simplebooklet thumbnail

boekhouden

Drs John C Hoogheid Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 deel 2 2 Download free eBooks at bookboon com
Drs. John C. Hoogheid Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  deel 2 2 Download free eBooks at bookbo...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 deel 2 1ste editie 2015 Drs John C Hoogheid bookboon com ISBN 978 87 403 0932 4 3 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  deel 2 1ste editie  2015 Drs. John C. Hoogheid  bookboon.co...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 12 Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 13 Boekhouden 14 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 15 1 1 Inleiding 15 1 2 Mutatie 16 1 3 Dagboeken 17 1 4 Kasboek 19 1 5 Inkoopboek 24 1 6 Verkoopboek 25 In Search of Explorers Apply now 4 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord  12  Boekhouden voor ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 1 7 Retouren 25 1 8 Journaal 25 1 9 Grootboek 29 1 10 Kolommenbalans 31 1 11 Subgrootboeken 34 1 12 Bijboeken 36 2 Journaliseren 37 2 1 Inleiding 37 2 2 BTW 37 2 3 Inkopen contant en op rekening 38 2 4 Retourinkopen contant en op rekening 40 2 5 Inkopen contant en op rekening waarbij factuur en goederen op verschillende tijdstippen worden ontvangen 41 2 6 Retourinkopen contant en op rekening waarbij factuur en goederen op verschillende tijdstippen worden verwerkt 43 2 7 Verkopen contant en op rekening 43 2 8 Kortingen op inkopen en verkopen 47 2 9 Voorinkopen en voorverkopen 48 2 10 Ongerealiseerde winst 49 Masterclass 2017 Business course It s been a steep learning curve like a gym for the brain To find out more please visit www akzonobel nl masterclass Follow us on Zhiyang and Giovanna 5 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 1.7 Retouren  25 1.8 Journaal  25 1.9 Grootb...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 2 11 Aankopen verkopen en inruilen van duurzame activa 50 2 12 Afschrijving op duurzame vaste activa 52 2 13 Ontstaan en betaling van kosten en opbrengsten bij toepassing van de permanence 55 2 14 Gelden onderweg kruisposten creditcard en pinpasbetalingen 58 2 15 Lonen en loonkosten tussenrekening Te betalen lonen 60 2 16 Priv gebruik van goederen en diensten 63 2 17 Priv stortingen en opnamen van gelden 63 2 18 Afboeken van oninbare vorderingen 65 2 19 Eigen vermogen aandelenkapitaal algemene reserve rek crt eigenaren 66 2 20 Langlopende leningen hypotheken en onderhandse leningen 69 2 21 Lease afnemerskrediet leverancierskrediet factoring 70 2 22 Incidentele baten en lasten 71 2 23 Afwikkeling verzekeringsclaims 74 2 24 Correcties 74 2 25 Controle 84 3 85 Vraagstukken boekhouden 4 Uitwerkingen vraagstukken boekhouden 94 I m creating a bank that empowers people to take charge of their finances How will you change banking Retail Banking trainees If you re a university graduate this is the ideal time to join ING We re currently seeking talented individuals with a fresh perspective on banking and the drive to help our customers shape their own financial futures Such as Diede who as a trainee contributed to the Dutch TV programme Hoeveel ben je waard How much are you worth Are you keen to have an impact on the bank of the future Explore your possibilities at ING nl traineeship 6 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 2.11  Aankopen, verkopen en inruilen van duurza...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave Belastingen 106 5 Belastingen 107 5 1 Inleiding 107 5 2 Wet op de omzetbelasting 107 5 3 Wet op de loonbelasting 109 5 4 Wet op de inkomstenbelasting 110 5 5 Wet op de vennootschapsbelasting 111 5 6 Wet op de onroerendezaakbelasting 111 6 Vraagstukken belastingen 113 7 Uitwerkingen vraagstukken belastingen 114 Sociale verzekeringswetten 116 8 Sociale verzekeringswetten 117 8 1 Inleiding 117 8 2 Algemene kinderbijslagwet 117 8 3 Algemene Ouderdomswet 118 In the past four years we have drilled 89 000 km That s more than twice around the world Who are we We are the world s largest oilfield services company1 Working globally often in remote and challenging locations we invent design engineer and apply technology to help our customers find and produce oil and gas safely Who are we looking for Every year we need thousands of graduates to begin dynamic careers in the following domains n Engineering Research and Operations n Geoscience and Petrotechnical n Commercial and Business What will you be careers slb com Based on Fortune 500 ranking 2011 Copyright 2015 Schlumberger All rights reserved 1 7 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave  Belastingen  106 5 Belastingen  107 5.1 Inl...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 8 4 Zorgverzekeringswet 118 8 5 Ziektewet 118 8 6 119 Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 8 7 Werkloosheidswet 120 9 Vraagstukken sociale verzekeringswetten 121 10 Uitwerkingen vraagstukken sociale verzekeringswetten 122 Ondernemingsvormen 123 11 Ondernemingsvormen 124 11 1 Inleiding 124 11 2 Eenmanszaak 124 11 3 Vennootschap onder firma vof 125 11 4 De maatschap 126 11 5 De BV Besloten Vennootschap 127 11 6 De NV Naamloze Vennootschap 129 11 7 De stichting 129 11 8 De vereniging 130 Master s programme Economics and Business Administration International Economic Consulting Aarhus BSS is part of Aarhus University in Denmark It is ranked among the top100 universities in the world due to its high standards in both education and research We offer English taught prgrammes at all educational levels Bachelor s Master s continuing education MBA and PhD programmes 8 Download free eBooks at bookboon com Read more bss au dk international Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 8.4 Zorgverzekeringswet  118 8.5 Ziektewet  1...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 12 Vraagstukken ondernemingsvormen 131 13 Uitwerking vraagstukken ondernemingsvormen 133 Privacywetgeving 134 14 Privacywetgeving 135 14 1 Inleiding 135 14 2 Informatieplicht 136 14 3 Recht op inzage en correctie persoonsgegevens 136 14 4 Recht op motivatie 136 14 5 Verwijdering persoonsgegevens 136 14 6 Verwerking door de overheid 136 14 7 Geschillen 136 15 137 Vraagstukken privacywetgeving 16 Uitwerkingen vraagstukken privacywetgeving 138 Archivering 139 17 Archivering 140 17 1 Inleiding 140 17 2 140 Indeling archieven 17 3 Back ups 141 17 4 Eisen van de Belastingdienst 142 18 Vraagstukken archivering 143 19 Uitwerkingen vraagstukken archivering 144 Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 2 145 Banana 146 9 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 12 Vraagstukken ondernemingsvormen  131 13 U...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 20 Banana 147 20 1 Inleiding 147 20 2 Begrippen in het computerboekhouden 148 20 3 Functies van menu s 148 20 4 Volgorde van handelingen 148 20 5 Beveiligingen 149 20 6 Voortellingen 150 20 7 Controlemogelijkheden tijdens het boeken 151 20 8 Direct en uitgesteld verwerken van boekingen 151 20 9 Boekingsverslagen 152 20 10 Corrigeren v r of na verwerking 152 20 11 Functies van een dagboek 152 20 12 Functies van de BTW codes en omrekeningstechnieken 153 20 13 Beschikbare hulpfuncties bij het boeken 153 20 14 Interne integratie 153 20 15 Externe integratie 154 20 16 Exporteren van gegevens 154 21 Overzichten 155 Grootboekrekeningen 155 22 1 Saldilijst debiteuren 156 22 2 Openstaande posten debiteuren 158 22 3 Ouderdomsoverzicht debiteuren 158 22 4 Overzicht kredietruimte debiteuren 159 23 Overzichten crediteuren 160 24 Proefbalans Saldibalans Kolommenbalans 161 25 Betaling van kosten en automatische incasso s 162 26 Kosten betrekking hebbend op een andere periode 163 27 Kasverschillen 164 28 Priv betalingen en ontvangsten 165 29 Kasgeldstortingen en kasgeldopnamen bij de bank 166 10 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 20 Banana  147 20.1 Inleiding  147 20.2  Be...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 30 Afdracht diverse belastingen 167 31 Elektronisch bankieren 171 31 1 Inleiding 171 31 2 171 Sepa IBAN en Bic 31 3 Beveiligingsaspecten 172 31 4 Binnenlandse betalingen 172 31 5 Buitenlandse betalingen 172 31 6 Regelmatig terugkerende betalingen 172 31 7 Spoedbetalingen 172 31 8 Overschrijven en betalen per acceptgiro 173 31 9 Wijzigen en verzenden van betalingen 173 31 10 Invoeren en wijzigen van begunstigden 174 31 11 Selectie van mutaties maken en exporteren 174 31 12 Gebruikers toevoegen rekeningbevoegdheden wijzigen 174 31 13 Back up maken 174 31 14 Soorten beveiliging Digipas Tancodes 174 31 15 Elektronische handtekening 175 31 16 Mutaties opvragen en raadplegen 175 32 Afschrijvingen 176 33 179 Op en afwaardering voorraden 34 Presentatie 180 11 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Inhoudsopgave 30  Afdracht diverse belastingen  167 31  El...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Voorwoord Voorwoord Prof Dr Ir Kasper L Boon komt de eer toe mij te hebben gewezen op bookboon com en mij toestemming te geven de tekst van dit boek te gebruiken voor plaatsing op genoemde site Als uitgangspunt voor de samenstelling van de onderwerpen is gebruik gemaakt van de door het Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering op 15 mei 2014 vastgestelde en gepubliceerde toetsen eindtermen voor het examen Daarnaast heeft de Associatie een aantal proefexamens gepubliceerd op het internet welke tevens zijn geraadpleegd door ons Het examen Basis Kennis Boekhouden BKB bestaat uit een drietal onderdelen de theorie van het boekhouden belastingen sociale verzekeringswetten ondernemingsvormen privacywetgeving en archivering het journaliseren van boekhoudkundige mutaties het kunnen werken met een boekhoudsoftware pakket De eerste twee genoemde onderdelen hebben een plaats gevonden in deel 1 Voor de samenstelling van de hoofdstukken 5 t m 17 is mede gebruik gemaakt van Wikipedia de site van de Belastingdienst en elektronische informatie verstrekt door de Overheid Basis Kennis Boekhouden BKB vormt samen met Basiskennis Calculatie en een viertal losse onderdelen te weten Financi le administratie Kostprijscalculatie Periodeafsluiting en Bedrijfseconomie de opleiding tot het Praktijkdiploma Boekhouden Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan de heer Klaas Mors jarenlang o a maker van de examenopgaven en ontwerper van de huidige structuur van het examen voor zijn bereidheid onze vragen te beantwoorden Het werken met een boekhoudsoftware pakket is opgenomen in deel 2 De Associatie maakt hierbij vergeleken bij vroeger geen gebruik meer van een specifiek aangewezen boekhoudprogramma Wij werken veel samen met Banana een Zwitserse onderneming die een geheel eigen boekhoudprogramma heeft ontwikkeld dat uniek is in de wereld Voor de voorbeelden maken wij gebruik van de Starter Edition die gratis kan worden gedownload van http www banana ch Voor opbouwende kritiek houden wij ons als altijd aanbevolen Moerdijk 15 juli 2015 12 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Voorwoord Voorwoord Prof. Dr. Ir. Kasper L. Boon komt de eer t...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 13 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 13 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden 14 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden 14 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1 1 Inleiding In dit hoofdstuk zullen de algemene beginselen van het dubbel boekhouden worden besproken Tevens zal verduidelijkt worden welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden door de opkomst van het boekhouden met behulp van de computer We zullen de volgende begrippen behandelen dagboek journaal grootboek kolommenbalans subgrootboek bijboek Boekhouden is een methode waarmee mutaties van financi le aard kunnen worden geregistreerd op een wijze waardoor het mogelijk is uit die gegevens allerlei overzichten te maken De meest voorkomende overzichten zijn de balans het overzicht dat de bezittingen en schulden van een onderneming op een bepaald moment toont en de resultatenrekening ook wel genoemd de winst en verliesrekening het overzicht van de lasten en baten van de onderneming over een bepaalde periode Om te komen tot genoemde overzichten worden mutaties tegelijkertijd naar twee inzichten geregistreerd reden waarom gesproken wordt over dubbel boekhouden In de eerste plaats wordt geregistreerd dat een mutatie bij voorbeeld een kasmutatie of een bankmutatie betrof en in de tweede plaats wordt de soort mutatie geregistreerd bij voorbeeld was het een ontvangst van een debiteur was het de betaling van kosten was het de betaling aan een crediteur of was het de registratie van een verkoop 0 De eerste vraag wordt beantwoord door het gebruikte dagboek de tweede vraag wordt beantwoord door de gebruikte rekening grootboek Zowel dagboeken als rekeningen zijn onderwerp van behandeling in dit hoofdstuk De begrippen administratie en boekhouding worden dikwijls door elkaar gebruikt dit is echter niet correct De boekhouding is een onderdeel van de administratie Binnen een administratie kan veel meer informatie worden geregistreerd ook van niet financi le aard 15 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1 Algemene begi...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1 2 Mutatie Aan de basis van elke boekhouding ligt de financi le mutatie Zonder mutaties geen boekhouding de stand van zaken of wel de financi le positie van de onderneming zou immers zonder mutaties altijd dezelfde blijven Voordat we toe zijn aan het maken van overzichten het uiteindelijke doel van de boekhouding moeten de mutaties derhalve eerst geregistreerd worden Dit registreren gaat in grote lijn als volgt de mutatie wordt genoteerd in een dagboek de gegevens uit de dagboeken worden overgenomen in het journaal de gegevens uit het journaal worden verwerkt op de grootboekrekeningen de standen van de grootboekrekeningen worden overgenomen op de proefbalans uit de proefbalans wordt de kolommenbalans opgesteld Het uiteindelijke doel is om aan het einde van de boekingsperiode dat kan een jaar zijn maar is tegenwoordig veelal korter nl een kwartaal of zelfs een maand een overzicht te maken van de financi le stand van zaken van een onderneming Dit overzicht omvat tenminste een balans en een resultatenrekening Grote ondernemingen zijn gehouden aan voorschriften voor wat betreft de indeling van de balans en de resultatenrekening Een algemeen te gebruiken indeling van de balans is Activa Passiva Vaste activa Eigen vermogen Vlottende activa Voorzieningen Voorraden Vorderingen en transitoria Liquide middelen Langlopende schulden Kortlopende schulden Onder vaste activa worden verstaan gebouwen machines auto s etc zaken die voor langere tijd dienstig zijn aan hetgeen met de onderneming wordt beoogd winst maken Transitoria zijn posten waarmee op het moment van het opmaken van de balans nog rekening moet worden gehouden Dit wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 2 12 Het onderscheid tussen langlopende en kortlopende schulden wordt veelal gesteld op n jaar Voor langlopende schulden kunt u denken aan leningen hypotheken e d Een kortlopende schuld is bij voorbeeld crediteuren of een rekening courantkrediet van de bank 16 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1.2 Mutatie Aan ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Debiteurenvorderingen afnemerskrediet verstrekt door de onderneming staan onder de vlottende activa schuld aan crediteuren leverancierskrediet verkregen door de onderneming valt onder de kortlopende schulden Een resultatenrekening rekening van verlies en winst kan een indeling hebben zoals hieronder gegeven Kosten Baten Personeelskosten Omzet Huisvestingskosten Kostprijs van de omzet negatief Kantoorkosten Overige baten Rentelasten Overige kosten Saldo winst Een saldoverlies zal worden afgesloten aan de batenzijde Het winst of verliessaldo gaat naar het eigen vermogen op de balans 1 3 Dagboeken De registratie van financi le mutaties vindt plaats in de dagboeken De naam zegt het al dat zijn boeken die dagelijks worden bijgehouden Met het gebruik van deze dagboeken wordt reeds een eerste sortering aangebracht in de mutaties Soortgelijke mutaties worden verzameld in n dagboek dat voor die soort mutaties is aangelegd De meest gebruikte dagboeken zijn Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Memoriaal In het kasboek worden uitsluitend mutaties opgenomen die ten grondslag liggen aan wijzigingen in de hoeveelheid kasmiddelen Wordt er derhalve iets contant betaald of ontvangen dan wordt die mutatie opgenomen in het kasboek Het zal duidelijk zijn dat het bankboek uitsluitend wordt gebruikt indien geldmiddelen op een bankrekening worden ontvangen of worden overgeschreven naar een andere bankrekening 17 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Debiteurenvorder...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Indien een onderneming op rekening koopt dat wil zeggen nu de gekochte goederen of diensten in ontvangst neemt doch de financi le vergoeding daarvoor eerst later zal regelen betalen worden dat soort mutaties opgenomen in het inkoopboek Evenzo zullen verkopen waarbij de verkochte goederen of diensten nu worden geleverd maar waarbij is overeengekomen dat de afnemer eerst later de nota zal voldoen opgenomen in het verkoopboek Het is weinig zinvol voor nauwelijks voorkomende mutaties een afzonderlijk dagboek aan te leggen Immers het zal dan blijken dat nagenoeg geen mutaties in een dergelijk dagboek aanwezig zijn Toch moeten ook die mutaties meegenomen worden op de overzichten en derhalve worden geregistreerd Daartoe is het memoriaal of diverse posten boek in gebruik waarin dergelijke posten kunnen worden verantwoord Denk hierbij bijvoorbeeld aan de periodieke afschrijvingen op machines inventaris e d In het algemeen is te stellen dat indien het aantal mutaties aanzienlijk is en dit kan derhalve van onderneming tot onderneming verschillen het handig is om daarvoor een afzonderlijk dagboek in gebruik te nemen Daartegenover staat dat indien bepaalde soorten mutaties niet of nauwelijks voorkomen het niet zinvol is daarvoor een afzonderlijk dagboek in te richten deze mutaties komen dan in het memoriaal terecht 18 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Indien een onder...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Heeft een onderneming geen verkopen op rekening dan is een verkoopboek niet nodig Vindt binnen de onderneming geen of nauwelijks kasverkeer plaats dan is een kasboek niet zinvol Een enkele mutatie in de kasmiddelen zal dan worden verwerkt middels het memoriaal Wat aan de hierboven besproken achterliggende gedachte vroeger ten grondslag lag is dat de gelijksoortige mutaties per periode dikwijls een maand werden gebundeld aleer verder te worden verwerkt Zoals dit in het jargon heet de mutaties werden verdicht De huidige verwerking van mutaties middels een computerprogramma heeft er toe geleid dat die verdichting is losgelaten De computer levert hierbij het voordeel op dat terugzoeken van een specifieke mutatie veel eenvoudiger is geworden door direct in het betreffende dagboek te gaan kijken Hiermee is de oorspronkelijke functie van de dagboeken uitgehold en wordt thans uitsluitend nog gebruik gemaakt van verschillende dagboeken teneinde de mutaties te sorteren naar bron en daarmee van elkaar te onderscheiden Met andere woorden de invulling in de dagboeken wordt overgeslagen en de mutatie wordt rechtstreeks opgenomen in het journaal maar gesorteerd naar de dagboeken Indien er regelmatig kasverkeer voorkomt binnen een onderneming dan wordt nog wel dikwijls een kasboek bijgehouden er bestaat anders immers geen ordelijke registratie zoals bij een bankrekening waar van de mutaties regelmatig een overzicht wordt ontvangen op een dagafschrift We gaan nu eens kijken hoe zo n kasboek er uit kan zien 1 4 Kasboek Een veel voorkomende indeling is de volgende Debet ontvangsten dd Omschrijving Kasboek Tegen rekening Bedrag dd Credit uitgaven Omschrijving Tegen rekening Bedrag In dit voorbeeld is het kasboek gesplitst in een linker en een rechterzijde In het boekhouden spreken we echter niet van links en rechts maar van debet en credit De debetzijde is bestemd voor de registratie van ontvangsten de creditzijde logischerwijze voor de verwerking van de uitgaven Veronderstel dat we het kasboek op 1 maart zijn begonnen met een saldo van 55 16 19 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Heeft een ondern...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Vervolgens ontvangen we op 12 maart een bedrag van 25 38 uit hoofde van een vordering die we hebben op J Verlaat doordat wij hem goederen op rekening hebben verkocht Deze post is derhalve ten tijde van de verkoop opgenomen in het verkoopboek waardoor een vordering op J Verlaat is ontstaan Dergelijke vorderingen worden geregistreerd onder het hoofd Debiteuren Thans vindt de afwikkeling van die post plaats doordat Verlaat zijn schuld aan ons betaalt Op 14 maart betalen we per kas de aanschaf van printpapier Dit papier is betrokken van S de Groot en zal worden geregistreerd onder het hoofd Kantoorkosten We betaalden hem 45 19 Debet Kasboek dd Omschrijving Tegen rekening Bedrag 01 03 15 Saldo PM 55 16 12 03 15 J Verlaat Debiteuren 25 38 dd Omschrijving Tegen rekening 14 03 15 Printpapier Kantoorkosten Credit Bedrag 45 19 Opmerkingen 1 Door het kasboek over de maand maart te beginnen met het saldo geldmiddelen dat in kas is kunnen we met behulp van de geregistreerde mutaties ook controleren of het saldo aan het einde maand nog klopt met de aanwezige geldmiddelen We gaan derhalve in de veronderstelling dat we nu alle mutaties over maart hebben verwerkt het kasboek afsluiten Debet Kasboek dd Omschrijving Tegen rekening 01 03 15 Saldo PM 12 03 15 J Verlaat Debiteuren Bedrag Credit dd Omschrijving Tegen rekening 55 16 14 03 15 Printpapier Kantoorkosten 45 19 25 38 31 03 15 Saldo PM 35 35 80 54 Bedrag 80 54 2 Naast de 1e sortering van mutaties in kas bank inkopen verkopen etc brengen we ook nog een 2e sortering aan Die vindt u terug in de kolom tegen rekening Het woordje tegen heeft betrekking op het feit dat de aldaar gebruikte rekening staat tegenover in dit geval de rekening Kas Immers alle mutaties die in dit register worden opgenomen hebben het gemeenschappelijke kenmerk dat het allemaal posten zijn die over de kas lopen De lijst waarin deze tegenrekeningen zijn opgenomen heet Rekeningenschema hierover komen we aan het einde van dit hoofdstuk nog nader te spreken 20 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Vervolgens ontva...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 3 Wat is de reden dat bij het saldo in de kolom rekening PM wordt neergezet PM de afkorting van Pro Memori om te onthouden houdt in dat het er bij behorende bedrag niet verder zal worden verwerkt Boekhouden registreert mutaties en bepaalt met behulp van die mutaties de wijzigingen in bezittingen schulden lasten en baten Welnu de mutaties die in het verleden reeds zijn verwerkt hebben in dit geval geleid tot een saldo Kas van 55 16 Dus dit saldo zelf behoeft niet meer te worden verwerkt dat was in het verleden al gebeurd Door het verwerken van de ontvangst van 25 38 en de uitgave van 45 19 is het kassaldo gedaald naar 35 35 Dat bedrag zelf behoeft derhalve niet meer te worden verwerkt omdat dat reeds is aangepast door verwerking van de ontvangst en de uitgave zelf De kosten zijn toegenomen met 45 19 De vorderingen zijn afgenomen met 25 38 Het kassaldo is afgenomen met 19 81 45 19 0 Dit fenomeen dat de som van de mutaties altijd nihil is kan ook nog anders worden aangetoond 21 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 3. Wat is de re...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Bekijken we eens een eenvoudige balans Debet Balans per 1 januari 2015 Credit Gebouw 20 000 Eigen vermogen 41 000 Voorraad goederen 25 000 Hypotheek 12 000 Debiteuren 8 000 Crediteuren 6 000 Bank 6 000 59 000 59 000 Even de balans leren lezen Debet staan de bezittingen vorderingen en de liquide middelen Credit staan de schulden Wel vreemd dat het Eigen vermogen het vermogen van de eigenaar of eigenaren als een schuld wordt opgenomen Bedenk dan dat de balans een overzicht is van de onderneming en die onderneming is dat geld 41 000 schuldig aan de eigenaar of eigenaren Voor het verwerken van lasten en baten in de loop van een boekjaar wordt een Resultatenrekening gebruikt Op 1 januari 2015 aan het begin van een nieuwe periode is deze rekening uiteraard nog leeg Debet Resultatenrekening over het boekjaar 2015 Lasten Credit Baten Laten we eens aan de hand van deze balans een aantal mutatiesoorten aan een nader onderzoek onderwerpen 1 We ontvangen van een debiteur een bedrag van 1 500 Gevolg De post Debiteuren daalt naar 6 500 De post Bank stijgt naar 7 500 De debettelling blijft 59 000 en credit gebeurt er niets 2 We betalen een crediteur 2 000 Gevolg De post Crediteuren daalt naar 4 000 De post Bank daalt naar 5 500 De debettelling wordt 57 000 20 000 25 000 6 500 5 500 De credittelling wordt 57 000 41 000 12 000 4 000 3 We betalen 1 000 voor kantoorkosten Gevolg De post Bank daalt met 1 000 naar 4 500 De debettelling wordt 56 000 Kantoorkosten zijn echter lasten en die worden niet op de balans verwerkt maar op de resultatenrekening 22 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Bekijken we eens...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Debet Resultatenrekening over het boekjaar 2015 Kantoorkosten Credit 1 000 Stel nu theoretisch dat dit de enige mutatie in 2015 zou zijn dan is duidelijk dat de onderneming een verlies heeft geleden van 1 000 Dit verlies doet het eigen vermogen dalen naar 40 000 Daardoor ontstaan de volgende overzichten Debet Balans per 31 december 2015 Credit Gebouw 20 000 Eigen vermogen 40 000 Voorraad goederen 25 000 Hypotheek 12 000 Debiteuren 6 500 Crediteuren 4 000 Bank 4 500 56 000 Debet Kantoorkosten 56 000 Resultatenrekening over het boekjaar 2015 1 000 Credit Verlies 1 000 1 000 1 000 Het systeem is dusdanig ingericht dat kosten en baten in de loop van het jaar op een afzonderlijke staat de resultatenrekening worden bijgehouden en dat het saldo aan het einde van het jaar wordt overgeboekt naar het eigen vermogen van de onderneming Maar telkens blijkt dat er een post daalt en een andere post stijgt met hetzelfde bedrag of dat posten aan beide zijden van de balans dalen of stijgen doch altijd is het totale effect van de mutaties nihil Overigens blijkt ook dat bij het verwerken van de mutaties 1 en 2 de ontvangst van een debiteur en de betaling aan een crediteur uitsluitend balansposten worden gewijzigd De resultatenrekening blijft onaangeraakt Ten aanzien van de betaling aan crediteuren wordt dan ook wel gezegd Wie zijn schulden betaalt verarmt niet maakt geen verlies maar raakt wel zijn centen kwijt Evenzeer kan gezegd worden dat het ontvangen van gelden van debiteuren geen winst oplevert maar wel de geldhoeveelheid doet toenemen Een andere indeling van een kasboek kan zijn Datum Omschrijving Tegen rekening 23 Download free eBooks at bookboon com Bedrag D Bedrag C
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Debet   Result...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1 5 Inkoopboek Een inkoopboek kan de volgende indeling hebben Datum Omschrijving Factuurnr Bedrag Stel dat op 12 april op rekening werd gekocht van S Fluiter 1 200 kg goederen A voor 2 650 de bijbehorende factuur krijgt het interne nummer 28 dan wordt dit als volgt verwerkt Datum Omschrijving Factuurnr 12 04 15 S Fluiter 1 200 kg goederen A 28 Bedrag 2 650 Door deze aankoop stijgt de rekening Voorraad debet op de balans met 2 650 en de rekening Crediteuren credit op de balans met 2 650 Alle inkopen die op rekening geschieden dus later zullen worden betaald worden opgenomen in het inkoopboek In de volgorde waarin ze in dit boek worden opgenomen veelal op basis van de datum op de factuur worden de facturen oplopend genummerd en opgeborgen in een ordner Hierdoor kan later op eenvoudige wijze aan de hand van het nummer de oorspronkelijk factuur worden gelicht Xavier Traa Accountancy Goede idee n staan bij Baker Tilly Berk helemaal los van je leeftijd en ervaring Aan de slag als accountant Als accountant krijg je alle ruimte en mogelijkheden om je te ontwikkelen en nieuwe idee n aan te dragen We vinden het belangrijk dat je snel verantwoordelijkheid krijgt en neemt en je eigen wijsheid met klanten en collega s deelt www werkenbijbakertillyberk nl 24 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1.5 Inkoopboek E...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1 6 Verkoopboek Het zal duidelijk zijn dat de evenknie van het inkoopboek het verkoopboek op eenzelfde wijze kan zijn ingericht Een mutatie in dit boek zal aanleiding geven tot het debiteren van de rekening Debiteuren en aan de creditzijde op de resultatenrekening de rekening Opbrengst verkopen indien sprake is van goederen Een onderneming kan uiteraard ook diensten verlenen en deze factureren in dat geval zal de rekening Opbrengst diensten kunnen worden gebruikt Bij deze creditering moet nog wel een kanttekening worden gemaakt Normaliter hoopt een onderneming met de verkoop van goederen winst te behalen Dat betekent dat de verkoopprijs hoger is dan de inkoopprijs van die goederen Dat houdt in dat destijds bij de inkoop de debitering op de rekening Voorraad voor een lager bedrag plaats heeft gevonden dan thans wordt gecrediteerd tegen de hogere verkoopprijs op de rekening Opbrengst verkopen Bovendien staat de debitering op de rekening Voorraad en de creditering op de rekening Opbrengst verkopen Hoe hiermee moet worden omgegaan zullen we later zien 1 7 Retouren Bij inkopen en verkopen kunnen retouren voorkomen Komt dit niet veel voor dan kunnen deze posten in respectievelijk het inkoopboek of het verkoopboek worden opgenomen maar dan met een minteken v r het bedrag opname in het memoriaal behoort ook tot de mogelijkheden Is het zeer gebruikelijk dat sprake is van retouren dan kan wellicht beter een afzonderlijk inkoopretouren en een verkoopretourenboek in gebruik worden genomen Een minteken is dan natuurlijk niet noodzakelijk maar bedenk wel dat de rekeningen exact tegengesteld ten opzichte van het inkoopboek en het verkoopboek moeten worden verwerkt 1 8 Journaal Hierboven hebben we gezien dat gelijksoortige mutaties uit de dagboeken maandelijks werden gebundeld en verder werden verwerkt Dit werd gedaan om het aantal verder te verwerken posten te verminderen Stelt u zich eens voor dat bij een grote onderneming met duizenden mutaties per jaar al die mutaties post voor post handmatig verder zouden moeten worden verwerkt Daarom leert de theorie ons dat er gebundeld kan worden Zoals we ook hierboven zagen worden de mutaties tegenwoordig door het gebruik van de computer post voor post direct in het journaal gesorteerd per dagboek en verwerkt De functie van de dagboeken is derhalve behoorlijk uitgehold In de praktijk houdt dit in dat dagboeken afzonderlijk niet meer bestaan Uitsluitend in het hieronder te bespreken journaal zal een scheiding in de mutaties worden aangebracht waaruit is af te leiden uit welk dagboek de mutatie zou zijn gekomen als er nog dagboeken in gebruik waren geweest 25 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1.6 Verkoopboek ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Om de mutaties op de juiste tegenrekeningen te krijgen gebruiken we het journaal In feite is het journaal het hart van onze boekhouding Een administrateur denkt in journaalposten Als hij de journaalpost van een mutatie te pakken heeft is zijn probleem opgelost en komen de bedragen op de juiste rekeningen terecht In het journaal wordt met een soort van code exact opgeschreven hoe mutaties moeten worden verwerkt Uitgaande van kasmutaties van een onderneming gaan we exact opschrijven wat er moet gebeuren met die mutaties Stel ons kasboek over maart 2015 ziet er als volgt uit Debet Kasboek dd Omschrijving Tegen rekening 01 03 15 Saldo PM 12 03 15 J Verlaat 16 03 15 Bedrag Credit dd Omschrijving Tegen rekening 55 16 14 03 15 Printpapier Kantoorkosten 45 19 Debiteuren 25 38 15 03 15 Verlengkabel Telefoonkosten 10 89 P Plat Debiteuren 18 25 15 03 15 S Hankel Crediteuren 16 25 18 03 15 Oude PC Inventaris 125 00 16 03 15 Postkantoor Porti 25 00 20 03 15 ABN Kruisposten 500 00 19 03 15 S Hamer Crediteuren 18 89 24 03 15 W Willems Diverse baten 825 80 21 03 15 J Verlaat Debiteuren 1 89 26 03 15 P Plat Debiteuren 22 36 25 03 15 ABN Kruisposten 825 00 28 03 15 J Spiegel Debiteuren 34 56 29 03 15 Houthandel Kantoorkosten 31 03 15 Saldo PM 1606 51 Bedrag 46 50 616 90 1606 51 Toelichtingen 18 3 via Marktplaats hebben we enige oude inventaris verkocht De opbrengst was 125 00 20 3 Middels een opname bij de bank een aanvulling gedaan van het kasgeld met 500 00 Waarom hier Kruisposten wordt gebruikt komen we in een volgend hoofdstuk op terug 21 3 Gebleken is dat J Verlaat 1 89 te veel heeft betaald Dat betekent derhalve dat de rekening Debiteuren in het verleden te veel is gecrediteerd voor dat bedrag Met de terugbetaling wordt dit weer gecorrigeerd 24 3 Vorderingen op W Willems waren opgelopen tot een bedrag van 825 80 In het verleden is dit bedrag reeds afgeboekt van de rekening Debiteuren als oninbaar en dus opgenomen in de resultatenrekening als verlies Thans alsnog het bedrag ontvangen waardoor er weer een winst ontstaat op de resultatenrekening Aangezien dit een zeer incidenteel voorkomende post is wordt de mutatie dan nu op Diverse baten verantwoord Bij het journaliseren het maken van de journaalposten gelden een aantal standaardregels 26 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Om de mutaties o...