simplebooklet thumbnail

boekhouden

Drs. John C. Hoogheid Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  deel 2 2 Download free eBooks at bookbo...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  deel 2 1ste editie  2015 Drs. John C. Hoogheid  bookboon.co...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord  12  Boekhouden voor ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 1.7 Retouren  25 1.8 Journaal  25 1.9 Grootb...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 2.11  Aankopen, verkopen en inruilen van duurza...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave  Belastingen  106 5 Belastingen  107 5.1 Inl...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 8.4 Zorgverzekeringswet  118 8.5 Ziektewet  1...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 12 Vraagstukken ondernemingsvormen  131 13 U...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 20 Banana  147 20.1 Inleiding  147 20.2  Be...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 30  Afdracht diverse belastingen  167 31  El...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Voorwoord Voorwoord Prof. Dr. Ir. Kasper L. Boon komt de eer t...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 13 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden 14 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1 Algemene begi...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1.2 Mutatie Aan ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Debiteurenvorder...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Indien een onder...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Heeft een ondern...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Vervolgens ontva...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 3. Wat is de re...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Bekijken we eens...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Debet   Result...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1.5 Inkoopboek E...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1.6 Verkoopboek ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Om de mutaties o...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1. Een rekening...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Debet Kas Credi...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Debet Credit 1...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden In de huidige ti...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Het financi le ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden De lijst start m...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Is er sprake van...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1.11 Subgrootboe...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Het Debiteurenbo...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1.12 Bijboeken E...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 2 Journaliseren 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk z...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De Wet op de Omzetbelasting 1968 is   n van de...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Koper en verkoper kunnen afspreken dat de partij...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Tevens dient dan nog de crediteurenrekening Onde...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De journaalpost zal luiden 1  Kas 121,00 1 ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Hiervan zal worden geboekt 2  Inkopen 2.050,...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 2.6 Retourinkopen contant en op rekening waar...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De journaalpost zou dan kunnen luiden 1  Debi...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Bij aankoop krijgt elk artikel een dergelijke co...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Nu terug naar onze journaalpost. We halen nog ev...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Nadeel de voorraadrekening wordt gecrediteerd v...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 2.9  Journaliseren Voorinkopen en voorverkopen Al eerder bes...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Let op dat het mogelijk is dat bij het afsluiten...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De journaalpost bij aankoop op rekening luidt da...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Stel een onderneming koopt een machine van 15.00...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 0100 Machines 1800 Te verrekenen BTW 1500 Aan Crediteuren ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Beide rekeningen 0100 en 0150 zijn zuivere balan...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 0310 Afschrijving auto  s 7.000,00 4210 Afs...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De boekwaarde van de auto  s blijkt uit het sal...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Men spreekt van een uitstelpost indien een ontva...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Nog te betalen posten In januari 2015 ontvangen ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Rekening 8950 is een resultaatrekening winst d...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Dit kan echter verwarring stichten waardoor fout...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Uitgaand van bovenstaand voorbeeld storting van...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Sommige sociale verzekeringen worden samen met l...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Wij zien hier af van allerlei andere posten die ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 2.16  Journaliseren Priv  gebruik van goederen en diensten ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Het opnemen respectievelijk storten van gelden l...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 2.18  Journaliseren Afboeken van oninbare vorderingen Uitera...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Bij de boeking van de omzet wordt rekening gehou...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Het is mogelijk dat bij plaatsing van de aandele...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 0300 Winstreserve 36.000,00 1625 Aan te beta...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 0180 Winstreserve 1289 Aan te betalen dividen...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Obligatieleningen Een onderneming kan een obliga...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren b. Operational lease De nadruk ligt op de huurov...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Op 31 mei 2015 wordt door de kassier het aanwezi...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Voorraadverschillen Voorraadverschillen kunnen n...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Oninbare vorderingen Hier verwijzen wij graag na...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Voorbeeld 1 We nemen als voorbeeld een fout die ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Had debet Had credit Is debet Is credit Cor ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Voorbeeld 2. Dikwijls is een fout niet simpel te...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De boekhouder levert de volgende tabel in Inves...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Voordat u nu verder leest, doe eens een kleine t...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Juist, er staat iets over alleen als activering ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Teneinde straks ook te kunnen voldoen aan de str...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Met deze gegevens hebben we nu alles bij de hand...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Vervolgens maken we het volgende overzicht Is d...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 2.25 Controle Een boekhouding zal regelmatig gec...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden 3 Vraagstukken boekhouden Vraagstuk 1...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden Vraagstuk 9 Onderstaande mutaties in h...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden Vraagstuk 12 Uit welke 5 elementen bes...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden Vraagstuk 17 De rekening 710 Voorraad ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden Vraagstuk 18 Voor de beantwoording van...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden De verkoopopbrengst van de Kia is bij ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden 1860 Te betalen sociale lasten 1870 Te...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden 25 september 2015. Betaald per bank de...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden Geeft de journaalposten van de volgend...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude 4 Uitwerkingen vraagstuk...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Een rekening van verlies ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 9 Debet   Ka...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude 7000 Voorraad 625,00 7...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 12 Proefbalans ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 18 a. 1200 Deb...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Antwoord c is onzin. Ant...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Verkoopresultaat Kia 0100...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 21 Welke twee g...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 24 Uit de loona...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 27 12 10 Boekin...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 28 Oprichting B...
