwijs. Klachten over het examen, zowel het schoolexamen als het centraal examen, meld je bij de directeur. Deze kan de Commissie van Beroep inschakelen. Aansprakelijkheid Het bestuur, de directie en het personeel stellen zich niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan enig eigendom van de leerlingen. Kosten voortvloeiende uit vermissing of beschadiging van goederen, veroorzaakt door de leerlinge, worden op de ouders of wettelijke vertegenwoordigers verhaald. Het is van belang dat ouders/ verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen hebben afgesloten. Onderwijsinspectie Zoals elke school staat ook Thamen onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Informatie over de inspectie is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl 19
18 Verzuim en bijzonder verlof Klachtenregelingen Thamen heeft twee verzuimco rdinatoren. Deze medewerkers controleren...

VOLGENDE PAGINA

Contacten met ouders Op verschillende manieren informeert Thamen je ouders wat er op school en met jou gebeurt. 20 Schriftelijk en digitaal • Schoolgids – Deze verschijnt aan het begin van elk schooljaar en geeft een beeld van de organisatie en de gang van zaken op school. • Weekrapport – Deze wordt in de onderbouw gebruikt voor algemene communicatie met je ouders. Hierin kunnen de docenten bijvoorbeeld complimenten schrijven over je gedrag op school en in de les. Verder wordt het weekrapport ook gebruikt voor kort verlof en te laat komen. • It’s Learning – de digitale leeromgeving van de school. Via dit computerprogramma (met je persoonlijke inlogcode) kom je van alles te weten over de dagelijkse gang van zaken. Je kan bijvoorbeeld contact maken met je klasgenoten en je mentor of het nieuws voor leerlingen op het ‘leerlingenplein’ lezen. Je vindt hier ook de dagelijkse roosterwijzigingen. • Thamen Nieuws – De digitale nieuwsbrief die enige malen per jaar op It’s Learning verschijnt. • www.thamen.nl – Een website is een prima mogelijkheid iedereen snel, actueel en volledig te informeren. Alle informatie die digitaal kan worden gemaakt staat volledig op de schoolwebsite. Natuurlijk verschijnen verslagen van bijzondere evenementen op school, met foto’s, op de website. Mondeling • Ouderavonden – In het begin van het schooljaar nodigen we alle ouders per jaarlaag uit voor een algemene ouderavond met voorlichting over leerlingbegeleiding, keuze voor leerweg, afdeling of pakket en andere zaken die voor de jaarlaag van belang zijn. De keuzebegeleider en de mentoren zijn ook bij deze ouderavonden betrokken. • Startgesprek – In de eerste schoolweken worden de ouders in de gelegenheid gesteld een individueel gesprek met de mentor te voeren. • Voortgangsgesprekken – De uitreiking van de schriftelijke rapportages door de mentor aan de ouders is de gelegenheid voor een gesprek tussen mentor, ouders en leerling over de vorderingen en toekomstmogelijkheden van de leerling. • Incidenteel – Als er reden toe is kan de mentor en/of de teamleider contact zoeken met de ouders en hen voor een gesprek uitnodigen. Andersom kunnen de ouders ook het initiatief nemen voor overleg met de mentor, de vakdocent en, indien nodig, andere medewerkers van Thamen. Afspraken maak je telefonisch of per e-mail. 21
Contacten met ouders Op verschillende manieren informeert Thamen je ouders wat er op school en met jou gebeurt. 20 Schri...