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1 Een rekening van bezit wordt gedebiteerd als het bezit toeneemt en gecrediteerd als het bezit afneemt De rekening staat debet op de balans 2 Een rekening van schuld wordt gecrediteerd als de schuld toeneemt en gedebiteerd als de schuld afneemt De rekening hoort thuis aan de creditzijde van de balans 3 Een rekening van verlies kosten wordt gedebiteerd als het verlies toeneemt en gecrediteerd als het verlies afneemt De rekening staat debet op de resultatenrekening 4 Een rekening van winst bate wordt gecrediteerd als de winst toeneemt en gedebiteerd als de winst afneemt De rekening staat credit op de resultatenrekening Er wordt genoteerd uit welk dagboek de journaalpost komt en welke datum het betreft In geschreven vorm dus niet verwerkt middels de computer worden eerst de rekeningen opgenoemd met hun bijbehorende bedragen die moeten worden gedebiteerd en vervolgens komen de rekeningen aan de beurt die moeten worden gecrediteerd Daarenboven worden de te crediteren rekeningen voorzien van het woordje Aan Vroeger werden de te debiteren rekeningen daarnaast voorzien van het woordje Per maar dat gebruik is verloren gegaan De journaalpost van alle kasmutaties over de maand maart 2015 ziet er dan als volgt uit Business Beyond Study business at a university integrated business school that will broaden your perspectives and challenge your mind We have five master s programmes in English without fees for EU students Study with us Stockholm Business School 27 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1. Een rekening...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Debet Kas Credit 561 74 Kantoorkosten 45 19 Telefoonkosten 10 89 Crediteuren 16 25 Porti 25 00 Crediteuren 18 89 Debiteuren 1 89 Kruisposten 825 00 Kantoorkosten 46 50 Aan Debiteuren 25 38 Aan Debiteuren 18 25 Aan Inventaris 125 00 Aan Kruisposten 500 00 Aan Diverse baten 825 80 Aan Debiteuren 22 36 Aan Debiteuren 34 56 1 551 35 1 551 35 De kasmiddelen zijn gestegen van 55 16 naar 616 90 Kas is een rekening van bezit deze neemt toe dus debiteren voor 561 74 De journaalpost is zoals vereist in evenwicht Worden nu de kasmutaties middels de computer verwerkt dan wordt aangegeven dat we het dagboek Kas willen gaan verwerken en krijgen we vervolgens een scherm voorgeschoteld waarin de mutaties regel voor regel kunnen worden opgenomen Aangezien we aangegeven hebben dat het de kas betreft zal de computer zelf de grootboekrekening Kas bijwerken waarbij een gecrediteerde tegenrekening op de rekening Kas wordt gedebiteerd en andersom Vragen we vervolgens een overzicht op van de ingevoerde mutaties dan zien we 28 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Debet Kas Credi...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Debet Credit 12 03 15 J Verlaat Debiteuren 25 38 14 03 15 Printpapier Kantoorkosten 45 19 15 03 15 Verlengkabel Telefoonkosten 10 89 15 03 15 S Hankel Crediteuren 16 25 16 03 15 Postkantoor Porti 25 00 16 03 15 P Plat Debiteuren 18 03 15 Oude PC Inventaris 19 03 15 S Hamer Crediteuren 20 03 15 ABN Kruisposten 21 03 15 L Verlaat Debiteuren 24 03 15 W Willems Diverse baten 25 03 15 ABN Kruisposten 26 03 15 P Plat Debiteuren 22 36 28 03 15 J Spiegel Debiteuren 34 56 29 03 15 Houthandel Kantoorkosten 18 25 125 00 18 89 500 00 1 89 825 80 825 00 46 50 989 61 1551 35 Het computerprogramma heeft zelf de rekening Kas bijgewerkt voor per saldo 1551 35 aan ontvangsten verminderd met 989 61 aan uitgaven of wel gedebiteerd voor 561 74 1 9 Grootboek Uit de journaalpost van het bovenstaande kasboek blijkt dat we een aantal tegen rekeningen tegenover de rekening Kas hebben aangewezen waarop per 31 maart 2015 diverse bedragen moeten worden verwerkt Van alle bij een onderneming in gebruik zijnde rekeningen is altijd een lijst aanwezig de lijst van grootboekrekeningen of wel het rekeningenschema Op de rekening Kantoorkosten komen derhalve gedurende het gehele boekjaar alle bedragen die te maken hebben met de aanschaf van kleine kantoormiddelen Op de rekening inventaris komen gedurende het gehele boekjaar alle mutaties voor die met de inventaris meubilair machines printers computers etc te maken hebben In de tijd dat een boekhouding geheel handmatig werd bijgehouden werden de rekeningen opgenomen in een boek per bladzijde n rekening en gezien het veelal grote aantal rekeningen werd dat al snel een groot boek vandaar de naam Indien een pagina volgeschreven was aan n der zijden werden de bedragen geteld en overgebracht getransporteerd naar de eerstvolgende lege pagina Al met al natuurlijk niet erg overzichtelijk 29 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Debet Credit 1...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden In de huidige tijd van computerverwerking werkt dit allemaal veel eenvoudiger doordat men aan elke rekening een nummer heeft gehangen Stel een rekening Voorraad heeft nummer 7000 dan is het intypen in een opvraagscherm van de computer van het nummer 7000 voldoende om alle mutaties die op die rekening zijn geboekt keurig op datum op het scherm te krijgen De nummering geschiedt niet simpel vanaf 1 en verder maar men heeft een bepaalde indeling gemaakt waarmee tevens met het eerste cijfer de aard van de rekening wordt weergegeven Een algemeen gebruikelijke indeling van grootboekrekeningen Stelsel Bakker is 0 Duurzame activa en lang vermogen 1 Financi le rekeningen 2 Tussenrekeningen 3 Handelsvoorraden 4 Kostensoorten 7 Voorraadrekeningen gereed product 8 Opbrengstrekeningen 9 Algemene resultaatrekeningen De nummers 5 en 6 behoren bij industri le ondernemingen productiebedrijven 30 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden In de huidige ti...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Het financi le reilen en zeilen van een onderneming is derhalve af te lezen uit het rekeningschema dat men hanteert Kent men het gebruik van die rekeningen dan wordt het lezen van overzichten al snel eenvoudiger Een grootboekrekening ziet er als volgt uit Debet Kantoorkosten Credit 03 11 Papier 25 36 18 11 Priv gebruik 2 80 12 11 Pakpapier 76 80 30 11 Saldo verlies 114 46 22 11 Nietjes 15 10 117 26 117 26 Per periode in dit geval een maand wordt de rekening afgesloten door het trekken van het saldo In dit geval een verlies Een saldo winst wordt aan de debetzijde afgesloten credit hoger dan debet Debet Hypotheek o g 03 11 Afgelost 100 00 01 11 Balans 17 11 Afgelost 100 00 30 11 Afgelost 100 00 30 11 Naar balans Credit 10 000 00 9 700 00 10 000 00 10 000 00 O g betekent opgenomen geld dus een schuld Een verstrekte hypotheek krijgt vaak u g mee uitgegeven geld De rekening Hypotheek o g is een balansrekening wordt aan de debetzijde afgesloten en aan de creditzijde geopend Een rekening van bezit wordt aan de debetzijde geopend en aan de creditzijde afgesloten 1 10 Kolommenbalans Nadat op de hierboven beschreven wijze gedurende het gehele boekjaar de mutaties op de grootboekrekeningen zijn verwerkt kunnen de eindtotalen van die grootboekrekeningen worden overgenomen op een lijst waarmee we uiteindelijk de balanspositie en het resultaat van het afgelopen boekjaar kunnen bepalen Die lijst noemen we de kolommenbalans om reden dat deze bestaat uit een aantal bij elkaar behorende debet en creditkolommen Achtereenvolgens zijn dat de proefbalans de saldibalans de voorafgaande journaalposten de resultatenrekening de eindbalans 31 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Het financi le ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden De lijst start met de nummers en de namen van de grootboekrekeningen Op de proefbalans worden de debet en de credittellingen van de grootboekrekeningen opgenomen Deze lijst dient er uitsluitend voor om te kijken te proeven te testen of de debet en de credittelling aan elkaar gelijk zijn Een journaalpost was immers altijd in evenwicht debettelling credittelling en die journaalposten zijn n op n overgenomen op de grootboekrekeningen en de telling van die rekeningen hebben we nu weer overgenomen op de proefbalans dus ook hier moeten de eindtellingen weer in evenwicht zijn Nog sterker zelfs de eindtelling van de proefbalans is gelijk aan de som van alle debet of alle credit mutaties die op de grootboekrekeningen zijn opgenomen Omdat de tellingen per grootboekrekening ons niet zo veel zeggen gaan we salderen debet hoger dan credit geeft een debetsaldo en andersom Samen de saldibalans Vervolgens zullen we een goede analyse moeten maken van de saldi die we nu hebben Wat is resultaat wat hoort op de balans en moet er soms nog aan die bedragen worden gesleuteld Zo ja dan hebben we daarvoor de voorafgaande journaalposten de naam zegt het al deze gaan vooraf aan de opstelling van de resultatenrekening en de balans Zoals hierboven omschreven duidt dit op het feit dat de tellingen van de grootboek rekeningen handmatig worden overgeschreven op een lijst en men vervolgens alle becijferingen die nog moeten worden gemaakt om te komen tot de definitieve jaarcijfers op die lijst worden bijgehouden Zo gebeurt dit ook regelmatig nog in de praktijk Echter bij de overgang naar het volgende boekjaar kan dan een probleem ontstaan als er door verwerking van correcties e d middels de voorafgaande journaalposten ook balansrekeningen zijn gewijzigd Die wijzigingen staan dan immers uitsluitend op papier en niet in de computer In dat geval is het derhalve zaak dat de voorafgaande journaalposten ook nog ingevoerd worden als mutaties in het oude boekjaar alvorens men dat boekjaar kan afsluiten en over kan gaan naar het volgende boekjaar verwerking middels het memoriaal Het eenvoudigste is om de grootboekrekeningen zuiver te houden dat wil zeggen dat het karakter van de bedragen op een grootboekrekening hetzij altijd balansposten hetzij altijd resultaatposten zijn In dat geval kan worden gesteld dat de grootboekrekeningen waarvan het nummer begint met 0 1 2 3 of 7 altijd balansrekeningen moeten zijn Grootboekrekeningen met een nummer beginnend met 4 8 of 9 zijn altijd rekeningen waarvan het saldo naar de resultatenrekening gaat In het volgende voorbeeld is sprake van een handelsonderneming een onderneming die goederen inkoopt en verkoopt met het oogmerk hierbij een winst te behalen De voorraad handelsgoederen wordt dikwijls in rubriek 3 opgenomen Indien geen rubriek 3 is gegeven dan kunt u rubriek 7 toepassen 32 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden De lijst start m...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Is er sprake van een productie onderneming waarbij derhalve ingekochte goederen worden omgezet in een product met behulp van arbeid en of machines dan wordt de voorraad van de geproduceerde goederen geregistreerd in rubriek 7 We geven nu een eenvoudige kolommenbalans Kolommenbalans per 31 december 2015 Onderneming Z QU QDDP SURHI EDODQV GHEHW FUHGLW VDOGL EDODQV GHEHW FUHGLW UHVXOWDWHQ UHNHQLQJ YHUOLHV ZLQVW HLQG EDODQV GHEHW FUHGLW 0900 Eigen vermogen 1000 Kas 1 000 00 10 900 00 1100 Bank 1200 Giro 2000 Kruisposten 3000 Voorraad handelsgoederen 10 900 00 13 400 00 900 00 100 00 100 00 1 200 00 400 00 800 00 800 00 1 600 00 1 100 00 500 00 500 00 9 000 00 9 000 00 12 000 00 12 000 00 12 000 00 4000 Lonen 6 000 00 6 000 00 6 000 00 4100 Autokosten 4 000 00 4 000 00 4 000 00 4200 Telefoonkosten 2 000 00 2 000 00 2 000 00 4300 Algemene kosten 1 000 00 1 000 00 1 000 00 8000 Bruto winst verkopen 8100 Bankrente 15 000 00 15 000 00 500 00 500 00 15 000 00 500 00 Resultaat 2 500 00 37 800 00 37 800 00 26 400 00 26 400 00 15 500 00 15 500 00 13 400 00 13 400 00 Eenvoudigheidshalve hebben we de voorafgaande posten kolommen even weggelaten Deze zouden indien noodzakelijk worden opgenomen na de saldibalans en v r de resultatenrekening Om de tellingen van de resultatenrekening gelijk te krijgen moet in dit geval aan de debetzijde 2 500 worden toegevoegd dat betreft de winst die derhalve aan de verlieszijde wordt opgenomen immers de winstkolom telt hoger dan de verlieskolom De winst wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming ergo 10 900 wordt 13 400 waardoor de eindbalans weer in evenwicht is De boeking van het resultaat is de laatste journaalpost die nog moet worden ingebracht omdat daarmee de eindbalans in evenwicht wordt gebracht Immers zonder deze boeking was de creditzijde van de eindbalans 2 500 lager dan de debetzijde en kunnen we de bedragen niet overnemen naar een volgend boekjaar De laatste journaalpost heet dan ook wel sluitpost de boekhouding van een bepaald boekjaar wordt hiermee afgesloten 33 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Is er sprake van...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1 11 Subgrootboeken In het kasboek zagen we ontvangsten van verschillende debiteuren en betalingen aan diverse crediteuren Vervolgens werden met het maken van de journaalpost de debiteuren opgeteld tot n te verwerken post Dat gebeurde ook met de crediteuren Als we verder geen registratie zouden bijhouden kunnen we natuurlijk nooit meer uit onze boekhouding halen van wie wij nog geld te vorderen hebben en aan wie wij nog geld schuldig zijn Er dient derhalve nog een registratie per debiteur en per crediteur te worden bijgehouden Er wordt een separaat boek aangelegd waarin per debiteur wordt bijgehouden wat onze vordering is en hoe en wanneer die vordering is voldaan Dit boek heet het Debiteurenboek en is een specificatie van de grootboekrekening Debiteuren Wordt de grootboekrekening gedebiteerd door het ontstaan van de vordering uit hoofde van verkoop dan wordt in het debiteurenboek op de rekening van de koper hetzelfde bedrag gedebiteerd Wordt de betaling van die debiteur ontvangen dan wordt de grootboekrekening Debiteuren gecrediteerd en ook in het Debiteurenboek de rekening van die debiteur gecrediteerd Indien we vervolgens de grootboekrekening tellen en het saldo bepalen en dat ook doen voor alle rekeningen in het debiteurenboek zal duidelijk zijn dat beide saldi gelijk moeten zijn Zo niet dan is er onderweg iets fout gegaan en dat zal moeten worden uitgezocht Wie niet reist wie niet wint Wordt een bartender reis de wereld rond schrijf jouw verhaal GET STARTED 34 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1.11 Subgrootboe...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Het Debiteurenboek is een verdergaande specificatie van de grootboekrekening Debiteuren en is derhalve een subgrootboek bij de grootboekrekening Ook voor crediteuren zal een dergelijk subgrootboek moeten worden aangelegd om te kunnen inzien aan welke crediteur we nog hoeveel geld verschuldigd zijn In de verwerking per computer worden beide registraties de journaalpost en de verwerking op de individuele debiteur gelijktijdig verwerkt Dat gaat als volgt elke debiteur krijgt een eigen uniek nummer evenzo als bij de grootboekrekeningen gebruikelijk is Om dit nummer van de nummering van het grootboek te onderscheiden wordt het nummer van de grootboekrekening debiteuren bij voorbeeld 1100 gebruikt en aangevuld met een subnummer voor de debiteur 1100 0001 is dan de eerste debiteur en 1100 9999 de laatste Een andere mogelijkheid is om D0001 tot en met D9999 te gebruiken Uit het gebruikte nummer is af te leiden dat we met een debiteurennummer te maken hebben door de 1100 of de D Bij verwerking van een mutatie inzake een debiteur wordt door het computerprogramma geweigerd om deze mutatie te verwerken op grootboekrekening 1100 In plaats daarvan kan het debiteurennummer worden ingetoetst en bij bevestiging van de mutatieregel zal het programma naast de verwerking in het subgrootboek ook automatisch de grootboekrekening bijwerken Deze wijze van verwerken levert twee voordelen op het voorkomen van tweemaal intoetsen van dezelfde gegevens het voorkomen van verschillen tussen de grootboekrekening en het subgrootboek De verwerking van mutaties inzake crediteuren zal op dezelfde wijze kunnen geschieden Subgrootboeken zijn derhalve boeken waarin verdergaande specificaties uit bepaalde grootboekrekeningen te vinden zijn en die door optelling en saldering rechtstreeks met de betrokken grootboekrekening aansluiten Een ander voorbeeld van een subgrootboek is het Voorraadboek Hierin worden de verschillende goederen die in het magazijn aanwezig zijn bijgehouden in geld Het voorraadboek is derhalve een specificatie op de grootboekrekening en waarop de voorraden worden geboekt die zijn aangekocht of verkocht De indeling van de subgrootboekrekeningen in het debiteuren en crediteurenboek zijn overigens dikwijls gelijk aan de indeling van de grootboekrekening zoals we die zagen onder 1 9 35 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden Het Debiteurenbo...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1 12 Bijboeken Een bijboek is een boek dat behoort bij een grootboekrekening maar waarbij de aansluiting niet per definitie rechtstreeks af te lezen moet zijn Als voorbeeld wordt dikwijls het Magazijnboek genoemd Dit boek houdt de voorraden bij die in een magazijn zijn opgeslagen maar dikwijls uitsluitend in hoeveelheden Stel onze onderneming is een handelsonderneming en verkoopt pompen van diverse types dan kan een voorraadboek er als volgt uitzien dd nr Type 1 Bij 01 01 15 Balans 03 01 15 Ink 12 04 01 15 Verk 16 Af Type 2 Saldo 5 1 Bij Af Type 3 Saldo 15 27 20 27 19 3 Bij Af Saldo 4 15 24 19 2 17 Lopen we vervolgens met deze gegevens het magazijn in dan moeten exact de 19 pompen types 1 te vinden zijn Dit geldt uiteraard ook voor de andere pompen De functie van het magazijnboek is een controle op de werkelijk aanwezige hoeveelheid verschillende soorten pompen daaromwerkikbijAPG De pensioenwereld is continue in ontwikkeling en wij als IT afdeling dus ook Interesse Ga naar werkenbijapg nl werkenbijapg nl de grootste financi le dienstverlener in pensioen 36 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Algemene beginselen van het dubbel boekhouden 1.12 Bijboeken E...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 2 Journaliseren 2 1 Inleiding In dit hoofdstuk zullen we een groot aantal soorten mutaties de revue laten passeren Telkens geven we de bij de besproken mutatie behorende journaalpost waarbij we tegelijk de rubriek waarin de grootboekrekening thuishoort zullen aangeven We herhalen nog even de standaardregels voor het maken van journaalposten 1 Een rekening van bezit wordt gedebiteerd als het bezit toeneemt en gecrediteerd als het bezit afneemt De rekening staat debet op de balans 2 Een rekening van schuld wordt gecrediteerd als de schuld toeneemt en gedebiteerd als de schuld afneemt De rekening hoort thuis aan de creditzijde van de balans 3 Een rekening van verlies kosten wordt gedebiteerd als het verlies toeneemt en gecrediteerd als het verlies afneemt De rekening staat debet op de resultatenrekening 4 Een rekening van winst bate wordt gecrediteerd als de winst toeneemt en gedebiteerd als de winst afneemt De rekening staat credit op de resultatenrekening 2 2 BTW Bij het maken van journaalposten krijgen we ook te maken met omzetbelasting of wel BTW Belasting Toegevoegde Waarde Het systeem van de omzetbelasting heft bij elke onderneming een percentage over de omzet en geeft de door de onderneming aan derden betaalde omzetbelasting terug Op die wijze betaalt de onderneming derhalve een percentage aan omzetbelasting over de waarde die door de onderneming is toegevoegd aan de goederen Het eenvoudigste is dit te zien bij een handelsonderneming Stel een onderneming koopt handelsgoederen voor 1 000 met daarop een omzetbelasting van 21 of wel 210 Vervolgens worden de goederen verkocht voor 1 400 te verhogen met 294 voor de BTW De 210 betaalt de ondernemer aan de onderneming waarvan hij ingekocht heeft en vraagt dit bedrag vervolgens terug van de fiscus De 294 ontvangt de ondernemer van degene die de goederen van hem heeft gekocht en draagt dit bedrag vervolgens af aan de fiscus Het verschil tussenbeide bedragen 84 is 21 van 400 de waarde die door de ondernemer is toegevoegd aan de goederen 1 000 versus 1 400 Overigens blijkt uit bovenstaande dat de BTW voor de ondernemer geen last en ook geen bate is Het is slechts lastig omdat de ondernemer als kassier van de Belastingdienst fungeert Periodiek veelal maandelijks of per kwartaal wordt door de ondernemer aangifte gedaan van omzetbelasting en draagt hij de te betalen belasting af aan de fiscus Mocht een ondernemer in een periode verhoudingsgewijze veel hebben ingekocht en weinig hebben verkocht dan kan het zijn dat de te vorderen BTW meer is dan de te betalen BTW in dat geval ontvangt de ondernemer het saldo terug van de fiscus 37 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 2 Journaliseren 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk z...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De Wet op de Omzetbelasting 1968 is n van de meest ingewikkelde wetten in ons belastingstelsel Momenteel 2015 kent de wet een drietal percentages 21 6 en 0 Daarnaast bestaan er vrijstellingen De belasting die moet worden afgedragen voortkomend uit verkopen wordt geboekt op een rekening Te betalen omzetbelasting of BTW De belasting die kan worden teruggevorderd voortkomende uit inkopen van de onderneming wordt geboekt op een rekening Te vorderen omzetbelasting of BTW Daarnaast bestaat dikwijls een rekening Af te dragen omzetbelasting of BTW Periodiek bij de afdracht dient de ondernemer online een aangifteformulier in te vullen dat beschikbaar wordt gesteld op een beveiligde site van de Belastingdienst Het is handig dit formulier te printen en vervolgens aan de hand van de op het formulier ingevulde gegevens de volgende journaalpost te maken in geval van af te dragen BTW 1 Te betalen BTW 1 Aan Te vorderen BTW 1 Aan Af te dragen BTW De schuld op Te betalen BTW evenals de vordering op Te vorderen BTW wordt leeg geboekt en het saldo schuld gezet op Af te dragen BTW welke rekening glad loopt bij de boeking van de betaling Waarom aan de hand van het formulier Stel dat er op het formulier een verkeerde telling wordt overgenomen van n van beide rekeningen Of stel dat er na de overname op het formulier alsnog een boeking in de vorige periode wordt gedaan In beide gevallen is er of te veel of te weinig betaald en de fout is dan dikwijls moeilijk te vinden Door nu juist de getallen van het formulier als basis te gebruiken voor de boeking blijkt al snel dat de rekeningen niet glad lopen Het saldo gaat dan bij de volgende aangifte gewoon mee waarmee het verschil weer wordt opgeheven 2 3 Inkopen contant en op rekening Handelsonderneming A heeft een partij goederen ingekocht van onderneming B en contant betaald De bijbehorende factuur ziet er als volgt uit Aan u geleverd 1 500 kg Goederen X 1 20 per kg 1 800 00 Transportkosten conform afspraak 250 00 2 050 00 21 BTW 430 50 Contant van u ontvangen 2 480 50 38 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De Wet op de Omzetbelasting 1968 is   n van de...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Koper en verkoper kunnen afspreken dat de partij goederen zal worden verhandeld voor in totaal 2 050 00 zij kunnen ook afspreken dat de partij van eigenaar zal veranderen voor in totaal 1 800 00 maar dat daarnaast nog 250 aan transportkosten moet worden betaald Omdat deze kosten direct toe te wijzen zijn aan de partij goederen wordt hierbij gesproken van directe inkoopkosten Het is gebruikelijk deze kosten mee te nemen naar de rekening Goederen De rekening Goederen rekening van bezit zal door deze transactie toenemen en moet dus worden gedebiteerd De rekening Te vorderen BTW rekening van bezit neemt toe en moet dus worden gedebiteerd Het kasgeld rekening van bezit neemt af en moet dus worden gecrediteerd 7 Goederen 2 050 00 1 Te vorderen BTW 430 50 1 Aan Kas 2 480 50 Gesteld nu dat de goederen op rekening zijn gekocht dan wordt de journaalpost 7 Goederen 2 050 00 1 Te vorderen BTW 430 50 1 Aan Crediteuren 2 480 50 39 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Koper en verkoper kunnen afspreken dat de partij...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Tevens dient dan nog de crediteurenrekening Onderneming B te worden bijgewerkt Dit gebeurt geautomatiseerd door de crediteurenrekening aan te roepen waarbij het systeem zelf automatisch de grootboekrekening Crediteuren bijwerkt Een dienstverlenende onderneming levert weliswaar primair diensten maar daarbij kunnen tevens goederen worden gebruikt Denk maar eens aan een loodgieter Hij zal voor het aanleggen van een afvoer gebruik maken van pvc pijpenmateriaal Dat materiaal zal hij eerst moeten inkopen en kan vervolgens worden gebruikt voor de te leveren diensten aan afnemers Voor wat betreft het gebruikte materiaal blijven bovengenoemde journaalposten derhalve gelijk Door zowel handelsondernemingen als dienstverlenende ondernemingen worden naast de inkoop van goederen bestemd voor de verkoop ook nog andere goederen gekocht Te denken valt dan aan machines gereedschap papier printerinkt etc Relatief kleine aanschaffingen zoals printerinkt papier en klein gereedschap wordt rechtstreeks op kostenrekeningen rubriek 4 verantwoord Grotere aanschaffingen zoals computers speciale machines auto s maar ook gebouwen en dergelijke worden geactiveerd rubriek 0 De achterliggende gedachte hierbij is dat dergelijke investeringen niet in n keer onbruikbaar worden maar meerdere jaren dienstig zijn aan de werkzaamheden van de onderneming De waardevermindering door het gebruik wordt dan geregistreerd door het opnemen van afschrijvingen Later zullen we exact zien hoe dit wordt gerealiseerd 2 4 Retourinkopen contant en op rekening Omdat de kwaliteit van de gekochte goederen nogal kan vari ren heeft Onderneming A afgesproken dat zij goederen waarvan de kwaliteit niet voldoet aan de norm daaraan gesteld door onderneming A mag terugsturen onder betaling van de transportkosten van de retourzending Geconstateerd is dat 100 kg niet voldoet aan de norm De transportkosten van deze partij zijn 20 00 Van onderneming B wordt de volgende creditfactuur ontvangen en contant afgerekend Van u teruggenomen 100 kg Goederen X 1 20 per kg 120 00 Transportkosten conform afspraak 20 00 100 00 21 BTW 21 00 Contant aan u betaald 121 00 40 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Tevens dient dan nog de crediteurenrekening Onde...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De journaalpost zal luiden 1 Kas 121 00 1 Aan Te vorderen BTW 21 00 7 Aan Goederen 100 00 De kas een rekening van bezit neemt toe dus debiteren De te vorderen BTW een rekening van bezit neemt af dus crediteren en de rekening Goederen een rekening van bezit neemt af dus crediteren Terzijde merken wij op dat de rekening Goederen eerst werd gedebiteerd voor 1 37 per kg 2 050 00 voor 1 500 kg afgerond Thans wordt de rekening gecrediteerd voor 1 00 per kg Door de retourzending zijn de goederen in waarde gestegen van 1 37 naar 1 39 per kg Het zal duidelijk zijn dat hieraan bij de afwerking van de rekening Goederen in de kolommenbalans iets moet worden gedaan Alhoewel de BTW in dit geval weer verschuldigd is aan de fiscus mag hier niet de rekening Te betalen BTW worden gebruikt Deze rekening dient aan te sluiten met de omzet en niet met een retourinkoop Indien de retouren niet contant doch op rekening worden afgewikkeld zal de journaalpost luiden 1 Crediteuren 121 00 1 Aan Te vorderen BTW 21 00 7 Aan Goederen 100 00 2 5 Inkopen contant en op rekening waarbij factuur en goederen op verschillende tijdstippen worden ontvangen Uitgangspunt van de boekhouding moet zijn dat deze altijd zo goed mogelijk de juiste stand van zaken weergeeft voor wat betreft bezittingen vorderingen schulden baten en lasten Het kan voorkomen dat de ingekochte goederen en de daarbij behorende facturen niet op hetzelfde tijdstip worden ontvangen In dit geval kan gebruik gemaakt worden van een tussenrekening Inkopen De factuur wordt eerst ontvangen Aan u geleverd 1 500 kg Goederen X 1 20 per kg 1 800 00 Transportkosten conform afspraak 250 00 2 050 00 21 BTW 430 50 Contant ontvangen 2 480 50 41 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De journaalpost zal luiden 1  Kas 121,00 1 ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Hiervan zal worden geboekt 2 Inkopen 2 050 00 1 Te vorderen BTW 430 50 1 Aan Kas 2 480 50 Het debetsaldo van de rekening Inkopen toont het recht op nog te ontvangen goederen Zodra de goederen worden ontvangen zal worden geboekt 7 Goederen 2 050 00 2 Aan Inkopen 2 050 00 De rekening Inkopen wordt hier gebruikt als een controlerende tussenrekening Zodra de gehele transactie goederen en bijbehorende factuur is afgewikkeld moeten de bij die transactie behorende boekingen per saldo nihil zijn Indien eerst de goederen worden ontvangen wordt de laatst gegeven journaalpost gemaakt de registratie van de schuld op Inkopen credit uit hoofde van reeds ontvangen goederen De debitering van Inkopen BTW en creditering van de betaling geschiedt dan bij ontvangst van de factuur Het zal duidelijk zijn dat indien sprake is van kopen op rekening dat uitsluitend de rekening Kas wordt gewijzigd in de rekening Crediteuren 42 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Hiervan zal worden geboekt 2  Inkopen 2.050,...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 2 6 Retourinkopen contant en op rekening waarbij factuur en goederen op verschillende tijdstippen worden verwerkt De creditnota wordt ontvangen Van u teruggenomen 100 kg Goederen X 1 20 per kg 120 00 Transportkosten conform afspraak 20 00 100 00 21 BTW 21 00 Contant aan u betaald 121 00 Journaalpost 1 Kas 121 00 1 Aan Te vorderen BTW 21 00 2 Aan Retour Inkopen 100 00 Opmerkingen Bij regelmatige retouren is het wellicht handiger een afzonderlijke rekening hiervoor te gebruiken zodat de retouren worden gescheiden van de inkopen De rekening Retour Inkopen geeft hier credit de verplichting weer om goederen te leveren De goederen worden retour gezonden journaalpost 2 Retour Inkopen 100 00 7 Aan Goederen 100 00 Wordt n en ander op rekening afgewikkeld dan wordt rekening Kas vervangen door de rekening Crediteuren Bij ontvangst van de gelden op de bankrekening wordt geboekt Bank Aan Crediteuren en wordt de crediteurenrekening in het subgrootboek bijgewerkt 2 7 Verkopen contant en op rekening Van een verkoop op rekening wordt door Compressoren BV de volgende factuur gemaakt Aan u geleverd 1 compressor 1 750 00 21 BTW 367 50 Van u te ontvangen 2 117 50 43 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 2.6 Retourinkopen contant en op rekening waar...