Анализа смењивања приповедних тачака гледишта у тексту Кочићеве приповетке