simplebooklet thumbnail

SARIYER HALK E T M SARIYER BELED YES SERAM K AT LYES KURS ADI Seramik Bi imlendirici RETMEN Ay en Yaprak KONU Sar yer e Ku Bak YALILAR T rk milletinin hay rseverli ini hassasiyetini ince duygular n ve zevkini yans tman n yan s ra ayn zamanda T rk medeniyeti k lt r ve sanat nda da nemli bir yere sahip olan Ku k kleri de denilen minyat r yap lar n bulunduklar binalar evler k kler saraylar cami ve mescitler medreseler hanlar k t phaneler t rbeler k pr ler e meler darphaneler gibi dini ve sivil mimari yap lard G n m zde bu irin ku evlerinin yap m na ne yaz k ki yenileri eklenmiyor Var olanlar n kimileri de yok olma tehlikesiyle kar kar ya Onlar i in ekstra bir eyler yapmak bir yana dursun do an n ku lara sundu u ya ama alanlar na kimi zaman m dahale edilmektedir
SARIYER HALK E  T M  SARIYER BELED YES  SERAM K AT LYES  KURS ADI  Seramik Bi imlendirici   RETMEN  Ay en Y...
S z konusu kaynaktan yola k larak Sar yer e Ku Bak YALILAR adl sergi al malar eski bir gelene i farkl l klarla ya atmak ad na yap lmas d n lm bir al mad r Her biri ince bir zevk r n olan ve sadece ku lar n ya amas i in de il de kursiyerlerimizin sanat kabiliyetlerini yans tarak baz lar n n ku evi baz lar n m posta kutusu ya da ayd nlatma eleman yaparak kendi ihtiya lar yetenekleri ve be enilerine g re yal konak ve kas rlar n k k modellerini ekillendirmi lerdir Sar yer l esinde Rumeli Hisar ndan Rumeli Feneri ve Maslak Kas rlar na kadar se ilen mekanlar Yal konak kas r fener minyat r olarak izleyebilece imiz k lt rel y nden de al may yapandan izleyene ya ad klar evre ile ilgili g rsel ve estetik de erlere y nelik fark ndal k kazand racak bir al mad r
S z konusu kaynaktan yola   k larak  Sar yer  e Ku  Bak     YALILAR adl  sergi  al  malar , eski bir ge...
Fato zercan Yusuf Ziya Pa a Perili K k Rumeli Hisar Ayd nlatma
Fato   zercan - Yusuf Ziya Pa a  Perili K  k   Rumeli Hisar  - Ayd nlatma
Raziye Karabey erifler Yal s Emirgan Ku Evi
Raziye Karabey -  erifler Yal s  Emirgan - Ku  Evi
Ganimet Uslu Konak simsiz stinye Ku Evi
Ganimet Uslu - Konak  simsiz  stinye - Ku  Evi
Sibel Erd nmez Faik Bey Pakize Han m Yal s stinye Ku evi
Sibel Erd nmez - Faik Bey Pakize Han m Yal s   stinye - Ku  evi
Sabri U kan Konak simsiz Yenik y Ayd nlatma
Sabri U kan - Konak  simsiz Yenik y - Ayd nlatma
lknur Bozkaya Sait Halim Pa a Yal s Yenik y Ayd nlatma
 lknur Bozkaya - Sait Halim Pa a Yal s  Yenik y - Ayd nlatma
Yasemin K kl er M s rl Fuat Pa a Yal s Yenik y Ayd nlatma
Yasemin K kl er - M s rl  Fuat Pa a Yal s  Yenik y - Ayd nlatma
G lden Macit Ziya Kalkavan yal s Yenik y Ku Evi
G lden Macit - Ziya Kalkavan yal s  Yenik y - Ku  Evi
Ayser Ta tan Saip zden Yal s Yenik y Ku Evi
Ayser Ta tan - Saip  zden Yal s  Yenik y - Ku  Evi
Sevda Ceylan Ahmet Vefik Alp Yal s Kefelik y Ku Evi
Sevda Ceylan- Ahmet Vefik Alp Yal s  Kefelik y - Ku  Evi
Banu zg r Dikranyan Efendi Yal s Kefelik y Ku Evi
Banu  zg r - Dikranyan Efendi Yal s  Kefelik y - Ku  Evi
ebnem Kosova Dikranyan Efendi Yal s Kefelik y Ku Evi
 ebnem Kosova - Dikranyan Efendi Yal s  Kefelik y - Ku  Evi
Esin Sakarya Turhan Baycu Yal s Kefelik y Ku Evi
Esin Sakarya - Turhan Baycu Yal s  Kefelik y - Ku  Evi
Ufuk Dereli smail Hakk Uzun ar l Yal s Kefelik y Ku Evi
Ufuk Dereli -  smail Hakk  Uzun ar  l  Yal s  Kefelik y - Ku  Evi
B lent Kurt Kayseriliyan Yal s Sar yer Ayd nlatma
B lent Kurt - Kayseriliyan Yal s  Sar yer - Ayd nlatma
zlem Yan k Maslak Kasr Ku Evi
 zlem Yan k - Maslak Kasr  - Ku  Evi
Refiye Ege Yal Yorumu Ayd nlatma
Refiye Ege   Yal  Yorumu - Ayd nlatma
Arife Karaman Yal Yorumu Posta Kutusu
Arife Karaman - Yal  Yorumu - Posta Kutusu
H lya Hayali Yal Yorumu Ku Evi
H lya Hayali - Yal  Yorumu - Ku  Evi
Neslihan Tar Rumeli Feneri Heykel
Neslihan Tar  - Rumeli Feneri - Heykel
Nagihan skender Kedi ve Yal Yorumu Ayd nlatma
Nagihan  skender - Kedi ve Yal  Yorumu - Ayd nlatma
Sar yer Belediyesi ne Sar yer Halk E itim Merkezi ne ve retenimiz Say n Ay en Yaprak a T e e k k r e d e r i z
Sar yer Belediyesi  ne, Sar yer Halk E itim Merkezi  ne ve   retenimiz Say n Ay en Yaprak  a T e  e k k  r ...