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De journaalpost zou dan kunnen luiden 1 Debiteuren 2 117 50 1 Aan Te Betalen BTW 367 50 7 Aan Voorraad compressoren 1 750 00 Maar er gaat nu wel iets gebeuren waarmee we aan het einde van een periode niet zo blij zouden kunnen zijn Immers destijds bij de aanschaf van de compressoren is de voorraadrekening gedebiteerd voor de inkoopprijs terwijl deze thans wordt gecrediteerd voor de verkoopprijs Wat hier gebeurt is dat de rekening Voorraad compressoren een gemengd karakter krijgt iets waar we als administrateur eigenlijk een hekel aan hebben omdat dit betekent dat op n rekening zowel mutaties staan met een balanskarakter als mutaties met een resultaatkarakter het verschil tussen de aankoopen de verkoopprijs Eerder hebben we al geleerd dat de resultaten op een afzonderlijk overzicht de resultatenrekening moeten worden opgenomen En als we derhalve in de loop van een boekjaar telkens de verkoopprijs crediteren op de rekening Voorraad hebben we aan het einde van het boekjaar nog een bijkomend probleem om al die verkoopresultaten weer uit de rekening Voorraad compressoren te gaan halen Liever doen we dat dus op het moment dat de verkoop wordt geboekt maar dan moeten we de inkoopprijs van de nu verkochte goederen nog wel kunnen achterhalen waarbij het ongetwijfeld ook nog voor zal komen dat de inkoopprijzen voor de verschillende compressoren kunnen vari ren in de tijd De voorraden we hebben het hier over handelsvoorraden van een onderneming kunnen een belangrijk deel van de totale waarde van een onderneming vormen De waardering hiervan op de balans dient dus met grote voorzichtigheid te worden berekend Welke waarde moet nu worden toegepast Eenvoudig gezegd moet dit de inkoopwaarde van de goederen betreffen Maar dat is over het algemeen iets te eenvoudig gezegd Er komen hier problemen om de hoek kijken zoals wat is dan de inkoopwaarde van een goed De laatste prijs die is betaald bij aankoop of de oudste prijs van voorraad die nog aanwezig is Hoe kan ik zien van welke partij een goed afkomstig is En nog vele andere vragen Binnen de doelstellingen van dit boek behandelen we mogelijke oplossingen echter verder niet Bij de registratie van voorraden komt nog iets anders aan de orde namelijk de vraag of het gebruik van een grootboekrekening Voorraad op zich voldoende is of dat er nog meer dient te gebeuren Hierbij moet bedacht worden dat elke extra registratie tijd en dus kosten met zich brengt Hier komt dus de vraag van het nut ten opzichte van de extra tijd en kosten aan de orde Indien het gaat om bij voorbeeld kostbare goederen zal er zeker een verdergaande registratie plaatsvinden Kijk maar eens bij een juwelier naar de artikelen die bij hem gekocht kunnen worden Veelal zit aan elk artikel een kaartje waarop een aantal cijfercodes staan geschreven In die cijfercodes zit veelal naast de verkoopprijs ook de inkoopprijs en een artikelnummer opgesloten 44 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De journaalpost zou dan kunnen luiden 1  Debi...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Bij aankoop krijgt elk artikel een dergelijke code mee en wordt dit artikel opgenomen in een voorraadregister Bij verkoop wordt aan de hand van de kaartjes die achtergehouden zijn het desbetreffende artikel weer uitgeboekt uit het register Op deze wijze weet de juwelier exact welke artikelen nog op voorraad zijn wat daarvan de inkoopprijs was en wat de opbrengst bij verkoop moet zijn U kunt zich voorstellen dat dit systeem bij een supermarkt niet zou werken In de eerste plaats is de kostprijs van elk artikel zo laag dat de kosten voor een uitvoerige voorraadregistratie in verhouding veel te hoog zouden worden In de tweede plaats is het aantal mutaties zodanig groot dat alleen daarom al registratie per artikel onzinnig zou zijn Indien een voorraadregistratie wordt bijgehouden is dit een verdergaande specificatie op de grootboekrekening Voorraden Het is ondergeschikt aan de grootboekrekening en waarop de voorraden worden geboekt In principe behoeft in de meeste gevallen althans de voorraadregistratie uitsluitend in hoeveelheden te worden bijgehouden Omrekening naar de waarde en dus aansluiting op de grootboekrekening vindt dan plaats door de hoeveelheden te vermenigvuldigen met de prijzen per eenheid Het op een dergelijke wijze aangelegd register biedt de mogelijkheid om met behulp van de boekhouding intracomptabel controle uit te oefenen op de grootboekrekening Immers zou men geen register hebben dan kan men slechts door voorraadopname en beprijzing trachten te controleren of alle goederen die er zouden moeten zijn ook daadwerkelijk aanwezig zijn We make chemistry that makes teams love diversity Experience the power that evolves when different people connect to shape the future together This is how we continue to be the world s largest chemical company At BASF experts from different backgrounds cultures departments and countries work hand in hand towards intelligent sustainable solutions for our customers You can be part of our team and discover new challenges and career opportunities Discover the power of connected minds at www basf com career 45 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Bij aankoop krijgt elk artikel een dergelijke co...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Nu terug naar onze journaalpost We halen nog even de factuur er bij Aan u geleverd 1 compressor 1 750 00 21 BTW 367 50 Van u te ontvangen 2 117 50 De Compressoren BV registreert van elke compressor die is aangekocht voor de verkoop de inkoopprijs De compressor die thans is geleverd aan een afnemer heeft een inkoopprijs van 1 250 00 De journaalpost kan derhalve luiden 1 Debiteuren 2 117 50 1 Aan Te Betalen BTW 367 50 7 Aan Voorraad compressoren 1 250 00 8 Aan Brutowinst op verkoop compressoren 500 00 E n belangrijk aspect ontbreekt nu echter nog in onze boekhouding namelijk de omzet n van de meest belangrijke financi le gegevens voor een onderneming Dat gegeven is niet onmiddellijk uit het rekeningenstelsel zichtbaar met bovenstaande journaalpost Daartoe wordt de afboeking van de voorraad en de opboeking van de omzet geknipt in twee delen 1 Debiteuren 2 117 50 1 Aan Te Betalen BTW 367 50 8 Aan Opbrengst verkopen compressoren 1 750 00 8 Kostprijs verkopen compressoren 1 250 00 7 Aan Voorraad compressoren 1 250 00 De omzet blijkt uit het saldo van de rekening Opbrengst verkopen compressoren De brutowinst blijkt uit het saldo van Opbrengst verkopen compressoren en Kostprijs verkopen compressoren Vind verkoop contant plaats dan wordt de rekening Debiteuren vervangen door bij voorbeeld Bank De overige boekingsregels blijven gelijk Resum De boeking van een verkoop van handelsgoederen kan luiden Debiteuren Aan Te betalen BTW Aan Voorraad 46 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Nu terug naar onze journaalpost. We halen nog ev...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Nadeel de voorraadrekening wordt gecrediteerd voor de omzet en daarmee krijgt deze rekening een gemengd karakter van balansposten en resultaatposten Geen controle van de voorraad met behulp van de boekhouding Debiteuren Aan Te betalen BTW Aan Voorraad voor de inkoopprijs Aan Brutowinst op verkopen Nadeel de kostprijs moet bekend zijn mogelijke oplossingen vallen buiten het kader van dit boek of de kostprijs is gewoon bekend kostbare goederen Overig nadeel de omzet blijkt niet uit de administratie Voordeel controle van de voorraad met behulp van de boekhouding Debiteuren Aan Te betalen BTW Aan Opbrengst verkopen en Kostprijs verkopen Aan Voorraad Nadeel de kostprijs moet bekend zijn Voordeel controle van de voorraad met behulp van de boekhouding omzet direct te halen uit de boekhouding Voor boekingen van de omzet van dienstverlenende bedrijven is het aan te raden de omzet van materialen te scheiden van de omzet uit arbeid op basis van uren Voor het overige zijn er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk 2 8 Kortingen op inkopen en verkopen Het is mogelijk dat een onderneming bij voorbeeld door een hoge afname van producten een korting van zijn leverancier kan bedingen Deze korting kan bij ontvangst of het ontstaan van de vordering geboekt worden op een rekening Ontvangen kortingen De rekening zal gesitueerd zijn in de nabijheid van de kostprijs verkopen resp de geboekte brutowinst zij verlaagt credit immers de kostprijs Daartegenover staat de door een onderneming aan afnemers verleende kortingen Deze korting kan bij verstrekking resp betaling geboekt worden op een afzonderlijke rekening Verleende kortingen De rekening zal gesitueerd zijn in de nabijheid van de opbrengst verkopen resp de geboekte brutowinst zij verlaagt debet de omzet 47 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Nadeel de voorraadrekening wordt gecrediteerd v...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 2 9 Journaliseren Voorinkopen en voorverkopen Al eerder bespraken we het verschil dat kan bestaan in tijd tussen de ontvangst van de goederen en de ontvangst van de bijbehorende inkoopfactuur Intracomptabel in de boekhouding wordt dan gebruik gemaakt van de tussenrekening Inkopen Er bestaat echter ook de mogelijkheid dat een onderneming nu goederen bestelt bij voorbeeld in de verwachting dat de inkoopprijzen van de goederen zullen stijgen in de komende periode en die goederen eerst veel later zal afnemen Denk ook eens aan oogsten die thans worden gereserveerd door afnemers terwijl de producten nog op het land staan en eerst over enkele maanden zullen worden geoogst Dergelijk handelen noemt men voorinkopen De onderneming die voorinkopen doet loopt over de gereserveerde goederen een economisch risico en dit risico zullen we in de boekhouding wensen te registreren Veelal wordt van een voorinkoop een document opgemaakt bij voorbeeld een proforma factuur die als basis kan dienen voor de boeking 7 Voorinkopen geeft het recht weer op de te ontvangen goederen 1 Aan Voorinkoopcrediteuren geeft de verplichting weer tot betalen 48 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 2.9  Journaliseren Voorinkopen en voorverkopen Al eerder bes...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Let op dat het mogelijk is dat bij het afsluiten van de voorinkoop de exacte prijs die straks op de factuur zal staan nog niet bekend is Bovenstaande boeking gebruikt derhalve de prijs die genoemd wordt in het contract Wordt later geleverd dan wordt bovenstaande boeking teruggedraaid door Voorinkoopcrediteuren Aan Voorinkopen voor de destijds bij de opboeking gebruikte contractprijs Vervolgens kan weer de normale procedure worden gevolgd die we bij inkopen hebben besproken De verkopende onderneming zal vergelijkbare boekingen maken maar dan uiteraard vanuit de debiteurenpositie 1 Voorverkoopdebiteuren 7 Aan Voorverkopen Merk op dat bij bovengenoemde journaalposten geen BTW wordt geboekt BTW kan immers eerst worden verrekend resp moet worden afgedragen op basis van ontvangen of verzonden facturen en niet op basis van contracten van voorinkoop of voorverkoop 2 10 Ongerealiseerde winst Met name voor controle doeleinden is het soms handig om de rekening Voorraad goederen bij te houden tegen verkoopprijzen In dat geval is er natuurlijk nog geen sprake van werkelijk gemaakte winst bij verkoop Voor de te hoog opgenomen waarde bij inkoop dient derhalve een correctie te worden gemaakt dat kan op een rekening Ongerealiseerde winst Het voordeel van deze wijze van registreren is dat men eenvoudig het magazijn kan binnenlopen noteren welke hoeveelheden van welke goederen aanwezig zijn om deze hoeveelheden vervolgens om te rekenen tegen de verkoopprijzen Die lijst wordt geteld en kan direct worden vergeleken met het saldo van de Voorraadrekening goederen die immers tegen verkoopprijzen is bijgehouden De methode wordt ook dikwijls gebruikt bij een onderneming met filialen Uiteraard wordt bijgehouden welke goederen naar het filiaal worden gezonden Daarna is controle eenvoudig er is of geld door verkopen of er zijn goederen aanwezig gewaardeerd tegen verkoopprijzen De som van beide eventueel gecorrigeerd voor afgestorte gelden naar het hoofdkantoor moet sluiten met hetgeen naar het filiaal is gezonden aan goederen 49 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Let op dat het mogelijk is dat bij het afsluiten...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De journaalpost bij aankoop op rekening luidt dan Voorraadrekening goederen voor de verkoopprijs Te vorderen BTW Aan Ongerealiseerde winst voor het verschil tussen inkoop en verkoopprijs Aan Crediteuren De te hoog geboekte debitering op Voorraadrekening goederen wordt dus gecorrigeerd door de creditering op de rekening Ongerealiseerde winst Bij verkoop wordt dan geboekt Kas of Debiteuren voor de verkoopprijs Aan Voorraadrekening goederen voor de verkoopprijs en Ongerealiseerde winst voor het verschil tussen inkoop en verkoopprijs Aan Gerealiseerde winst voor het verschil tussen inkoop en verkoopprijs Ongerealiseerde winst is een balansrekening correctie op te hoog geboekte Voorraadrekening Gerealiseerde winst gaat naar de resultatenrekening Nadeel de brutowinst moet op het moment van verkoop nog bekend zijn en we zien geen omzet in de boekhouding Alternatief kan worden geboekt Kas of Debiteuren voor de verkoopprijs Aan Voorraadrekening goederen voor de verkoopprijs en Kostprijs verkopen voor de inkoopprijs Ongerealiseerde winst voor het verschil tussen inkoop en verkoopprijs Aan Opbrengst verkopen voor de verkoopprijs 2 11 Aankopen verkopen en inruilen van duurzame activa Onder duurzame activa wordt activa verstaan die meer dan n periode in gebruik zal kunnen zijn bij de onderneming Te denken is aan gebouwen auto s machines inventaris etc De duurzame activa vinden we in het rekeningschema terug in rubriek 0 Door het gebruik daalt daarentegen wel de waarde van het vast actief Deze waardedaling wordt gebaseerd op de berekende afschrijvingen die per actief kunnen verschillen Zo wordt voor gebouwen veelal 2 op jaarbasis gehanteerd terwijl voor machines inventaris etc veelal percentages tussen de 10 en 20 worden gebruikt Voor auto s is heel gebruikelijk dat de waarde in drie boekjaren halveert 50 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De journaalpost bij aankoop op rekening luidt da...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Stel een onderneming koopt een machine van 15 000 ex BTW Van de aanschaf van een vast duurzaam actief zal worden geboekt 0100 Machines 1800 Te verrekenen BTW 1500 Aan Crediteuren 15 000 00 3 150 00 18 150 00 Per jaar zal 10 op de machine worden afgeschreven Na 6 jaar komt er een nieuwe machine op de markt die een nieuwwaarde heeft van 18 000 excl BTW De oude machine kan tweedehands worden verkocht voor 6 500 excl BTW Geef de journaalpost van de verkoop de restwaarde van de machine is verantwoord op rekening 0100 1400 Debiteuren 7 865 00 1810 Aan Te betalen BTW 1 365 00 0100 Aan Machines 6 000 00 9010 Aan Incidentele baten 500 00 De machine kan ook worden ingeruild bij de leverancier onder bijbetaling van 12 100 excl BTW Indien de onderneming voor deze variant kiest hoe luidt dan de journaalpost nrccarriere nl Ook voor starters samen ambities waarmaken 51 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Stel een onderneming koopt een machine van 15.00...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 0100 Machines 1800 Te verrekenen BTW 1500 Aan Crediteuren 2 12 Journaliseren 12 100 00 2 541 00 14 641 00 Afschrijving op duurzame vaste activa De afschrijving kan op verschillende wijzen worden verwerkt in de boekhouding De eenvoudigste doch minst fraaie wijze is in de kolommenbalans Stel een onderneming kocht op 1 januari van een boekjaar machines met een aanschafwaarde van 15 000 De kolommenbalans aan het einde van het boekjaar ziet er dan als volgt uit Nr Naam 0100 Machines Saldibalans debet Saldibalans credit 15 000 00 Verlies Winst Balans debet 1 500 00 Balans credit 13 500 00 Willens en wetens wordt hier een balansrekening gemengd gemaakt door de afschrijving af te boeken van het bezit We zijn bovendien in de volgende boekjaren de aanschafwaarde van het actief kwijt in onze boekhouding Beter is het derhalve de afschrijving op een afzonderlijke rekening op te nemen Nr Naam 0100 Machines 0150 Afschr machines Saldibalans debet Saldibalans credit Verlies Winst Balans debet 15 000 00 Balans credit 15 000 00 1 500 00 1 500 00 De boekhouding houdt nu de aanschafwaarde vast doordat de afschrijving op een afzonderlijke rekening is verwerkt Echter nu is de afschrijvingsrekening gemengd geworden Immers volgend jaar zal wederom 1 500 op verlies worden gezet en zal credit op de eindbalans 3 000 verschijnen De volgende methode lost dit probleem op door een voorafgaande journaalpost de maken Nr Naam 0100 Machines 0150 Afschr machines 4500 Afschr kn mach Saldibalans debet Saldibalans credit Verlies 15 000 00 Winst Balans debet Balans credit 15 000 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 We hebben hier de voorafgaande journaalpost even cursief opgenomen in de saldibalans om de kolommen niet kleiner te maken de journaalpost hoort thuis in twee extra kolommen tussen de saldibalans credit en de verlieskolom de kolommen voorafgaande journaalposten 52 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 0100 Machines 1800 Te verrekenen BTW 1500 Aan Crediteuren ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Beide rekeningen 0100 en 0150 zijn zuivere balansrekeningen 4500 is een zuivere resultaatrekening daarnaast houden we de aanschafwaarde en de cumulatieve afschrijving daarop netjes vast in de boekhouding Van de afschrijvingen op vaste activa worden meestal afzonderlijke staten bijgehouden per soort vast actief Auto s afschr 20 p j Jaar van aanschaf Invest 1 1 Afschr 1 1 Boekw 1 1 datum 01 05 Fiat 4 KLY 49 2011 10 000 7 000 3 000 BMW 5 WRS 14 2012 80 000 35 000 45 000 Fiat 9 ZPA 22 2015 01 05 90 000 42 000 48 000 Bij Af 2 800 12 000 12 000 2 800 Afschr 2015 Invest 31 12 Afschr 31 12 200 Boekw 31 12 0 16 000 80 000 51 000 29 000 1 600 12 000 1 600 10 400 17 800 92 000 52 600 39 400 Uit de tabel blijkt dat de Fiat 4 KLY 49 per 1 mei is verkocht voor 2 800 De boekwaarde op 1 januari was 3 000 derhalve dient voor het lopend boekjaar nog 200 te worden afgeschreven Indien het saldo negatief zou zijn auto is voor een hogere dan de boekwaarde verkocht is de afschrijving voor de betreffende auto negatief De nieuw aangeschafte Fiat 9 ZPA 22 is gekocht op 1 mei voor 12 000 De afschrijving bedraagt op jaarbasis 20 of wel 2 400 dit is voor 8 maanden 1 600 In het grootboek zijn o m de volgende rekeningen voor de auto s aanwezig 0300 Auto s 0310 Afschrijving auto s 4210 Afschrijvingskosten auto s Op rekening 0300 staat een saldo van 99 200 bestaande uit de investeringswaarde van beide auto s per 1 januari 2015 10 000 80 000 de creditering uit de verkoop van de Fiat ad 2 800 en de investering in de nieuwe Fiat per 1 mei ad 12 000 Op rekening 0310 staat een saldo van 42 000 zijnde de cumulatieve afschrijvingen op de auto s uit voorgaande jaren Rekening 4210 heeft een saldo van nihil Hoe luiden de voorafgaande journaalposten uit de kolommenbalans om de juiste standen per 31 december 2015 te krijgen Allereerst gaan we de oude Fiat uit onze administratie wegboeken 53 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Beide rekeningen 0100 en 0150 zijn zuivere balan...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 0310 Afschrijving auto s 7 000 00 4210 Afschrijvingskosten auto s 0300 Aan Auto s 200 00 7 200 00 Van de oude Fiat moet alles op nihil gezet worden Op rekening 0300 stond oorspronkelijk de investering van 10 000 in mei 2015 is daarop reeds gecrediteerd de opbrengst van 2 800 resteert derhalve 7 200 die we nu alsnog crediteren Op rekening 0310 stond de cumulatieve afschrijving tot 2015 die we nu wegboeken Op rekening 4210 wordt de voor rekening van 2015 komende afschrijving geboekt Vervolgens gaan we de afschrijving van de overige beide auto s voor 2015 boeken 4210 Afschrijvingskosten auto s 0310 Aan Afschrijving auto s 17 600 00 17 600 00 De saldi van de rekeningen zijn daarna 0300 Auto s 92 000 00 0310 Afschrijving auto s 4210 Afschrijvingskosten auto s 52 600 00 17 800 00 In Search of Explorers Apply now 54 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 0310 Afschrijving auto  s 7.000,00 4210 Afs...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De boekwaarde van de auto s blijkt uit het saldo van de rekeningen 0300 en 0310 Een variant voor de afschrijving van de verkochte Fiat kan zijn dat men de juiste afschrijving tot 1 mei geboekt wenst te zien als afschrijving en het verschil met de boekwaarde per 1 mei en de opbrengst wegzet op een rekening Incidentele baten en lasten De afschrijving tot 1 mei kan worden berekend als 4 12 x 2 000 of wel 667 de boekwaarde per 1 mei wordt dan 2 333 de opbrengst is 2 800 derhalve een incidentele bate van 467 0310 Afschrijving auto s 7 000 00 4210 Afschrijvingskosten auto s 0300 Aan Auto s 9230 Aan Incidentele baten 667 00 7 200 00 467 00 Per saldo wordt een verlies geboekt van 200 rek 4210 d 667 en rek 9230 c 467 hetgeen gelijk is aan de eerder gemaakte boeking Een ander systeem van verwerken kan nooit leiden tot een ander resultaat 2 13 Ontstaan en betaling van kosten en opbrengsten bij toepassing van de permanence Kosten en baten dienen te vallen in de periode waarin deze thuishoren Hiermee wordt bedoeld dat indien u bij voorbeeld verkoopt in de maand mei de opbrengst verkopen in mei moet worden geboekt maar tevens dat de kostprijs verkopen ook in diezelfde maand dient te worden verwerkt Indien tevens alle grootboekrekeningen zuiver worden gehouden derhalve of uitsluitend balansposten bevatten of uitsluitend resultaatposten wordt gesproken van Permanence de l inventaire et des profits et des pertes kortweg van permanence Daarnaast moet onderscheid gemaakt worden tussen kosten en uitgaven alsmede baten en ontvangsten Kosten en baten komen in de resultatenrekening op het moment dat deze daar horen te komen Uitgaven en ontvangsten be nvloeden uitsluitend de liquiditeitsrekeningen zoals Kas of Bank Een uitgave behoeft derhalve nog geen kosten te betekenen of omdat de uitgave in een andere periode thuishoort of omdat het bij voorbeeld om investeringen gaat in vaste activa Een ontvangst behoeft nog geen bate op te leveren of omdat de ontvangst in een andere periode thuishoort of omdat het bij voorbeeld gaat om een debiteurenontvangst Om uitgaven en ontvangsten in de juiste periode te krijgen en alsdan op de resultatenrekening te kunnen verwerken werkt men met de begrippen uitstelposten of anticipatieposten 55 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De boekwaarde van de auto  s blijkt uit het sal...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Men spreekt van een uitstelpost indien een ontvangst of een uitgave wordt doorgeschoven naar een volgende periode Over een anticipatiepost wordt gesproken indien een ontvangst of een uitgave die in de toekomst zal plaatsvinden wordt teruggehaald naar een eerdere periode Voor de verwerking in de boekhouding kan men dan gebruik maken van Naam Nog te ontvangen posten Behoort tot Rekening gaat naar Tegenrekening is anticipatieposten debet balans winst uitstelposten debet balans winst anticipatieposten credit balans verlies uitstelposten credit balans verlies Vooruit betaalde posten en Nog te betalen posten Vooruit ontvangen posten De vier rekeningen bij elkaar noemen we transitoria posten die over een periode heen lopen Voorbeelden Nog te ontvangen posten De door de leverancier toegezegde afnamekorting van 2 500 is nog niet in de boekhouding van dit boekjaar verwerkt 1200 Nog te ontvangen posten 8200 Leverancierskortingen 2 500 00 2 500 00 Rekening 1200 is een balansrekening debet en loopt weg door de werkelijke ontvangst van de korting Rekening 8200 is een resultaatrekening en gaat deze periode naar winst Vooruitbetaalde posten Op 21 december wordt de verzekeringspremie ad 1 200 van de bedrijfsauto betaald voor de periode januari december van volgend boekjaar 1210 Vooruit betaalde posten 4600 Autokosten 1 200 00 1 200 00 Rekening 1210 is een balansrekening debet en loopt weg doordat in januari van het volgend boekjaar het bedrag ad 1 200 zal worden overgeboekt naar 4600 de kosten worden in de juist periode weggezet Rekening 4 600 is belast in december door de boeking van de betaling deze last behoort echter niet in het lopende boekjaar thuis 56 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Men spreekt van een uitstelpost indien een ontva...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Nog te betalen posten In januari 2015 ontvangen wij een nota van KPN waarop de gesprekskosten over december 2012 januari 2015 worden berekend De kosten over december bedragen 678 25 4250 Telefoonkosten 1220 Nog te betalen posten 678 25 678 25 Rekening 4250 is een resultaatrekening die voor het lopende boekjaar 2012 wordt opgehoogd met de gesprekskosten over de maand december 2012 Rekening 1220 is een balansrekening credit bij de boeking van de factuur in januari 2015 wordt het decembergedeelte van de gesprekskosten gedebiteerd op 1220 waardoor het bedrag weer wegloopt Vooruit ontvangen posten In december 2014 ontvangen wij de huur van een onderhuurder voor de maand januari 2015 bedrag 250 00 8950 Huuropbrengsten onderhuur 1230 Vooruit ontvangen posten 250 00 250 00 Masterclass 2017 Business course It s been a steep learning curve like a gym for the brain To find out more please visit www akzonobel nl masterclass Follow us on Zhiyang and Giovanna 57 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Nog te betalen posten In januari 2015 ontvangen ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Rekening 8950 is een resultaatrekening winst die te hoog is door de boeking van de ontvangst in december Dit wordt gecorrigeerd door de debitering Rekening 1230 is een balansrekening credit waarvan het saldo wegloopt door de terugboeking in januari van het saldo naar 8950 Bij de hierboven behandelde transitoria zit nog wel een adder onder het gras Voor zover een bedrag nog betaald moet worden nog te betalen posten resp ontvangen moet worden nog te ontvangen posten zal bij de betaling resp ontvangst er aan gedacht moeten worden dat deze posten reeds op de juiste kostenrekening resp batenrekening zijn geboekt in de correcte periode en dat de uitgave resp ontvangst thans moet worden geboekt op de transitoria Voor de posten geboekt op Vooruitbetaalde posten resp Vooruit ontvangen posten is het van belang dat deze rekeningen in een volgende periode post voor post worden doorgelopen en dat alsdan de vooruitgeschoven kosten en baten alsnog naar de juiste rekeningen worden overgeboekt Hier wordt men er niet meer aan herinnerd doordat de betaling of de ontvangst zichtbaar wordt op dagafschriften van de bank De uitgaven resp ontvangsten hebben immers reeds in het verleden plaatsgevonden 2 14 Gelden onderweg kruisposten creditcard en pinpasbetalingen Indien binnen een onderneming gebruik wordt gemaakt van meerdere rekeningen waarop gelden kunnen worden verantwoord kas en of meerdere bankrekeningen dan zal het met enige regelmaat voorkomen dat gelden van een rekening worden overgeheveld naar een andere geldrekening Hier doet zich binnen de boekhouding een bijzonder fenomeen voor Gesteld wij storten 2 500 uit de kas op onze rekening bij Rabobank Vanuit het kasboek zal de uitgave worden geboekt met Rabobank Aan Kas Na verloop van tijd ontvangen wij het dagafschrift van de Rabobank waarop de storting is vermeld hiervan zal worden geboekt Rabobank Aan Kas U ziet wat er gebeurt De journaalpost luidt in beide gevallen hetzelfde dit houdt in dat de kas een saldo van 2 500 te laag aangeeft en de Rabobank 2 500 te hoog Dit houdt derhalve in dat n van beide journaalposten niet gemaakt moet worden deze wordt dan aangemerkt als een PM Pro Memori post een post waarvan moet worden onthouden dat deze reeds is geboekt 58 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Rekening 8950 is een resultaatrekening winst d...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Dit kan echter verwarring stichten waardoor fouten kunnen ontstaan de post wordt alsnog twee keer geboekt of wordt helemaal niet geboekt De oplossing is hier gebruik maken van een controlerende tussenrekening in dit geval Kruisposten Vanuit het kasboek zal de uitgave worden geboekt met Kruisposten Aan Kas Na verloop van tijd ontvangen wij het dagafschrift van de Rabobank waarop de storting is vermeld hiervan zal worden geboekt Rabobank Aan Kruisposten Het saldo van de rekening Kruisposten is na beide boekingen nihil geworden Dit helpt ons derhalve om te controleren of alles goed geboekt is het controlerende karakter van de rekening De rekening hoort thuis in rubriek 1 omdat een eventueel nog op de rekening voorkomend saldo onderdeel is van de totale liquiditeiten van de onderneming I m creating a bank that empowers people to take charge of their finances How will you change banking Retail Banking trainees If you re a university graduate this is the ideal time to join ING We re currently seeking talented individuals with a fresh perspective on banking and the drive to help our customers shape their own financial futures Such as Diede who as a trainee contributed to the Dutch TV programme Hoeveel ben je waard How much are you worth Are you keen to have an impact on the bank of the future Explore your possibilities at ING nl traineeship 59 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Dit kan echter verwarring stichten waardoor fout...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Uitgaand van bovenstaand voorbeeld storting van de kas naar de Rabobank betekent een debetsaldo dat de kasboeking heeft plaatsgevonden maar het dagafschrift van de bank nog niet is verwerkt Heeft de rekening een creditsaldo dan betekent dit dat geld reeds bij de Rabobank is binnengekomen en verwerkt door ons maar dat de kasuitgave nog moet worden geboekt Maakt een onderneming gebruik van betalingen middels creditcards of middels pinpasbetalingen dan kan op vergelijkbare wijze worden gewerkt met rekeningen Creditcardbetalingen en of Pinpasbetalingen In feite wordt onderscheid gemaakt tussen de uitgaven die zijn gedaan en worden aangetoond met ontvangen kassabonnen e d en de afrekeningen die worden ontvangen van creditcardmaatschappijen en de bank voor wat betreft de pinpasbetalingen Voorbeeld Onze inkoper heeft nota s van hotels e d van een buitenlandse reis die hij heeft gemaakt ingediend bij de boekhouding Alle kosten zijn met de creditcard op naam van de onderneming betaald Reiskosten Aan Creditcardbetalingen Wij ontvangen de afrekening van de creditcardmaatschappij waarop bovengenoemde kosten zijn opgenomen De betaling aan de maatschappij vindt plaats per Rabobank Creditcardbetalingen Aan Rabobank 2 15 Lonen en loonkosten tussenrekening Te betalen lonen De sociale zekerheid is in Nederland in een groot aantal wetten en regels vastgelegd We kunnen onderscheid maken in sociale verzekeringen sociale voorzieningen In verband met de betaling van lonen en salarissen hebben we uitsluitend te maken met sociale verzekeringen De sociale voorzieningen worden namelijk gefinancierd uit algemene middelen De werkgever beziet de sociale lasten vanuit zijn standpunt als lasten die volledig worden betaald door de werkgever lasten waaraan door beide wordt bijgedragen en lasten die volledig voor rekening komen van de werknemer 60 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Uitgaand van bovenstaand voorbeeld storting van...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Sommige sociale verzekeringen worden samen met loonheffing afgedragen aan de fiscus overige verzekeringen worden afgedragen aan het UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Daarnaast draagt de werkgever in vele gevallen bij aan de pensioenpremie voor de werknemer welke wordt afgedragen aan pensioenfondsen Ten aanzien van dit gehele stelsel zullen veelal volgende rekeningen in het grootboek aanwezig zijn 1 Ingehouden loonheffing 1 Afgedragen loonheffing 1 Te betalen sociale lasten 1 Te betalen pensioenpremies 1 Te betalen netto lonen 4 Bruto lonen 4 Sociale lasten 4 Ingehouden sociale lasten 4 Pensioenpremies 4 Ingehouden pensioenpremies In the past four years we have drilled 89 000 km That s more than twice around the world Who are we We are the world s largest oilfield services company1 Working globally often in remote and challenging locations we invent design engineer and apply technology to help our customers find and produce oil and gas safely Who are we looking for Every year we need thousands of graduates to begin dynamic careers in the following domains n Engineering Research and Operations n Geoscience and Petrotechnical n Commercial and Business What will you be careers slb com Based on Fortune 500 ranking 2011 Copyright 2015 Schlumberger All rights reserved 1 61 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Sommige sociale verzekeringen worden samen met l...