simplebooklet thumbnail

Mirorent Oy konevuokraamon esite ja hinnasto alv 0% Versio 1.0 sisältää tämänhetkiset vuokrattavat koneet sekä niiden lisätarvikkeet. Hinnat ovat lähtöhintoja.

VUOKRAUSKALUSTON ESITE JA ALV 0 HINNASTO 2015
VUOKRAUSKALUSTON ESITE JA ALV. 0  HINNASTO 2015
Sis llysluettelo 100 TIMANTTITY ST 1 200 PIIKKAUS JA PORAUS 5 300 NAULAUS JA KIINNITYS 8 400 HIONTA JA SAHAUS 11 500 K YTT VOIMAN TUOTTO 15 600 TIIVISTYS 16 700 PUMPPAUSKALUSTO JA TARVIKKEET 18 800 L MMITYS JA KUIVAUS 19 900 HITSAUS JA POLTTOLEIKKAUS 21 1000 S HK NJAKELU JA VALAISTUS 22 1100 MITTAUS JA LINJAUS 23 1200 SIIVOUS 25 1300 TELINEET JA TIKKAAT 29 1400 HENKIL NOSTIMET 30 1500 SIIRTOKALUSTO 32 1600 BETONOINTI 33 TARVIKKEET 34 VUOKRAUSEHDOT
Sis llysluettelo 100 TIMANTTITY ST  ......................................................................................

Klikkaamalla osiosta pääset suoraan halutulle sivulle

sivulla olevasta sivunumerosta klikkaamalla pääset takaisin sisällysluetteloon

100 TIMANTTITY ST TER T HINNOITELLAAN KULUTUKSEN MUKAAN 101 T IMA NTT IMOO TTOR ISAHA H US QWARNA K 760 80 VRK 130 TER N HI NTA MM MIN I MIVE LO ITU S 1MM 13 00 MM 92 P OLTTOA INE EN LIS Y S S EOSBE NSA 4 LTR OSTETTAVIEN TERIEN HINNAT TULOSSA MY HEMMIN Soveltuu k ytett v ksi mm aukkojen tekoon p lytt m n betonisahaukseen syvemp n roilotukseen leikkuusyvyys 100mm 102 RO ILOJYRS IN B OSC H GN F 65 A 47 VRK 131 TER PARI N H INTA MM MI NI MIVELOIT US 1MM 20 00 MM OSTETTAVIEN TERIEN HINNAT TULOSSA MY HEMMIN Soveltuu k ytett v ksi mm putkien upotukseen kivipintoihin roilotukseen Ajaa kaksi 4mm leve uraa vierekk in leveys 3 40mm ja syvyys 20 65mm s dett viss 103 T IMA NTT IH IO MAK ONE 125 150MM METABO 30 VRK 32 T I MANTT IK UPP ILA IK KA 80 1 50 M M MM M IN 0 5MM 25 MM OSTETTAVIEN TERIEN HINNAT TULOSSA MY HEMMIN 1
100 TIMANTTITY ST  TER T HINNOITELLAAN KULUTUKSEN MUKAAN 101 T IMA NTT IMOO TTOR ISAHA H US QWARNA K 760 80   VRK 13...
104 LA TTIA JYRSIN 165MM AIRT EC R S265 21 850W TASO 160 VRK TER KUU LU U VU OKRAH INTAA N OSTETTAVIEN TERIEN HINNAT TULOSSA MY HEMMIN Soveltuu k ytett v ksi mm lattioiden kaatojen tekoon oikaisuun 105 T IMA NTT IH IO MAK ONE B OSCH GBR 15 CA 12 5MM 35 VRK 132 TI MAN TTI KU PPI LAI KKA 80 150MM MM MI N 0 5MM 25 MM OSTETTAVIEN TERIEN HINNAT TULOSSA MY HEMMIN 106 35 TIMA NTT IH IO MAK ON E FLEX 125 VRK 2 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
104 LA TTIA JYRSIN 165MM AIRT EC R S265- 21 850W TASO  160   VRK TER  KUU LU U VU OKRAH INTAA N OSTETTAVIEN TERIEN ...
132 TI MAN TTI KU PPI LAI KKA 80 150MM MM MI N 0 5MM 25 MM OSTETTAVIEN TERIEN HINNAT TULOSSA MY HEMMIN 103 105 106 Soveltuu k ytett v ksi mm betonipintojen tasohiontaan pinnoitteiden tai liimojen poistoon betonipintojen saumojen tai reunojen hiontaan Ei metallin hiontaan 3 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
132 TI MAN TTI KU PPI LAI KKA 80- 150MM  MM  MI N 0.5MM  25   MM OSTETTAVIEN TERIEN HINNAT TULOSSA MY HEMMIN 103, ...
107 TIMA NTT IH IO MAK ON E FLEX 125 VARRELLA BET ON IK IRAHVI 35 VRK 32 T I MANTT IK UPP ILA IK KA 80 1 50 M M MM M IN 0 5MM 25 MM OSTETTAVIEN TERIEN HINNAT TULOSSA MY HEMMIN Soveltuu k ytett v ksi mm betonipintojen tasohiontaan pinnoitteiden tai liimojen poistoon betonipintojen saumojen tai reunojen hiontaan Helpottaa erityisesti esimerkiksi kattojen hiomista Ei metallin hiontaan 4 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