VOLGENDE PAGINA

Contacten met ouders Op verschillende manieren informeert Thamen je ouders wat er op school en met jou gebeurt. 20 Schriftelijk en digitaal • Schoolgids – Deze verschijnt aan het begin van elk schooljaar en geeft een beeld van de organisatie en de gang van zaken op school. • Weekrapport – Deze wordt in de onderbouw gebruikt voor algemene communicatie met je ouders. Hierin kunnen de docenten bijvoorbeeld complimenten schrijven over je gedrag op school en in de les. Verder wordt het weekrapport ook gebruikt voor kort verlof en te laat komen. • It’s Learning – de digitale leeromgeving van de school. Via dit computerprogramma (met je persoonlijke inlogcode) kom je van alles te weten over de dagelijkse gang van zaken. Je kan bijvoorbeeld contact maken met je klasgenoten en je mentor of het nieuws voor leerlingen op het ‘leerlingenplein’ lezen. Je vindt hier ook de dagelijkse roosterwijzigingen. • Thamen Nieuws – De digitale nieuwsbrief die enige malen per jaar op It’s Learning verschijnt. • www.thamen.nl – Een website is een prima mogelijkheid iedereen snel, actueel en volledig te informeren. Alle informatie die digitaal kan worden gemaakt staat volledig op de schoolwebsite. Natuurlijk verschijnen verslagen van bijzondere evenementen op school, met foto’s, op de website. Mondeling • Ouderavonden – In het begin van het schooljaar nodigen we alle ouders per jaarlaag uit voor een algemene ouderavond met voorlichting over leerlingbegeleiding, keuze voor leerweg, afdeling of pakket en andere zaken die voor de jaarlaag van belang zijn. De keuzebegeleider en de mentoren zijn ook bij deze ouderavonden betrokken. • Startgesprek – In de eerste schoolweken worden de ouders in de gelegenheid gesteld een individueel gesprek met de mentor te voeren. • Voortgangsgesprekken – De uitreiking van de schriftelijke rapportages door de mentor aan de ouders is de gelegenheid voor een gesprek tussen mentor, ouders en leerling over de vorderingen en toekomstmogelijkheden van de leerling. • Incidenteel – Als er reden toe is kan de mentor en/of de teamleider contact zoeken met de ouders en hen voor een gesprek uitnodigen. Andersom kunnen de ouders ook het initiatief nemen voor overleg met de mentor, de vakdocent en, indien nodig, andere medewerkers van Thamen. Afspraken maak je telefonisch of per e-mail. 21
Contacten met ouders Op verschillende manieren informeert Thamen je ouders wat er op school en met jou gebeurt. 20 Schri...

VOLGENDE PAGINA

Rapportages over vorderingen en gedrag Magister Ouders kunnen de resultaten van hun zoon of dochter inzien in Magister, het digitale cijferverwerkingssysteem is voor hen opengesteld. Het op de hoogte blijven van de cijfers van de leerling is de verantwoordelijkheid van de ouders. 22 Voortschrijdend gemiddelde Tijdens het schooljaar vinden er voortgangsbesprekingen plaats, waarin het team de resultaten van de leerlingen bespreekt. Medio november en medio maart vinden er voortgangsgesprekken plaats met alle ouders waarbij de schriftelijke rapportages worden uitgereikt. Bij iedere rapportage is het aangegeven cijfer het voortschrijdend gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijfers. Gedurende iedere rapportagemoment kan er voor ieder vak een realistisch beeld van de leerling geschetst worden op het gebied van kennis en vaardigheden. De eindrapportage aan het eind van het schooljaar bepaalt of de leerling kan worden bevorderd naar het volgende leerjaar. De ‘regeling overgangsnormen’ staat op www.thamen.nl. Teamvergadering Wanneer het gedrag van een leerling of een groep leerlingen daartoe aanleiding geeft, kan het team van een klas tussentijds bijeen komen om afspraken te maken en eventueel maatregelen te treffen. De mentor en de teamleider nemen contact op met de ouders van de leerling(en) om ook de ouders te betrekken bij het verbeteren van het gedrag van de leerling. 23
Rapportages over vorderingen en gedrag Magister Ouders kunnen de resultaten van hun zoon of dochter inzien in Magister, he...

VOLGENDE PAGINA

Rapportages over vorderingen en gedrag Magister Ouders kunnen de resultaten van hun zoon of dochter inzien in Magister, het digitale cijferverwerkingssysteem is voor hen opengesteld. Het op de hoogte blijven van de cijfers van de leerling is de verantwoordelijkheid van de ouders. 22 Voortschrijdend gemiddelde Tijdens het schooljaar vinden er voortgangsbesprekingen plaats, waarin het team de resultaten van de leerlingen bespreekt. Medio november en medio maart vinden er voortgangsgesprekken plaats met alle ouders waarbij de schriftelijke rapportages worden uitgereikt. Bij iedere rapportage is het aangegeven cijfer het voortschrijdend gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijfers. Gedurende iedere rapportagemoment kan er voor ieder vak een realistisch beeld van de leerling geschetst worden op het gebied van kennis en vaardigheden. De eindrapportage aan het eind van het schooljaar bepaalt of de leerling kan worden bevorderd naar het volgende leerjaar. De ‘regeling overgangsnormen’ staat op www.thamen.nl. Teamvergadering Wanneer het gedrag van een leerling of een groep leerlingen daartoe aanleiding geeft, kan het team van een klas tussentijds bijeen komen om afspraken te maken en eventueel maatregelen te treffen. De mentor en de teamleider nemen contact op met de ouders van de leerling(en) om ook de ouders te betrekken bij het verbeteren van het gedrag van de leerling. 23
Rapportages over vorderingen en gedrag Magister Ouders kunnen de resultaten van hun zoon of dochter inzien in Magister, he...