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Wij zien hier af van allerlei andere posten die middels de loonberekening kunnen worden verrekend zoals bijdrage van de werknemer in de kosten van een auto van de onderneming bijdrage van de werknemer in door de werkgever verstrekte maaltijden etc etc Schematisch is de boeking van de maandelijkse verloning dan als volgt Uit de loonadministratie het bruto netto traject 4000 Bruto lonen x 1680 Aan Ingehouden loonheffing x 4250 Aan Ingehouden sociale lasten x 4350 Aan Ingehouden pensioenpremies x 1690 Aan Te betalen netto lonen x Uit de loonadministratie de lasten voor de werkgever 4230 Sociale lasten x 4330 Pensioenpremies x 1682 Aan Te betalen sociale lasten x 1684 Aan Te betalen pensioenpremies x Uit de bank betaling UWV en pensioenpremies 1682 Te betalen sociale lasten x 1684 Te betalen pensioenpremies x 1020 Aan Bank x Uit de bank betaling fiscus 1681 Afgedragen loonheffing x 1682 Te betalen sociale lasten x 1020 Aan Bank x Uit de bank betaling van de netto lonen 1690 Te betalen netto lonen 1020 Aan Bank x x De betaling aan het UWV en het pensioenfonds geschiedt veelal doordat de werkgever bij aanvang van het boekjaar een voorschotnota ontvangt die in een vastgesteld aantal termijnen dient te worden voldaan Nadat het boekjaar is verstreken wordt dan aan de hand van de ingeleverde salarisgegevens exact bepaald wat de jaarafdracht moet zijn onder verrekening van de voorschotnota Op basis hiervan zijn de rekeningen Te betalen sociale lasten en Te betalen pensioenpremies te bezien als permanence rekeningen De opboeking creditering geschiedt immers vanuit de loonadministratie dus werkelijk af te dragen bedragen de afboeking debitering geschiedt op basis van de betalingstermijnen van de voorschotnota s De afdracht aan de fiscus geschiedt veelal per maand exact op basis van uit de loonadministratie te berekenen bedragen 62 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Wij zien hier af van allerlei andere posten die ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 2 16 Journaliseren Priv gebruik van goederen en diensten Indien de eigenaar of eigenaren van een onderneming in staat zijn goederen en diensten van de onderneming aan te wenden voor priv doeleinden is het noodzakelijk om hiervan een registratie in de boekhouding te doen plaatsvinden Daarnaast heeft een dergelijk actie ook nog een fiscale zijde Immers de goederen en of diensten zijn mogelijk ingekocht door de onderneming onder aftrek van de daartoe betaalde omzetbelasting Nu uiteindelijk het goed of de dienst wordt aangewend voor priv doeleinden zal de daarop betrekking hebbende omzetbelasting weer aan de fiscus moeten worden voldaan Onder deze regeling valt bij voorbeeld ook het gebruik van een auto die door de onderneming is aangeschaft maar waarin door de eigenaar tevens priv wordt gereden De fiscale regels te dien aanzien vari ren nogal in de loop van de tijd maar het komt er altijd wel op neer dat een gedeelte van de omzetbelasting voor rekening van de ondernemer priv blijft Ondernemer X heeft op 3 juni 2015 goederen uit de onderneming meegenomen naar huis voor priv gebruik De waarde van die goederen bedraagt 168 75 exclusief 21 BTW 0865 Priv rekening X 204 19 1680 Aan Te betalen BTW 7100 Aan Voorraad goederen 35 44 168 75 Per ultimo van het boekjaar dient het priv gebruik van de zakelijke auto te worden verrekend met X het betreft 2 500 te verhogen met 21 BTW 0865 Priv rekening X 1680 Aan Te betalen BTW 4680 Aan Priv gebruik auto 2 17 3 025 00 525 00 2 500 00 Priv stortingen en opnamen van gelden Eigenaren van ondernemingen moeten dikwijls leven van hetgeen met de onderneming wordt verdiend Dit houdt in dat regelmatig gelden zullen worden onttrokken aan de onderneming teneinde in het levensonderhoud te kunnen voorzien Anderzijds kan het noodzakelijk zijn bij voorbeeld voor een grote investering dat de eigenaar meer geld in de onderneming steekt 63 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 2.16  Journaliseren Priv  gebruik van goederen en diensten ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Het opnemen respectievelijk storten van gelden loopt via de rekeningen Priv opnamen respectievelijk Priv stortingen Dit zijn zgn hulprekeningen van kapitaal hetgeen inhoudt dat stortingen en opnamen in de loop van het boekjaar op deze rekeningen worden verantwoord maar dat de saldi aan het einde van het boekjaar worden overgeheveld naar kapitaalrekening van de eigenaar Later wanneer we komen te spreken over de afwerking van de kolommenbalans en waar wij toelichting zullen geven op de diverse ondernemingsvormen komen we hierop terug Eigenaar Z neemt zijn wekelijkse huishoudgeld ad 250 van de zakelijke rekening op 0865 Priv rekening Z opnamen 1200 Aan Bank 250 00 250 00 In verband met de aanstaande aanschaffing van een machine wordt door Z een bedrag van 10 000 toegevoegd aan het vermogen van de onderneming 1200 Bank 12 000 00 0870 Aan Priv rekening Z stortingen 12 000 00 Naast de nodige duidelijkheid wat stortingen en wat opnamen zijn geweest is een splitsing hiervan erg praktisch omdat bij de aangifte Inkomstenbelasting om deze gesplitste gegevens wordt gevraagd Handig dus om die in de loop van het jaar reeds op te bouwen Master s programme Economics and Business Administration International Economic Consulting Aarhus BSS is part of Aarhus University in Denmark It is ranked among the top100 universities in the world due to its high standards in both education and research We offer English taught prgrammes at all educational levels Bachelor s Master s continuing education MBA and PhD programmes 64 Download free eBooks at bookboon com Read more bss au dk international Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Het opnemen respectievelijk storten van gelden l...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 2 18 Journaliseren Afboeken van oninbare vorderingen Uiteraard zal een ondernemer een aantal pogingen ondernemen om openstaande vorderingen alsnog te kunnen ontvangen Dat begint met een vriendelijk schrijven dat een post vermoedelijk aan de aandacht is ontsnapt via een toegezonden aanmaning al dan niet verhoogd met administratieve kosten tot het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau Er kan echter helaas een moment komen dat besloten moet worden de vordering af te boeken Afhankelijk van het aantal keren dat zulks in een boekjaar voorkomt kan hiermee verschillend worden omgegaan Zo zal een onderneming die een dergelijke afboeking sporadisch tegenkomt vermoedelijk boeken 9800 Incidentele lasten 1200 Aan Debiteuren 125 00 125 00 Wel vergeet hij nog iets hij kan namelijk ook de BTW die op deze verkoop betrekking heeft terugvorderen van de fiscus Destijds bij het opmaken van de factuur is daarvan immers geboekt 1200 Debiteuren 125 00 1680 Aan Te betalen BTW 8100 Aan Opbrengst verkopen 21 69 103 31 En vervolgens is die BTW bij de eerstvolgende afdracht aan de fiscus betaald Nu de vordering uiteindelijk niet is ontvangen heeft de ondernemer de BTW ook nooit ontvangen van de afnemer De terugbetaling van de BTW op oninbare vorderingen moet afzonderlijk worden aangevraagd bij de Belastingdienst De boeking naar aanleiding van het besluit tot oninbaar verklaren van de vordering moet dus worden 9800 Incidentele lasten 1680 Te betalen BTW 1200 Aan Debiteuren 103 31 21 69 125 00 Denk ook weer aan het bijwerken van de subadministratie debiteuren daar moet bij de desbetreffende debiteur de vordering ook worden gecrediteerd Ondernemers die helaas meer met dit bijltje moeten hakken hebben meestal wat meer rekeningen in het grootboek ten aanzien van dit soort debiteuren Zij houden veelal van tevoren reeds rekening met een gemiddeld bedrag dat te zijner tijd zal moeten worden afgeboekt 65 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 2.18  Journaliseren Afboeken van oninbare vorderingen Uitera...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Bij de boeking van de omzet wordt rekening gehouden met het feit dat gemiddeld 1 van de netto omzet uiteindelijk niet zal worden ontvangen De omzet over de maand juni 2015 bedraagt 65 000 inclusief 21 BTW 1200 Debiteuren 65 000 00 1680 Aan Te betalen BTW 11 280 99 8100 Aan Opbrengst verkopen 53 719 01 en 4785 Afschrijvingskosten debiteuren 1210 Aan Afschrijvingen debiteuren 537 19 537 19 Besloten is de vordering op debiteur A ad 79 80 af te boeken 1210 Afschrijvingen debiteuren 65 95 1680 Te betalen BTW 13 85 1200 Aan Debiteuren 2 19 79 80 Eigen vermogen aandelenkapitaal algemene reserve rek crt eigenaren Afhankelijk van het soort onderneming wordt het eigen vermogen van de onderneming aangeduid Eenmanszaak Eigen vermogen Vennootschap onder firma Eigen vermogen firmant A Eigen vermogen firmant B Besloten Vennootschap BV Aandelenkapitaal Naamloze Vennootschap NV Aandelenkapitaal Het eigen vermogen of aandelenkapitaal staat aan de creditzijde van de balans Het is de schuld van de onderneming aan de eigenaar resp eigenaren Het vermogen van een BV of NV ontstaat door de uitgifte van aandelen De oprichting van een BV of NV start met de journaalpost 0110 Aandelen in portefeuille 0100 Aan Aandelenkapitaal 100 000 00 100 000 00 Indien van de 100 aandelen 1 000 nominaal per stuk 60 aandelen worden geplaatst wordt geboekt 1110 Aandeelhouders nog te storten 0110 Aan Aandelen in portefeuille 60 000 00 60 000 00 66 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Bij de boeking van de omzet wordt rekening gehou...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Het is mogelijk dat bij plaatsing van de aandelen deze niet volgestort behoeven te worden Stel er is besloten dat de storting 80 zal bedragen dan wordt geboekt 1300 Bank 48 000 00 1110 Aan Aandeelhouders nog te storten 48 000 00 Op een later tijdstip kan altijd nog besloten worden het restant te laten storten tot die tijd blijft de vordering op de aandeelhouders bestaan Aandelen kunnen ook boven de 100 met agio of beneden de 100 met disagio worden geplaatst Daardoor ontstaat een rekening Agio op aandelen creditsaldo of Disagio op aandelen debetsaldo Deze rekeningen vormen een onderdeel van het eigen vermogen van de onderneming Een BV of NV keert de winst uit in de vorm van dividend per aandeel Daarvan dient echter 15 te worden ingehouden af te dragen aan de fiscus De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting en kan derhalve met de te betalen inkomstenbelasting verrekend worden Een NV declareert 6 dividend het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt 600 000 67 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Het is mogelijk dat bij plaatsing van de aandele...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 0300 Winstreserve 36 000 00 1625 Aan te betalen dividend 1630 Aan Te betalen dividendbelasting 30 600 00 5 400 00 Het gedeelte van het resultaat uit enig boekjaar dat niet wordt uitgekeerd in de vorm van winst dus wordt opgepot kan worden weggezet onder de Algemene reserve of Winstreserve Mutaties op het eigen vermogen door opnamen en stortingen worden geboekt bij Eenmanszaak Priv opnamen resp Priv stortingen Vennootschap onder firma Priv opnamen firmant A resp priv stortingen firmant A Besloten Vennootschap BV Rekening courant eigenaar A resp B Naamloze Vennootschap NV Rekening courant eigenaar A resp B Het saldo van de rekeningen Priv opnamen en Priv stortingen gaat per ultimo van een boekjaar naar de rekening Eigen vermogen eigenaar of Eigen vermogen firmant A resp firmant B De rekening courant eigenaar A resp B bij een BV of een NV blijft altijd separaat op de balans staan Het aandelenkapitaal van de BV of NV verandert niet door een mutatie op de rekening courant van de eigenaar of eigenaren Stel in een boekjaar wordt een winst gemaakt van 15 000 die waar het een vof betreft twee eigenaren heeft gelijkelijk wordt verdeeld dan wordt de journaalpost voor eenmanszaak 9999 Saldo winst 0100 Aan Eigen vermogen 15 000 00 15 000 00 Vennootschap onder firma vof 9999 Saldo winst 15 000 00 0110 Aan Eigen vermogen firmant A 7 500 00 0112 Aan Eigen vermogen firmant B 7 500 00 BV en NV 9999 Saldo winst 0180 Aan Winstreserve 15 000 00 15 000 00 Bij de BV resp NV kan vervolgens worden besloten de winst of een gedeelte van de behaalde winst uit te keren in de vorm van dividend Hierbij zal dividendbelasting moeten worden ingehouden dat afgedragen dient te worden aan de fiscus De houders van de aandelen kunnen die betaalde dividendbelasting weer verrekenen met de door hen te betalen inkomstenbelasting dividendbelasting is derhalve een v rheffing en kan verrekend worden met de inkomstenbelasting 68 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 0300 Winstreserve 36.000,00 1625 Aan te beta...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 0180 Winstreserve 1289 Aan te betalen dividend 8 500 00 1290 Aan Te betalen dividendbelasting 15 1 500 00 2 20 10 000 00 Langlopende leningen hypotheken en onderhandse leningen Naast het eigen vermogen kan een onderneming zijn activa financieren met leningen Deze leningen kennen verschillende vormen Obligatieleningen Onderhandse leningen Hypotheken Al hetgeen wordt geleend valt onder de categorie vreemd vermogen in dit geval lange termijn vreemd vermogen Daarnaast kent een onderneming nog kort vreemd vermogen zoals krediet van crediteuren of rekening courantkrediet van een bank 69 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 0180 Winstreserve 1289 Aan te betalen dividen...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Obligatieleningen Een onderneming kan een obligatielening uitschrijven Beleggers krijgen dan de gelegenheid om op de lening in te schrijven als zij de voorwaarden looptijd rentepercentage aflossingstermijnen etc aantrekkelijk vinden De boekingen zijn te vergelijken met die we zagen bij het aandelenvermogen De lening bestaat uit een aantal uit te geven obligaties met een nominaal bedrag van bij voorbeeld 1 000 per stuk Creatie van de obligatielening 6 100 000 00 0210 Obligaties in portefeuille 0200 Aan Obligatielening 100 000 00 100 000 00 Plaatsing van de obligaties 1120 Obligatiehouders nog te storten 0210 Aan Obligaties in portefeuille 100 000 00 100 000 00 Vervallen jaarrente 4850 Intrest obligatielening 6 000 00 1950 Aan te betalen intrest obligatielening 6 000 00 Onderhandse leningen Onderhandse leningen worden veelal gesloten bij een bank verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen De lening is grotendeels vergelijkbaar met een obligatielening maar bestaat niet uit een aantal obligaties met een nominale waarde Uiteraard worden er wel afspraken gemaakt over de rentevergoeding en de aflossingstermijnen Hypotheken Bij hypotheken gaat het om een lening met als onderpand onroerend goed of een schip dat wordt ook als onroerend gezien Voor het overige vergelijkbaar met een onderhandse lening De hypotheken worden verstrekt door banken verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen 2 21 Lease afnemerskrediet leverancierskrediet factoring Bij lease huur blijft het goed eigendom van de verhuurder tenzij de huurder gebruik maakt van zijn recht tot koop Dit is niet vanzelfsprekend Te onderscheiden zijn a Financial lease De nadruk ligt op de financieringsovereenkomst het onderhoud komt voor rekening van de huurder lessee terwijl de verhuurder lessor geen service zal verlenen veelal heeft de huurder na afloop van het contract het recht van koop 70 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Obligatieleningen Een onderneming kan een obliga...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren b Operational lease De nadruk ligt op de huurovereenkomst het onderhoud komt voor rekening van de verhuurder veelal is dit het geval bij goederen waarbij voor het onderhoud specifieke kennis noodzakelijk is bij voorbeeld computers Na afloop van het contract zal de huurder geen belangstelling hebben voor koop c Sale en lease back De ondernemer verkoopt in eigendom zijnde activa en huurt lease deze terug Hierdoor komt vermogen vrij om elders in te zetten Afnemerskrediet Dit is krediet dat de onderneming verstrekt aan zijn afnemers debiteuren behoort tot de korte termijn kredieten Dit krediet kost de onderneming derhalve beslag op haar vermogen Leverancierskrediet Dit is krediet dat de onderneming ontvangt van haar leveranciers crediteuren Ook dit is korte termijn krediet Factoring De onderneming kan besluiten haar vorderingen te verkopen aan een onderneming die gespecialiseerd is in factoring Voor de verkopende onderneming heeft dit als voordelen dat geen risico wordt gelopen bij oninbaarheid van de vordering en het vrijvallen van het vermogensbeslag Een nadeel is dat de factoringmaatschappij hiervoor uiteraard wel een prijs vraagt de vordering wordt voor een lager bedrag overgenomen Dit is de winstbron voor de factoringmaatschappij 2 22 Incidentele baten en lasten Achtereenvolgens zullen we bespreken Kasverschillen Betalingsverschillen Voorraadverschillen Oninbare vorderingen Boekresultaten buiten gebruik gestelde activa Kasverschillen Het kan uiteraard altijd voorkomen dat er een kasverschil wordt geconstateerd Dit verschil manifesteert zich doordat in de kas wordt geteld hoeveel liquide middelen aanwezig zijn welke hoeveelheid wordt vergeleken met het saldo dat op de grootboekrekening is genoteerd 71 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren b. Operational lease De nadruk ligt op de huurov...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Op 31 mei 2015 wordt door de kassier het aanwezige kasgeld geteld tot totaal 3 436 85 Op de grootboekrekening staat een saldo van 3 438 50 Het verschil is niet meer te traceren en besloten wordt dit verschil af te boeken 9250 Incidentele baten en lasten 1000 Aan Kas 1 65 1 65 Als kasverschillen zich zeer regelmatig voordoen en of van aanzienlijke omvang worden wordt het tijd de administratieve organisatie rond het kasverkeer aan te passen en zeer regelmatig controles te houden Betalingsverschillen Op de rekening van debiteur A staat een vordering van 257 43 Er wordt van A ontvangen 257 34 besloten wordt het verschil af te boeken 9255 Betalingsverschillen 1100 Aan Debiteuren 0 09 0 09 Xavier Traa Accountancy Goede idee n staan bij Baker Tilly Berk helemaal los van je leeftijd en ervaring Aan de slag als accountant Als accountant krijg je alle ruimte en mogelijkheden om je te ontwikkelen en nieuwe idee n aan te dragen We vinden het belangrijk dat je snel verantwoordelijkheid krijgt en neemt en je eigen wijsheid met klanten en collega s deelt www werkenbijbakertillyberk nl 72 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Op 31 mei 2015 wordt door de kassier het aanwezi...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Voorraadverschillen Voorraadverschillen kunnen niet ontdekt worden indien gebruik wordt gemaakt van een gemengde rekening Goederen Immers dan bestaat het saldo van de grootboekrekening uit enerzijds het balansbedrag van de aanwezige voorraad en anderzijds uit de op dezelfde rekening geboekte transactieresultaten uit verkopen Zodra de grootboekrekening Voorraden zuiver wordt bijgehouden kan met behulp van het saldo van deze rekening de werkelijke voorraad worden gecontroleerd Voorraadverschillen kunnen worden veroorzaakt door verliezen bij ompakken breuk diefstal e d Grote verschillen zullen moeten worden uitgezocht eventueel moet de administratieve organisatie rond het voorraadbeheer worden aangescherpt Op 30 september 2015 is de voorraad in het magazijn opgenomen op de administratie is de waarde van de totale voorraad berekend Voorraad volgens magazijn op 30 september 2015 Artikel Aantal Prijs Waarde Kop en schotels 206 4 25 875 50 Borden groot 155 6 80 1 054 00 Borden klein 112 5 45 610 40 Glazen hoog 89 2 89 257 21 Glazen laag 126 2 23 280 98 Sets bestek 96 25 16 2 415 36 Totaal 5 493 45 De grootboekrekening Voorraden geeft een saldo van 5 498 90 Het verschil heeft men kunnen achterhalen Er is een klant langs geweest die een klein bord heeft meegenomen om te kunnen vergelijken met de overige inventaris in zijn onderneming Dat bord is niet meer teruggebracht Besloten wordt dit verschil af te boeken 9250 Incidentele baten en lasten 7200 Aan Voorraden 5 45 5 45 Niet alle voorraden zijn uiteraard even gemakkelijk te inventariseren Vloeistoffen brandstoffen zoals benzine en olie worden vaak gemeten met een peilstok Andere voorraden kunnen worden gewogen of men zal op een andere wijze zo goed mogelijk moeten inschatten hoeveel er nog op voorraad is 73 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Voorraadverschillen Voorraadverschillen kunnen n...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Oninbare vorderingen Hier verwijzen wij graag naar 2 17 alwaar dit behandeld is Boekresultaten buiten gebruik gestelde activa Hier kunnen wij eenvoudigheidshalve verwijzen naar 2 11 waar wij dit hebben behandeld 2 23 Afwikkeling verzekeringsclaims Indien er schades ontstaan waarvoor de onderneming is verzekerd dan kan mogelijk een deel van de schade worden verhaald op de verzekeringsmaatschappij Voorbeeld Bij een onderneming is waterschade ontstaan aan een klein gedeelte van de handelsgoederen die lagen opgeslagen in het magazijn De goederen hebben een inkoopwaarde van 12 350 en kunnen verkocht worden aan een opkoper voor 8 200 De schade wordt ingediend bij de verzekeringsmaatschappij Deze heeft de onderneming bericht dat van de ingediende schade van 4 150 een bedrag conform de polisvoorwaarden van 3 700 zal worden uitgekeerd Hoe luidt de journaalpost die uit het memoriaal zal worden opgesteld 9250 Incidentele baten en lasten 1125 Overige vorderingen 7200 Aan Voorraden 450 00 3 700 00 4 150 00 2 24 Correcties Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt Dat is ook niet erg als die fouten maar worden geconstateerd en gecorrigeerd Bij de correctie moet worden voorkomen dat gevolgfouten worden gemaakt omdat dan dikwijls door de bomen het bos niet meer wordt gezien Het denken binnen een boekhouding geschiedt het beste door in journaalposten te denken Bij een correctie kan dan worden gewerkt met de had is cor methode of wel wat had er geboekt moeten worden wat is er geboekt en wat moet derhalve de correctie worden 74 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Oninbare vorderingen Hier verwijzen wij graag na...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Voorbeeld 1 We nemen als voorbeeld een fout die gemaakt is bij een loonboeking In principe luidt de journaalpost van een loonboeking we zien af van allerlei complicerende elementen zoals overwerk inhouding ziektekosten betaling reiskosten etc 4 Brutoloon 1 Aan Inhouding loonheffing 4 Aan Inhouding sociale lasten 1 Aan Te betalen nettolonen Let even op de rubrieken welke worden gebruikt Loonheffing wordt ingehouden op het loon van de werknemer en afgedragen aan de Belastingdienst is derhalve geen last voor de onderneming uitsluitend lastig dus rubriek 1 Sociale lasten worden ingehouden op het loon van de werknemer en dienen ter gedeeltelijke dekking van de sociale lasten waarvoor de ondernemer wordt aangeslagen door de bedrijfsvereniging dus rubriek 4 De rekening Te betalen nettolonen loopt weg bij de uitbetaling aan de werknemers dus rubriek 1 Bij controle van de aansluitingen van de loonadministratie met het grootboek blijkt dat de loonheffing is geboekt op de sociale lasten en andersom Volgens de loonadministratie bedroeg de inhouding loonheffing 4 200 en de inhouding sociale lasten 1 250 Business Beyond Study business at a university integrated business school that will broaden your perspectives and challenge your mind We have five master s programmes in English without fees for EU students Study with us Stockholm Business School 75 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Voorbeeld 1 We nemen als voorbeeld een fout die ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Had debet Had credit Is debet Is credit Cor debet Cor credit Loonheffing 4 200 1 250 2 750 Soc lasten 1 250 4 200 2 750 Hiermede zijn de standen van de grootboekrekeningen weer gecorrigeerd Toch zijn wij geen voorstander van de correctie op bovenstaande wijze Wij zien liever de volgende oplossing Had debet Had credit Is debet Is credit Cor debet Cor credit Loonheffing 4 200 1 250 1 250 4 200 Soc lasten 1 250 4 200 4 200 1 250 Op de grootboekrekening wordt nu veel duidelijker welk bedrag is teruggedraaid en vervolgens ter correctie is opgeboekt In de huidige geautomatiseerde verwerking van een boekhouding bestaat tot op een bepaald moment nog een andere wijze van corrigeren Het hangt wel af van het moment waarop de controle plaats vindt In genoemde situatie moet wel het programma in de mogelijkheid voorzien hetgeen overigens lang niet altijd het geval is In bedoeld geval wordt elke ingevoerde journaalpost voorzien van een code die het stadium weergeeft waarin de journaalpost zich bevindt bij voorbeeld code 1 ingevoerd code 2 gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd code 3 gefiatteerd Bij een code 1 is de journaalpost uitsluitend ingevoerd de boekingen verschijnen ook met deze code op de grootboekrekeningen maar kunnen altijd worden aangepast Wordt de post gecontroleerd en of wordt een aanpassing verricht dan wordt de code automatisch verhoogd naar 2 ten teken dat kennelijk naar de journaalpost is gekeken Daarna vindt een fiatteringslag plaats waarna de journaalpost niet meer kan worden aangepast Indien nu de controle van de loonboeking plaats vindt voordat gefiatteerd wordt is het mogelijk de bedragen aan te passen zonder dat een corrigerende journaalpost behoeft te worden gemaakt Wordt de fout geconstateerd nadat de code is verhoogd naar 3 dan moet een correctiejournaalpost plaatsvinden Het gebruik van de code 3 kan via een bevoegdhedentabel worden toegewezen aan een afzonderlijke controleur De code 1 en 2 worden dan toegewezen aan iemand die is belast met het in het grootboek opvoeren van de loonboeking 76 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Had debet Had credit Is debet Is credit Cor ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Voorbeeld 2 Dikwijls is een fout niet simpel te corrigeren In die gevallen is de had is cor methode een goede structuur om ingewikkelde correcties goed uit te kunnen voeren Het volgende voorbeeld is uitsluitend ter illustratie opgenomen u behoeft niet te verwachten dat u met dergelijke ingewikkelde correcties te maken zult krijgen U kunt derhalve het voorbeeld ook overslaan Bij een onderneming worden investeringen boven de 1 000 geactiveerd en afgeschreven Investeringen gedaan in de loop van een boekjaar worden geacht te zijn gedaan per de eerste van de maand waarin de verplichting is aangegaan vervolgens wordt naar tijdgelang afgeschreven Voor desinvesteringen geldt dezelfde regel de investering houdt op te bestaan met ingang van de eerste van de maand waarin de desinvestering plaats vindt en afschrijving wordt nog gepleegd tot dat moment Een eventuele afwijking tussen de boekwaarde op het moment van buiten gebruikstelling en de opbrengstwaarde wordt geboekt op Desinvesteringsresultaten Het is de taak van de boekhouder deze regels eventueel in overleg met de afdeling Financial control toe te passen De volgende grootboekrekeningen zijn in gebruik we laten de grootboeknummers eenvoudigheidshalve even weg Auto s Afschrijving auto s Afschrijvingskosten auto s Computers Afschrijvingskosten computers Pand Afschrijving pand Verbouwingskosten pand Afschrijvingskosten pand Inventaris Afschrijving inventaris Afschrijvingskosten inventaris Airco Desinvesteringsresultaten Onderhoudskosten pand Een enkele opmerking terzijde bestudeer allereerst altijd de gegevens hier dus de grootboekrekeningen en hun karakter Nu wordt gelijk duidelijk dat er geen systematiek in het gebruik van de rekeningen zit Met de boekhouder wordt afgesproken dat hij de investeringsrekeningen voor dit boekjaar zal afsluiten op dezelfde wijze als voorheen en dat de afdeling Financial control vervolgens de systematiek van de grootboekrekeningen zal aanpassen en daarbij tevens zal zorgen voor de eventueel te maken additionele journaalposten 77 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Voorbeeld 2. Dikwijls is een fout niet simpel te...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De boekhouder levert de volgende tabel in Invest 1 1 Afschr 1 1 Boekw 1 1 datum Bij Afschr 2015 Af Invest 31 12 Afschr 31 12 Auto s 10 000 7000 3000 01 05 20 000 2 800 5833 20 000 5833 Computers 80 000 35 000 45 000 01 09 4000 26 111 84 000 61 111 Pand 99 000 12 000 87 000 1980 99 000 13 980 Inventaris 85 000 18 000 67 000 11 000 19 042 96 000 37 042 Airco 11 000 4000 7000 4000 11 000 8000 01 03 Verdere toelichtingen De bedrijfsauto is op 12 mei vervangen door een nieuwe bedrijfsauto Op bedrijfsauto s wordt zodanig afgeschreven dat na 3 jaar de helft van de investering als boekwaarde overblijft Computers printers e d worden in 3 jaar volledig afgeschreven De totaal geactiveerde investering bestaat uit 50 000 aangeschaft per 01 04 2013 30 000 aangeschaft per 01 06 2014 Op het pand wordt 2 van de investering per jaar afgeschreven Op de inventaris wordt 25 per jaar van de boekwaarde afgeschreven De airco wordt afgeschreven met 25 per jaar van de investering rekening houdend met een restwaarde van 1 000 78 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren De boekhouder levert de volgende tabel in Inves...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Voordat u nu verder leest doe eens een kleine test voor uzelf Met bovenstaande gegevens kunt u zelf alle berekeningen maken doe dat eens en vergelijk ze met datgene dat de boekhouder heeft geproduceerd Lees dan eerst verder want van ons wordt natuurlijk wel verwacht dat we de juiste oplossingen geven In de praktijk zal het soms meer werk kosten om de gemaakte fouten te achterhalen we geven hieronder de fouten welke door de afdeling Financial control zijn ontdekt Auto s In drie volledige gebruiksjaren moet de helft van de investering zijn afgeschreven derhalve van de nieuwe auto 20 000 2 10 000 of wel 3 333 per volledig boekjaar Aanschaf vond plaats per 01 05 2015 dus voor 2015 wordt 8 12 3 333 afgeschreven of wel 2 222 Daarnaast moet nog worden afgeschreven over vier maanden voor de oude auto of wel 4 12 5 000 3 556 totale afschrijving derhalve 2 778 en geen 5 833 Tevens is de verwerking van de verkoopopbrengst van de auto niet geheel correct in de tabel Kennelijk leverde de oude auto 2 800 op terwijl de boekwaarde per 01 05 nog 2 444 was de keuze van de kolommen is al niet gelukkig maar zorg dan dat er vierkant kan worden geteld Met de 2 800 kunnen we in ieder geval geen kant op dan had er 3 000 moeten staan waardoor het saldo van de eerste 2 kolommen tot nihil was gereduceerd Computers Handiger dan alleen bovenstaande tabel is een extra verlooptabel te maken van investeringen en afschrijvingen datum ingang investering afschr 2013 afschr 2014 afschr 2015 afschr 2016 afschr 2017 afschr 2018 01 04 13 50 000 12 500 16 667 16 667 4 166 0 0 01 06 14 30 000 0 5 833 10 000 10 000 4 167 0 01 09 15 4 000 0 0 444 1 333 1 333 890 84 000 12 500 22 500 27 111 15 499 5 500 890 totaal Het is duidelijk dat door de boekhouder een fout is gemaakt Ziet u hem ook Wij berekenen hier als afschrijving voor 2015 27 111 en de boekhouder heeft in zijn tabel 26 111 opgenomen Op de berekeningen bij het pand en de inventaris hebben we niets aan te merken De berekening van de airco is weer niet in orde ziet u dat ook De afschrijving 2015 moet 2 500 zijn Tot nu toe zijn we alleen maar bezig geweest om de berekeningen van de boekhouder te controleren Aan de verdere verwerking in het grootboek zijn we nog niet toegekomen Als in een opgave iets staat gegeven waar u nog niets mee heeft gedaan vraag u dan terdege af of dit wel juist is Weet u waarop ik doel Nu even niet verder lezen maar terug en zoeken 79 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Voordat u nu verder leest, doe eens een kleine t...