107 TIMA NTT IH IO MAK ON E FLEX 125 VARRELLA BET ON IK IRAHVI  35   VRK 32 T I MANTT IK UPP ILA IK KA 80-1 50 M M ...
200 PIIKKAUS JA PORAUS 201 45 PIIKKA USK ONE B OSCH GSH 11VC 1700W 23J VRK 299 SDS MAX PII KKA USTER 6 VRK OSTETTAVIEN TERIEN HINNAT TULOSSA MY HEMMIN Soveltuu k ytett v ksi mm isompaan piikkaukseen asfaltin aukaisuun 209 PORAVASARA BOSCH GB H 8 45 DV 1500W 12 5J 42 VRK 299 SDS MAX PII KKA USTER 6 VRK 280 SDS MAX KIV IPORAT 25 30MM 10 VRK 281 SDS MAX KIV IPORAT 30 35MM 14 VRK 282 SDS MAX KIV IPORAT 35 45MM 17 VRK OSTETTAVIEN TERIEN HINNAT TULOSSA MY HEMMIN Soveltuu k ytett v ksi mm piikkaukseen laattojen irroitukseen isoon kiviporaukseen 5 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
200 PIIKKAUS JA PORAUS 201 45   PIIKKA USK ONE B OSCH GSH 11VC 1700W 23J VRK 299 SDS MAX PII KKA USTER  6   VRK O...
210 25 PORAVASARA BOSCH GB H 4 32 D FR 900W 4 2J VRK 298 SDS P LUS PIIK KAUST ER 5 VRK 280 SDS P LUS KIV IPOR AT
210 25   PORAVASARA BOSCH GB H 4- 32 D FR 900W 4. 2J VRK 298 SDS P LUS PIIK KAUST ER  5   VRK 280 SDS P LUS KIV I...
220 MOO TTOR IVASARA A TLAS COPCO MK1 COBRA 60 VRK 92 P OLTTOA INE EN LIS YS S EOSBE NSA 4 LTR TERI EI VALITETTAVASTI VIEL SAATAVILLA 7 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
220 MOO TTOR IVASARA A TLAS COPCO MK1 COBRA 60   VRK 92 P OLTTOA INE EN LIS  YS S EOSBE NSA 4   LTR TERI  EI VALI...
300 NAULAUS JA KIINNITYS 301 35 KAASURU NK ONAU LAIN SE NCO GT90CH 50 90MM 34 VRK 220016 NAU LAINKAAS U OK 40G 15 X1000 10 KPL HC59APBKR RUN KO NAU LA 34 90X3 1MM S ILE KIR 36 30 2000 KPL HC59ASBKR RUN KO NAU LA 34 90X3 1MM S ILE KS 55 65 2000 KPL HE5 9APBKR RU NK ONAU LA 34 90X 3 1MM KAMPA K S 60 50 2000 KPL GC57ASBKR RUN KO NAU LA 34 75X2 9MM S ILE KS 50 40 2000 KPL GE57ASBKR RU NK ONAU LA 34 75X 2 9MM KAMPA K S 54 2000 KPL Soveltuu k ytett v ksi mm Puurunkojen tekoon ulkovuorinaulaukseen koolausten kiinni johdottomaan ty skentelyyn 305 12 RUNK ONA ULA IN SE NCO FRAME PRO 601 50 90MM 34 VRK HHC59APBKR RU NK ONA ULA 34 90X 3 1MM SI LE K IR 36 30 2000 KPL HC59ASBKR RUN KO NAU LA 34 90X3 1MM S ILE KS 55 65 2000 KPL HE59APBKR RU NK ONAU LA 34 90X 3 1MM KAMPA K S 60 50 2000 KPL GC57ASBKR RUN KO NAU LA 34 75X2 9MM S ILE KS 50 40 2000 KPL GE57ASBKR RU NK ONAU LA 34 75X 2 9MM KAMPA K S 54 2000 KPL 399 PAI NE ILMALETK U 10 15M M SENC O 40 C 15M 8 VRK 395 PAI NE ILMALETK UKE LA 8 5 12 5MM 20 C 30M 12 VRK 510 PAI NE ILMA K OMPURA SENC O PC2225E U 268L MIN 19 VRK 8 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