VOLGENDE PAGINA

Lessentabellen Hieronder staan de lessentabellen voor schooljaar 2016-2017. Leerjaar 1 Leerweg MH M M/t Leerjaar 2 K K/t B B/t 3 3 3 3 3 Leerjaar 3 M M/t K K/t B B/t M M Breed K B PI&E/M&T/D&P M K 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 1 4 3 4 4 3 3 3 3 1 4 3 4 4 3 3 5 5 4 2 1 3 4 4 4 4 2 1 3 4 5 6 4 2 1 3 4 4 5 4 2 1 3 4 5 6 4 2 1 3 4 4 5 4 2 1 3 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 13 2 3 3 1 6 2 1 12 32 32 32 29 Beroepsgericht programma 24 Nederlands Engels Frans Duits Aardrijkskunde Geschiedenis Mens & Maatschap. (incl. Lb*) Mens & Natuur Kunst & Cultuur Koers & Keuzelessen Mentoruur Lichamelijke oefening Wiskunde + rekenen Natuurkunde Biologie Economie Scheikunde Maatwerk taal Themaklas Beeldende vorming Maatschappijleer Cult. Kunstz. Vorming Beroepsgericht vak 3 3 1 2 2 2 1 2 Totaal 29 * 4 2 1 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 5 5 4 2 1 3 4 4 4 4 2 1 2 4 6 6 4 2 1 3 4 5 5 4 2 1 2 4 5 6 4 2 1 3 4 4 5 4 2 1 2 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 3 1 2 2 32 32 32 32 32 32 32 Lessen op het Alkwin Kollege Levensbeschouwing Keuzevakken of beide mogelijk (indien beide: extra uren) Keuzevakken Eerste periode vier vakken 2 x lesuren per week, daarna keuze voor twee vakken 4 x lesuren per week M/H = combinatieklas mavo/havo M = mavo K = kaderberoepsgerichte leerweg B = basisberoepsgerichte leerweg /t = themaklas 32 32 32 B me-bt-et-vt K B h&v K B z&w 1 2 1 32 Leerjaar 4 32 32 14 15 14 15 14 15 29 29 29 29 29 29 25
Lessentabellen Hieronder staan de lessentabellen voor schooljaar 2016-2017. Leerjaar 1 Leerweg MH M M t Leerjaar 2 K K...

VOLGENDE PAGINA

Lessentabellen Hieronder staan de lessentabellen voor schooljaar 2016-2017. Leerjaar 1 Leerweg MH M M/t Leerjaar 2 K K/t B B/t 3 3 3 3 3 Leerjaar 3 M M/t K K/t B B/t M M Breed K B PI&E/M&T/D&P M K 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 1 4 3 4 4 3 3 3 3 1 4 3 4 4 3 3 5 5 4 2 1 3 4 4 4 4 2 1 3 4 5 6 4 2 1 3 4 4 5 4 2 1 3 4 5 6 4 2 1 3 4 4 5 4 2 1 3 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 13 2 3 3 1 6 2 1 12 32 32 32 29 Beroepsgericht programma 24 Nederlands Engels Frans Duits Aardrijkskunde Geschiedenis Mens & Maatschap. (incl. Lb*) Mens & Natuur Kunst & Cultuur Koers & Keuzelessen Mentoruur Lichamelijke oefening Wiskunde + rekenen Natuurkunde Biologie Economie Scheikunde Maatwerk taal Themaklas Beeldende vorming Maatschappijleer Cult. Kunstz. Vorming Beroepsgericht vak 3 3 1 2 2 2 1 2 Totaal 29 * 4 2 1 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 5 5 4 2 1 3 4 4 4 4 2 1 2 4 6 6 4 2 1 3 4 5 5 4 2 1 2 4 5 6 4 2 1 3 4 4 5 4 2 1 2 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 3 1 2 2 32 32 32 32 32 32 32 Lessen op het Alkwin Kollege Levensbeschouwing Keuzevakken of beide mogelijk (indien beide: extra uren) Keuzevakken Eerste periode vier vakken 2 x lesuren per week, daarna keuze voor twee vakken 4 x lesuren per week M/H = combinatieklas mavo/havo M = mavo K = kaderberoepsgerichte leerweg B = basisberoepsgerichte leerweg /t = themaklas 32 32 32 B me-bt-et-vt K B h&v K B z&w 1 2 1 32 Leerjaar 4 32 32 14 15 14 15 14 15 29 29 29 29 29 29 25
Lessentabellen Hieronder staan de lessentabellen voor schooljaar 2016-2017. Leerjaar 1 Leerweg MH M M t Leerjaar 2 K K...