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Juist er staat iets over alleen als activering beschouwen als de investering 1 000 Tot nu toe kan dat geen kwaad want dan waren we het wel tegengekomen dus dat moet kennelijk nog gebeuren Let op Dan dus nu het grootboek We kunnen gelukkig zelf online in het grootboek kijken als afdeling Financial control dus daar hebben we de boekhouder niet voor nodig anders moeten we wellicht weer controleren of de tellingen die worden aangeleverd ook echt wel sluiten met het grootboek We vinden de volgende standen Naam Debet Auto s 20 000 Afschrijving auto s Credit 5 833 Afschrijvingskosten auto s 5 833 Computers 22 889 Afschrijvingskosten computers 26 111 Pand 99 000 Afschrijving pand 13 980 Verbouwingskosten pand 12 568 Afschrijvingskosten pand 1 980 Inventaris 96 000 Afschrijving inventaris 37 042 Afschrijvingskosten inventaris 19 042 Airco 3 000 Desinvesteringsresultaten Onderhoudskosten pand 9 862 Uiteraard gaan we op nader onderzoek uit Het is bijvoorbeeld de vraag waar nu het desinvesteringsresultaat is gebleven van de buiten gebruik gestelde bedrijfsauto Het blijkt dat de boekhouder niet goed wist waar hij dat moest laten en dit bedrag maar heeft geboekt naar Diverse kosten daar vonden we althans de boeking van het resultaat terug De speciale rekening welke hiervoor in het grootboek was opgenomen heeft hij kennelijk geheel over het hoofd gezien Omdat er een regel is vastgesteld dat slechts investeringen boven de 1 000 worden geactiveerd is het natuurlijk zaak dat diverse daarvoor in aanmerking komende rekeningen worden doorgelopen om te kijken of daarop soms dergelijke investeringen zijn geboekt welke geactiveerd hadden moeten worden De rekening Verbouwingskosten pand is zo n rekening We lopen hem door en vinden Aanpassing entree voor 9 000 per 01 10 Dit gooit de hele berekening voor het pand uiteraard aardig in de war Hiervoor zullen dus andere cijfers moeten worden opgesteld 80 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Juist, er staat iets over alleen als activering ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Teneinde straks ook te kunnen voldoen aan de structurering van de grootboekrekeningen is het vervolgens ook de vraag waar de afschrijving van de airco is gebleven Daarvoor is tot nu toe immers noch een Afschrijvingsrekening noch een Afschrijvingskostenrekening in gebruik Het blijkt dat de afschrijving geboekt is op Onderhoudskosten pand Nu hebben we alle informatie verzameld om tot actie over te kunnen gaan We besluiten allereerst de foutieve zaken te corrigeren op basis van de oude methodiek en vervolgens in een afzonderlijke slag de herstructurering van het grootboek met de bijbehorende correcties aan te pakken De correcties van de in het grootboek geslopen fouten kunnen we prima met de had is cor methode te lijf Eerst gaan we onze specificaties bijwerken Invest 1 1 Afschr 1 1 Boekw 1 1 Dd Bij Afschr 2015 Af Invest 31 12 Afschr 31 12 Auto s 10 000 7 000 3 000 01 05 20 000 3 000 2 778 20 000 2 222 Computers 80 000 35 000 45 000 01 09 4 000 0 27 111 84 000 62 111 Pand 99 000 12 000 87 000 01 10 9 000 0 2 025 108 000 14 025 Inventaris 85 000 18 000 67 000 01 03 11 000 0 19 042 96 000 37 042 Airco 11 000 4 000 7 000 0 0 2 500 11 000 6 500 285 000 76 000 209 000 44 000 3 000 53 456 319 000 121 900 Totalen Eventueel kan een extra kolom worden opgenomen waarin het desinvesteringsresultaat wordt verwerkt Het is handig om de afschrijvingsspecificaties bij de hand te hebben bij de tabel Afschrijvingen Algemeen eerste en laatste jaar van gebruik naar tijdgelang in hele maanden Auto s de helft van de aanschafwaarde in 3 jaar Computers in drie jaar volledig Pand 2 per jaar van de aanschafwaarde Inventaris 25 per jaar van de boekwaarde Airco 25 per jaar van de aanschafwaarde restwaarde 1 000 Specificaties Auto s oude auto 5 000 3 4 12 556 nieuwe auto 10 000 3 8 12 2 222 totaal 2 778 Computers oud 80 000 3 26 667 nieuw 4 000 3 4 12 444 totaal 27 111 Pand oud 99 000 2 1 980 nieuw 9 000 8 2 3 12 45 totaal 2 025 Inventaris oud 67 000 25 16 750 nieuw 11 000 25 x 10 12 2 292 totaal 19 042 Airco 10 000 25 2 500 81 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Teneinde straks ook te kunnen voldoen aan de str...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Met deze gegevens hebben we nu alles bij de hand om het grootboek onder handen te nemen Indien correcties iets ingewikkelder worden is het verstandig afzonderlijk enige aantekeningen te maken aan de hand waarvan telkens gecontroleerd kan worden of we niets vergeten Op onze aantekeningenlijst zien we dan bijvoorbeeld grootboekrekeningen structureren afschrijving auto s gecorrigeerd afschrijving computers gecorrigeerd afschrijving airco gecorrigeerd desinvesteringsresultaat oude auto staat op Diverse kosten Investering entree pand staat op Verbouwingskosten 9 000 afschrijving airco staat op Onderhoudskosten pand Herstructurering van de grootboekrekeningen houdt in dit geval in dat voor alle investeringsrekeningen een afschrijvingsrekening en een afschrijvingskostenrekening wordt geopend voor zover deze niet aanwezig zijn Er moet dus worden geopend Afschrijving computers Afschrijving airco Afschrijvingskosten airco Wie niet reist wie niet wint Wordt een bartender reis de wereld rond schrijf jouw verhaal GET STARTED 82 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Met deze gegevens hebben we nu alles bij de hand...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Vervolgens maken we het volgende overzicht Is debet Is credit Afschrijving auto s Moet zijn debet Moet zijn credit Correctie debet 2 222 3 611 5 833 Afschrijvingskosten auto s Computers 5 833 2 778 22 889 84 000 Afschrijving computers 3 055 61 111 62 111 62 111 Afschrijvingskosten computers 26 111 27 111 1 000 Pand 99 000 108 000 9 000 Afschrijving pand 13 980 14 025 45 Verbouwingskosten pand 12 568 3 568 Afschrijvingskosten pand 1 980 2 025 45 Airco 3 000 11 000 8 000 Afschrijving airco 9 000 6 500 Afschrijvingskosten airco 2 500 Onderhoudskosten pand 9 862 6 500 2 500 5 862 Desinvesteringsresultaten 4 000 56 Diverse kosten Correctie credit 356 200 200 Totalen 85 267 85 267 De laatste twee kolommen geven tevens de correctiejournaalposten Deze moeten derhalve in evenwicht zijn Een doordenker Aan het feit dat zowel op de grootboekrekening Afschrijving auto s als op de rekening Afschrijvingskosten auto s nadat de boekhouder zijn werk had gedaan een bedrag staat van 5 833 welk bedrag door hem was berekend als zijnde de per ultimo 2015 gedane afschrijvingen mag geconcludeerd worden dat hij dit beschouwde als de afschrijving op de nieuwe auto In ander geval had of op de afschrijvingskosten of op de afschrijvingsrekening een ander bedrag moeten staan Hieruit volgt dat de buiten gebruik stelling van de oude auto door hem reeds was verwerkt Hiervan moet hij derhalve hebben geboekt Debiteuren 2 800 Diverse kosten 200 Afschrijving auto s 7 000 Aan Auto s 10 000 Met andere woorden hij heeft geen rekening meer gehouden met de afschrijving op de oude auto over de eerste maanden van het jaar tot 1 mei 2015 83 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren Vervolgens maken we het volgende overzicht Is d...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 2 25 Controle Een boekhouding zal regelmatig gecontroleerd moeten worden op correctheid van de boekingen Immers uit de eindstanden van de grootboekrekeningen die straks gepresenteerd gaan worden op de balans en de resultatenrekening zullen allerlei conclusies worden getrokken voor de toekomst Als de eindstanden niet correct zijn loopt men derhalve het risico dat er verkeerde conclusies worden getrokken De controle kan het eenvoudigst plaatsvinden door de grootboekrekeningen door te lopen Constateert men bij voorbeeld dat een maandelijkse nota van de KPN voor gespreks en abonnementskosten van de telefooncentrale is geboekt op de rekening Porti dan is de correctie snel gemaakt Zo zijn er allerlei controles te leggen Sluiten alle rekeningen die met de salarisadministratie te maken hebben aan op die salarisadministratie Hebben we aan het einde van een boekjaar 12 boekingen van de maandelijkse telefoonkosten Indien de grootboekrekeningen op een dergelijke wijze allemaal worden doorlopen kan vervolgens met een gerust geweten begonnen worden aan de afsluiting van de lopende periode daaromwerkikbijAPG De pensioenwereld is continue in ontwikkeling en wij als IT afdeling dus ook Interesse Ga naar werkenbijapg nl werkenbijapg nl de grootste financi le dienstverlener in pensioen 84 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Journaliseren 2.25 Controle Een boekhouding zal regelmatig gec...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden 3 Vraagstukken boekhouden Vraagstuk 1 1 Een financi le mutatie wordt opgenomen in een 2 En daarna opgenomen in het 3 Vervolgens geboekt op een 4 De tellingen daarvan worden overgenomen op een 5 Waaruit de wordt samengesteld 6 Tot slot levert dit de en de op Vraagstuk 2 Geef de 4 standaardregels die gebruikt worden bij het journaliseren Vraagstuk 3 Wat is een subgrootboek geef een voorbeeld Vraagstuk 4 Wat is een bijboek Wat is het verschil met een subgrootboek Vraagstuk 5 Welke inkopen worden opgenomen in het inkoopboek welke verkopen worden opgenomen in het verkoopboek Vraagstuk 6 Wat is de betekenis van het woordje dubbel in de term dubbel boekhouden Vraagstuk 7 Uit hoeveel regels bestaat een journaalpost minimaal en wat hebben alle journaalposten gemeen met elkaar Vraagstuk 8 Geef de meest voorkomende dagboeken 85 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden 3 Vraagstukken boekhouden Vraagstuk 1...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden Vraagstuk 9 Onderstaande mutaties in het kasboek zijn alle mutaties over maart 2015 Sluit het kasboek af en geef de bijbehorende journaalregels Debet dd Omschrijving Tegen rekening 01 03 15 Saldo PM 12 03 15 J de Goede 20 03 15 ABN Kasboek Bedrag Credit dd Omschrijving Tegen rekening 12 25 14 03 15 Printpapier Kantoorkosten 22 25 Debiteuren 40 16 15 03 15 Verlengkabel Telefoonkosten 15 00 Kruisposten 100 00 15 03 15 S Hartog Crediteuren 19 80 16 03 15 Postkantoor Porti 30 00 Vraagstuk 10 Geef de meest gangbare rubrieken waarin grootboekrekeningen kunnen worden ingedeeld Vraagstuk 11 Van de handelsvoorraad van een onderneming zijn de volgende gegevens bekend Op 1 april was in voorraad 1 000 kg 1 25 per kg Op 4 april vindt een aankoop plaats van 500 kg 1 26 per kg Op 12 april wordt 600 kg verkocht 2 25 per kg Op 19 april wordt 400 kg gekocht 1 23 per kg Op 25 april wordt 960 kg 1 75 per kg verkocht Alle inkopen en verkopen geschieden op rekening Stel de grootboekrekening Voorraad goederen op en sluit deze af In het grootboek zijn o a In gebruik de rekeningen 1200 Debiteuren 1300 Crediteuren 7000 Voorraad 7010 Prijsverschillen bij inkoop 8100 Kostprijs verkopen 8200 Opbrengst verkopen Geef de journaalposten van bovenstaande transacties 86 Download free eBooks at bookboon com Bedrag
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden Vraagstuk 9 Onderstaande mutaties in h...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden Vraagstuk 12 Uit welke 5 elementen bestaat een kolommenbalans Vraagstuk 13 Wat is een zogenaamde zuivere rekening Welke rubrieken uitgaande van een kolommenbalans met uitsluitend zuivere rekeningen gaan naar de balans en welke naar de resultatenrekening Vraagstuk 14 Wij ontvingen de volgende factuur inzake door ons gekochte goederen Door u afgenomen 350 kg drop 2 50 per kg 875 00 Afnamekorting 5 43 75 Transportkosten 22 50 853 75 21 BTW 179 29 1 033 04 De goederen hebben wij nog niet ontvangen Geef de journaalpost met gebruik van de rubrieknummers v r de desbetreffende grootboekrekening Vraagstuk 15 De goederen uit vraagstuk 14 zijn thans ontvangen Geef de journaalpost Vraagstuk 16 Van de goederen uit vraagstuk 14 15 blijkt 30 niet te voldoen aan onze kwaliteitseisen Met de leverancier is afgesproken dat wij deze mogen terugzenden Afnamekorting gegeven indien de afname meer bedraagt dan 250 kg komt echter nu te vervallen De transportkosten ad 9 75 voor het retour zenden van de goederen komt voor onze rekening Wij ontvangen de volgende creditfactuur Door u retour gezonden 105 kg drop 2 50 per kg 262 50 Vervallen afnamekorting 5 43 75 Transportkosten 9 75 209 00 21 BTW 43 89 Komt u toe 252 89 De goederen zijn verzonden op het moment dat wij de creditfactuur ontvingen Geef de journaalpost 87 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden Vraagstuk 12 Uit welke 5 elementen bes...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden Vraagstuk 17 De rekening 710 Voorraad handelsgoederen van onderneming C heeft een saldo van 3 436 58 In het magazijn ligt 438 kg Goederen worden opgeboekt voor de inkoopprijs verminderd met eventueel ontvangen korting en vermeerderd met eventueel in rekening gebrachte transportkosten van de ingekochte goederen Gebleken is dat de aldus berekende prijs per kg in de afgelopen maanden nauwelijks gewijzigd is De onderneming besluit over te gaan tot het gebruik van een vaste verrekenprijs van 7 85 per kg Het verschil zal worden geboekt naar 920 incidentele lasten of 925 incidentele baten Geef de journaalpost van dit besluit 88 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden Vraagstuk 17 De rekening 710 Voorraad ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden Vraagstuk 18 Voor de beantwoording van dit vraagstuk heeft u de volgende rekeningen ter beschikking 1200 Debiteuren 1510 Te betalen BTW 7100 Voorraad handelsgoederen 7110 Korting bij verkopen 7120 Brutowinst bij verkopen 7130 Kostprijs verkopen 7140 Opbrengst verkopen Er wordt een partij handelsgoederen verkocht voor in totaal 12 000 excl BTW 21 de kostprijs bedraagt 9 800 Er wordt een korting verleend aan de afnemer van 5 Wat wordt geboekt indien de onderneming gebruik maakt van a een gemengde rekening goederen b een rekening brutowinst op verkopen c de omzet wenst te zien in het grootboek Vraagstuk 19 Bij een onderneming is het heel gebruikelijk dat goederen en bijbehorende facturen niet op het zelfde moment worden ontvangen De onderneming gebruikt de rekening Inkopen om dit in goede banen te leiden Op 31 december 2015 heeft de rekening Inkopen een creditsaldo van 1 200 Dit betekent dat a de onderneming nog voor dat bedrag aan goederen moet ontvangen b de onderneming nog voor dit bedrag aan facturen moet ontvangen c dit niet kan en er dus een boekhoudkundige fout is gemaakt Vraagstuk 20 Vraagstuk 20 Auto s afschr 20 p j Jaar van aanschaf Invest 1 1 Afschr 1 1 Boekw 1 1 datum 01 04 Kia 2011 12 000 8 400 3 600 BMW 2012 80 000 36 000 44 000 Fiat 2015 01 04 92 000 44 400 47 600 Bij Af Afschr 2015 3 100 12 000 12 000 3 100 Auto s worden afgeschreven tot op het moment van buitengebruikstelling Vul bovenstaande tabel verder aan 89 Download free eBooks at bookboon com Invest 31 12 Afschr 31 12 Boekw 31 12 0
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden Vraagstuk 18 Voor de beantwoording van...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden De verkoopopbrengst van de Kia is bij ontvangst geboekt op de rekening Auto s De volgende rekeningen zijn in gebruik 0100 Auto s 0110 Afschrijving auto s 4100 Afschrijvingskosten auto s 9120 Incidentele baten Geef de voorafgaande journaalpost en van verkoop en afschrijving 2015 Maak de grootboekrekeningen 2015 met afsluiting per 31 12 2015 Vraagstuk 21 Welke twee groepen transitoria kunnen we onderscheiden Elke groep is weer te verdelen in een tweetal soorten posten welke zijn dit Geef aan waar op de balans debet of credit deze posten te vinden zijn Vraagstuk 22 Op 15 4 neemt de kassier van de bank een bedrag op van 1 200 op 18 4 ontvangen wij het dagafschrift van de bank waarop de afschrijving van de opname is te vinden Wat wordt op 15 4 resp op 18 4 geboekt van deze mutaties Vraagstuk 23 Bij onderneming A wordt de rekening Kruisposten gebruikt voor gelden die van naar Kas of Bankrekening gaan Op 31 december van een boekjaar is het saldo van de rekening Kruisposten Debet 4 000 Welke van onderstaande beweringen is juist als het betrekking heeft gehad op een bankopname Welke van onderstaande beweringen is juist als het betrekking heeft gehad op een bankstorting a Geld zit in de kas maar moet nog van de bankrekening worden afgeboekt b Geld is al geboekt van de bankrekening maar moet nog geboekt worden in de kas c Ergens moet er iets fout gegaan zijn dit moet worden uitgezocht Wat is het meest logisch ging het hier om een bankopname of een bankstorting Vraagstuk 24 Bij een onderneming zijn o a de volgende rekeningen in gebruik 1020 Bank 1850 Ingehouden loonheffing 1851 Afgedragen loonheffing 90 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden De verkoopopbrengst van de Kia is bij ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden 1860 Te betalen sociale lasten 1870 Te betalen pensioenpremies 1890 Te betalen lonen 4400 Lonen 4410 Sociale lasten 4420 Ingehouden sociale lasten 4430 Pensioenpremies 4440 Ingehouden pensioenpremies Journaliseer de volgende gegevens De loonadministratie over de maand september 2015 geeft de volgende totalen Bruto lonen 18 236 46 Ingehouden loonheffing 5 470 80 Ingehouden sociale lasten 3 289 23 Ingehouden pensioenpremie 1 259 47 Uit de loonadministratie is gebleken dat het werkgeversdeel van de sociale lasten voor de bedrijfsvereniging over mei 6 123 67 bedraagt het werkgeversdeel voor de pensioenpremies bedraagt 2 645 12 91 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden 1860 Te betalen sociale lasten 1870 Te...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden 25 september 2015 Betaald per bank de 3e termijn van de voorschotrekening voor sociale verzekeringspremies 2015 De totale nota bedraagt 71 568 en wordt verdeeld over het jaar in 3 gelijke termijnen betaald 25 september 2015 Betaald per bank de 9e termijn van de voorschotrekening voor pensioenpremies 2015 De totale nota bedraagt 24 000 en wordt in 12 gelijke termijnen betaald 26 september 2015 Betaald aan de fiscus de loonheffing over de maand september 2015 bijbehorend werkgeversdeel sociale lasten 1 684 13 27 september 2015 Bericht ontvangen van de bank dat de lonen over de maand september 2015 zijn uitbetaald Vraagstuk 25 Ondernemer De Graaf heeft een eenmanszaak In de loop van het boekjaar 2015 heeft hij voor eigen gebruik goederen uit de zaak genomen voor een bedrag van 678 25 excl BTW Tevens moet per 31 december nog het priv gebruik van de zakelijke auto worden geboekt ad 2 400 00 excl BTW Geef van beide financi le feiten de journaalpost onder vermelding van de rubrieken waarin de grootboekrekeningen zullen voorkomen Vraagstuk 26 Ondernemer Winterse heeft zijn debiteurenadministratie doorgelopen Hij constateert dat een vordering op S Hulwig niet zal worden ontvangen en besluit deze vordering af te boeken Het betreft een bedrag van 218 36 In het grootboek worden geen rekeningen gevoerd die specifiek zijn voor de afboeking van oninbare vorderingen Geef de journaalpost onder vermelding van de rubrieken waarin de grootboekrekeningen zullen voorkomen Vraagstuk 27 Een onderneming heeft voor de afhandeling van zijn debiteuren de volgende rekeningen in gebruik 1100 Bank 1200 Debiteuren 1210 Afschrijving debiteuren 1650 Te betalen BTW 4810 Afschrijvingskosten debiteuren 8200 Opbrengst verkopen Van elke verkoop wordt 1 gereserveerd voor mogelijke oninbaarheid van de vordering 92 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden 25 september 2015. Betaald per bank de...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden Geeft de journaalposten van de volgende feiten 12 10 Verkocht aan S de Ridder voor een bedrag incl 21 BTW van 2 134 45 16 10 Ontvangen van S de Ridder 2 116 45 over het restant van de vordering is een verschil van mening 31 10 Besloten vanwege de goede relatie met S de Ridder het restant van de vordering als oninbaar te beschouwen en af te boeken Vraagstuk 28 Geef de journaalposten van de volgende financi le feiten onder vermelding van de rubriek waarin de grootboekrekeningen zullen voorkomen Opgericht is de BV Het Goede Behouden Het aandelenkapitaal zal 45 000 bedragen Geplaatst bij financiers 30 aandelen 1 000 nominaal Ontvangen per bank de storting van de aandeelhouders Vraagstuk 29 P Setter besluit een eigen onderneming op te richten Hij schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel opent een bankrekening op de naam van de onderneming en vraagt een BTW nummer aan bij de Belastingdienst P Setter stort 15 000 van zijn priv rekening over op de zakelijke rekening Hoe luidt hiervan de journaalpost in de administratie van de onderneming Vraagstuk 30 Journaliseer de volgende financi le feiten onder vermelding van de rubriek waarin de grootboekrekeningen zullen voorkomen 01 04 Op het bedrijfspand een hypotheek gesloten van 16 000 rente 6 op jaarbasis te voldoen bij het betalen van de halfjaarlijkse aflossing aflossing per halfjaar 2 000 Het bedrag heden per bank ontvangen 30 04 De onderneming gebruikt de methode van de permanence 30 09 Betaald per bank de halfjaarlijkse aflossing en rente 31 10 De onderneming gebruikt de methode van de permanence 93 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken boekhouden Geeft de journaalposten van de volgend...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken boekhoude 4 Uitwerkingen vraagstukken boekhouden Vraagstuk 1 Een financi le mutatie wordt opgenomen in een dagboek En daarna opgenomen in het journaal Vervolgens geboekt op een grootboekrekening De tellingen daarvan worden overgenomen op een proefbalans Waaruit de kolommenbalans wordt samengesteld Tot slot levert dit de resultatenrekening en de eindbalans op Vraagstuk 2 Een rekening van bezit wordt gedebiteerd als het bezit toeneemt en gecrediteerd als het bezit afneemt De rekening staat debet op de balans Een rekening van schuld wordt gecrediteerd als de schuld toeneemt en gedebiteerd als de schuld afneemt De rekening hoort thuis aan de creditzijde van de balans We make chemistry that makes teams love diversity Experience the power that evolves when different people connect to shape the future together This is how we continue to be the world s largest chemical company At BASF experts from different backgrounds cultures departments and countries work hand in hand towards intelligent sustainable solutions for our customers You can be part of our team and discover new challenges and career opportunities Discover the power of connected minds at www basf com career 94 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude 4 Uitwerkingen vraagstuk...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Een rekening van verlies kosten wordt gedebiteerd als het verlies toeneemt en gecrediteerd als het verlies afneemt De rekening staat debet op de resultatenrekening Een rekening van winst bate wordt gecrediteerd als de winst toeneemt en gedebiteerd als de winst afneemt De rekening staat credit op de resultatenrekening Vraagstuk 3 Een subgrootboek is een boek waarin verdergaande specificaties worden bijgehouden van boekingen die op een grootboekrekening zijn gezet Voorbeelden zijn het Debiteurenboek en het Crediteurenboek De cijfers dienen rechtstreeks aan te sluiten met de grootboekrekening Vraagstuk 4 Een bijboek is een boek met verdergaande specificaties van boekingen die op een grootboekrekening zijn gezet De specificaties behoeven niet rechtstreeks aan te sluiten met de grootboekrekening Een voorbeeld is het Magazijnboek Dit boek verwerkt uitsluitend hoeveelheden en die staan weer niet op de grootboekrekening Vraagstuk 5 In het inkoopboek komen uitsluitend de inkopen op rekening in het verkoopboek uitsluitend de verkopen op rekening Vraagstuk 6 Een mutatie wordt in feite twee maal verwerkt Er wordt aangegeven in welk dagboek deze moet worden opgenomen en tevens wordt aangegeven op welke tegenrekening de mutatie moet worden verwerkt Vraagstuk 7 Een journaalpost bestaat minimaal uit twee regels n voor de debitering en n voor de creditering Journaalposten hebben allemaal met elkaar gemeen dat er altijd evenveel gedebiteerd als gecrediteerd moet zijn zij moeten altijd in evenwicht zijn Vraagstuk 8 De meest voorkomende dagboeken zijn Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek en Memoriaal 95 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Een rekening van verlies ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 9 Debet Kasboek dd Omschrijving Tegen rekening 01 03 15 Saldo PM 12 03 15 J de Goede 20 03 15 ABN Bedrag dd Credit Omschrijving Tegen rekening Bedrag 12 25 14 03 15 Printpapier Kantoorkosten 22 25 Debiteuren 40 16 15 03 15 Verlengkabel Telefoonkosten 15 00 Kruisposten 100 00 15 03 15 S Hartog Crediteuren 19 80 16 03 15 Postkantoor Porti 30 00 31 03 15 Saldo PM 65 36 152 41 152 41 Kas 140 16 Aan Debiteuren 40 16 Aan Kruisposten 100 00 Kantoorkosten 22 25 Telefoonkosten 15 00 Crediteuren 19 80 Porti 30 00 Aan Kas 87 05 Vraagstuk 10 0 Duurzame activa en lang vermogen 1 Financi le rekeningen 2 Tussenrekeningen 3 Handelsvoorraden 4 Kostensoorten 7 Voorraadrekeningen gereed product 8 Opbrengstrekeningen 9 Algemene resultaatrekeningen Vraagstuk 11 Debet 7000 Voorraad 01 04 Balans Credit 1 250 00 12 04 Verkoop 750 00 04 04 Aankoop 625 00 25 04 Verkoop 1 200 00 19 04 Aankoop 500 00 30 04 Balans 2 375 00 96 Download free eBooks at bookboon com 425 00 2 375 00
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 9 Debet   Ka...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken boekhoude 7000 Voorraad 625 00 7010 Prijsverschillen bij inkoop 1300 Aan Crediteuren 1200 Debiteuren 8200 Aan Opbrengst verkopen 8100 Kostprijs verkopen 7000 Aan Voorraad 7000 Voorraad 1300 Aan Crediteuren 7010 Aan Prijsverschillen bij inkoop 1200 Debiteuren 8200 Aan Opbrengst verkopen 8100 Kostprijs verkopen 7000 Aan Voorraad 5 00 630 00 1 350 00 1 350 00 750 00 750 00 500 00 492 00 8 00 1 680 00 1 680 00 1 200 00 1 200 00 97 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude 7000 Voorraad 625,00 7...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 12 Proefbalans Saldibalans Voorafgaande journaalposten Resultatenrekening Eindbalans Vraagstuk 13 Op een zuivere grootboekrekening staan of uitsluitend balansposten of uitsluitend resultaatposten De rubrieken 0 1 2 7 bevatten rekeningen die de balansposten vormen de rubrieken 4 8 en 9 rekeningen die resultaatposten bevatten Vraagstuk 14 7 Inkopen 853 75 1 Te vorderen BTW 179 29 1 Aan Crediteuren 1 033 04 De goederen zijn nog niet ontvangen dus het gebruik van 7 Voorraad is niet correct Vraagstuk 15 7 Voorraad 7 Aan Inkopen 853 75 853 75 Vraagstuk 16 1 Crediteuren 1 Aan Te vorderen BTW 7 Aan Voorraad 252 89 43 89 209 00 Vraagstuk 17 710 Voorraad handelsgoederen 925 Aan Incidentele baten 1 72 1 72 98 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 12 Proefbalans ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 18 a 1200 Debiteuren 13 794 7110 Korting bij verkopen 1510 Aan Te betalen BTW 7100 Aan Voorraad handelsgoederen 600 2 394 12 000 b 1200 Debiteuren 13 794 7110 Korting bij verkopen 1510 Aan Te betalen BTW 2 394 7100 Aan Voorraad handelsgoederen 9 800 7120 Aan Brutowinst bij verkopen 2 200 600 c 1200 Debiteuren 13 794 7110 Korting bij verkopen 1510 Aan Te betalen BTW 7140 Aan Opbrengst verkopen 7130 Kostprijs verkopen 7100 Aan Voorraad handelsgoederen 600 2 394 12 000 9 800 9 800 Vraagstuk 19 Het antwoord is b Als de goederen worden ontvangen wordt geboekt Goederen Aan Inkopen als de factuur wordt ontvangen wordt geboekt Inkopen Aan Crediteuren In dit geval is dus de eerste journaalpost wel gemaakt de tweede nog niet derhalve zijn de goederen ontvangen en moet de factuur nog ontvangen worden Het creditsaldo geeft aan dat de schuld aan de crediteur nog moet worden geboekt die schuld is voorlopig verantwoord op de rekening Inkopen 99 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 18 a. 1200 Deb...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Antwoord c is onzin Antwoord c is onzin Vraagstuk 20 20 Vraagstuk Auto s afschr 20 p j Jaar van aanschaf Invest 1 1 Afschr 1 1 Boekw 1 1 datum 01 04 Kia 2009 12 000 8 400 3 600 BMW 2010 80 000 36 000 44 000 Fiat 2015 01 04 92 000 44 400 47 600 Bij Af 3 100 12 000 12 000 3 100 Afschr 2015 Invest 31 12 Afschr 31 12 600 Boekw 31 12 0 16 000 80 000 52 000 28 000 1 800 12 000 1 800 10 200 18 400 92 000 53 800 38 200 Op de verkochte auto moet nog worden afgeschreven tot 1 april moment van verkoop 20 van 12 000 voor 3 maanden 600 Dit houdt in dat de boekwaarde op het moment van buitengebruikstelling 3 000 was bij een opbrengst van 3 100 Nadat het verkoopresultaat is geboekt staat de Kia nog voor 12 000 aanschafwaarde minus 3 000 op de rekening auto s hetzelfde bedrag staat op de rekening Afschrijving auto s 8 400 600 afschrijving van 2015 nrccarriere nl Ook voor starters samen ambities waarmaken 100 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Antwoord c is onzin. Ant...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Verkoopresultaat Kia 0100 Auto s 9120 Aan Incidentele baten 100 100 Corrigeren buiten gebruik gestelde auto 0110 Afschrijving auto s 0100 Aan Auto s 9 000 9 000 Afschrijving 2015 4100 Afschrijvingskosten auto s 0110 Aan Afschrijving auto s 18 400 18 400 Debet 0100 Auto s Credit 01 01 Balans 92 000 01 04 Verkoop 3 100 01 04 Aankoop 12 000 31 12 Corr buiten gebruik stelling 9 000 31 12 Correctie verkoop 100 31 12 Balans 104 100 104 100 Debet 0110 Afschrijving Auto s 31 12 Corr buiten gebruik stelling 31 12 Balans 9 000 53 800 44 400 31 12 Afschrijving 2015 18 400 62 800 Debet 4100 Afschr kn Auto s 18 400 31 12 Naar Verlies 18 400 Debet 9120 Incidentele baten 31 12 Naar Winst 100 Credit 01 01 Balans 62 800 31 12 Afschrijving 2015 92 000 31 12 Verkoop Kia 100 101 Download free eBooks at bookboon com Credit 18 400 18 400 Credit 100 100
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Verkoopresultaat Kia 0100...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 21 Welke twee groepen transitoria kunnen we onderscheiden Uitstelposten en anticipatieposten Elke groep is weer te verdelen in een tweetal soorten posten welke zijn dit Uitstelposten Vooruitbetaalde debet balans en vooruit ontvangen posten credit balans Anticipatieposten Nog te ontvangen debet balans en nog te betalen posten credit balans Vraagstuk 22 15 4 storting in de kas Kas 1 200 Aan Kruisposten 1 200 18 4 dagafschrift Kruisposten 1 200 Aan Bank 1 200 Vraagstuk 23 Het juiste antwoord is b voor een opname van de bank Van het dagafschrift is geboekt Kruisposten Aan Bank De kas is kennelijk nog niet bijgewerkt in het grootboek Het juiste antwoord is a als het een storting op de bankrekening betreft Van de kasmutatie is geboekt Kruisposten Aan Kas De bijschrijving op de bankrekening moet nog worden geboekt Het is minder logisch dat het bankdagafschrift reeds is geboekt maar dat de mutatie uit de kas nog zou moeten worden verwerkt het dagafschrift van de bank wordt immers altijd later ontvangen dan dat de mutatie in het kasboek heeft plaatsgevonden Het is derhalve het meest logisch dat het hier een storting vanuit de kas op de bankrekening betrof 102 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 21 Welke twee g...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 24 Uit de loonadministratie september 2015 4400 Lonen 18 236 46 1850 Aan Ingehouden loonheffing 5 470 80 4420 Aan Ingehouden sociale lasten 3 289 23 4440 Aan Ingehouden pensioenpremies 1 259 47 1890 Aan Te betalen netto lonen 8 216 96 Uit de loonadministratie de lasten voor de werkgever 4410 Sociale lasten 6 123 67 4430 Pensioenpremies 2 645 12 1860 Aan Te betalen sociale lasten 6 123 67 1870 Aan Te betalen pensioenpremies 2 645 12 25 09 Uit de bank betaling UWV en pensioenpremies 1860 Te betalen sociale lasten 23 856 00 1870 Te betalen pensioenpremies 1020 Aan Bank 2 000 00 25 856 00 26 09 Uit de bank betaling fiscus 1851 Afgedragen loonheffing 5 470 80 1860 Te betalen sociale lasten 1 684 13 1020 Aan Bank 7 154 93 27 09 Uit de bank betaling van de netto lonen 1890 Te betalen netto lonen 1020 Aan Bank 8 216 96 8 216 96 Vraagstuk 25 0 Priv rekening De Graaf 820 68 1 Aan Te betalen BTW 142 43 7 Aan Voorraad goederen 678 25 0 Priv rekening De Graaf 1 Aan Te betalen BTW 4 Aan Priv gebruik auto 2 904 00 504 00 2 400 00 Vraagstuk 26 9 Incidentele lasten 1 Te betalen BTW 1 Aan Debiteuren 180 46 37 90 218 36 103 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 24 Uit de loona...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 27 12 10 Boeking van de verkoop 1200 Debiteuren 1650 Aan te betalen BTW 8200 Aan Opbrengst verkopen 2 134 45 370 44 1 764 01 12 10 Boeking reservering mogelijke oninbaarheid 4810 Afschrijvingskosten debiteuren 1210 Aan Afschrijving debiteuren 21 34 21 34 16 10 Ontvangst van S de Ridder 1100 Bank 1200 Aan Debiteuren 2 116 45 2 116 45 31 10 Afboeking restant vordering S de Ridder 1210 Afschrijving debiteuren 1650 Te betalen BTW 1200 Aan Debiteuren 14 88 3 12 18 00 In Search of Explorers Apply now 104 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 27 12 10 Boekin...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 28 Oprichting BV Het Goede Behouden 0 Aandelen in portefeuille 45 000 0 Aan Aandelenkapitaal 1 Aandeelhouders nog te storten 0 Aan Aandelen in portefeuille 45 000 30 000 30 000 Bankontvangst stortingen 1 Bank 30 000 1 Aan Aandeelhouders nog te storten 30 000 Vraagstuk 29 1 Bank 0 Aan Eigen vermogen 15 000 00 15 000 00 Vraagstuk 30 01 04 ontvangen hypotheek 1 Bank 0 Aan Hypotheek o g 16 000 00 16 000 00 30 04 Permanence inzake te betalen hypotheekrente 4 Rentelasten hypotheek o g 1 Aan te betalen hypotheekrente 80 00 80 00 30 09 Betaling van de aflossing en rente 0 Hypotheek o g 2 000 00 1 Te betalen hypotheekrente 1 Aan Bank 480 00 2 480 00 31 10 Permanence inzake te betalen hypotheekrente 4 Rentelasten hypotheek o g 1 Aan te betalen hypotheekrente 70 00 70 00 105 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1  Uitwerkingen vraagstukken boekhoude Vraagstuk 28 Oprichting B...