300 NAULAUS JA KIINNITYS 301 35   KAASURU NK ONAU LAIN SE NCO GT90CH 50 -90MM 34  VRK 220016 NAU LAINKAAS U OK 40G -...
Soveltuu k ytett v ksi mm Puurunkojen tekoon ulkovuorinaulaukseen Vaatii paineilman 310 15 RULLALIPASNA ULA IN S ENCO SCN 49 32 65MM 16 VRK EL24ASBHR R ULLANAU LA 16 60X2 3MM KAMPA KS 39 5 2400 KPL EL21ASBHR R ULLANAU LA 16 50X2 3MM KAMPA KS 33 9 2400 KPL 399 PAI NE ILMALETK U 10 15MM SENC O 40 C 15M 8 VRK 395 PAI NE ILMALETK UKE LA 8 5 12 5MM 20 C 30M 12 VRK 510 PAI NE ILMA K OMPURA SENC O PC2225E U 268L MIN 19 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Paneelointiin ulkovuorinaulaukseen koolaukseen Vaatii paineilman 311 15 RULLAHU OPANA ULA IN S ENCO R OO FPRO 455XP 19 45MM 16 VRK HJ15ASAVR RU LLA HU OPANAU LA 16 32X3 1MM KS 24 10 1800 KPL HJ13ASAVR RU LLA HU OPANAU LA 16 25X3 1MM KS 23 60 1800 KPL 399 PAI NE ILMALETK U 10 15MM SENC O 40 C 15M 8 VRK 395 PAI NE ILMALETK UKE LA 8 5 12 5MM 20 C 30M 12 VRK 510 PAI NE ILMA K OMPURA SENC O PC2225E U 268L MIN 19 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Tuulensuojalevyn ja huovan kiinnitykseen Vaatii paineilman 9 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
Soveltuu k ytett v ksi mm. Puurunkojen tekoon, ulkovuorinaulaukseen. Vaatii paineilman. 310 15   RULLALIPASNA ULA I...
320 18 VII MEI STE LYNAU LAI N SE NCO FI NIS HPRO 18MG 16 55MM VRK AX21EAA VIIMEIS TELY NAU LA 50X1 2MM SS 16 95 5000 KPL AX17EAA VIIMEIS TELY NAU LA 38X1 2MM SS 15 35 5000 KPL 393 PAI NE ILMALETK U VII ME IST ELY 6 5 10M M 5M 2 VRK 394 PAI NE ILMALETK U VII ME IST ELY 1 4 10M 2 VRK 511 PAI NE ILMA K OMPURA VII ME IST ELY SE NCO 125D 10 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Listoitukseen pienpaneelointiin Vaatii paineilman 325 18 HAKASNA ULA IN 9 5MM S ENC O SLS 18MG M 10 38MM VRK M13BAB HAKAN EN M SARJA 25MM SS 25 80 5000 KPL 399 PAI NE ILMALETK U 10 15MM SENC O 40 C 15M 8 VRK 395 PAI NE ILMALETK UKE LA 8 5 12 5MM 20 C 30M 12 VRK 393 PAI NE ILMALETK U VII ME IST ELY 6 5 10MM 5M 2 VRK 394 PAI NE ILMALETK U VII ME IST ELY 1 4 10M 2 VRK 511 PAI NE ILMA K OMPURA VII ME IST ELY SE NCO 125D 10 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm MDF paneelin kiinnitykseen Vaatii paineilman MDF Paneelin kiinnityksess 2 3 hakasta koolaus HUOM ly ntisyvyys s dett v oikein 10 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
320 18   VII MEI STE LYNAU LAI N SE NCO FI NIS HPRO 18MG 16 - 55MM VRK AX21EAA VIIMEIS TELY NAU LA 50X1, 2MM SS 16,95...
400 HIONTA JA SAHAUS 401 60 LATT IAHI O MAKO NE RU MPU K UNZ LE TAS I N SCOR PIO N VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Parketti ja lankkulattioiden hiontaan 403 35 LATT IANH IO MAK ON E 400 MM VRK 54 04 VE TOA LUSTA 40 0 MM 4 03 VRK 5497 HI OMA PAPERI LAI KAT LATTIA NH IO MAK ONE ESEE N 400MM 10 4 KPL Soveltuu k ytett v ksi mm Puu ja betonilattioiden hiontaan ja puhdistukseen 405 9 KU LMA HI OMA KO NE BOSC H GW S 1400 1400W 125MM VRK 5474 TI MANT TI KAT KAI SU LAIK KA 125 150MM 5 VRK OSTETTAVIEN LAIKKOJEN HINNAT TULOSSA MY HEMMIN 11 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
400 HIONTA JA SAHAUS 401 60   LATT IAHI O MAKO NE RU MPU  K UNZ LE TAS I N SCOR PIO N VRK Soveltuu k ytett v ks...
407 13 KU LMA HI OMA KO NE G WS 2 2 230 JH 2200W 230MM VRK TIMA NTT ILA IK KA 130 TER N HI NTA MM MIN I MIVE LO ITU S 1MM 13 00 MM OSTETTAVIEN LAIKKOJEN HINNAT TULOSSA MY HEMMIN 408 10 TASOH IO MAK ON E BOSCH GSS 280 AVE VRK 5460 HI OMA PAPERIT 115X 98MM 4 5 KPL 1229 SOVITIN GAS 35 OH EN NUS LET KU PIEN KO NE ILLE 19MM 5M 2 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Puu ja betonipintojen hiontaan K tev esim reunojen viimeistelyss 410 14 S HK PU UK KOSA HA BOSC H GSA 1300 PD E 1300W VRK 5450 S HK PU UK KO SAHAN T ER T 9 KPL 415 56 MATO N IRRO IT USK ON E F LEX S M2006 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Liimattujen lattiamattojen irroitukseen 12 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
407 13   KU LMA HI OMA KO NE G WS 2 2-230 JH 2200W 230MM VRK TIMA NTT ILA IK KA 130 TER N HI NTA  MM MIN I MIVE LO...
