Lerende organisaties evalueren. Zeker als het om professionele organisaties gaat. Dat is het enige recept voor professionele groei en organisatieontwikkeling. Maar dan moet je het wel goed aanpakken. Hoe? Door verhalend te evalueren. ***** Kernwoorden: evalueren | evaluatie | projectevaluatie | risicomanagement | projectorganisatie | risicobewustzijn | Amsterdam | professionals | professionele organisaties | storytelling | communicatie | kwaliteitsverbetering | professionele groei | organisatieontwikkeling