Belastingen 106 Download free eBooks at bookboon com
Belastingen 106 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen 5 Belastingen 5 1 Inleiding In dit hoofdstuk zullen wij enkele belastingwetten in hoofdlijnen behandelen Ten aanzien van de omzetbelasting verwijzen we ook naar onderdeel 2 2 waar reeds het nodige gezegd is over de BTW 5 2 Wet op de omzetbelasting Belastingplichtig voor de omzetbelasting is iedereen die door een economische activiteit geregeld en zelfstandig met of zonder winstoogmerk hoofdzakelijk of aanvullend leveringen van goederen of diensten verricht De definitie omvat 4 elementen 1 Iedereen dus een natuurlijk persoon of een rechtspersoon 2 Het moet een economische activiteit betreffen 3 Geregeld uitgeoefende werkzaamheid de leveringen van goederen of diensten moeten regelmatig worden verricht 4 Zelfstandig de uitoefening moet op zelfstandige basis geschieden en niet vanuit een dienstverband De wet kent een drietal tarieven momenteel 0 6 en 21 Onder het 6 tarief vallen alle agrarische producten voedsel bloemen planten en boeken Alle andere belaste producten vallen onder het 21 tarief Medicijnen onderwijs medische hulp de meeste diensten van banken en verhuur van onroerende zaken zijn vrijgesteld Tot slot bestaat nog een nultarief Het nultarief en de vrijstelling zijn niet hetzelfde Bij prestaties die belastbaar zijn tegen het nultarief heeft de ondernemer recht op aftrek van in rekening gebrachte voorbelasting Dit in tegenstelling tot een ondernemer die werkt met vrijgestelde producten een vrijgestelde ondernemer mag geen BTW verrekenen Het nultarief is dus te beschouwen als een vrijstelling met het recht op vooraftrek Als een afnemer een rekening niet betaalt dan is de btw terug te vorderen Aannemelijk moet gemaakt worden dat het bedrag echt oninbaar is De Belastingdienst betaalt die btw afzonderlijk terug deze btw mag derhalve niet zomaar afgetrokken worden van de aangifte 107 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen 5 Belastingen 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk zulle...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen Veelal per kwartaal doet de belastingplichtige elektronisch aangifte op een beveiligde site van de Belastingdienst Grote ondernemers betalen dikwijls maandelijks kleine ondernemers dikwijls per kwartaal Na de aangifte dient binnen een maand de betaling plaats te vinden aan de Belastingdienst Op de site van de Belastingdienst is het volgende te lezen ten aanzien van de eisen die aan een factuur moeten worden gesteld Als u in Nederland goederen of diensten koopt krijgt u van uw leverancier een factuur Deze factuur moet aan een aantal eisen voldoen Op elke factuur die u krijgt moeten de volgende gegevens staan de naam en het adres van de leverancier het btw identificatienummer van de leverancier uw naam en adres het factuurnummer de factuurdatum datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd de hoeveelheid en soort geleverde goederen de aard en de soort geleverde diensten Masterclass 2017 Business course It s been a steep learning curve like a gym for the brain To find out more please visit www akzonobel nl masterclass Follow us on Zhiyang and Giovanna 108 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen Veelal per kwartaal doet de belastingplichtige ele...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen Voor elk btw tarief of vrijstelling moet op de factuur vermeld staan de prijs per stuk of eenheid exclusief btw eventuele kortingen als die niet in deze prijs zijn opgenomen het toegepaste btw tarief de vergoeding de prijs exclusief btw bij vooruitbetaling de datum van betaling als die afwijkt van de factuurdatum het btw bedrag Voor leveringen buiten Nederland gelden nog een aantal aanvullende eisen Verder moet uit de factuur blijken of een bijzondere btw regeling van toepassing is Voor benzinebonnen geldt een speciale regeling Op de benzinebonnen kan uw naam en adres achterwege blijven Voor de btw aftrek geldt de voorwaarde dat uw naam en adres als klant te achterhalen moeten zijn door de betaalwijze Dat is het geval als u bijvoorbeeld met een bankpas creditcard of tankpas betaalt Tot slot de BTW over eten en drinken in de horeca is niet aftrekbaar 5 3 Wet op de loonbelasting De Wet op de loonbelasting regelt de loonbelasting die de Belastingdienst heft over loon en uitkeringen De inhoudingsplichtige werkgever of uitkerende instantie houdt de belasting in op het loon of de uitkering en draagt deze af aan de Belastingdienst Daartoe wordt door de ontvanger van loon of uitkering een loonbelastingverklaring ingevuld Het gaat om een deel van de in box 1 zie inkomstenbelasting die hierna wordt behandeld belaste inkomsten niet alleen loon maar ook bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen pensioenen en lijfrentes De inhoudingsplichtige berekent de verschuldigde loonbelasting aan de hand van tabellen doet daarvan aangifte bij de Belastingdienst en draagt het verschuldigde af aan de Belastingdienst binnen n maand na het aangiftetijdvak veelal een maand Voor het ontstaan van de betalingsverplichting is geen aanslag van de belastinginspecteur nodig Wel kan de inspecteur een naheffingsaanslag opleggen De loonbelasting kan verrekend worden met de inkomstenbelasting is derhalve een voorheffing op die inkomstenbelasting De belastingplichtige zal veelal ook verzekerd zijn voor de zogenoemde volksverzekeringen 109 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen Voor elk btw-tarief of vrijstelling moet op de fac...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen Tot die groep behoren De AOW Algemene Ouderdomswet De AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten De Anw Algemene Nabestaandenwet De Wajong Wet Werk en Arbeidsondersteuning jonggehandicapten De AKW Algemene Kinderbijslagwet Is dat het geval dan vindt de heffing van de loonbelasting en de premie volksverzekeringen gecombineerd plaats Om als werknemer aangemerkt te kunnen worden moet deze in dienstbetrekking staan tot de inhoudingsplichtige Er is sprake van een arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek indien een natuurlijk persoon de werknemer op basis van een overeenkomst tegen betaling van loon in dienst van een ander de werkgever persoonlijk werkzaamheden verricht Naast de dienstbetrekking zijn er vele arbeidsverhoudingen die wettelijk met de echte dienstbetrekking gelijkgesteld worden de fictieve dienstbetrekkingen Natuurlijke personen die op grond van zo n fictieve dienstbetrekking werkzaam zijn zijn eveneens belastingplichtig Het gaat onder meer om uitzendkrachten thuiswerkers en commissarissen van BV s en NV s 5 4 Wet op de inkomstenbelasting Inkomstenbelasting is een belasting die wordt geheven door de Belastingdienst op het inkomen van natuurlijke personen Indien iemand in loondienst is zal reeds loonbelasting zijn ingehouden en afgedragen Waren dit de enige inkomsten dan zal de loonheffing eindheffing zijn In gevallen waar sprake is van bij voorbeeld meerdere inkomensbronnen of meer verdienen dan een bepaalde vastgestelde grens etc zal het leiden tot het verzoek van de Belastingdienst een aangifte inkomstenbelasting te doen De persoon moet zelf aangeven dat hij een aangifte moet doen wachten tot er een formulier wordt opgezonden is dus niet correct De looninkomsten en overige inkomsten bij voorbeeld de winst van een eenmanszaak of lijfrenteuitkeringen worden aangegeven in box 1 Fictief inkomen inkomsten uit sparen en beleggen wordt aangegeven in box 3 en forfaitair belast met 4 de zogenaamde vermogensrendementsheffing Box 2 heeft betrekking op een aanmerkelijk belang personen die minimaal 5 van de aandelen van een vennootschap bezitten 110 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen  Tot die groep behoren De AOW Algemene Ouderdomsw...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen De Belastingdienst kan aan het begin van enig jaar een voorlopige aanslag opleggen die in termijnen kan worden betaald Nadat begin van het jaar daarop de aangifte over vorig jaar is ingediend wordt de definitieve aanslag opgelegd en wordt de voorlopige aanslag verrekend Een heffingskorting is in de Nederlandse Wet op de loonbelasting 1964 de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet financiering sociale verzekeringen Wfsv een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting en premies volksverzekeringen 5 5 Wet op de vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting wordt geheven over het inkomen van rechtspersonen De belangrijkste soorten rechtspersonen zijn Naamloze vennootschappen NV Besloten vennootschappen BV Verenigingen Kerkgenootschappen Co peraties Stichtingen Provincies Gemeenten Waterschappen Een aantal Nederlandse staatsbedrijven is vrijgesteld van vennootschapsbelasting De Belastingdienst stelt de te betalen belasting vast en int deze middels aanslagen De rechtspersoon doet aangifte van het inkomen 5 6 Wet op de onroerendezaakbelasting Belastingplichtig voor de eigenarenbelasting is de eigenaar van een onroerende zaak woning of gebouw De eigenaar is degene die bij het kadaster staat ingeschreven Voor de gebruikersbelasting is belastingplichtig degene die de onroerende zaak gebruikt bijvoorbeeld een huurder Vanaf 2006 is het gebruikersdeel voor woningen vervallen en bestaat de onroerendezaakbelasting ozb alleen nog maar uit de eigenarenbelasting Voor niet woningen zoals bedrijfspanden bestaat de gebruikersbelasting nog wel 111 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen De Belastingdienst kan aan het begin van enig jaar...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen De ozb is een tijdstipbelasting waarbij uitsluitend de toestand per 1 januari bepalend is Iedere wijziging nadien heeft geen invloed op de hoogte van de heffing van dat jaar Restitutie bijvoorbeeld bij verkoop van een woning wordt niet verleend de verkoper dient dit te verrekenen met de koper middels de afrekening van de notaris Als heffingsgrondslag geldt de WOZ waarde waardering onroerende zaken De WOZ waarde is een grondslag voor belastingheffing door de gemeenten de Belastingdienst inkomstenbelasting box 1 en de waterschappen voor de waterschapsbelasting De waarde die moet worden bepaald is die welke aan een onroerende zaak dient te worden toegekend wanneer het volle en onbezwaarde eigendom aan de hoogstbiedende zou kunnen worden overgedragen Voor niet woningen met uitzondering van Rijksmonumenten geldt dat de gecorrigeerde vervangingswaarde de grondslag is indien deze hoger is dan de waarde in het economisch verkeer Alle gemeenten in Nederland heffen ozb de aanslag wordt opgelegd door de gemeenten I m creating a bank that empowers people to take charge of their finances How will you change banking Retail Banking trainees If you re a university graduate this is the ideal time to join ING We re currently seeking talented individuals with a fresh perspective on banking and the drive to help our customers shape their own financial futures Such as Diede who as a trainee contributed to the Dutch TV programme Hoeveel ben je waard How much are you worth Are you keen to have an impact on the bank of the future Explore your possibilities at ING nl traineeship 112 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Belastingen De ozb is een  tijdstipbelasting  , waarbij uit...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken belastingen 6 Vraagstukken belastingen Vraagstuk 31 Wie moet omzetbelasting betalen Vraagstuk 32 Welke tarieven kent de omzetbelasting Vraagstuk 33 Noem een aantal eisen die door de Belastingdienst aan een factuur worden gesteld Vraagstuk 34 Wie betaalt loonbelasting en wie is de inhoudingsplichtige Vraagstuk 35 De loonbelasting is een voorheffing voor de inkomstenbelasting wat houdt dit in Vraagstuk 36 Voor de inkomstenbelasting worden loon en uitkeringen opgenomen in box Waarvoor wordt Box 3 gebruikt Vraagstuk 37 Vennootschapsbelasting wordt geheven over de van de onderneming Vraagstuk 38 Wie betaalt ozb Vraagstuk 39 Wie stelt de ozb vast en int deze Vraagstuk 40 Als eigenaar verkoopt u op 1 juni van een jaar uw woning De ozb voor dat jaar bedroeg in totaal 480 00 U vraagt 240 00 terug aan de gemeente Terecht of niet 113 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken belastingen 6 Vraagstukken belastingen Vraagstuk...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken belastingen 7 Uitwerkingen vraagstukken belastingen Vraagstuk 31 Iedereen die een economische activiteit geregeld en zelfstandig met of zonder winstoogmerk hoofdzakelijk of aanvullend uitoefent dient omzetbelasting af te dragen Vraagstuk 32 De omzetbelasting kent vrijstellingen 0 6 en 21 In the past four years we have drilled 89 000 km That s more than twice around the world Who are we We are the world s largest oilfield services company1 Working globally often in remote and challenging locations we invent design engineer and apply technology to help our customers find and produce oil and gas safely Who are we looking for Every year we need thousands of graduates to begin dynamic careers in the following domains n Engineering Research and Operations n Geoscience and Petrotechnical n Commercial and Business What will you be careers slb com Based on Fortune 500 ranking 2011 Copyright 2015 Schlumberger All rights reserved 1 114 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken belastingen 7 Uitwerkingen vraagstu...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken belastingen Vraagstuk 33 Een aantal factuureisen zijn Naam en adres van de leverancier btw identificatienummer van de leverancier onze naam en adres factuurnummer factuurdatum hoeveelheid en soort geleverde goederen of aard en soort geleverde diensten Vraagstuk 34 Iedereen die in loondienst is of een uitkering geniet betaalt loonheffing de inhoudingsplichtige is de werkgever of de uitkerende instantie Vraagstuk 35 De loonbelasting wordt verrekend met de te betalen inkomstenbelasting Vraagstuk 36 Box 1 Box 3 wordt gebruikt voor het fictief inkomen inkomsten uit sparen en beleggen Hier worden niet de werkelijke ontvangen bedragen opgenomen maar een forfaitair percentage van 4 de vermogensrendementsheffing Vraagstuk 37 Vennootschapsbelasting wordt geheven over de winst van de onderneming Vraagstuk 38 De eigenaar van een onroerend goed betaalt ozb Vraagstuk 39 De gemeente stelt de ozb vast en int deze Vraagstuk 40 Niet terecht Ozb is een tijdstipbelasting U kunt 240 00 vragen aan de koper van uw woning 115 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken belastingen Vraagstuk 33 Een aantal ...
Sociale verzekeringswetten 116 Download free eBooks at bookboon com
Sociale verzekeringswetten 116 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Sociale verzekeringswetten 8 Sociale verzekeringswetten 8 1 Inleiding In dit hoofdstuk zullen wij enkele sociale wetten in hoofdlijnen behandelen 8 2 Algemene kinderbijslagwet De Algemene Kinderbijslagwet AKW geeft iedereen die in Nederland woont of er in dienstbetrekking werkt het recht op kinderbijslag voor de eigen stief of pleegkinderen tot 16 jaar die tot zijn huishouden behoren of die door hem worden onderhouden Voor kinderen van 16 of 17 jaar bestaat recht op kinderbijslag als zij naar school gaan werkloos of arbeidsongeschikt zijn en hun eventuele inkomsten uit arbeid een bepaald bedrag niet overschrijden De Sociale Verzekeringsbank voert de AKW uit De AKW is een volksverzekering er is geen premie verschuldigd Kinderbijslag hangt niet af van het inkomen van de ouders en is voor elk kind gelijk Master s programme Economics and Business Administration International Economic Consulting Aarhus BSS is part of Aarhus University in Denmark It is ranked among the top100 universities in the world due to its high standards in both education and research We offer English taught prgrammes at all educational levels Bachelor s Master s continuing education MBA and PhD programmes 117 Download free eBooks at bookboon com Read more bss au dk international Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Sociale verzekeringswetten 8 Sociale verzekeringswetten 8.1 I...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 8 3 Sociale verzekeringswetten Algemene Ouderdomswet De Algemene Ouderdomswet AOW regelt in Nederland het verplichte collectieve ouderdomspensioen dat als basis dient voor het ouderdomspensioen Verzekerd voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet ingezetenen van Nederland die inkomsten in Nederland genieten De AOW is een volksverzekering De Belastingdienst int de premies volksverzekeringen tegelijk met de loon en inkomstenbelasting bij de verzekerden jonger dan de AOW leeftijd 2013 65 jaar en een maand De Sociale Verzekeringsbank SVB keert de AOW uit aan de verzekerden vanaf het bereiken van de AOW leeftijd De AOWpremieplicht eindigt per de eerste van de maand waarin het recht op AOW ontstaat Momenteel wordt de AOW gerechtigde leeftijd voor de komende jaren langzaam verhoogd op basis van de stijging van de levensverwachting 8 4 Zorgverzekeringswet De Zvw is verplicht voor iedereen die verzekerd is voor de AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Dit komt neer op alle Nederlandse ingezetenen en mensen die in het buitenland wonen maar vanuit Nederland inkomsten uit arbeid ontvangen De omvang van de dekking van de zorgverzekering wordt door de Zvw en de onderliggende wetgeving Besluit zorgverzekering en Regeling zorgverzekering bepaald Verzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren en zorgverzekeringen mogen niet worden be indigd bij slecht schadeverloop Mensen met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming krijgen vanuit de Wet op de zorgtoeslag De financiering van de zorgverzekering vindt plaats door middel van een nominale premie en een inkomensafhankelijke bijdrage De nominale premie is de premie die de verzekerde aan de verzekeraar betaalt De inkomensafhankelijke bijdrage wordt ge nd door de Belastingdienst en bedraagt 5 65 over de inkomsten waarover loonheffing wordt ingehouden Ook de werkgever draagt bij aan de financiering door een bijdrage van 7 75 van het loon van de werknemer 8 5 Ziektewet De Ziektewet ZW regelt dat zieke werknemers in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is recht hebben op een uitkering Tevens kunnen werknemers die geen werkgever meer hebben bij voorbeeld zieke WW gerechtigden of zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van wie hun dienstverband afloopt tijdens ziekte rechten ontlenen aan de ZW De ziektewet wordt uitgevoerd door het UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers verzekeringen Premies worden ge nd door de Belastingdienst uitkeringen geschieden door het UWV 118 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 8.3  Sociale verzekeringswetten Algemene Ouderdomswet De Alg...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 8 6 Sociale verzekeringswetten Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA is de opvolger van de WAO De wet regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 2 jaar De WIA is een werknemersverzekering en geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren blijven onder de WAO vallen De WIA kent drie soorten arbeidsongeschiktheid Minder dan 35 arbeidsongeschikt Minstens 35 maar minder dan 80 arbeidsongeschikt f minstens 80 maar niet duurzaam arbeidsongeschikt Minstens 80 n duurzaam arbeidsongeschikt Iemand die meer dan 65 arbeidsgeschikt ofwel minder dan 35 arbeidsongeschikt is krijgt geen uitkering Hij blijft in principe in dienst van de werkgever Wel kan hij worden aangemerkt als arbeidsgehandicapte wat wil zeggen dat hij recht heeft op subsidies en andere ondersteuning om te kunnen blijven of te gaan werken De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door UWV door middel van een keuring Normaal gesproken vindt deze keuring plaats nadat men twee jaar arbeidsongeschikt is Een keuring bestaat uit De medische keuring die wordt verricht door de verzekeringsarts van UWV Als men niet meteen volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard vindt een oproep plaats van de arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige van het UWV bekijkt welke functies men nog kan verrichten op basis van de bevindingen van de keuringsarts De keuringsarts en de arbeidsdeskundige bepalen samen de mate van arbeidsongeschiktheid Dat gebeurt door te kijken naar het zogenoemde loonverlies het geld dat men minder verdient door de arbeidsongeschiktheid dan daarvoor Afhankelijk van de mate waarin de verdiencapaciteit is afgenomen wordt n van de soorten arbeidsongeschiktheid aangewezen De WIA wordt gefinancierd uit premies geheven als onderdeel van de loonheffing bij de werkgever door het UWV 119 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 8.6  Sociale verzekeringswetten Wet Werk en Inkomen naar Arbe...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Sociale verzekeringswetten 8 7 Werkloosheidswet De Werkloosheidswet WW is een werknemersverzekering die werkloze werknemers met voldoende arbeidsverleden de weken eis en die beschikbaar zijn om te werken een werkloosheidsuitkering biedt De uitvoering geschiedt door het UWV De WW wordt gefinancierd met de premies die uitsluitend door de werkgevers worden betaald Er bestaat recht op WW als de werknemer in de afgelopen 36 weken in ten minste 26 weken heeft gewerkt Als dat zo is voldoet men aan de wekeneis De werknemer mag niet verwijtbaar werkloos zijn geworden Verwijtbaar werkloos is iemand die zelf zijn baan heeft opgezegd of dusdanig gedrag heeft getoond dat dit heeft geleid tot ontslag Verwijtbaar werkloos is men in ieder geval als men op staande voet is ontslagen en dit ontslag niet is aangevochten of wel is aangevochten en terecht beoordeeld door de kantonrechter 120 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Sociale verzekeringswetten 8.7 Werkloosheidswet De Werklooshei...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken sociale verzekeringswetten 9 Vraagstukken sociale verzekeringswetten Vraagstuk 41 Wie voert de AKW uit Wie int de premie Vraagstuk 42 Wie voert de AOW uit Wie int de premie Vraagstuk 43 Hoe wordt de zorgverzekering gefinancierd Vraagstuk 44 Wie voert de ziektewet uit Wie int de premies en wie betaalt de uitkeringen Vraagstuk 45 Wat regelt de WIA Vraagstuk 46 Wie voert de WIA uit Wie int de premies Wie betaalt de uitkeringen Vraagstuk 47 Wie voert de WW uit Wie int de premies Wie betaalt de uitkeringen Vraagstuk 48 Wie betalen de premies WW 121 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken sociale verzekeringswetten 9 Vraagstukken social...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken sociale verzekeringswetten 10 Uitwerkingen vraagstukken sociale verzekeringswetten Vraagstuk 41 De AKW wordt uitgevoerde door de SVB Sociale Verzekeringsbank Er is geen premie verschuldigd Vraagstuk 42 De AOW wordt uitgevoerd door de SVB Sociale Verzekeringsbank De Belastingdienst int de premie Vraagstuk 43 De zorgverzekering wordt gefinancierd door een nominale premie het bedrag dat de verzekerde betaalt aan zijn verzekeraar een inkomensafhankelijke premie wordt ge nd door de Belastingdienst van verzekerden en een premie van de werkgever Vraagstuk 44 De ziektewet wordt uitgevoerd door het UWV die verricht ook de uitkeringen De premies worden ge nd door de Belastingdienst Vraagstuk 45 De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen regelt een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 2 jaar Vraagstuk 46 De WIA wordt uitgevoerd door het UWV die ook de premies int bij de werkgever en de uitkeringen verzorgt Vraagstuk 47 De WW wordt uitgevoerd door de UWV die ook de premies int en de uitkeringen verzorgt Vraagstuk 48 De WW premies worden uitsluitend door de werkgevers betaald 122 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken sociale verzekeringswetten 10 Uitwe...
Ondernemingsvormen 123 Download free eBooks at bookboon com
Ondernemingsvormen 123 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen 11 Ondernemingsvormen 11 1 Inleiding In dit hoofdstuk zullen we een aantal vormen behandelen waarin een onderneming kan worden gegoten Onderwerpen zullen zijn de financiering de aansprakelijkheid winstverdeling en belasting over de winst en de gevolgen bij een faillissement Ondernemingen kunnen worden ingedeeld naar ondernemingen waarbij de eigenaren met hun gehele vermogen ook het priv vermogen aansprakelijk zijn voor schulden van de onderneming eenmanszaak vennootschap onder firma en naar ondernemingen waarbij de eigenaren slechts verplicht kunnen worden tot volstorting van hun deelname in de onderneming BV en NV 11 2 Eenmanszaak Iedereen in Nederland kan een eenmanszaak beginnen mits hij zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel De financiering geschiedt doordat de eigenaar een zakelijke rekening opent bij een bank en een willekeurig bedrag van zijn priv rekening overmaakt naar de zakelijke rekening 124 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen 11 Ondernemingsvormen 11.1 Inleiding In dit...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen Heeft de onderneming op enig moment behoefte aan meer vermogen bij voorbeeld omdat een bedrijfsauto dient te worden aangeschaft dan kan dit gefinancierd worden doordat de eigenaar wederom een bedrag vanaf zijn priv rekening overmaakt of doordat de eigenaar in staat is een bedrag te lenen van de bank De winst over enig jaar gemaakt door de onderneming kan worden opgenomen door de eigenaar hij kan er ook voor kiezen de winst toe te voegen aan zijn vermogen in de onderneming Wel zal hij er rekening mee moeten houden dat over de winst nog inkomstenbelasting dient te worden betaald Er bestaat geen juridische en fiscale scheiding tussen de eenmanszaak en de eigenaar De winst wordt derhalve door de eigenaar aangegeven als inkomen op zijn aangiftebiljet inkomstenbelasting Bij een faillissement kan de eigenaar ook met zijn priv vermogen aansprakelijk worden gesteld De eenmanszaak kent wel enige fiscale voordelen mkb winstvrijstelling ondernemersaftrek bij voldoende urencriterium investeringsaftrek fiscale oudedagsvoorziening Specifieke grootboekrekeningen zijn Eigen vermogen Priv opnamen Priv stortingen De rekeningen Priv opnamen en Priv stortingen worden per ultimo overgeboekt naar de rekening Eigen vermogen Het is handig om de Priv opnamen en Priv stortingen reeds in de loop van het jaar strikt te scheiden omdat bij het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting een speciaal onderdeel is gevoegd voor eenmanszaken waarbij deze opnamen en stortingen separaat moeten worden vermeld 11 3 Vennootschap onder firma vof De vof is een onderneming met minstens twee eigenaren vennoten genaamd Er zal een akte opgesteld zijn waarin de rechten en plichten van elk der vennoten is geregeld en de vof wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Belangrijke zaken die opgenomen zullen zijn betreffen de kapitaalsinbreng en de winstverdeling Een vennoot kan echter ook in plaats van geld kennis inbrengen 125 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen Heeft de onderneming op enig moment behoeft...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen De financiering is in wezen niet anders dan bij een eenmanszaak de potentie is bij de vof uiteraard groter omdat minstens 2 personen middelen kunnen inbrengen Ook kan de vof trachten bankkrediet te verwerven Ook hier kan de winst over enig jaar worden uitbetaald aan de eigenaren of kan men besluiten een gedeelte van de winst in de onderneming te laten De winst wordt evenals bij de eenmanszaak in de priv sfeer belast bij de inkomstenbelasting Vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk dat wil zeggen dat een schuldeiser zich kan wenden tot n der vennoten voor het voldoen van de gehele vordering desnoods ook met zijn priv vermogen De betreffende vennoot moet vervolgens maar trachten de overige vennoten te laten meebetalen Bij een faillissement van een vof kunnen de vennoten ook in priv worden aangesproken Andersom kan bij een persoonlijk faillissement van een vennoot ook zijn deel in de vof worden aangesproken Dit kan nadelig zijn voor de vof omdat het de vraag is of de aanspraak snel kan worden vrijgemaakt uit de investeringen die er ongetwijfeld zijn gedaan Het geld kan immers in onroerend goed bedrijfsmiddelen voorraden of debiteuren zitten De vof kent dezelfde fiscale voordelen als die voor de eenmanszaak gelden Specifieke rekeningen zijn Vermogen vennoot A Vermogen vennoot B Priv opnamen vennoot A Priv stortingen vennoot A Priv opnamen vennoot B Priv stortingen vennoot B De priv rekeningen worden bij een vof veelal in takt gelaten per ultimo niet gesaldeerd naar het vermogen omdat dikwijls de winst wordt verdeeld naar rato van de vermogensinbreng De aldus verdeelde winst wordt dan bijgeboekt op de rekening Priv stortingen en kan al dan niet in de onderneming gelaten worden 11 4 De maatschap Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen twee of meer maten in een beroepsuitoefening zoals artsen fysiotherapeuten of accountants de maatschap wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel De maten kunnen geld goederen en of kennis inbrengen De winst van de maatschap wordt verdeeld volgens vastgelegde sleutels 126 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen De financiering is in wezen niet anders dan...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen Bij faillissement zijn de maten enigszins beschermd in die zin dat geen hoofdelijke aansprakelijkheid geldt De maatschap kent dezelfde fiscale voordelen als die voor de eenmanszaak gelden Specifieke rekeningen zijn Vermogen maat A Vermogen maat B Priv opnamen maat A Priv stortingen maat A Priv opnamen maat B Priv stortingen maat B De priv rekeningen worden bij een maatschap veelal in takt gelaten per ultimo niet gesaldeerd naar het vermogen omdat de winst dikwijls wordt verdeeld naar rato van de vermogensinbreng De aldus verdeelde winst wordt dan bijgeboekt op de rekening Priv stortingen en kan al dan niet in de maatschap gelaten worden 11 5 De BV Besloten Vennootschap Een BV moet worden opgericht bij notari le akte en wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Daarbij wordt tevens bepaald hoe hoog het maatschappelijk kapitaal van de BV zal zijn Dat bedrag kan door n of meerdere mensen bijeen worden gebracht Eenieder verkrijgt op deze wijze een belang bij de BV In tegenstelling tot een NV geeft de BV geen aandeelbewijzen uit het kapitaal zal veelal ook in handen zijn van een beperkt aantal aandeelhouders De BV houdt een register bij waarin de deelname van elke aandeelhouder is genoteerd Daarnaast kan de BV gelden aantrekken door het sluiten van een lening bij een bank of andere financier Tevens kan de BV een obligatielening uitschrijven De obligatielening bestaat uit een in coupures verdeeld kapitaal met een vaste rente bij voorbeeld een obligatielening met een rente van 4 in totaal groot 100 000 verdeeld in 100 coupures van 1 000 elk Alle overige voorwaarden zoals rentepercentage aflossingen looptijd van de lening etc worden vastgelegd in een brochure die ter beschikking is op het moment van inschrijving op de lening Iedereen die deel wenst te nemen schrijft dan in op n of meerdere coupures van bij voorbeeld 1 000 De winst over enig jaar kan worden gereserveerd binnen de onderneming worden gehouden en of worden uitgekeerd aan de aandeelhouders Bij de uitkering dient 15 dividendbelasting te worden ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst Deze dividendbelasting is een voorheffing voor de inkomstenbelasting 127 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen Bij faillissement zijn de maten enigszins b...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen De BV is aansprakelijk voor haar schulden Bij niet voldoen kan de BV failliet worden verklaard de aandeelhouders kunnen niet worden aangesproken in hun priv vermogen Slechts niet uitgekeerde winsten en het aandelenkapitaal kunnen zij maximaal kwijtraken Specifieke rekeningen zijn Aandelenkapitaal Aandelen in portefeuille nog niet uitgegeven deel van het aandelenkapitaal Aandeelhouders nog te storten nog te ontvangen van aandeelhouders Winstreserve niet uitgekeerde winst Agioreserve bij plaatsing boven pari of wel voor meer dan 100 Het eigen vermogen van een BV bestaat uit het aandelenkapitaal vermindert met de aandelen in portefeuille en verhoogd met de winstreserve en de agioreserve deze ontstaat indien bij inschrijving op het aandelenkapitaal meer dan de nominale waarde wordt gevraagd Voorzieningen behoren niet tot het eigen vermogen van de BV De BV betaalt over haar winst vennootschapsbelasting Zodra dividend wordt vastgesteld voor de aandeelhouders zal dividendbelasting moeten worden ingehouden Xavier Traa Accountancy Goede idee n staan bij Baker Tilly Berk helemaal los van je leeftijd en ervaring Aan de slag als accountant Als accountant krijg je alle ruimte en mogelijkheden om je te ontwikkelen en nieuwe idee n aan te dragen We vinden het belangrijk dat je snel verantwoordelijkheid krijgt en neemt en je eigen wijsheid met klanten en collega s deelt www werkenbijbakertillyberk nl 128 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen De BV is aansprakelijk voor haar schulden. ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 11 6 Ondernemingsvormen De NV Naamloze Vennootschap De NV wordt veelal gebruikt voor ondernemingen die door de aard van hun werkzaamheden een grote kapitaalbehoefte hebben Het eigen vermogen van een NV kan bijeengebracht worden door een groot aantal aandeelhouders Juist het mobiele karakter van het in aandelen verdeeld kapitaal door beurshandel maakt het mogelijk voor aandeelhouders om snel geld om te zetten in aandelen en andersom De dagelijkse leiding van een NV wordt uitgeoefend door bestuurders De Raad van Commissarissen die controle uitoefenen op de bestuurders benoemen deze bestuurders Hetgeen hierboven verder nog over de BV is geschreven geldt ook voor de NV zodat wij daarnaar kortheidshalve kunnen verwijzen 11 7 De stichting Een stichting wordt opgericht bij notari le akte door n of meerdere natuurlijke of rechtspersonen Een persoon kan ook in zijn testament opnemen dat na zijn overlijden een stichting moet worden opgericht om zijn nalatenschap te beheren De dagelijkse leiding van een stichting is in handen van een bestuur dat in het algemeen minstens bestaat uit een voorzitter een secretaris en een penningmeester veelal nog aangevuld met enkele leden zonder specifieke portefeuille De leidraad voor de werkzaamheden van een stichting vormen de statuten waarin moeten zijn opgenomen de naam van de stichting onder toevoeging van het woord stichting het doel van de stichting wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders de gemeente van vestiging de bestemming van het overschot als de stichting wordt ontbonden Voor wijzigingen van de statuten is een notari le akte vereist Zolang de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is elke bestuurder persoonlijk aansprakelijk De stichting kan zelfstandig rechten en plichten hebben De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de stichting tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur Het bestuur is niet in dienst van de stichting ze zijn derhalve niet in loondienst Overigens kan een stichting wel werknemers in loondienst hebben 129 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 11.6  Ondernemingsvormen De NV Naamloze Vennootschap  De NV...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen De voorwaarden waaronder een stichting door het bestuur kan worden ontbonden liggen veelal vast in de statuten bij voorbeeld het doel van de stichting is bereikt De stichting kan ook worden ontbonden door faillissement of door een besluit van de rechter Stichtingen kennen geen leden zij kunnen wel donateurs hebben zonder enige zeggenschap Stichtingen betalen geen belasting over winst mits zij zich niet bezig houden met commerci le activiteiten 11 8 De vereniging Een vereniging kan informeel of bij een notaris worden opgericht In beide gevallen heeft de vereniging rechtspersoonlijkheid Wordt een vereniging informeel dus uitsluitend door een aantal personen zelf opgericht dan heeft zo n vereniging slechts beperkte rechtsbevoegdheid De bestuurders zijn dan hoofdelijk aansprakelijk en de vereniging kan geen onroerend goed verkrijgen en mag geen erfenissen aanvaarden Een informele vereniging kan volledige rechtsbevoegdheid krijgen door de statuten door een notaris te laten opnemen in een akte Men kan een vereniging ook direct op deze wijze bij een notaris oprichten In de statuten van een vereniging staan de naam en zetel van de vereniging het doel van de vereniging de verplichtingen van de leden de wijze van bijeenroepen van de algemene ledenvergadering en de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders Ook moet er worden bepaald wat er met een batig saldo van de vereniging gebeurt in geval van ontbinding van de vereniging Winst maken is geen doel op zich voor een vereniging wel kan er uiteraard winst worden gemaakt In de statuten zal dan opgenomen zijn wat er met de winst dient te gebeuren Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid zijn van een vereniging De vereniging verkrijgt haar financiering onder meer uit de contributie van haar leden Daarnaast kan een vereniging ook zelfstandig leningen afsluiten Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de algemene ledenvergadering alwaar zij hum stem uit kunnen brengen In deze vergadering legt het bestuur ook verantwoording af voor het financi le beleid van de afgelopen periode veelal een jaar Het bestuur bepaalt de inhoud van de agenda op de algemene ledenvergadering Leden kunnen echter onderwerpen ter sprake brengen en laten opnemen op de agenda indien een minimum aantal leden bepaald in de statuten dit voorstel steunen Een vereniging wordt geleid door een bestuur minstens bestaande uit een voorzitter een secretaris en een penningmeester Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte 130 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Ondernemingsvormen De voorwaarden waaronder een stichting door...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken ondernemingsvormen 12 Vraagstukken ondernemingsvormen Vraagstuk 49 Vul onderstaande tabel in door het juiste vak aan te kruisen of een onderneming wel of geen rechtseenheid is Ondernemingsvorm Geen rechtseenheid Wel rechtseenheid Eenmanszaak Vennootschap onder firma Maatschap BV NV Stichting Ingeschreven vereniging Business Beyond Study business at a university integrated business school that will broaden your perspectives and challenge your mind We have five master s programmes in English without fees for EU students Study with us Stockholm Business School 131 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken ondernemingsvormen 12 Vraagstukken ondernemingsv...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken ondernemingsvormen Vraagstuk 50 Wordt de winst van een eenmanszaak fiscaal separaat aangeslagen voor de inkomstenbelasting Vraagstuk 51 De winst van een BV of een NV wordt belast met vennootschapsbelasting en moet afzonderlijk worden aangegeven Correct of niet correct Vraagstuk 52 Een stichting mag commerci le activiteiten vervullen maar moet dan wel omzetbelasting betalen aan de fiscus Correct of niet correct Vraagstuk 53 Plaatselijke liefhebbers van het houden van duiven hebben een vereniging opgericht Om kosten te besparen heeft men de statuten niet door een notaris laten opstellen en vastleggen in een akte maar heeft men zelf onderling regels opgesteld waaraan leden van de vereniging en het bestuur moeten voldoen De penningmeester benoemd door de leden heeft bij een plaatselijke ondernemer bestellingen gedaan die de middelen van de vereniging nu ze net is opgericht ruimschoots overtreffen De ondernemer stelt de penningmeester persoonlijk aansprakelijk voor het gehele bedrag De penningmeester is van mening dat het bedrag moet worden omgeslagen over de leden Wie van de twee heeft het recht aan zijn kant 132 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken ondernemingsvormen Vraagstuk 50 Wordt de winst va...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerking vraagstukken ondernemingsvormen 13 Uitwerking vraagstukken ondernemingsvormen Vraagstuk 49 Ondernemingsvorm Geen rechtseenheid Eenmanszaak x Vennootschap onder firma x Maatschap x Wel rechtseenheid BV x NV x Stichting x Ingeschreven vereniging x Vraagstuk 50 Neen De winst van de eenmanszaak wordt fiscaal gezien als inkomen van de ondernemer deze dient de winst aan te geven op zijn eigen aangiftebiljet Vraagstuk 51 Correct Vraagstuk 52 Correct Vraagstuk 53 De ondernemer omdat de vereniging niet is opgericht bij notari le akte In dat geval zijn de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk 133 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerking vraagstukken ondernemingsvormen 13 Uitwerking vraa...