420 56 JIIRIS IRK KE LI BO SCH GC M 12 SD 110X30 5MM 1800W VRK 5440 KATKA ISU TER KARKEA 2 VRK 5441 KATKA ISU TER HIEN O 3 VRK OSTETTAVIEN LAIKKOJEN HINNAT TULOSSA MY HEMMIN 421 12 422 50 SAHAUSP YT JIIR IS IR KK ELILLE B OSCH G TA 3 800 VRK JIIRIS IRK KE LI DEWA LT DW 770GP 60X 21 6MM 1500W VRK 5440 KATKA ISU TER KARKEA 2 VRK 5441 KATKA ISU TER HI EN O 3 VRK OSTETTAVIEN LAIKKOJEN HINNAT TULOSSA MY HEMMIN 13 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
420 56   JIIRIS IRK KE LI BO SCH GC M 12 SD 110X30 5MM 1800W VRK 5440 KATKA ISU TER  KARKEA 2   VRK 5441 KATKA IS...
450 21 LIS TAG ILJOT IIN I ORTE GU IL 80MM VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Listojen ja pienen puutavaran p lytt m n katkaisuun 90 45 s dett v ll kulmalla Ei pehmeiden MDF listojen katkaisuun 14 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
450 21   LIS TAG ILJOT IIN I ORTE GU IL 80MM VRK Soveltuu k ytett v ksi mm. Listojen ja pienen puutavaran p lytt ...
500 K YTT VOIMAN TUOTTO 501 29 AGGREKAAT TI H ONDA E U20I 1 6 2KW BE NSA S IN IAALTO HILJA INE N VRK 91 P OLTTOA INE EN LIS YS BE NSA 2 5 507 15 LTR APUK YN NIS T J LAT UR I 300A 30A 12 24V VRK 15 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
500 K YTT VOIMAN TUOTTO 501 29   AGGREKAAT TI H ONDA E U20I 1. 6 2KW BE NSA S IN IAALTO HILJA INE N VRK 91 P OLTTOA...
600 TIIVISTYS Eteenp in liikkuvat maant ryttimet 601 T RYL T K 60K G WACK E R BP 1135RW VES IS ILI LL 37 VRK 91 P OLTTOA INE EN LIS YS BE NSA 2 5 LTR Soveltuu k ytett v ksi mm Pienten alueiden tiivistykseen Suositeltu tiivistyskerros max 15cm Hiekka sora sepeli ja kiveyst ihin 602 T RYL T K 127KG DY NA PAC LF140 45 VRK 91 P OLTTOA INE EN LIS YS BE NSA 2 5 LTR Soveltuu k ytett v ksi mm Pienten ja keskikokoisten alueiden tiivistykseen Suositeltu tiivistyskerros max 20cm Hiekka sora sepeli ja kiveyst ihin Molempiin suuntiin liikkuvat maant ryttimet tulossa 16 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
600 TIIVISTYS Eteenp in liikkuvat maant ryttimet 601 T RYL T K  60K G WACK E R BP 1135RW VES IS  ILI  LL  37  ...
Betonivibrat tulossa 17 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
Betonivibrat tulossa   17 Mirorent Oy pid tt   oikeudet hinnanmuutoksiin. Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain...
700 PUMPPAUSKALUSTO JA TARVIKKEET Puhtaalle vedelle suunnattu kalusto 701 U PPOP U MPP U PU HDAS AT LASC OPCO WEDA 10N 15M 25 VRK 702 LETK U 25M PU HDAS MAX 50M 8 VRK 703 SEP ELISAN KK O 2 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Puhdasvesikaivojen tai kaivantojen tyhjennykseen n 600l min max 15m Max raekoko 4mm Suositellaan k ytett v ksi sepelisankkoa mik li imet n pohjalta asti Likaiselle vedelle suunnattu kalusto tulossa 18 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
700 PUMPPAUSKALUSTO JA TARVIKKEET Puhtaalle vedelle suunnattu kalusto 701 U PPOP U MPP U PU HDAS AT LASC OPCO WEDA 10N 15...
800 L MMITYS JA KUIVAUS 801 RO UTAMA TTO P ST MA T 950 950W 240V 12 00X2850 12 VRK HUO M E I SAA K YTT ILMA N VIKAVIRTAS UO JAUSTA 1090 V IKAVIRTA SUO JAR O IK KA 16A 3 VRK MUUT JATKOROIKAT OSIOSSA 1000 Soveltuu k ytett v ksi mm J tyneen materiaalin tai maan sulatukseen HUOM vikavirtasuojaus 810 813 L MP P UHA LLIN 2 3 2KW 240V 5 VRK 830 834 L MP P UHA LLIN 6 9 6KW 400V 8 VRK 851 L P PU HALLI N MASTER B70 20KW 240V 20 VRK 90 P OLTTOA INE EN LIS YS DIESE L 2 5 LTR 855 858 S TEI LY L MMI TI N 2 3KW 240V JALUSTA LLA 8 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Materiaalin l mmitykseen jos ymp r it v tilaa ei tarvitse l mmitt 19 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