VOLGENDE PAGINA

Vrijwillige ouderbijdrage Schoolklimaat Gedragsverwachtingen Voor de kosten die niet gesubsidieerd worden vraagt Thamen van de ouders een vrijwillige bijdrage. De school is van mening dat de bijdrage noodzakelijk is om de onderwijsdoelstellingen te kunnen halen. De toelating van uw kind tot de school hangt niet af van het wel of niet betalen hiervan. Op Thamen leren en werken meer dan 1000 mensen, jong en oud, samen in één gebouw en op één terrein. Natuurlijk moeten er dan regels en afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden. Wij hebben dat samengevat met het woord gedragsverwachtingen, die je op de volgende pagina ziet staan. Die afspraken zijn geen doel op zich, maar een middel om het voor iedereen prettig, leefbaar en veilig te houden; die afspraken zijn er voor jullie als leerlingen, maar ook voor het personeel op school. Een vertaling van de sleutelwoorden veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid, gericht op gedrag van álle bewoners van onze leefgemeenschap, staat in de volgende algemeen geldende afspraken: De ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een (digitaal) overzicht van de bestemmingen en van de kosten van de ouderbijdrage. Dit overzicht is te vinden op de website www. thamen.nl. 26 Alle afspraken draaien om drie centrale begrippen, onze 3 V’s: - Veiligheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Ook in het lesprogramma komen we hier onderling regelmatig op terug, omdat deze kernwaarden uiteindelijk de échte basis voor een goed schoolklimaat vormen. Daar willen we vooral met de juiste aandacht mee omgaan. Het idee dat we er Samen op Thamen het beste van moeten maken, is ons veel waard! Veiligheid: • We behandelen de ander zoals we zelf ook behandeld willen worden. • Iedereen hoort erbij! • Wat vertrouwelijk is moet vertrouwelijk blijven. • Fouten maken mag en het is mooi als we ze ook toe kunnen geven aan elkaar. • We gaan zorgvuldig om met eigendommen van onszelf en anderen. • Alleen in de aula, bij de kluisjes en op het plein kan gegeten en gedronken worden. Water drinken tijdens de les mag, als de docent het goed vindt. • Op het schoolterrein fietsen we rustig en we zetten onze fiets op de juiste plaats. • Op de trappen houden we rechts. • Bij tussenuren zijn we op het schoolplein of in de aula. • In een school past rustig gedrag Vertrouwen: • We gaan uit van elkaars goede bedoelingen. • Los een probleem op door het te bespreken met een ander je mentor, je docent of lokaal 100. • We praten met elkaar en niet over elkaar; ook niet via sociale media. • We komen onze afspraken na. • We gebruiken alleen onze eigen account en houden onze wachtwoorden geheim. • We geven elkaar graag het goede voorbeeld! Verantwoordelijkheid: • In de aula en op de gangen mag de mobiele telefoon vrij gebruikt worden, zolang er geen overlast voor anderen mee veroorzaakt wordt. • In het leslokaal mag de mobiele telefoon in overleg met de docent voor schooldoeleinden gebruikt worden. Anders staat hij uit en is opgeborgen. • We gebruiken geen kauwgom in de school. • We hangen onze jas op een kapstok of stoppen die in ons kluisje. • In het klaslokaal dragen we geen jas of pet. • Benodigde schoolspullen bij je hebben is bij ons normaal. • We gebruiken ons kluisje alleen voor onze eigen spullen. • We houden onze school schoon. 27
Vrijwillige ouderbijdrage Schoolklimaat Gedragsverwachtingen Voor de kosten die niet gesubsidieerd worden vraagt Thamen...