Privacywetgeving 134 Download free eBooks at bookboon com
Privacywetgeving 134 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Privacywetgeving 14 Privacywetgeving 14 1 Inleiding Privacy is een zeer ruim begrip waarbij getracht wordt persoonsgegevens eigen woning eigen lichaam familie en gezinsleven en vertrouwelijke communicatie middels brief telefoon en email te beschermen Het recht op privacy ligt vast in internationale verdragen zoals die van de Verenigde Naties en voor Europa het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens In Nederland is het recht op privacy vastgelegd in de grondwet Een onderdeel van privacy de verwerking van persoonsgegevens nader geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens Wpb De organisatie die zich met de privacy van de Nederlandse burger bezighoudt is het College Bescherming Persoonsgegevens CBP De Wet bescherming persoonsgegevens Wbp regelt ter bescherming van uw privacy wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens In de Wbp staat wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie het recht op inzage in uw gegevens en het recht op correctie en in bepaalde gevallen geheimhouding of verwijdering van uw gegevens 135 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Privacywetgeving 14 Privacywetgeving 14.1 Inleiding Privacy is...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Privacywetgeving 14 2 Informatieplicht Een organisatie of bedrijf die uw persoonsgegevens wil vastleggen gebruiken of doorsturen is verplicht u hierover te informeren de zogenaamde informatieplicht Uw werkgever moet u bijvoorbeeld informeren dat uw persoonsgegevens bij ziekte worden doorgegeven aan de arbodienst Indien gegevens worden verwerkt op basis van een wettelijke plicht behoeft men u niet te informeren bij voorbeeld indien een belastinginspecteur uw persoonsgegevens gebruikt voor het opleggen van een aanslag 14 3 Recht op inzage en correctie persoonsgegevens Indien u wilt weten welke informatie een organisatie van u heeft opgeslagen dan kunt u een verzoek indienen tot inzage De organisatie is verplicht om binnen 4 weken schriftelijk te reageren en u de gevraagde informatie te verstrekken tegen een vergoeding Indien de gegevens niet correct zijn kunt u verzoeken deze te corrigeren Indien dit in zou houden dat rechten van anderen hierdoor worden geschaad of indien sprake is van strijdigheid met de belangen van vervolging van strafbare feiten dan mag de organisatie correctie weigeren 14 4 Recht op motivatie Indien een onderneming weigert u een product te leveren op grond van bepaalde informatie bij voorbeeld omdat u ingeschreven staat bij het Bureau Kredietregistratie dan kunt u een verzoek indienen te motiveren waarom u wordt geweigerd als klant 14 5 Verwijdering persoonsgegevens Indien u de wens te kennen geeft dat uw persoonsgegevens niet meer gebruikt mogen worden door een bepaalde organisatie bij voorbeeld voor reclamedoeleinden dan kunt u een verzoek indienen uw gegevens uit hun bestanden te laten verwijderen 14 6 Verwerking door de overheid Van de overheid mag verwacht worden dat zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat Wanneer u wilt dat anderen niet over uw gegevens beschikken dan kunt u uw gemeente vragen uw persoonsgegevens af te schermen In sommige specifiek benoemde gevallen moet de gemeente echter uw gegevens verstrekken aan derden 14 7 Geschillen Indien een organisatie niet bereid is uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen kunt u het geschil voorleggen aan het College bescherming persoonsgegevens CBP met het verzoek te willen bemiddelen U kunt uiteraard ook naar de rechter stappen 136 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Privacywetgeving 14.2 Informatieplicht Een organisatie of bedr...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken privacywetgeving 15 Vraagstukken privacywetgeving Vraagstuk 54 Er komt een controleur van de loonbelasting bij uw werkgever om de salarisadministratie te controleren Deze man legt adresgegevens vast in zijn dossier voor nadere controle bij de inkomstenbelasting Uw werkgever stelt dat dit eerst kan nadat hij u heeft ge nformeerd dat adresgegevens worden verstrekt aan de Belastingdienst De controleur is het daarmee niet eens hij beroept zich op de wet Wie heeft gelijk Vraagstuk 55 Wat houdt het recht op motivatie in Vraagstuk 56 U heeft destijds een verzoek ingediend bij de gemeente teneinde uw persoonsgegevens te laten afschermen voor informatie door derden U ontvangt een brief van de gemeente dat zij uw gegevens hebben doorgegeven aan de Belastingdienst Mocht de gemeente de informatie doorgeven 137 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken privacywetgeving 15 Vraagstukken privacywetgevin...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken privacywetgeving 16 Uitwerkingen vraagstukken privacywetgeving Vraagstuk 54 De controleur heeft gelijk Gegevens uitwisselen op basis van wettelijke plicht behoeft niet vooraf te worden gecommuniceerd met de betrokken persoon Vraagstuk 55 Het recht op motivatie houdt in dat u het recht heeft naar een reden te vragen indien bij voorbeeld een ondernemer u een bepaald product niet wenst te verkopen Vraagstuk 56 Zeker mocht de gemeente dat en het is nog netjes van ze dat zij u hierover informeren Wie niet reist wie niet wint Wordt een bartender reis de wereld rond schrijf jouw verhaal GET STARTED 138 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken privacywetgeving 16 Uitwerkingen vr...
Archivering 139 Download free eBooks at bookboon com
Archivering 139 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Archivering 17 Archivering 17 1 Inleiding Informatie hetzij in elektronische vorm hetzij op papier dient opgeslagen te worden op dusdanige wijze dat die informatie in een later stadium weer kan worden geraadpleegd De wet schrijft voor dat de bewaartermijn voor beide vormen in geval sprake is van gegevens van een financi le administratie 7 jaren is De opslag dient uiteraard dusdanig geregeld te zijn dat de informatie gemakkelijk toegankelijk is Dat houdt in dat geordend opgeslagen zal moeten worden 17 2 Indeling archieven We kunnen onderscheid maken tussen een dynamisch archief een actueel archief dat zeer regelmatig wordt geraadpleegd en statisch archief de stukken worden nagenoeg uitsluitend bewaard om juridische redenen of krachtens wetgeving Een tussenvorm is dan nog het semi dynamische archief dit archief wordt nog wel eens geraadpleegd maar veel minder dan het dynamisch archief Sommige stukken dienen eigenlijk altijd te worden bewaard denk maar eens aan eigendomsbewijzen van onroerend goed Andere stukken kunnen na verloop van tijd die naar de aard der stukken verschillend kan zijn worden vernietigd Het is verstandig van deze vernietiging een protocol te maken waarin is opgenomen welke stukken en uit welk jaar zijn vernietigd Dit protocol behoort dan weer tot de stukken die altijd bewaard zullen blijven Veel archieven hebben nog papier als basis doch veel en veel meer wordt een archief elektronisch opgebouwd De eisen die gesteld moeten worden aan een papieren archief wijken nauwelijks af van de eisen die gesteld worden aan een elektronisch archief Van alles wat wordt gearchiveerd dient een beschrijving aanwezig te zijn in een register zodat duidelijk is waar hetgeen u zoekt kan worden gevonden Van elektronisch opgeslagen zaken dient tevens te worden vastgelegd op welke wijze dit ontsloten kan worden met behulp van welke programma s U dient er hierbij ook op bedacht te zijn dat de kwaliteit van de opslag na jaren kan verminderen Tijdig zal dan opnieuw opslag moeten plaatsvinden op een vervangend medium Ook moet gedacht worden aan de opslagruimte van het archief Er zullen eisen moeten gesteld aan luchtvochtigheid brandwering etc 140 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Archivering 17 Archivering 17.1 Inleiding Informatie, hetzij i...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Archivering 17 3 Back ups Tot archivering kan ook gerekend worden het maken van back ups van lopende elektronische systemen Met grote regelmaat moet van alle op pc s schijven etc staande gegevens een back up gemaakt worden zodat de elektronische gegevens altijd vrij eenvoudig zijn terug te zetten na een crash of per abuis wissen van gegevens Het is verstandig waar mogelijk de back ups buiten het pand te bewaren waar de oorspronkelijke gegevens zich bevinden Immers bij bijvoorbeeld brand kunnen anders ook de back ups verloren gaan U kunt overwegen een roulerend systeem op te zetten Dat betekent dat de schijf waarop de back up staat van bij voorbeeld vorige week nog n of meerdere weken wordt bewaard voordat deze weer gebruikt zal worden voor een nieuwe back up Op deze wijze bestaan er derhalve enkele schijven met de back up van deze week vorige week en de week daarvoor daaromwerkikbijAPG De pensioenwereld is continue in ontwikkeling en wij als IT afdeling dus ook Interesse Ga naar werkenbijapg nl werkenbijapg nl de grootste financi le dienstverlener in pensioen 141 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Archivering 17.3 Back-ups Tot archivering kan ook gerekend wor...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 17 4 Archivering Eisen van de Belastingdienst De Belastingdienst is akkoord als het gaat om digitale archivering doch stelt dan wel enige eisen aan elektronisch opgeslagen facturen Naast dat aan de wettelijke eisen van facturen ook derhalve de papieren facturen moet zijn voldaan op de factuur moeten de wettelijk verplichte gegevens staan zie antwoord vraagstuk 33 u moet kunnen laten zien dat de factuur door de afzender is verstuurd en niet is veranderd de Belastingdienst moet de factuur kunnen controleren moet de afnemer akkoord gaan met de factuur Dat betekent dat de klant de digitale factuur mag weigeren als hij de factuur niet in elektronische vorm wil ontvangen De Belastingdienst schrijft verder over elektronische facturen op haar site het volgende Net als bij papieren facturen moet u digitale facturen kunnen overhandigen als een inspecteur daar bij een controle om vraagt U moet ons duidelijk kunnen maken wat er met de factuur is gebeurd Van bestelling tot betaling en archivering van de factuur Daarom moeten zender n ontvanger alle gegevens van de factuur bewaren Dit houdt in dat u bij de digitale factuur ook bijvoorbeeld de offerte opdrachtbevestiging en bewijs van betaling moet bewaren in uw archief Wij kunnen u namelijk bij een controle vragen om te laten zien dat de factuur van de afzender afkomstig is en niet is veranderd Facturen bewaart u in de vorm waarin u ze hebt ontvangen Een digitale factuur print u dus niet uit maar slaat u elektronisch op Bewaar ook de digitale handtekening als u deze ontvangen hebt Facturen bewaart u 7 jaar Facturen met betrekking tot onroerende zaken bewaart u 10 jaar 142 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 17.4  Archivering Eisen van de Belastingdienst De Belastingd...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken archivering 18 Vraagstukken archivering Vraagstuk 57 Wat zijn de kenmerken van een statisch archief Vraagstuk 58 U bezit een eenmanszaak en archiveert uw financi le gegevens uit de boekhouding op een disk Is dit toegestaan Vraagstuk 59 Wat is de verplichte bewaartijd van financi le stukken voor een onderneming Vraagstuk 60 U geeft uw administrateur opdracht om een map met ingekomen facturen van 8 jaar geleden door te lopen op facturen die te maken hebben met aankoop van onroerend goed De administrateur wijst u op de verplichte bewaartermijn van ingekomen facturen en stelt derhalve dat doorlopen van de map geen nut heeft Wie heeft gelijk 143 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Vraagstukken archivering 18 Vraagstukken archivering Vraagstu...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken archivering 19 Uitwerkingen vraagstukken archivering Vraagstuk 57 Een statisch archief wordt nauwelijks tot niet meer geraadpleegd Bewaring geschiedt uitsluitend om juridische redenen en of omdat dit is voorgeschreven in wetten Vraagstuk 58 Archivering in elektronische vorm is toegestaan mits de gegevens weer in leesbare vorm kunnen worden teruggehaald U zult derhalve ook het boekhoudprogramma moeten archiveren anders kunt u vermoedelijk de destijds ingevoerde mutaties niet meer lezen Vraagstuk 59 De bewaartijd van financi le stukken is 7 jaar Vraagstuk 60 U heeft gelijk want de bewaartermijn voor stukken betrekking hebbende op onroerend goed is 10 jaar en geen 7 jaar 144 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Uitwerkingen vraagstukken archivering 19 Uitwerkingen vraagst...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 2 145 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 2 145 Download free eBooks at bookboon.com
Banana 146 Download free eBooks at bookboon com
Banana 146 Download free eBooks at bookboon.com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana 20 Banana 20 1 Inleiding Naast de bespreking van het op de juiste wijze verwerken van een groot aantal soorten mutaties zal aandacht worden geschonken aan het samenstellen en afdrukken van overzichten en het presenteren daarvan Tevens komen een aantal begrippen uit het computerboekhouden aan de orde en zal elektronisch bankieren onderwerp van bespreking zijn Bij de behandeling van de hierboven aangehaalde onderwerpen gaan wij er uitdrukkelijk van uit dat de student het programma zelf voldoende in de vingers krijgt door te oefenen en gebruik te maken van de helpfuncties die beschikbaar zijn Met andere woorden u mag geen uitleg verwachten hoe wij tot de gepresenteerde resultaten zijn gekomen in die zin dat wij exact aangeven op welke knoppen wij achtereenvolgens hebben geklikt Wij presenteren telkens slechts de casus en laten vervolgens zien wat de uitkomst daarvan is binnen Banana nadat de gegevens zijn ingevoerd respectievelijk zijn opgevraagd De Associatie de organisatie die straks het examen zal afnemen heeft op het internet een aantal examenopgaven en uitwerkingen geplaatst Daarnaast zijn een aantal casussen beschikbaar Aangezien deze tevens worden gebruikt voor het maken van examenopgaven bevelen wij de bestudering hiervan van harte aan het zal u tijd schelen op het examen zelf 147 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana 20 Banana 20.1 Inleiding Naast de bespreking van het op...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Bij de hieronder gepresenteerde boekingen in Banana hebben wij gebruik gemaakt van de Starter Edition van het programma Het kan goed zijn dat u een andere versie ter beschikking heeft Daarom zullen wij aangeven op welke grootboekrekeningen wij hebben geboekt u kunt dan vanuit het u ter beschikking staande rekeningschema zelf de juiste rekening kiezen Bij het gebruik van debiteuren of crediteurennummers maakt het vanzelfsprekend voor het voorbeeld niet uit welk nummer u gebruikt Installeer nu eerst het programma Ga naar van http www banana ch en download de Starters Edition Klik op Bestand en Nieuw Activeer bij Groep Dubbel boekhouden bij Bestand Dubbel boekhouden met BTW en bij Voorbeelden Prototypes Boekhouding voor een bedrijf Geef de administratie de naam die u wenst en sla het administratiebestand op 20 2 Begrippen in het computerboekhouden Elk computerprogramma dat ontworpen is om een boekhouding mee te voeren wordt volgens een vastgestelde structuur gebouwd De opbouw moet logisch zijn wil een gebruiker er op eenvoudige wijze zijn weg in kunnen vinden Indien een aantal computerprogramma s wordt vergeleken zal blijken dat er veel overeenkomsten zijn in de wijze waarop een programma is opgebouwd 20 3 Functies van menu s Een menu binnen een computerprograma dient er voor om snel naar een specifiek onderdeel van het programma te kunnen schakelen De wijze waarop een dergelijk menu wordt gepresenteerd kan nogal verschillen per programma Indien gebruik wordt gemaakt van een tweetal menu s naast elkaar kan interactief worden geschakeld tussen deze menu s Ook de volgorde van de menu onderdelen op de bovenste balk is niet vrijblijvend maar wordt vaak zo toegepast als hier gegeven Dit bevordert uiteraard ook het gemakkelijker werken met verschillende programma s 20 4 Volgorde van handelingen Bij het verwerken van mutaties moet een bepaalde volgorde in acht worden genomen Stel bij voorbeeld dat de verkoopfacturen van gisteren moeten worden verwerkt Dan moet er als eerste naar worden gekeken of er sprake is van nieuwe debiteuren De stamgegevens van deze debiteur zullen eerst moeten worden ingevoerd in het programma voordat de verkoopfactuur kan worden verwerkt er bestaat immers nog geen debiteurennummer Tevens is het handig de coderingen rekeningnummers op de kopie verkoopfacturen te plaatsen vervolgens kan bij de invoer achter elkaar door worden gewerkt 148 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Bij de hieronder gepresenteerde boekingen in Banana heb...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Beide hierboven genoemde handelingen kunnen uiteraard in n handeling worden verricht We zoeken voor elke debiteur zijn debiteurennummer op in het programma is dat er niet dan is sprake van een nieuwe debiteur en kunnen we die tegelijk aanmaken Daarnaast noteren we het debiteurennummer op de kopie factuur en de grootboekrekeningen voor BTW en omzet Eenzelfde wijze van handelen treffen we aan bij het invoeren van inkoopfacturen Dagafschriften van banken worden vooraf gecodeerd door bij elke mutatieregel op het dagafschrift te noteren op welke sub grootboekrekening de mutatie moet worden verwerkt Veel boekhoudprogramma s beschikken tegenwoordig over de mogelijkheid om de mutaties rechtstreeks vanaf de bank in te laden in het computerprogramma Dit mutatiebestand wordt dan weggezet in een afzonderlijk bestand binnen het boekhoudprogramma Vervolgens kunnen rekeningnummers etc worden toegevoegd en kunnen de mutaties in n keer worden ingebracht in het mutatiebestand van het boekhoudprogramma Dit bespaart derhalve heel wat typewerk Heeft een onderneming nog de beschikking over een kas dan zal van de mutaties daarin nog altijd een kasboek worden bijgehouden De bladen vormen dan de basis om de sub grootboeknummers te noteren en vervolgens te verwerken in het boekhoudprogramma De mutaties uit het memoriaal zullen gezien hun divers karakter post voor post moeten worden verwerkt Voor zover sprake is van maandelijks dezelfde boekingen denk aan de maandelijkse afschrijvingen van vaste activa kunnen dergelijke boekingen dikwijls in een afzonderlijk bestand worden ondergebracht en maandelijks in n handeling worden opgehaald bedragen eventueel aangepast en worden verwerkt in het memoriaal 20 5 Beveiligingen Bij beveiliging van boekhoudprogramma s moet gedacht worden aan toegangsbeveiliging en aan beveiliging van de ingevoerde mutaties Op verschillende niveaus kunnen bevoegdheden aan gebruikers worden toegewezen Zo kan iemand uitsluitend bevoegd worden gemaakt om inkoopfacturen in te boeken of om kasmutaties in te voeren Het is ook dikwijls mogelijk ingebrachte mutaties van een fiatteringskenmerk te voorzien Voordat een dergelijk kenmerk wordt gegeven kan de mutatie altijd weer aangepast worden daarna echter niet meer Hierbij moet er wel aan gedacht worden dat sommige combinaties van bevoegdheden niet wenselijk zijn Degene die inboekt moet geen fiatteringsbevoegdheid krijgen anders gaat hij zijn eigen boekingen accorderen Memoriaalposten zijn door hun karakter ook nogal gevoelige mutaties deze laat u derhalve bij voorkeur door een hogere in de organisatie verwerken en zeker fiatteren door bij voorbeeld de eindverantwoordelijke voor de administratie 149 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Beide hierboven genoemde handelingen kunnen uiteraard i...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Van alle bevoegdheden die in het programma zijn opgenomen moet een vastlegging worden gemaakt die ook moet worden bijgewerkt indien bevoegdheden gewijzigd worden bij voorbeeld door vertrek van personeel Denk er ook aan de bevoegdheden van vertrokken personen uit het programma te verwijderen Voorts geldt hetgeen overal bij het gebruik van computers geldig is dat toegangscodes regelmatig moeten worden gewijzigd De tweede vorm van beveiliging is de back up van de ingevoerde mutaties Indien die door welke oorzaak dan ook niet meer geheel of gedeeltelijk beschikbaar zijn is de ellende niet te overzien Zorg voor een beveiliging van de gegevens op een extern opslagmedium en bewaar dat medium op een beveiligde plaats bij voorkeur buiten de locatie waar de boekhouding dagelijks wordt bijgewerkt Zorg voor grote regelmaat in de opslag van de mutaties zodat in geval van calamiteiten slechts een betrekkelijk gering aantal mutaties opnieuw moet worden ingevoerd 20 6 Voortellingen Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt Dat is ook niet erg maar zorg wel voor zo veel mogelijk controles E n van de controlemogelijkheden is het maken van voortellingen Deze is interessant op plaatsen waar bij voorbeeld geen controle mogelijk is door het vergelijken van saldi Bankmutaties invoeren levert telkens op de grootboekrekening Bank een nieuw banksaldo op Als dat wordt vergeleken met het overzicht dat van de bank is te verkrijgen moeten beide bedragen gelijk zijn We make chemistry that makes teams love diversity Experience the power that evolves when different people connect to shape the future together This is how we continue to be the world s largest chemical company At BASF experts from different backgrounds cultures departments and countries work hand in hand towards intelligent sustainable solutions for our customers You can be part of our team and discover new challenges and career opportunities Discover the power of connected minds at www basf com career 150 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Van alle bevoegdheden die in het programma zijn opgenom...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Bij het invoeren van bij voorbeeld inkoopfacturen hebben we een dergelijke controle niet Men kan nu een telling maken van alle eindbedragen van de stapel inkoopfacturen die vandaag zullen worden verwerkt Na de boekingen kunnen we dan het totaal van de op de rekening Crediteuren geboekte bedragen vergelijken met de vooraf gemaakte voortelling 20 7 Controlemogelijkheden tijdens het boeken Waar mogelijk zijn uiteraard reeds allerlei controles ingebouwd in het programma Zo kunt u nooit een journaalpost fiatteren als de som van de debetboekingen niet gelijk is aan de som van de creditboekingen U zult ook normaliter nooit een boeking kunnen maken op de grootboekrekening Debiteuren of Crediteuren hierbij zult u altijd een debiteuren of crediteurennummer dienen te gebruiken Een ander voorbeeld is indien binnen het boekhoudprogramma ook met allerlei ingebouwde controles een verkoopfactuurprogramma draait Vanuit dat programma kunnen de gegevens debiteurennummer factuurbedrag BTW etc direct worden overgenomen in de boekhouding zonder dat intoetsen van alle mutaties verder nog noodzakelijk is E n van de redenen om vooraf te coderen op de beschikbare stukken zie onder 20 4 is dan ook dat op het moment van inboeken die denkslag is gedaan en nu alleen nog maar behoeft te worden gekeken of de juiste gegevens worden ingetoetst Daarnaast is het verstandig gebruik te maken van visuele controles Het is aan te bevelen met enige regelmaat de boekingen op de grootboekrekeningen eens door te lopen Ziet u op een grootboekrekening Huur staan dat er 45 10 is betaald voor porti dan kunt u er van uitgaan dat hier een verkeerd rekeningnummer is gebruikt bij voorbeeld 4400 Huur in plaats van 4500 Porti Een andere visuele controle is het aantal boekingen Op een rekening Huur zullen bij maandelijkse facturering betaling aan het einde van het boekjaar 12 boekingen te zien zijn en niet bij voorbeeld 11 of 13 20 8 Direct en uitgesteld verwerken van boekingen Het voordeel van direct verwerken van de boekingen is dat de grootboekrekeningen altijd de juiste standen aangeven er van uitgaande dat de boekingen bij zijn Een nog niet geboekte stapel verkoopfacturen kan eerst leiden tot een juiste omzet nadat de boekingen zijn verricht Een nadeel kan zijn dat correcties altijd plaats zullen vinden in de vorm van aanvullende journaalposten Dergelijke boekingen zeker indien ze regelmatig voorkomen zullen het beeld van de boekingen kunnen vertroebelen het vergt soms het betere puzzelwerk om de boekingsgangen dan naderhand te ontrafelen 151 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Bij het invoeren van bij voorbeeld inkoopfacturen hebbe...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Het uitgesteld verwerken door bij voorbeeld een fiatteringsslag leidt tot een controle op de kwaliteit van de boekingen de cijfers kunnen er betrouwbaarder door worden Echter ingebrachte maar nog niet gefiatteerde boekingen worden of nog niet op een grootboekrekening zichtbaar gemaakt of staan er met een afwijkende codering en daardoor bestaat er altijd de mogelijkheid dat de telling van de grootboekrekening zal worden gewijzigd doordat naderhand een correctie wordt gemaakt 20 9 Boekingsverslagen Van alle ingevoerde mutaties wordt soort bij soort een boekingsverslag gemaakt In feite wordt daarmee het journaal zo als we dat kennen uit de theorie weer opgebouwd Deze kunnen dienen als controleverslag door de boekingen door te lopen Maar ook als naslag om van een bepaalde boeking na te gaan wat de tegenrekening en zijn geweest waarop de boeking terecht gekomen is 20 10 Corrigeren v r of na verwerking We spraken hier reeds over onder 20 8 Indien de mogelijkheid bestaat v r verwerking te corrigeren dan kan de gemaakte journaalpost of het invoerscherm waarin de mutatie oorspronkelijk is ingebracht worden opgeroepen en aangepast Is er sprake van een verwerkte post dan is uitsluitend een corrigerende journaalpost memoriaal nog beschikbaar 20 11 Functies van een dagboek Het is uiteraard mogelijk alle mutaties die in een boekhoudprogramma moeten worden verwerkt in te boeken middels het memoriaal maar dan worden de functies van de overige dagboeken toch te kort gedaan Met name zaken die reeds door programmeurs zijn opgenomen in het programma kunnen ons hier van dienst zijn Denk bij voorbeeld aan de saldocontrole van het banken journaal Voordat de mutaties worden ingevoerd wordt het oude banksaldo en het nieuwe banksaldo ingevoerd Het programma controleert vervolgens of de mutaties opgeteld het verschil tussen beide saldi vormen Eerst dan wordt de invoer vrij gegeven om op te slaan en eventueel daarna te fiatteren Bij het kas journaal wordt tevens nog gecontroleerd op het ontstaan van een negatief kassaldo dit is immers onmogelijk De middels bank en kas journaal ingevoerde mutaties kunnen automatisch worden voorzien van een tegenrekening In geval van het bank journaal zal dit de grootboekrekening van de desbetreffende bank zijn bij het kas journaal zal de tegenrekening de rekening Kas zijn 152 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Het uitgesteld verwerken door bij voorbeeld een fiatte...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana 20 12 Functies van de BTW codes en omrekeningstechnieken Binnen het programma worden alle benodigde BTW percentages vastgelegd door middel van een code De code wordt vervolgens gekoppeld aan een grootboekrekening waarop die betreffende BTW wordt geboekt Daarnaast is het mogelijk bruto netto berekeningen alsmede waar nodig netto bruto berekeningen te gebruiken 20 13 Beschikbare hulpfuncties bij het boeken Bij het invoeren van de boekingen kan gebruik worden gemaakt van diverse hulpfuncties zo als het opzoeken van het juiste rekeningnummer het opzoeken van factuurnummers en het vaststellen van betalingsverschillen die vervolgens direct kunnen worden verwerkt 20 14 Interne integratie Indien een onderneming groot genoeg is van omvang zullen voor diverse disciplines binnen de onderneming afzonderlijke afdelingen kunnen zijn georganiseerd te denken is aan een afzonderlijke inkoopafdeling en verkoopafdeling Met behulp van de moderne computersoftware is het mogelijk dergelijke afdelingen de bevoegdheid te geven om hun eigen mutaties rechtstreeks in de boekhouding te plaatsen De bevoegdheid tot fiatteren kan dan op een andere plaats binnen de organisatie worden gelegd 153 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana 20.12 Functies van de BTW codes en omrekeningstechniek...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Zo is het ook mogelijk bij voorbeeld om bij een verzekeringsmaatschappij de afdeling Beleggingen alle mutaties rond die beleggingen rechtstreeks in te laten voeren in de elektronische boekhouding Een ander voorbeeld van interne integratie is de mogelijkheid om betalingen aan crediteuren vanuit de financi le administratie rechtstreeks te kunnen invoeren in een betalingssysteem dat kan communiceren met de bank Het vertrouwde beeld van een afdeling Administratie is dan achterhaald Deze wordt veelal omgevormd tot een afdeling Financial Control Interne Controle en krijgt daarmee een totaal andere taak binnen de organisatie Bij kleinere ondernemingen zal een dergelijke ontwikkeling minder vanzelfsprekend zijn doch ook daar kunnen ontwikkelingen plaatsvinden waardoor de financi le mutaties niet meer uitsluitend door de boekhouding worden verricht 20 15 Externe integratie E n van de duidelijkste voorbeelden van externe integratie is het ophalen van de mutaties bij bankiers Deze mutaties worden in een afzonderlijk bestand binnen het boekhoudprogramma opgeslagen om eventueel verder te kunnen worden bewerkt Na bewerking worden de mutaties dan overgehaald naar het invoerscherm van de bankmutaties en vervolgens worden er de gebruikelijke controles op uitgevoerd Indien sprake is van een behoorlijk aantal bankmutaties levert dit heel wat tijdsbesparing op 20 16 Exporteren van gegevens Veel boekhoudprogramma s bieden tegenwoordig de mogelijkheid gegevens te exporteren naar een spreadsheet of een tekstverwerker om vervolgens verder te kunnen worden bewerkt voor presentatie doeleinden Er bestaan heel veel boekhoudprogramma s voor op de computer Een programma gaat zijn nut eerst bewijzen als er overzichten uit kunnen worden gehaald Er bestaat geen enkel programma dat in staat om alle denkbare overzichten te produceren De behoefte met name aan specifieke overzichten verhindert dit het programma zou te log en te gecompliceerd worden In voorkomend moet dus worden gekeken naar exporteren en of gedeeltelijk handmatig bijwerken van de gegevens om een overzicht volledig te maken 154 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Banana Zo is het ook mogelijk bij voorbeeld om bij een verzeke...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Overzichten 21 Overzichten Grootboekrekeningen Het hart van onze boekhouding wordt gevormd door het te gebruiken rekeningschema Dit zal moeten worden opgebouwd en onderhouden Veel softwareproducenten leveren overigens al dikwijls standaard een uitgebreid rekeningschema aan in het pakket Echter rekeningen specifiek voor een bepaalde branche zullen er niet in zitten die moeten derhalve zelf nog worden aangevuld Het kan ook zijn dat er rekeningen zijn opgenomen waarvan nu al bekend is dat die nooit zullen worden gebruikt om vervuiling van het bestand te vermijden kunt u overwegen die rekeningen dan maar direct bij aanvang te verwijderen Uit het tabblad Rekeningen hebben we de kolommen Rekening en Beschrijving gekopieerd naar een spreadsheet Table page 116 ACTIVA 1000 Contanten 1010 Postbank rekening 1020 Bankrekening 1100 WIT Klant De Wit 1100 RED Klant Redford 1100 AND Andere klanten Alle klanten 1150 Vooruitbetaalde belastingen 1170 Verhaalbare BTW vorige 1200 Kruisposten 1250 Inventaris 1300 Tijdelijke activa 1310 Bedrijfsuitrusting 1320 Kantoormeubilair 1330 Computer 1340 Software 1350 Auto 1360 Onroerend goed Totale ACTIVA De kolommen BKlasse en Gr hebben we weggelaten Het is te overwegen omdat deze kolommen tot de standaarduitrusting van een grootboekrekening binnen Banana behoren om deze ook mee te nemen 155 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Overzichten 21 Overzichten Grootboekrekeningen Het hart van on...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Overzichten Een paar opmerkingen bij de afdruk van een gedeelte van het rekeningschema indien u stukken gaat coderen als voorbereiding voor het inboeken in een geautomatiseerd systeem is het handig om het rekeningschema geheel op papier ter beschikking te hebben Als u het rekeningschema doorloopt let dan ook even op de kolom waarin Rekening wordt aangegeven en dan met name op de speciale wijze waarop de rekeningen Debiteuren en Crediteuren worden aangestuurd Overigens in de voorbeeldadministratie is sprake van slechts enkele debiteuren en crediteuren In de praktijk zullen dat er veel meer zijn en is het handiger om de debiteuren en crediteuren onder de resultatenrekening op te nemen De totalen blijven uiteraard in de balans achter Daarmee blijft de balans leesbaar 22 1 Saldilijst debiteuren Ook van de debiteuren zullen een groot aantal stamgegevens moeten worden opgenomen in het systeem E n van de meest interessante gegevens is de koppeling van elke debiteur naar de grootboekrekening Debiteuren Die koppeling moet vooral niet worden vergeten hierdoor wordt er enerzijds rechtstreeks geboekt op de debiteurenrekening in het subgrootboek en wordt de grootboekrekening Debiteuren automatisch bijgewerkt nrccarriere nl Ook voor starters samen ambities waarmaken 156 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Overzichten Een paar opmerkingen bij de afdruk van een gedeel...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Overzichten Binnen Banana is dit opgelost door in de kolom Gr een 10 op te nemen en in de kolom Groep de 10 terug te laten komen Daardoor wordt in de kolom Opening Eur en Saldo Eur geteld Voor de crediteuren wordt dan groep 20 aangewezen De hieronder weergegeven opbouw van de overzichten is een voorbeeld Er zijn vele mogelijkheden tot opbouw van overzichten te geven De debiteuren uit het tabblad Rekeningen zijn in een spreadsheet gezet table page 117 Nummer 1100 WIT 1100 RED 1100 AND Naam Klant De Wit Klant Redford Andere klanten Alle klanten Opening 2 500 00 2 600 00 5 230 00 10 330 00 Saldo 2 500 00 2 600 00 5 230 00 10 330 00 In sommige programma s is het mogelijk de bankrekening van debiteuren en crediteuren in te geven Dan zal daarop een in het programma ingebouwde controle plaatsvinden Indien wij bij voorbeeld de bankrekening NL42INGB0000121536 invullen zal er een foutboodschap worden getoond Deze wordt veroorzaakt doordat wij een verzonnen nummer hebben ingevoerd dat wordt gecontroleerd door de zogenaamde 97 proef Deze werkt als volgt 1 neem de rekeningidentificatie 2 plaats er de landcode achter 3 vervang alle letters door hun positie in het Latijns alfabet A 10 B 11 tot en met Z 35 4 voeg twee nullen toe aan het einde 5 dan delen door 97 en de rest nemen 6 het controlegetal is 98 min deze rest Voor het imaginaire ING banknummer 121536 wordt de volgende IBAN berekend 1 INGB0000121536 2 INGB0000121536NL 3 1823161100001215362321 4 182316110000121536232100 5 het antwoord is 1879547525774450000000 00 dus nemen we 00 6 98 minus 00 98 7 Het IBAN nummer is derhalve NL98INGB0000121536 en niet NL42 157 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Overzichten Binnen Banana is dit opgelost door in de kolom Gr ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 22 2 Overzichten Openstaande posten debiteuren Deze lijst geeft een overzicht per debiteur van alle posten die van die debiteur nog open staan table 1 page 118 Nummer 1100 WIT 1100 RED 1100 AND 22 3 Naam Klant De Wit 1 1 balans Factuur 1536 Factuur 1589 Klant Redford 1 1 balans Factuur 1449 S Souverein 1 1 balans Opening Factuur Alle klanten 10 330 00 Saldo 2 500 00 1 800 00 700 00 5 000 00 200 00 2 800 00 2 600 00 5 230 00 5 230 00 2 700 00 13 030 00 Ouderdomsoverzicht debiteuren Bij het ouderdomsoverzicht ligt de nadruk op het feit hoelang de posten van een debiteur openstaan In de algemene leveringsvoorwaarden zal altijd opgenomen zijn indien op rekening wordt verkocht binnen welke termijn de nota betaald dient te zijn Het ouderdomsoverzicht kan gekoppeld worden aan een te exporteren bestand dat automatisch aanmaningen produceert table 2 page 118 Nummer 1100 WIT 1100 RED 1100 AND Naam Klant De Wit 1 1 balans Factuur 1536 Factuur 1589 Klant Redford 1 1 balans Factuur 1449 S Souverein 1 1 balans Opening Alle klanten 10 330 00 Factuur Saldo 2 500 00 1 800 00 700 00 5 000 00 89 22 5 2 800 00 74 12 5 230 00 66 2 600 00 200 00 5 230 00 2 700 00 Ouderdom 13 030 00 Indien binnen 80 dagen moet zijn betaald komt De Wit in aanmerking voor een aanmaning van 2 500 00 Terzijde wordt opgemerkt dat in bovenstaand overzicht er even vanuit is gegaan dat de posten uit het vorig boekjaar alle enkele facturen betrof en geen samengestelde posten waren Was dit wel het geval geweest dan hadden de 1 1 balansposten gesplitst moeten worden opgenomen Om een dergelijk bestand gemakkelijk te kunnen opbouwen wordt dikwijls een afvinksysteem ingebouwd Dat systeem matched de vorderingen met de betalingen 158 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 22.2  Overzichten Openstaande posten debiteuren Deze lijst g...