800 L MMITYS JA KUIVAUS 801 RO UTAMA TTO P ST-MA T 950 950W 240V 12 00X2850 12   VRK HUO M E I SAA K YTT   ILMA N ...
890 891 KO NDENS IOKU IVAIN COR ROVE NTA K 3 30L VRK LET KU LLA 24 VRK ILMAM R 300 M3 H MAKSIMI KAPASITEETTI 30 LITRAA VRK KAPASITEETTI 20 C 60 RH 12 LITRAA VRK KAPASITEETTI 30 C 80 RH 24 LITRAA VRK TOIMINTA ALUE RH 30 100 TOIMINTA ALUE C 9 35 C NITASO DB A 3M NOPEA 48 DB A NITASO DB A 3M HILJAINEN 44 DB A LAITETEHO 700 W TODELLINEN TEHO 500 W KYLM AINE R410A LIIT NT 220V 50HZ 890 891 A KSIAA LIP UHA LLIN 18 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Kondensiokuivaimen kaverina kosteuden poiston tehostamiseksi 894 S IMPUK KAP UHALLIN DRI EAZ F263 E U 5200M3 H 18 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Kondensiokuivaimen kaverina kosteuden poiston tehostamiseksi 899 N ESTE KAASUT H 11KG P U LLO 20 VRK 899 1 NEST EKAASU KG VE LO ITU S 5 KG 20 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
890   891 KO NDENS IOKU IVAIN COR ROVE NTA K 3 30L VRK LET KU LLA 24   VRK ILMAM  R  300 M3 H MAKSIMI KAPASITEET...
900 HITSAUS JA POLTTOLEIKKAUS 901 H ITSA USINVERTT ERI ES AB LH Q150 150A 240V 30 VRK 910 H ITSAU SPU IK OT 0 10 KPL Lis kalustoa tulossa my hemmin 21 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
900 HITSAUS JA POLTTOLEIKKAUS 901 H ITSA USINVERTT ERI ES AB LH Q150 150A 240V 30   VRK 910 H ITSAU SPU IK OT 0,10  ...
1000 S HK NJAKELU JA VALAISTUS 1001 1002 JAT KOR OI KKA 3X 2 5MM2 6 5 20M VRK 1003 1004 JAT KOR OI KKA 3X 2 5MM2 4 5 10M VRK 1005 1006 JAT KOR OI KKA 3X 1 5MM2 3 5 10M VRK 1021 1022 VOI MA JATK ORO IKKA 5X2 5MM2 16A 8 VRK 1041 1042 VOI MA JATK ORO IKKA 5X6 MM2 32A 10 20M 20M VRK 1051 1052 KAAPE LI KE LA 5X 2 5MM2 1X16A 3 NAP 2X16A SH UCKO 10 VRK 1061 1062 KAAPE LI KE LA 3X 2 5MM2 3X16A SH UC KO 8 25M VRK 1071 1072 KAAPE LI KE LA 3X 1 5MM2 4X16A SH UC KO 7 20M 40M VRK 1081 ADAPTERI 16A 32A 5 VRK 1086 ADAPTERI 16A 16A 32A 2X16A SH UCK O 7 VRK 1090 VIKAV IRTASU OJAR OIKKA 16A 6 5 1M VRK 109 8 TY MAAVALAIS IN JALA LLA JA P ISTORAS IALL A LO IST EPU TK I 4 VRK 1099 TY MAA LEDVALA IS IN S DET T V LL JALA LLA 1 2 6M 4 VRK 22 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
1000 S HK NJAKELU JA VALAISTUS 1001   1002 JAT KOR OI KKA 3X 2,5MM2 6,5   20M VRK 1003   1004 JAT KOR OI KKA 3X...
1100 MITTAUS JA LINJAUS 1101 ALU MIINILINJAR I 3M 5 65 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Valun pinnan oikaisuun Alle 3m linjaukseen 1110 RIST ILIN JA LA SER BOS C H G LL 2 50 X Y JALKA 30 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Pieniss sis t iss linjojen piirtoon 1111 RIST ILIN JA LASER BOSC H G LL 3 80 P X Y Z 35 VRK 1112 TU KIJALKA LASERE IL LE BO SCH BT 150 3 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Keskisuurten tilojen linjojen piirtoon Max et isyys 40m joka suuntaan 23 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
1100 MITTAUS JA LINJAUS 1101 ALU MIINILINJAR I 3M 5,65   VRK Soveltuu k ytett v ksi mm. Valun pinnan oikaisuun. All...
1110 L MP KAMERA FLIR I 7 50 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Kylm tai kuumavuotojen etsint n materiaalien pinnoilta s hk keskusten l ysien liitosten etsimiseen Pintojen l mp tilojen mittaukseen 24 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
1110 L  MP  KAMERA FLIR I 7 50   VRK Soveltuu k ytett v ksi mm. Kylm - tai kuumavuotojen etsint  n materiaalie...
1200 SIIVOUS 1201 TEO LLIS UU SI MUR I K RC HER NT65 2 TACT 2760 W 46 VRK 1202 I MU LET KU 10M 10 VRK 1203 LI S SU ULA KE VES I I MURO IN TI IN 4 VRK 1204 P LYPUS SI PAP ERI 6 9 04 285 NT 65 2 12 KPL M RK IMUROINTI ILMAN PUSSIA Soveltuu k ytett v ksi mm Suurempitehoista imurointia vaativaan rakennus teollisuusimurointiin 1210 RAKEN NU SP LY VES I I MUR I K RCH ER NT 35 1 1380W 35 VRK 1202 I MU LET KU 10M 10 VRK 1203 LI S SU ULA KE VES I I MURO IN TI IN 4 VRK 1213 P LYPUS SI PAP ERI 6 9 04 210 0 NT 35 1 12 KPL M RK IMUROINTI ILMAN PUSSIA Soveltuu k ytett v ksi mm Rakennussiivoukseen ja p lynpoistoon 25 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