Belastingen 106 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen 5 Belastingen 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk zulle...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen Veelal per kwartaal doet de belastingplichtige ele...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen Voor elk btw-tarief of vrijstelling moet op de fac...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen  Tot die groep behoren De AOW Algemene Ouderdomsw...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen De Belastingdienst kan aan het begin van enig jaar...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen De ozb is een  tijdstipbelasting  , waarbij uit...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken belastingen 6 Vraagstukken belastingen Vraagstuk...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken belastingen 7 Uitwerkingen vraagstu...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken belastingen Vraagstuk 33 Een aantal ...
Sociale verzekeringswetten 116 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Sociale verzekeringswetten 8 Sociale verzekeringswetten 8.1 I...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 8.3  Sociale verzekeringswetten Algemene Ouderdomswet De Alg...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 8.6  Sociale verzekeringswetten Wet Werk en Inkomen naar Arbe...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Sociale verzekeringswetten 8.7 Werkloosheidswet De Werklooshei...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken sociale verzekeringswetten 9 Vraagstukken social...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken sociale verzekeringswetten 10 Uitwe...
Ondernemingsvormen 123 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen 11 Ondernemingsvormen 11.1 Inleiding In dit...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen Heeft de onderneming op enig moment behoeft...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen De financiering is in wezen niet anders dan...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen Bij faillissement zijn de maten enigszins b...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen De BV is aansprakelijk voor haar schulden. ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 11.6  Ondernemingsvormen De NV Naamloze Vennootschap  De NV...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen De voorwaarden waaronder een stichting door...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken ondernemingsvormen 12 Vraagstukken ondernemingsv...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken ondernemingsvormen Vraagstuk 50 Wordt de winst va...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerking vraagstukken ondernemingsvormen 13 Uitwerking vraa...
Privacywetgeving 134 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Privacywetgeving 14 Privacywetgeving 14.1 Inleiding Privacy is...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Privacywetgeving 14.2 Informatieplicht Een organisatie of bedr...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken privacywetgeving 15 Vraagstukken privacywetgevin...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken privacywetgeving 16 Uitwerkingen vr...
Archivering 139 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Archivering 17 Archivering 17.1 Inleiding Informatie, hetzij i...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Archivering 17.3 Back-ups Tot archivering kan ook gerekend wor...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 17.4  Archivering Eisen van de Belastingdienst De Belastingd...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken archivering 18 Vraagstukken archivering Vraagstu...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken archivering 19 Uitwerkingen vraagst...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 2 145 Download free eBooks at bookboon.com
Banana 146 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana 20 Banana 20.1 Inleiding Naast de bespreking van het op...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Bij de hieronder gepresenteerde boekingen in Banana heb...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Beide hierboven genoemde handelingen kunnen uiteraard i...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Van alle bevoegdheden die in het programma zijn opgenom...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Bij het invoeren van bij voorbeeld inkoopfacturen hebbe...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Het uitgesteld verwerken door bij voorbeeld een fiatte...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana 20.12 Functies van de BTW codes en omrekeningstechniek...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Zo is het ook mogelijk bij voorbeeld om bij een verzeke...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Overzichten 21 Overzichten Grootboekrekeningen Het hart van on...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Overzichten Een paar opmerkingen bij de afdruk van een gedeel...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Overzichten Binnen Banana is dit opgelost door in de kolom Gr ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 22.2  Overzichten Openstaande posten debiteuren Deze lijst g...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Overzichten table page 119 22.4 Overzicht kredietruimte debit...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Overzichten crediteuren 23 Overzichten crediteuren Het zal du...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Proefbalans, Saldibalans, Kolommenbalans 24 Proefbalans, Sald...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Betaling van kosten en automatische incasso  s 25 Betaling v...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Kosten betrekking hebbend op een andere periode 26 Kosten bet...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Kasverschillen 27 Kasverschillen Waar gewerkt wordt, worden fo...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Priv  betalingen en   ontvangsten 28 Priv  betalingen en ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Kasgeldstortingen en kasgeldopnamen bij de bank 29 Kasgeldsto...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afdracht diverse belastingen 30 Afdracht diverse belastingen ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afdracht diverse belastingen Op de rekening Ingehouden loonhef...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afdracht diverse belastingen Deze tabel stuurt op het tabblad ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afdracht diverse belastingen Master  s programme Economics a...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Elektronisch bankieren 31 Elektronisch bankieren 31.1 Inleidi...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Elektronisch bankieren 31.3 Beveiligingsaspecten De introducti...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 31.8  Elektronisch bankieren Overschrijven en betalen per acc...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Elektronisch bankieren 31.10 Invoeren en wijzigen van begunst...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Elektronisch bankieren Tancodes Tancodes worden gebruikt als c...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afschrijvingen 32 Afschrijvingen Van vaste activa is sprake in...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afschrijvingen zodat enerzijds intracomptabel in de boekhoudi...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afschrijvingen Toelichting De opbrengst op moment van buiten ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Op- en afwaardering voorraden 33 Op- en afwaardering voorrade...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Presentatie 34 Presentatie Indien mogelijk, als het om balans ...