VOLGENDE PAGINA

Vrijwillige ouderbijdrage Schoolklimaat Gedragsverwachtingen Voor de kosten die niet gesubsidieerd worden vraagt Thamen van de ouders een vrijwillige bijdrage. De school is van mening dat de bijdrage noodzakelijk is om de onderwijsdoelstellingen te kunnen halen. De toelating van uw kind tot de school hangt niet af van het wel of niet betalen hiervan. Op Thamen leren en werken meer dan 1000 mensen, jong en oud, samen in één gebouw en op één terrein. Natuurlijk moeten er dan regels en afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden. Wij hebben dat samengevat met het woord gedragsverwachtingen, die je op de volgende pagina ziet staan. Die afspraken zijn geen doel op zich, maar een middel om het voor iedereen prettig, leefbaar en veilig te houden; die afspraken zijn er voor jullie als leerlingen, maar ook voor het personeel op school. Een vertaling van de sleutelwoorden veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid, gericht op gedrag van álle bewoners van onze leefgemeenschap, staat in de volgende algemeen geldende afspraken: De ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een (digitaal) overzicht van de bestemmingen en van de kosten van de ouderbijdrage. Dit overzicht is te vinden op de website www. thamen.nl. 26 Alle afspraken draaien om drie centrale begrippen, onze 3 V’s: - Veiligheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Ook in het lesprogramma komen we hier onderling regelmatig op terug, omdat deze kernwaarden uiteindelijk de échte basis voor een goed schoolklimaat vormen. Daar willen we vooral met de juiste aandacht mee omgaan. Het idee dat we er Samen op Thamen het beste van moeten maken, is ons veel waard! Veiligheid: • We behandelen de ander zoals we zelf ook behandeld willen worden. • Iedereen hoort erbij! • Wat vertrouwelijk is moet vertrouwelijk blijven. • Fouten maken mag en het is mooi als we ze ook toe kunnen geven aan elkaar. • We gaan zorgvuldig om met eigendommen van onszelf en anderen. • Alleen in de aula, bij de kluisjes en op het plein kan gegeten en gedronken worden. Water drinken tijdens de les mag, als de docent het goed vindt. • Op het schoolterrein fietsen we rustig en we zetten onze fiets op de juiste plaats. • Op de trappen houden we rechts. • Bij tussenuren zijn we op het schoolplein of in de aula. • In een school past rustig gedrag Vertrouwen: • We gaan uit van elkaars goede bedoelingen. • Los een probleem op door het te bespreken met een ander je mentor, je docent of lokaal 100. • We praten met elkaar en niet over elkaar; ook niet via sociale media. • We komen onze afspraken na. • We gebruiken alleen onze eigen account en houden onze wachtwoorden geheim. • We geven elkaar graag het goede voorbeeld! Verantwoordelijkheid: • In de aula en op de gangen mag de mobiele telefoon vrij gebruikt worden, zolang er geen overlast voor anderen mee veroorzaakt wordt. • In het leslokaal mag de mobiele telefoon in overleg met de docent voor schooldoeleinden gebruikt worden. Anders staat hij uit en is opgeborgen. • We gebruiken geen kauwgom in de school. • We hangen onze jas op een kapstok of stoppen die in ons kluisje. • In het klaslokaal dragen we geen jas of pet. • Benodigde schoolspullen bij je hebben is bij ons normaal. • We gebruiken ons kluisje alleen voor onze eigen spullen. • We houden onze school schoon. 27
Vrijwillige ouderbijdrage Schoolklimaat Gedragsverwachtingen Voor de kosten die niet gesubsidieerd worden vraagt Thamen...