1200 SIIVOUS 1201 TEO LLIS UU SI MUR I K RC HER NT65 2 TACT 2760 W 46   VRK 1202 I MU LET KU 10M 10   VRK 1203 LI...
1220 RAKEN NU SP LYI MUR I BOSC H GAS 35L AFC 1380W 35L 36 VRK 1221 SOVITIN GAS 35 PORA VASARA PIEN I 5 VRK 1222 SOVI TI N GAS 35 SEI N I MU SOVI TE P IEN I 4 VRK 1223 SOVI TI N GAS 35 SEI N I MU SOVI TE I SO 5 KPL 1224 SOVITIN GAS 35 PIIK KAUS KO NE 6 KPL 1229 OH ENN US LET KU P IEN KO NE ILLE 19MM 5M 2 KPL 1221 1222 1223 1224 12 30 P LY P U S S I G A S 3 5 K A N GA S 10 KPL 12 31 P LY P U S S I G A S 3 5 M R K 17 KPL Soveltuu k ytett v ksi mm Rakennuskoneiden p lynpoistoon rakennussiivoukseen 1240 TEK STIILIP ESUR I K RC HER P UZZ I 8 1C 1200W 32 VRK 12 41 PESUA IN ETABLE TTI R M7 6 0 1 5 KPL HUOM K YTT KOULUTUS TARVITTAESSA 26 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
1220 RAKEN NU SP  LYI MUR I BOSC H GAS 35L-AFC 1380W 35L 36   VRK 1221 SOVITIN GAS 35  PORA VASARA PIEN I  5   VR...
Soveltuu k ytett v ksi mm Huonekalujen auton sis tilojen ja vastaavien tekstiilien puhdistukseen 1245 PAINEPES URI K RCHER HD 7 18C 400V 4700W 215BAR 50 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Painepuhdistusta vaativaan vesipuhdistukseen 27 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
Soveltuu k ytett v ksi mm. Huonekalujen, auton sis tilojen ja vastaavien tekstiilien puhdistukseen. 1245 PAINEPES URI ...
1250 ALI PAI NEI STAJA ILMAN PU HDIS TI N H H 600S 550M3 H 30 VRK 1251 TU LOYHD E PUT KE LLE T ILAS TA IM EMIN EN 5 VRK 1254 ESISUODAT IN G3 2 9 KPL 1255 KARKEAS UODAT IN G 4 29 KPL 1256 A KTIIVIHIILIS UODATIN G 4 48 KPL 1257 HIENO SU ODATIN F7 32 KPL 1258 HEPAS UODAT IN H13 120 KPL 1259 PO ISTO SU KKA 0 8 M Soveltuu k ytett v ksi mm P lyisen tai p lyeristetyn tilan p lynpoistoon Vaarallista p ly sis lt v n tilan p lynpoistoon tai ilman takaisinkierr tykseen HUOM suodattimen valinta ja k ytt ohje koneen mukana 28 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
1250 ALI PAI NEI STAJA  ILMAN PU HDIS TI N H H 600S 550M3 H 30   VRK 1251 TU LOYHD E PUT KE LLE T ILAS TA IM EMIN EN...
1300 TELINEET JA TIKKAAT 1301 ASEN NUS TE LINE 4M 2000X750 JA LAT 2M 25 VRK 1310 ALU MII NIT ELIN E 4M 3100X 1350 JALAT 2M 30 VRK 1311 ALU MIINIT ELIN E 5 5M 3100X1350 JA LAT 3 5M 35 VRK 1312 ALU MIINIT ELIN E 7M 3100X 1350 JA LAT 5M 40 VRK 29 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
1300 TELINEET JA TIKKAAT 1301 ASEN NUS TE LINE 4M  2000X750 JA LAT 2M  25   VRK 1310 ALU MII NIT ELIN E 4M  3100X 1...
1400 HENKIL NOSTIMET 1401 AKK USAK SILAVA GEN IE GS 1930 6M 90 VRK 99 KU LJETUS A LLE 15K M 50 KRT 98 KU LJETUS Y LI 15K M 2 75 KM 1510 A UTO TRAILERI 50 00X 2070 760KG 1940 KG 70 VRK 8001 TURVAVALJAAT PR OBE LT 5 V 35 20 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Kovalla tasaisella maalla tai lattialla ty skentelyyn maksimissaan 7 8m ty korkeudella 30 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
1400 HENKIL NOSTIMET 1401 AKK USAK SILAVA GEN IE GS-1930 6M 90   VRK 99 KU LJETUS A LLE 15K M 50   KRT 98 KU LJET...
1402 PER SS VEDET T V SA KSI LAVA SKY MAN 100 10 M 75 VRK 1001 1002 JAT KORO IK KA 3X 2 5MM2 6 5 20M VRK 99 KU LJETUS A LLE 15K M 50 KRT 98 KU LJETUS Y LI 15K M 2 75 KM 8001 TURVAVALJAAT PR OBE LT 5 V 35 20 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Liev sti kaltevalla tai tasaisella maalla ty skentelyyn maksimissaan 12m ty skentelykorkeudella Omamassa 1450kg Lis kalustoa tulossa my hemmin 31 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