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Overzichten table page 119 22 4 Overzicht kredietruimte debiteuren Nummer 1100 WIT 1100 RED 1100 AND Naam Klant De Wit 1 1 balans Factuur 1536 Factuur 1589 Klant Redford 1 1 balans Factuur 1449 S Souverein 1 1 balans Opening Alle klanten 10 330 00 Factuur Saldo Ouderdom Kredietruimte 2 500 00 1 800 00 700 00 200 00 5 000 00 89 22 5 5 000 00 2 800 00 74 12 2 700 00 5 230 00 66 5 500 00 2 600 00 5 230 00 2 700 00 13 030 00 Klant Redford zal aangemaand moeten worden een betaling te doen zodat hij aan zijn maximale kredietlimiet voldoet In Search of Explorers Apply now 159 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Overzichten table page 119 22.4 Overzicht kredietruimte debit...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Overzichten crediteuren 23 Overzichten crediteuren Het zal duidelijk zijn dat de onder 22 genoemde overzichten debiteuren voor de crediteuren dezelfde opbouw kunnen hebben uiteraard spiegelbeeldig 160 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Overzichten crediteuren 23 Overzichten crediteuren Het zal du...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Proefbalans Saldibalans Kolommenbalans 24 Proefbalans Saldibalans Kolommenbalans Deze zijn reeds behandeld in deel 1 zie pagina 21 In een geautomatiseerde omgeving is het opstellen van een proefbalans niet meer nodig Indien tevens wordt gezorgd voor volkomen scheiding van balans en resultaatrekeningen zie pagina 37 zijn de eindstanden van de grootboekrekeningen voor wat betreft de balansrekeningen tevens de posten op de balans en voor wat betreft de resultaatrekeningen tevens de rekeningen op de verlies en winst Ook Banana werkt op deze wijze Hiermee kunnen de eindsaldi van de balansrekeningen ook automatisch worden overgezet naar een volgend boekjaar 161 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Proefbalans, Saldibalans, Kolommenbalans 24 Proefbalans, Sald...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Betaling van kosten en automatische incasso s 25 Betaling van kosten en automatische incasso s Het komt dikwijls voor dat kosten eerst worden geboekt bij de afschrijving van de bankrekening met andere woorden er wordt niet eerst een inkoopfactuur geboekt Dit houdt in dat bij het terugzoeken rekening moet worden gehouden met het feit dat inkomende facturen op twee plaatsen zijn te vinden binnen de organisatie te weten of in de map met inkoopfacturen en derhalve geboekt middels het inkoopboek of in de map dagafschriften van de bank waarbij de factuur direct achter het dagafschrift is opgeborgen Hierbij zijn we er even stilzwijgend van uit gegaan dat dergelijke mutaties nog op papier beschikbaar zijn Nog anders wordt het indien sprake is van automatische incasso s Hiervan is veelal geen factuur aanwezig maar wordt de betaling eerst gesignaleerd op het moment van afschrijving van de bankrekening Daarom zijn er wel ondernemingen die geen automatische incasso s afgeven en ook geen betaling middels automatische incasso s accepteren Masterclass 2017 Business course It s been a steep learning curve like a gym for the brain To find out more please visit www akzonobel nl masterclass Follow us on Zhiyang and Giovanna 162 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Betaling van kosten en automatische incasso  s 25 Betaling v...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Kosten betrekking hebbend op een andere periode 26 Kosten betrekking hebbend op een andere periode Teneinde een goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling van periodekosten moet bij het boeken van kosten een periode waarop deze moeten drukken worden meegegeven Op 12 februari 2015 ontvangen wij een nota van onze energiemaatschappij Op die nota worden de volgende kosten in rekening gebracht Voorschot verbruik maart 2015 325 00 Werkelijk verbruik januari 2015 onder verrekening voorschot 480 25 805 25 BTW 21 00 169 10 974 35 Willen we de kosten zuiver per periode houden dan zullen we in dit geval de boeking moeten splitsen Nu is dit wel een extreem voorbeeld Veelal behoeft slechts n afwijkende periode te worden aangegeven We kiezen dan uiteraard voor de boekingsregel waarop de kosten worden verantwoord De periode waarin de regel waarop de schuld aan de crediteur terecht komt is veel minder interessant 163 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Kosten betrekking hebbend op een andere periode 26 Kosten bet...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Kasverschillen 27 Kasverschillen Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt Degene die verantwoordelijk is voor het kasverkeer kan zich ook een keer vergissen en eens iets te veel of te weinig wisselen Zolang het om geringe verschillen gaat worden deze veelal ns per maand week afgevangen en weggeboekt Ook kan het voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van afgeronde bedragen De prijzen worden exact opgeteld maar bij het wisselen worden euromunten van 1 cent en 2 cent niet gebruikt In dat geval zijn er automatisch reeds kasverschillen ontstaan bij gebruik van een kasregister I m creating a bank that empowers people to take charge of their finances How will you change banking Retail Banking trainees If you re a university graduate this is the ideal time to join ING We re currently seeking talented individuals with a fresh perspective on banking and the drive to help our customers shape their own financial futures Such as Diede who as a trainee contributed to the Dutch TV programme Hoeveel ben je waard How much are you worth Are you keen to have an impact on the bank of the future Explore your possibilities at ING nl traineeship 164 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Kasverschillen 27 Kasverschillen Waar gewerkt wordt, worden fo...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Priv betalingen en ontvangsten 28 Priv betalingen en ontvangsten Bij een eenmanszaak is het gebruikelijk dat de eigenaar in de loop van een boekjaar gelden en of goederen uit de onderneming trekt Hij moet immers van de jaarwinst kunnen leven Voor dergelijke transacties worden in de loop van het boekjaar de rekeningen Priv stortingen en Priv opnamen gebruikt Aan het einde van het boekjaar bij het afwerken van de kolommenbalans gaan de saldi van deze rekeningen over naar de rekening Eigen vermogen Dit geschied met een voorafgaande journaalpost Deze rekeningen zullen derhalve niet meer voorkomen op de eindbalans Het is handig de ontvangsten en betalingen in de loop van het boekjaar gesplitst te verwerken omdat bij de aangifte inkomstenbelasting de bedragen ook gesplitst in ontvangsten en uitgaven aangegeven moeten worden Bij het opnemen van goederen uit de onderneming moet er aan gedacht worden dat ook de BTW over de waarde van die goederen verrekend dient te worden Immers de ondernemer handelt door het opnemen van goederen voor priv doeleinden niet als ondernemer maar als priv persoon Anders zou hij financieel voordeel hebben door de goederen middels zijn onderneming in priv aan te schaffen en de BTW op die goederen af te wentelen op de Belastingdienst De priv rekening wordt belast met de waarde van de goederen verhoogd met de daarbij behorende BTW de voorraadrekening wordt gecrediteerd voor de waarde van de goederen exclusief de BTW daarvoor was de rekening destijds bij de aanschaf ook gedebiteerd en de rekening Te betalen BTW wordt gecrediteerd voor de BTW die afgedragen moet worden aan de Belastingdienst Het kan ook voorkomen dat andere priv posten over de rekening van de onderneming lopen te denken is aan verzekeringen belastingen etc 165 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Priv  betalingen en   ontvangsten 28 Priv  betalingen en ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Kasgeldstortingen en kasgeldopnamen bij de bank 29 Kasgeldstortingen en kasgeldopnamen bij de bank Om een te veel aan kasgeld te vermijden zal het overschot worden gestort op de rekening courant bij de bank Evenzo kan een tekort aan kasgeld worden aangevuld door een opname bij de bank Daarnaast kan het noodzakelijk zijn bij gebruik van meerdere rekeningen courant middelen over te hevelen van de ene naar de andere bank Al dit soort mutaties lopen over de rekening Kruisposten in het rekeningschema dat wij hanteren is deze rekening gesitueerd op 1180 Kruisposten Ook komt het voor dat de rekening in rubriek 2 wordt geplaatst Dit laatste vanuit de gedachtegang dat het een controlerende tussenrekening betreft die bij volledige afwikkeling van de mutatie glad moet lopen De reden om de rekening dicht bij de andere geldrekeningen te plaatsen 1180 in ons voorbeeld is dat als een post nog niet geheel is afgewikkeld de mutatie hetzij debet hetzij credit nog hangt op de rekening kruisposten en zo een correctie vormt op de som van de geldmiddelen die de onderneming ter beschikking staan Voorbeeld Op 31 januari wordt 5 000 00 van de ING bank overgeheveld naar de ABNAmro Van de opname bij de ING wordt geboekt op 31 januari Kruisposten 5 000 00 Aan ING Bank 5 000 00 Indien op dat moment een tussentijdse balans per 31 januari wordt opgesteld wordt het feit dat het saldo bij de ABNAmro bank nog te laag is gecompenseerd door het debetsaldo op de rekening Kruisposten Worden nu in een verkorte balans de geldmiddelen bij elkaar geteld dan wordt de 5 000 00 onderweg vanzelf meegeteld 166 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Kasgeldstortingen en kasgeldopnamen bij de bank 29 Kasgeldsto...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afdracht diverse belastingen 30 Afdracht diverse belastingen Loonheffing Periodiek veelal maandelijks dient de ingehouden loonheffing aan de Belastingdienst te worden afgedragen Er zijn in het kort twee mogelijkheden voor de boekingen of voor de afdracht wordt dezelfde rekening gebruikt als de rekening waarop de inhoudingen zijn geboekt vanuit de salarisadministratie of er wordt een afzonderlijke rekening Afdrachten loonheffing gebruikt Het voordeel van de 1e werkwijze is dat het saldo van de rekening telkens het bedrag aangeeft dat nog betaald moet worden de inhoudingen van de laatst verstreken betaalmaand Het voordeel van werkwijze 2 is dat de rekening Ingehouden loonheffing aansluiting blijft geven met de totalen uit de salarisadministratie Hiertegenover staat dat uiterlijk op het moment van overgang van de bedragen naar een nieuw boekjaar een extra journaalpost moet worden gemaakt waarmee de afgedragen bedragen worden weggeboekt tegen de ingehouden bedragen De boeking zal luiden Ingehouden loonheffing voor het saldo van de rekening Afgedragen loonheffing Aan Afgedragen loonheffing voor het saldo van de rekening Afgedragen loonheffing In the past four years we have drilled 89 000 km That s more than twice around the world Who are we We are the world s largest oilfield services company1 Working globally often in remote and challenging locations we invent design engineer and apply technology to help our customers find and produce oil and gas safely Who are we looking for Every year we need thousands of graduates to begin dynamic careers in the following domains n Engineering Research and Operations n Geoscience and Petrotechnical n Commercial and Business What will you be careers slb com Based on Fortune 500 ranking 2011 Copyright 2015 Schlumberger All rights reserved 1 167 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afdracht diverse belastingen 30 Afdracht diverse belastingen ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afdracht diverse belastingen Op de rekening Ingehouden loonheffing staat dan nog de ingehouden loonheffing van de maand december die lopend over de balans heen v r eind januari van het volgend jaar moet worden afgedragen Omzetbelasting De afdracht van de omzetbelasting samen met de verrekening van de te vorderen omzetbelasting vergt een heel andere aanpak Het is verstandig om voor elke tariefsoort omzetbelasting en elke soort omzetbelasting een afzonderlijke rekening Af te dragen omzetbelasting een rekening Te vorderen of Te verrekenen omzetbelasting en een rekening Afgedragen of Te betalen omzetbelasting te gebruiken Op deze wijze kan eenvoudig met behulp van de boekhouding intracomptabel worden gecontroleerd of geen fouten gemaakt zijn bij de afdracht Op een bepaald moment moet het aangifteformulier voor de afdracht van de omzetbelasting worden ingevuld en ingeleverd bij de Belastingdienst Dit geschiedt overigens voor ondernemers verplicht elektronisch Het kan echter heel goed voorkomen dat na het overnemen van de bedragen vanaf de rekeningen er nog boekingen in de voorgaande periode worden verricht Indien met die boekingen ook BTW wordt geboekt gaat het fout want bij de volgende afdracht volgende maand hebben we echt niet meer in de gaten dat er een bedrag aan BTW later is bijgeboekt die thans ook meegenomen moet worden Het kan ook voorkomen dat bij het overnemen van de bedragen een fout wordt gemaakt waardoor de getallen op het elektronisch formulier niet overeenkomen met het correcte saldo van de rekeningen Tot slot wordt omzetbelasting altijd in hele euro s afgerekend dus we krijgen kleine afrondingsverschillen Hoe lossen we dit soort problemen nu op Het elektronisch formulier levert ons de uitkomst Vanaf dit formulier en dat is cruciaal worden de bedragen geboekt waarmee BTW is afgedragen en gevorderd Een eventueel foutief overgenomen bedrag of naderhand in de voorgaande periode nog geboekt bedrag blijft dan als rest op de rekening hangen en kan de volgende keer eenvoudig worden meegenomen Banana heeft uitgebreide verwerkingsmogelijkheden voor de BTW Een en ander wordt centraal aangestuurd door alle gegevens die staan vermeld onder de tab BTW 168 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afdracht diverse belastingen Op de rekening Ingehouden loonhef...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afdracht diverse belastingen Deze tabel stuurt op het tabblad Transacties de BTW boekingen automatisch aan Het invullen van de BTW code is reeds voldoende Vervolgens kan periodiek een overzicht worden opgevraagd via de Rapporten en heeft men alle gegevens beschikbaar om het elektronisch BTW formulier van de Belastingdienst in te vullen 169 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afdracht diverse belastingen Deze tabel stuurt op het tabblad ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afdracht diverse belastingen Master s programme Economics and Business Administration International Economic Consulting Aarhus BSS is part of Aarhus University in Denmark It is ranked among the top100 universities in the world due to its high standards in both education and research We offer English taught prgrammes at all educational levels Bachelor s Master s continuing education MBA and PhD programmes 170 Download free eBooks at bookboon com Read more bss au dk international Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afdracht diverse belastingen Master  s programme Economics a...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Elektronisch bankieren 31 Elektronisch bankieren 31 1 Inleiding Recentelijk zijn belangrijke stappen gezet om het betalingsverkeer binnen Europa eenvoudiger te maken Uiteraard besteden we hieraan enige aandacht Elke zichzelf respecterende bank biedt tegenwoordig de mogelijkheid aan zijn klanten om elektronisch te kunnen bankieren door middel van daartoe specifiek ontworpen software Helaas heeft iedere bank ten aanzien van het ontwikkelen van de software weer eigen idee n waardoor de programma s onderling sterk kunnen verschillen Wel zijn er een aantal opmerkingen te maken die voor elk programma in principe hetzelfde zijn Het softwareprogramma Accountview heeft een module waarmee u elektronisch kunt bankieren Daarnaast verstrekken zij een uitgebreide handleiding bij dit onderdeel zodat wij ons zullen beperken tot een aantal algemene opmerkingen 31 2 Sepa IBAN en Bic Sepa staat voor Single Euro Payments Area SEPA bestrijkt de hele Europese Unie plus Noorwegen IJsland Liechtenstein Zwitserland en Monaco IBAN betekent International Bank Account Number Uiterlijk 1 februari 2014 maakt iedereen gebruik van IBAN Het IBAN bestaat uit een landcode 2 letters een controlegetal 2 cijfers en het voor bepaalde landen aangevuld nationaal rekeningnummer Het nummer staat al vermeld op bankafschriften Steeds meer overheidsorganisaties en bedrijven maken al gebruik van het IBAN voor alle overschrijvingen en incasso s Er is al een Europese incasso voorlopig nog naast de binnenlandse incasso Consumenten en bedrijven kunnen een machtiging afgeven aan een bedrijf of overheidsinstelling in een ander euroland om geautomatiseerd betalingen te doen De mogelijkheid om een incassobetaling terug te laten boeken is verruimd van 30 dagen naar 8 weken Bic is de afkorting van Bank Identifier Code Deze code identificeert de desbetreffende bank In de eurolanden kan straks door iedereen met een bankrekening een binnenlandse zowel als een buitenlandse factuur worden betaald Betaalpassen en creditcards hebben een chip gekregen als vervanging van de magneetstrip Ook bij het betalen met de creditcard moet voortaan een pincode gebruikt worden Voor het overboeken van geld wordt ook bij binnenlandse betalingen het International Bank Account Number IBAN gebruikt 171 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Elektronisch bankieren 31 Elektronisch bankieren 31.1 Inleidi...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Elektronisch bankieren 31 3 Beveiligingsaspecten De introductie van elektronisch bankieren binnen een organisatie vereist de nodige voorbereidingen op het gebied van beveiliging Er dienen de nodige scheidingen aangebracht te worden in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personen binnen een organisatie inzake het invoeren van betalingen het fiatteren van de betalingen en het overzenden naar de bank van die betalingen Het zal duidelijk zijn dat degene die bevoegd is tot het klaarzetten van betalingen niet bevoegd mag zijn tot fiatteren en doorzenden naar de bank Indien de organisatie te klein is om dergelijk separaties mogelijk te maken zal een passende oplossing moeten worden gevonden Te denken is bij voorbeeld dan aan de mogelijkheid dat fiatteren en doorzenden van betalingen uitsluitend is voorbehouden aan de directie of iemand in de organisatie direct onder de directie Hoe de activiteiten rond elektronisch bankieren ook zijn georganiseerd het is altijd verstandig een goed draaiboek daarover op te stellen voor alle betrokkenen zodat een ieder weet wat zijn rol in het geheel is en aan welke voorschriften dient te worden voldaan 31 4 Binnenlandse betalingen Betalingen aan binnenlandse crediteuren moeten voldoen aan de IBAN codering Het boekhoudprogramma zal deze invoer hebben gecontroleerd bij het invoeren van de stamgegevens van de crediteur Toch zal ook bij de werkelijke betaling steeds het nummer dienen te worden gecontroleerd met de factuur Daarbij moet ook het factuurbedrag worden gecontroleerd 31 5 Buitenlandse betalingen Voor buitenlandse betalingen zullen meer controles noodzakelijk zijn In overleg met de bank kan bepaald worden welke controles voor welke landen noodzakelijk zijn 31 6 Regelmatig terugkerende betalingen Regelmatig terugkerende betalingen te denken valt aan maandelijkse huur of voorschotnota s voor het energiebedrijf etc kunnen binnen het betalingssysteem geagendeerd worden Zodra de vastgelegde datum is aangebroken respectievelijk voorbijgegaan wordt de betaling automatisch klaargezet 31 7 Spoedbetalingen Spoedbetalingen moeten eerder uitzondering zijn als regel Deze kunnen het beste direct handmatig ingebracht worden in het elektronisch betalingssysteem en moeten vervolgens gevolgd worden in die zin dat voorkomen wordt dat naderhand nogmaals wordt betaald bij voorbeeld omdat nu de factuur is binnengekomen en verwerkt 172 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Elektronisch bankieren 31.3 Beveiligingsaspecten De introducti...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 31 8 Elektronisch bankieren Overschrijven en betalen per acceptgiro Indien gebruik gemaakt wordt van een elektronisch betalingssysteem is het het eenvoudigste betalingen middels acceptgiro s te verbieden Immers die kaarten worden per post opgezonden naar de bank en lopen derhalve buiten het elektronisch betalingssysteem om Wel is het handig voor de ontvanger van de betaling om bij het betalingskenmerk bij het inboeken van de inkoopfactuur het 12 cijferig nummer van de acceptgiro mee te nemen 31 9 Wijzigen en verzenden van betalingen Ingevoerde betalingen kunnen worden aangepast bij voorbeeld indien het factuurbedrag bij het invoeren van de inkoopfactuur niet correct is ingevoerd de controle met behulp van een v rtelling die eventueel is gemaakt heeft dan niet gewerkt Dit heeft echter niet alleen gevolgen voor het bedrag in het elektronisch betalingssysteem maar ook voor de ingevoerde inkoopboeking in de administratie Aangezien het doorsturen van de betaling vanuit de administratie eerst zal geschieden nadat de boeking in het grootboek is gefiatteerd houdt dit in dat in de administratie een correctie journaalpost zal moeten worden aangemaakt Er zal derhalve een terugkoppeling moeten plaatsvinden naar de afdeling Inkoop 173 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 31.8  Elektronisch bankieren Overschrijven en betalen per acc...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Elektronisch bankieren 31 10 Invoeren en wijzigen van begunstigden Invoering en wijziging van begunstigden moet mogelijk zijn binnen het elektronisch betalingssysteem doch dit is wel voorbehouden aan degene die de betaling heeft klaargezet Immers zal in veel gevallen ook het stamgegeven van de crediteur moeten worden aangepast De persoon die binnen de organisatie fiatteert mag dit soort mutaties niet aanbrengen aangezien het dan mogelijk is dat hij een bedrag naar zijn priv rekening kan overmaken 31 11 Selectie van mutaties maken en exporteren Van de klaargezette betalingen kan een lijst gemaakt worden die vervolgens wordt ge xporteerd naar een spreadsheet Deze lijst kan als basis dienen voor degene die later de bankbetalingen binnen haalt in het boekhoudprogramma en de boekingen van de bankmutaties klaarzet 31 12 Gebruikers toevoegen rekeningbevoegdheden wijzigen Het zal duidelijk zijn dat het gebruikersbestand moet worden onderhouden Hiervoor moeten strikte regels worden opgesteld Personen met bevoegdheden binnen het elektronisch betalingssysteem die zijn vertrokken moeten worden afgevoerd Personen die een functie hebben gekregen binnen het betalingssysteem moeten worden toegevoegd 31 13 Back up maken Uiteraard dient ook van de mutaties in dit programma regelmatig een back up te worden gemaakt zodat altijd kan worden nagegaan welke bedragen wel en welke nog niet zijn doorgezonden naar de bank 31 14 Soorten beveiliging Digipas Tancodes Banken gebruiken verschillende toegangsmogelijkheden voor de verbinding met hun organisatie Digipas Bij de digipas behoort een bankpas met bijbehorende code De bankpas wordt in de digipas gestoken en op een invoerscherm binnen het elektronisch betalingssysteem worden een aantal velden gevuld met het rekeningnummer en een controlegetal Vervolgens wordt de pascode gebruikt op de digipas waarna een nieuwe code wordt gegeven die weer wordt ingevoerd op het invoerscherm Daarna is het betalingssysteem verbonden met de computer van de bank en kan de uitwisseling van informatie beginnen Veelal zal de digipas nogmaals gebruikt moeten worden om de betaling feitelijk goed te keuren Op het scherm verschijnt dan een controlegetal dat is opgezonden door de computer van de bank Dit getal wordt weer ingevoerd in de digipas waardoor een ander getal wordt geproduceerd Dit wordt ingevoerd in het invoerscherm en opgezonden naar de bank Op basis hiervan zal de bank na goedgekeurde controle de betalingen in behandeling nemen 174 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Elektronisch bankieren 31.10 Invoeren en wijzigen van begunst...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Elektronisch bankieren Tancodes Tancodes worden gebruikt als controle op de toegezonden betalingen De bank stuurt de onderneming een lijst met op nummervolgorde een aantal tan codes Bij elke betaling of serie betalingen die de bank ontvangt kiest de computer van de bank een a selectief volgnummer uit en vraagt de bijbehorende tancode in te voeren en op te zenden Na controle op juistheid zal de bank de betaling en accepteren en verwerken 31 15 Elektronische handtekening Het doorgeven aan de bank van de door de digipas geproduceerde code respectievelijk door de bank opgevraagde tancode representeert de elektronische handtekening van degene die bevoegd is over de rekening courant van de onderneming bij de bank te beschikken 31 16 Mutaties opvragen en raadplegen Uit het elektronisch betalingssysteem moet altijd een lijst van mutaties kunnen worden opgevraagd afgedrukt of geraadpleegd 175 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Elektronisch bankieren Tancodes Tancodes worden gebruikt als c...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afschrijvingen 32 Afschrijvingen Van vaste activa is sprake indien het gebruik er van langer zal duren dan n boekjaar veelal tevens een kalenderjaar De duur van het gebruik bepaalt ook de snelheid waarmee wordt afgeschreven Enkele veel voorkomende percentages zijn Goodwill 33 Gebouwen 2 Auto s 15 20 Inventaris 7 10 Machines 7 10 Computers 20 33 Goodwill ontstaat indien een onderneming wordt overgenomen waarbij meer wordt betaald dan het saldo van bezittingen en schulden die ingevoegd worden in de administratie van de overnemende partij Een onderneming heeft bezittingen voor totaal 120 000 en schulden voor totaal 20 000 De onderneming wordt door ons overgenomen voor een bedrag van 105 000 De goodwill is dan 5 000 op basis van het uitgangspunt dat wij het met de waardering van de bezittingen en de schulden eens zijn Omdat de goodwill ontastbaar is en het nog maar de vraag is of wij terecht 5 000 meer hebben betaald voor het saldo van bezittingen en schulden zal de goodwill zo snel mogelijk worden afgeschreven Van elk soort vaste activa is het verstandig een staat bij te houden met alle gegevens die van belang zijn om de afschrijvingen correct te kunnen berekenen Soms bevat het financi le pakket een afzonderlijke module waarin dit soort gegevens kunnen worden verwerkt Is dit niet het geval dan bent u aangewezen op spreadsheets Indien het gewenst is om de kosten netjes over de periodes te verdelen kan een journaalpost waarin alle afschrijvingen per periode zijn opgenomen ook voor een volgende periode worden gebruikt Immers de bedragen zullen nauwelijks aan wijziging onderhevig zijn Uitsluitend bij nieuwe investeringen of bij het afstoten van in het verleden gedane investeringen zal het maandelijkse afschrijvingsbedrag van die categorie wijzigen In deel 1 bespraken we reeds dat het de voorkeur verdient de boeking te maken 4 Afschrijvingskosten actief 0 Aan Cumulatieve afschrijving actief 176 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afschrijvingen 32 Afschrijvingen Van vaste activa is sprake in...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afschrijvingen zodat enerzijds intracomptabel in de boekhouding de activa zichtbaar blijven voor de totale aanschafprijs waartegenover de cumulatieve afschrijvingen die waarde corrigeren naar de boekwaarde De afschrijvingskosten verdwijnen dan in het perioderesultaat Indien een vast actief wordt afgestoten en eventueel wordt vervangen zal een afwikkeling plaats moeten vinden Daartoe hebben we nu juist de gegevens van het actief nodig gegevens die we vinden op de sheet of in de speciale module vaste activa 0DFKLQHV afschr 10 p j Jaar van aanschaf Invest 1 1 Afschr 1 1 Boekw 1 1 datum 01 03 Machine 1 2005 5 10 000 9 667 333 Machine 2 2011 7 80 000 36 000 44 000 Machine 3 2015 5 01 05 90 000 45 667 44 333 Bij Af 200 12 000 12 000 200 Afschr 2015 Invest 31 12 Afschr 31 12 167 Boekw 31 12 0 8 000 80 000 44 000 36 000 800 12 000 800 11 200 8 967 92 000 44 800 47 200 Toelichting 2005 5 betekent aangeschaft in mei 2005 de afschrijving gaat in op 1 mei van dat jaar Er wordt afgeschreven tot aanvang van de maand waarin de machine buiten gebruik wordt gesteld In de kolom Af wordt het bedrag opgenomen dat de buitengebruik gestelde machine nog oplevert Voor de machines zal in 2015 in zijn totaliteit aan afschrijvingen worden geboekt een bedrag van 8 967 tevens het saldo van de rekening Afschrijvingskosten machines De rekening Machines zal een saldo vertonen van 92 000 per 1 1 90 000 daarna wordt per 1 maart 10 000 afgeboekt voor de buiten gebruik gestelde machine en per 1 mei wordt weer opgeboekt de aanschaf van de nieuwe machine voor 12 000 De boekwaarde blijkt uit het saldo van beide rekeningen Het verschil tussen de resterende boekwaarde van de oude machine en de opbrengstwaarde wordt veelal op een afzonderlijke rekening geboekt Buiten gebruik gestelde activa of algemener Incidentele lasten of Incidentele baten De volledige journaalpost van de buiten gebruikstelling luidt uitgangspunt geen maandelijkse boekingen Bank of Debiteuren 200 Cumulatieve afschrijving machines 9 667 Afschrijvingskosten machines 167 Aan Machines 10 000 Aan Buitengebruik gestelde activa 34 10 034 177 Download free eBooks at bookboon com 10 034
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afschrijvingen zodat enerzijds intracomptabel in de boekhoudi...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afschrijvingen Toelichting De opbrengst op moment van buiten gebruik stelling wordt ontvangen respectievelijk gevorderd De rekening Cumulatieve afschrijving machines geeft t a v deze machine een saldo van 9 667 dat moet worden weggeboekt Daartegenover staat de actief waarde op Machines voor 10 000 dat moet ook worden weggeboekt We schrijven af tot op het moment van buiten gebruik stelling dus moet er nog 167 naar Afschrijvingskosten worden geboekt De machine is op 2 maanden na 10 jaar in gebruik geweest 2005 5 en 2015 3 de boekwaarde is derhalve nog 2 maanden afschrijving of wel 2 12 1 000 166 en levert 200 op dus een bate van 34 Waren de maandelijkse afschrijvingen wel geboekt dan worden in de journaalpost de Cumulatieve afschrijving machines gedebiteerd voor 9 834 bestaat immers uit het saldo van 1 1 9 667 verhoogt met twee keer een afschrijving van n maand 83 afgerond en vervalt de boeking op Afschrijvingskosten machines want de 167 afschrijvingskosten zijn in de voorgaande twee maanden dan reeds geboekt Xavier Traa Accountancy Goede idee n staan bij Baker Tilly Berk helemaal los van je leeftijd en ervaring Aan de slag als accountant Als accountant krijg je alle ruimte en mogelijkheden om je te ontwikkelen en nieuwe idee n aan te dragen We vinden het belangrijk dat je snel verantwoordelijkheid krijgt en neemt en je eigen wijsheid met klanten en collega s deelt www werkenbijbakertillyberk nl 178 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Afschrijvingen Toelichting De opbrengst op moment van buiten ...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Op en afwaardering voorraden 33 Op en afwaardering voorraden In deel 1 hebben we gezien dat voorraden kunnen worden gewaardeerd tegen kostprijs Als we op het moment van verkoop de kostprijs nog kennen of kunnen berekenen wellicht bij benadering dan kunnen we bij verkoop de rekening Voorraden afboeken tegen de correcte prijs en resteert de waarde van de nog in het magazijn aanwezige voorraad omgerekend tegen de door ons gehanteerde waarderingsmethodiek Daartegenover staat dat in de loop van de tijd aannemelijk eerst na enkele jaren de werkelijke kostprijs sterk is gaan afwijken van de door ons gehanteerde waarderingsprijs op de rekening Voorraden Aangezien de financi le administratie de realiteit moet weerspiegelen is het raadzaam dan een correctieve journaalpost te maken waarmee de waarderingsprijs van de aanwezige voorraad in n keer wordt bijgesteld Voorraadverschillen kunnen bij voorbeeld ontstaan door verdamping benzine breuk morsen bij ompakken diefstal Maken we gebruik van een standaard waarderingssysteem dan is door inventarisatie te constateren dat de voorraad in het magazijn niet correct is door de werkelijk voorraad om te rekenen en te vergelijken met het saldo van de voorraadrekening Maken we geen gebruik van een dergelijk systeem dan zullen eventueel andere maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat grote verschillen gaan ontstaan tussen wat er aanwezig zou moeten zijn en wat er werkelijk aanwezig is 179 Download free eBooks at bookboon com
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Op- en afwaardering voorraden 33 Op- en afwaardering voorrade...
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Presentatie 34 Presentatie Indien mogelijk als het om balans en resultaat gaat op n A4 tje Daarnaast kunnen onderdelen van die gebundelde cijfers op een afzonderlijk overzicht nader worden uitgewerkt Te denken is dan bij voorbeeld aan omzetcijfers kortingen etc per artikelgroep Waar mogelijk en opportuun altijd vergelijkende cijfers van een voorgaande periode er naast zetten Resultaatcijfers kunnen daarnaast eventueel ook nog vergeleken worden met opgemaakte budgetten Tot slot kunnen nog zogenaamde ratio s gemaakt worden Ratio s zijn verhoudingscijfers die bepaalde verbanden in de cijfers laten zien U moet dan denken aan verhouding debiteuren crediteuren verhouding eigen vermogen vreemd vermogen winst in van de omzet enz enz Business Beyond Study business at a university integrated business school that will broaden your perspectives and challenge your mind We have five master s programmes in English without fees for EU students Study with us Stockholm Business School 180 Download free eBooks at bookboon com Click on the ad to read more
Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden deel 1 Presentatie 34 Presentatie Indien mogelijk, als het om balans ...