VOLGENDE PAGINA

28 Overgangsnormen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Onderwijsresultaten 2016 en examenresultaten Op de website www.thamen.nl kun je zien aan welke eisen je moet voldoen om naar het volgende leerjaar te worden bevorderd. Het PTA is een overzicht per examenvak van de toetsen die meetellen voor het schoolexamen. Deze toetsen worden afgenomen in de 3e en in de 4e klas. Het PTA is weer in te zien op It’s Learning. De Onderwijsinspectie brengt ieder jaar de onderwijsresultaten uit, waarin je kunt zien hoe Thamen scoort vergeleken met een groep soortgelijke scholen. Verder geeft deze kaart aan hoe de cijfers van de examenkandidaten van Thamen bij het centraal examen zich verhouden tot het landelijk gemiddelde. 29
28 Overgangsnormen Programma van Toetsing en Afsluiting PTA  Onderwijsresultaten 2016 en examenresultaten Op de websi...

VOLGENDE PAGINA

28 Overgangsnormen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Onderwijsresultaten 2016 en examenresultaten Op de website www.thamen.nl kun je zien aan welke eisen je moet voldoen om naar het volgende leerjaar te worden bevorderd. Het PTA is een overzicht per examenvak van de toetsen die meetellen voor het schoolexamen. Deze toetsen worden afgenomen in de 3e en in de 4e klas. Het PTA is weer in te zien op It’s Learning. De Onderwijsinspectie brengt ieder jaar de onderwijsresultaten uit, waarin je kunt zien hoe Thamen scoort vergeleken met een groep soortgelijke scholen. Verder geeft deze kaart aan hoe de cijfers van de examenkandidaten van Thamen bij het centraal examen zich verhouden tot het landelijk gemiddelde. 29
28 Overgangsnormen Programma van Toetsing en Afsluiting PTA  Onderwijsresultaten 2016 en examenresultaten Op de websi...

VOLGENDE PAGINA

Beschikbaar op It’s Learning of op de website www.thamen.nl • Afspraken politie en schoolveiligheid • Examenreglement • Klachtenregeling • Mediaprotocol • Pestprotocol • Sponseringbeleid • Vrijwillige Ouderbijdrage •G edragsverwachtingen leerlingen en personeel Personen en functies Directeur De heer G. Jägers 30 Directiesecretaresse Mevrouw P. Ramalho pramalho@thamen.nl Facilitair manager De heer G. Luksenburg gluksenburg@thamen.nl Zorgcoördinator De heer H.J. Fokkens afokkens@thamen.nl Teamleiders De heer T. Worm Mavo Onderbouw/Bovenbouw tworm@thamen.nl Orthopedagoog Mevrouw M. Wertheim mwertheim@thamen.nl De heer J. Hoogeveen Assistent Mavo Onderbouw/Bovenbouw jhoogeveen@thamen.nl Instroomcoördinator Mevrouw M. Fluitsma mfluitsma@thamen.nl De heer M. van den Busken Basis/Kader Beroepsgericht Onderbouw mvandenbusken@thamen.nl Vertrouwenspersonen Mevrouw F. Groeneveld fgroeneveld@thamen.nl De heer T. Hansen Assistent Basis/Kader Beroepsgericht Onderbouw thansen@thamen.nl De heer P. van Rijn pvanrijn@thamen.nl De heer I. Chidi Techniek Basis/Kader Bovenbouw ichidi@thamen.nl De heer C. Kooijman Dienstverlening Basis/Kader Bovenbouw ckooijman@thamen.nl Schoolopleiders De heer H. van den Berg hvandenberg@thamen.nl Mevrouw S. Kasiemkhan skasiemkhan@thamen.nl Medezeggenschapsraad Mevrouw M. Fluitsma mfluitsma@thamen.nl Secretariaat: p/a Den Uyllaan 4, 1421 NK Uithoorn Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk Voortgezet Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag 070 – 386 16 97 www.gcbo.nl Inspectie Voortgezet Onderwijs Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis) www.onderwijsinspectie.nl Leerplichtambtenaar Gemeente Uithoorn Gemeentehuis, afdeling Onderwijs Laan van Meerwijk 16 1423 AJ Uithoorn 0297 - 51 31 79 IRIS – Stichting voor Christelijk VO Postbus 41 2100 AA Heemstede 023 - 54 83 800 Bezoekadres: Koediefslaan 69 2101 BT Heemstede www.iris-cvo.nl 31
Beschikbaar op It  s Learning of op de website www.thamen.nl   Afspraken politie en schoolveiligheid   Examenreglemen...