1402 PER SS  VEDET T V  SA KSI LAVA SKY MAN 100 10 M 75   VRK 1001   1002 JAT KORO IK KA 3X 2,5MM2 6,5   20M ...
1500 SIIRTOKALUSTO 1501 PER K RRY JUHTA P LU S MKK L 3500X 1510 230 5 20K G 25 VRK 1502 PER K RRY FAR MI PR O 3 55TJ 3500X1500 420 1080K G 32 AVO KUOMU VRK 1503 LEVY HIS SI P IK KU ARVID 1700 3200MM MAX 70K G 15 VRK 1504 NO KKA K RRY 8 VRK 1510 AUTO TRAILERI SY LAND 70 5000X 2070 760K G 1940K G VRK 1520 KRAMER 350 P IE NK UOR MAAJA 125 VRK MY S TUNTIHINTA ON MAHDOLLISTA SOPIA MIK LI ON URAKOINTITARVETTA 1521 LU MIKAU HA KRAME R 350 10 VRK 1522 TRUK KI HAARUK KA 1000K G KRA MER 350 10 VRK 1523 HI EKO IT IN KRAME R 350 12 VRK 1524 NIVE LAURA KRA ME R 350 15 VRK Soveltuu k ytett v ksi mm Rakennusty maalla pieniss lumi tai pihat iss Omamassa 1700kg Siirrett viss mm autotrailerilla 1510 Max nostokorkeus 2 1m Nostovoima 1200kg trukkihaarukalla 1000kg 32 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
1500 SIIRTOKALUSTO 1501 PER K RRY JUHTA P LU S MKK L 3500X 1510 230 5 20K G 25   VRK 1502 PER K RRY FAR MI PR O 3 ...
1600 BETONOINTI 1601 BETO NI MYLLY 150L OPT IMIX 24 VRK 1001 1002 JAT KOR OI KKA 3X 2 5MM2 6 5 VRK 1003 1004 JAT KOR OI KKA 3X 2 5MM2 4 5 10M VRK 1005 1006 JAT KOR OI KKA 3X 1 5MM2 3 5 20M 10M VRK MUKANA PESUHARJA PUHTAUDEN YLL PIT MISEKSI Soveltuu k ytett v ksi mm Muuraukseen pienten valujen tekoon 1602 TASOS EK OIT IN KEVYT LAASTE ILLE CURA 80R 50L 69 VRK 1001 1002 JAT KOR OI KKA 3X 2 5MM2 6 5 VRK 1003 1004 JAT KOR OI KKA 3X 2 5MM2 4 5 10M VRK 1005 1006 JAT KOR OI KKA 3X 1 5MM2 3 5 20M 10M VRK MUKANA PESUHARJA PUHTAUDEN YLL PIT MISEKSI Soveltuu k ytett v ksi mm Kevytlaastien ja massojen sekoitukseen Voidaan k ytt my s sis tiloissa 1610 1611 BETO NI KO TTI K RRY SL 110 PU HK EAMATTO MALLA RENKAA LLA 9 VRK K sisekoittimet tulossa my hemmin 33 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
1600 BETONOINTI 1601 BETO NI MYLLY 150L OPT IMIX 24   VRK 1001   1002 JAT KOR OI KKA 3X 2,5MM2 6,5   VRK 1003  ...
TARVIKKEET Tarvikkeet listataan my hemmin 34 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
TARVIKKEET Tarvikkeet listataan my hemmin   34 Mirorent Oy pid tt   oikeudet hinnanmuutoksiin. Hinnasto ja esite voi...
Kuvaston ensimm inen painos toteutetaan kes n alussa jolloin my s myyt v t tuotteet on listattu Toivotamme hyv kev tt ja kes 2015 Rakentavin terveisin Mirorent Oy Jimi Koffert Kimmo Karppanen Yritt j Yritt j 35 Mirorent Oy pid tt oikeudet hinnanmuutoksiin Hinnasto ja esite voi muuttua kuukausittain Ajantasalla oleva versio on aina luettavissa ja ladattavissa kotisivuilta
Kuvaston ensimm inen painos toteutetaan kes n alussa, jolloin my s myyt v t tuotteet on listattu. Toivotamme hyv   ...
VUOKRAUSEHDOT 1 Sopijapuolet ja soveltamisala N it sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen j ljemp n Vuokralleantaja ja vuokralleottajan j ljemp n Vuokralleottaja v lill N ill ehdoilla ei v hennet kuluttajan kuluttajasuojalains d nn n mukaisia oikeuksia 2 Vuokra aika Vuokra aika alkaa p iv st jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa vuokralleantajan varastosta tai jolloin se l hetet n vuokralleottajalle Vuokra aika p ttyy p iv n jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen vuokralle antajalle Vuokra aikaan luetaan edell mainitut nouto ja palautus p iv t Minimi vuokra aika on m ritelty kunkin kalustoryhm n kohdalta erikseen 3 Vuokrauskohde Vuokrauksen kohteena on vuokralleantajan ja vuokralleottajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lis laitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta teht ess ne kirjallisesti yksil inyt Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden k ytt energia voiteluaineet p ivitt inen huolto muotti ljy tai k ytt henkil kunnan hankkiminen mik li niist ei ole erikseen kirjallisesti sovittu Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston m r laatu ja kunto Mik li kalusto antaa aihetta huomautuksiin vuokralleottajan on teht v siit ilmoitus vuokralleantajalle viipym tt Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siit hetkest jolloin vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen 4 Kaluston luovuttaminen Kalusto luovutetaan vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena vuokralleantajan varastossa Mik li muusta luovutuspaikasta on sovittu vastaa vuokralleottaja kuljetuskustannuksista ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu 5 Vuokrakaluston k ytt Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva ja k ytt ohjeeseen Vuokralleottajan tulee k ytt kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen k ytt n k ytt laitteita k ytt ohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto k yt n j lkeen Tavanomaisia hoito ja yll pitotoimenpiteit lukuun ottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta Vuokrasopimus koskee normaalia yksivuorok ytt ellei erikseen toisin ole sovittu Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan ty vuorojen m r n vuokralleantajalle mik li se poikkeaa normaalista yksivuorok yt st Jos kalustoa k ytet n kaksi tai kolmivuoroty ss tulee vuokralleottajan maksaa t llaisesta k yt st vuokralleantajan hinnaston mukainen korvaus Vuokra kalustoa ei saa vied maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta 6 Vuokrauskohteen palautus Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokra kalusto vuokralleantajalle v litt m sti vuokrakauden p ttyess puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon josta vuokraus on tapahtunut ellei muuta ole kirjallisesti sovittu 7 Vuokralleottajan vastuu Vuokralleottaja on velvollinen vuokra aikana huolimattomasta ja virheellisest k sittelyst ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset Vuokralleottaja on velvollinen korvamaan vuokra aikana tuhoutuneet tai kadonneen kaluston sen uushankinta arvoon Vuokralleantajalla on oikeus peri mahdolliset vuokrakaluston puhdistusja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen Vuokralle ottaja vastaa ty turvallisuus ym m r ysten mukaisten ty maa tarkastusten suorittamisesta 8 Vuokralle antajan vastuu Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista Vuokralleantaja ei vastaa kaluston k yt st tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista v lillisist tai v litt mist kustannuksista tai vahingoista 9 Vakuutukset Vuokrakalusto ei ole vuokralleantajan toimesta vakuutettu Vuokralleottaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta Mik li vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai l hetyksen vuokralleottajan lukuun vuokralleantajalla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus vuokralleottajan lukuun 10 Sopimisrikkomus Mik li vuokralleottaja laiminly er ntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo t m n sopimuksen ehtoja vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa t m sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on jos vuokralleottajan toiminta tai h nen taloudelliset olonsa osoittautuvat sopimuksen tekemisen j lkeen sellaisiksi ett on painavia syit olettaa h nen laiminly v n maksuvelvollisuutensa tai muutoin j tt v n sopimus velvollisuutensa olennaisilta osin t ytt m tt Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon 11 Ylivoimainen este Vuokralleantaja ei ole velvollinen t ytt m n sopimusta jos luonnoneste tulipalo konevaurio tai siihen verrattava h iri lakko ty sulku sota liikekannallepano vienti tai tuontikielto kuljetusv lineiden puute valmistuksen lopettaminen liikenneh iri tai muu sellainen este jota vuokralleantaja ei voi voittaa est kaluston tai sen osan toimittamisen My s silloin kun sopimuksen t ytt minen edellytt isi uhrauksia jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralle ottajalle siit koituvaan etuun Vuokralleantaja ei ole velvollinen t ytt m n sopimusta Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen t ytt m tt j tt misest aiheutunutta vahinkoa ja h n voi my s purkaa sopimuksen 12 Vuokrasopimuksen siirt minen Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirt vuokrasopimusta eik luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta 13 Riitaisuudet Kaikki t st vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokralleantajan niin tahtoessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa N it sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeiden vuokralleantaja ja vuokralleottajan vuokralleottaja v lill N ill ehdoilla ei v hennet Kuluttajan kuluttajasuojalains d nn n mukaisia oikeuksia Mirorent Oy n lis ehdot TKL n vuokrausehtoihin 14 Vuokralleottajan on todistettava tarvittaessa henkil llisyytens Vuokralleottaja antaa luvan luottotietojen kysymiseen 15 Kaluston kuljetukset eiv t sis lly vuokraan Suurten teline toimitusten lastauksesta ja purkamisesta veloitetaan normaalin k yt nn n mukaan 16 Jatkuvat sopimukset laskutamme joka kuukauden 15 ja viimeinen p iv P ttyneet sopimukset laskutamme kaluston palautuksen ja tarkastuksen j lkeen 17 Laskutuspalkkio 2 50 alv 24 Alle 50 laskuista perimme pienlaskutuspalkkion 3 90 alv 24 18 Tankkaamatta j tetyist polttomoottorikoneista veloitamme polttoainelis n 2 5 alv 24 diesel tai bensiini ja 4 alv 24 seosbensa Puhdistamatta j tetyist koneista perimme puhdistusmaksun 16 13e alv 24 19 Pid t mme oikeuden hinnanmuutoksiin Maksuehto 10 pv netto viiv styskorko 13 Vuokravuorokausi alkaa koneen laitteen luovutushetkest ja vuokravuorokausi vaihtuu klo 17 00 20 Koneiden tai muun kaluston luovutuksesta tai vastaanottamisesta ty ajan ulkopuolella perit n palvelumaksu 60 00 alv 24
VUOKRAUSEHDOT 1. Sopijapuolet ja soveltamisala N it  sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen j ljemp n   V...