VOLGENDE PAGINA

Beschikbaar op It’s Learning of op de website www.thamen.nl • Afspraken politie en schoolveiligheid • Examenreglement • Klachtenregeling • Mediaprotocol • Pestprotocol • Sponseringbeleid • Vrijwillige Ouderbijdrage •G edragsverwachtingen leerlingen en personeel Personen en functies Directeur De heer G. Jägers 30 Directiesecretaresse Mevrouw P. Ramalho pramalho@thamen.nl Facilitair manager De heer G. Luksenburg gluksenburg@thamen.nl Zorgcoördinator De heer H.J. Fokkens afokkens@thamen.nl Teamleiders De heer T. Worm Mavo Onderbouw/Bovenbouw tworm@thamen.nl Orthopedagoog Mevrouw M. Wertheim mwertheim@thamen.nl De heer J. Hoogeveen Assistent Mavo Onderbouw/Bovenbouw jhoogeveen@thamen.nl Instroomcoördinator Mevrouw M. Fluitsma mfluitsma@thamen.nl De heer M. van den Busken Basis/Kader Beroepsgericht Onderbouw mvandenbusken@thamen.nl Vertrouwenspersonen Mevrouw F. Groeneveld fgroeneveld@thamen.nl De heer T. Hansen Assistent Basis/Kader Beroepsgericht Onderbouw thansen@thamen.nl De heer P. van Rijn pvanrijn@thamen.nl De heer I. Chidi Techniek Basis/Kader Bovenbouw ichidi@thamen.nl De heer C. Kooijman Dienstverlening Basis/Kader Bovenbouw ckooijman@thamen.nl Schoolopleiders De heer H. van den Berg hvandenberg@thamen.nl Mevrouw S. Kasiemkhan skasiemkhan@thamen.nl Medezeggenschapsraad Mevrouw M. Fluitsma mfluitsma@thamen.nl Secretariaat: p/a Den Uyllaan 4, 1421 NK Uithoorn Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk Voortgezet Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag 070 – 386 16 97 www.gcbo.nl Inspectie Voortgezet Onderwijs Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis) www.onderwijsinspectie.nl Leerplichtambtenaar Gemeente Uithoorn Gemeentehuis, afdeling Onderwijs Laan van Meerwijk 16 1423 AJ Uithoorn 0297 - 51 31 79 IRIS – Stichting voor Christelijk VO Postbus 41 2100 AA Heemstede 023 - 54 83 800 Bezoekadres: Koediefslaan 69 2101 BT Heemstede www.iris-cvo.nl 31
Beschikbaar op It  s Learning of op de website www.thamen.nl   Afspraken politie en schoolveiligheid   Examenreglemen...

VOLGENDE PAGINA

Colofon Fotografie RKSG Thamen (Kees-Jan van Willigen) Vormgeving en lay-out Made by Mombers, Haarlem (Jean-Paul Mombers) Druk Drukkerij Marcelis Dékavé, Alkmaar 32 33 Oktober 2016 Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar onze website: www.thamen.nl
Colofon Fotografie RKSG Thamen Kees-Jan van Willigen Vormgeving en lay-out Made by Mombers, Haarlem Jean-Paul Mombers ...

VOLGENDE PAGINA

Colofon Fotografie RKSG Thamen (Kees-Jan van Willigen) Vormgeving en lay-out Made by Mombers, Haarlem (Jean-Paul Mombers) Druk Drukkerij Marcelis Dékavé, Alkmaar 32 33 Oktober 2016 Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar onze website: www.thamen.nl
Colofon Fotografie RKSG Thamen Kees-Jan van Willigen Vormgeving en lay-out Made by Mombers, Haarlem Jean-Paul Mombers ...

VOLGENDE PAGINA

RK Scholengemeenschap Thamen School voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn T 0297 - 563192 F 0297 - 564041 info@thamen.nl www.thamen.nl IRIS, onderwijs met overtuiging 34 Aangesloten bij IRIS zijn: • Eerste Christelijk Lyceum • Haemstede-Barger Mavo • Herbert Vissers College • Kaj Munk College • KSH Hoofddorp • Scholengemeenschap Thamen IRIS is aangesloten bij Stichting Werkkring www.iris-cvo.nl
RK Scholengemeenschap Thamen School voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn T 0297 ...

VOLGENDE PAGINA