simplebooklet thumbnail

ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK 1
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  1
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK PENGENALAN Elaun Murid Berkeperluan Khas EMK merupakan salah satu daripada insentif kerajaan bagi meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga murid murid berkeperluan khas MBK Bagi mengelakkan berlaku keciciran penerima EMK Unit Pendidikan Khas Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan mengambil inisiatif mengeluarkan Garis Panduan Pelaksanaan EMK Sifar Cicir PUNCA KUASA Garis panduan serta tatacara pelaksanaan Elaun Murid Berkeperluan Khas adalah seperti yang digariskan di dalam Surat Pekeliling Kewangan Bil 1Tahun 2012 Pengurusan Elaun Murid Berkeperluan Khas Bagi Murid Dalam Kategori Orang Kurang Upaya OKU KP BKEW PK 1587 6 A 4 JLD 2 5 KELAYAKAN MURID Kelayakan murid untuk menerima EMK tertakluk kepada syarat syarat seperti berikut a Warganegara Malaysia b Murid Prasekolah hingga Tingkatan 6 c Bersekolah di Sekolah Kerajaan Sekolah Bantuan Kerajaan d Pelajar di Kolej Matrikulasi e Memiliki surat pengesahan OKU Kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan f Tidak menerima elaun OKU daripada mana mana agensi Kerajaan atau pertubuhan bukan Kerajaan KADAR ELAUN Kadar semasa EMK yang telah diluluskan bagi seorang murid yang layak ialah RM150 00 Ringgit Malaysia Seratus Lima Puluh sebulan dan dibayar untuk tempoh 12 bulan Pembayaran EMK dibuat dua 2 kali setahun seperti berikut Permohonan Fasa 1 Pembayaran Tarikh Bayaran Tempoh Bayaran Pertama Februari Januari hingga Jun Kedua Julai Julai hingga Disember Tarikh Bayaran Tempoh Bayaran Berdasarkan Tarikh Daftar Sekolah dan Tarikh Daftar kad OKU Permohonan Fasa 2 Pembayaran Pertama Oktober 2
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  PENGENALAN Elaun Murid Berkeperluan Khas EMK merupakan salah satu daripada insentif...
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Bagi melancarkan proses pemberian EMK mengelakkan berlakunya keciciran setiap peringkat perlu memainkan peranan dan tanggungjawab seperti berikut 1 Jabatan Pendidikan Negeri perlu membuat pengesahan dan meluluskan permohonan yang diterima secara atas talian online daripada sekolah 2 Pejabat Pendidikan Daerah membuat semakan serta verifikasi bagi sekolah yang memohon atau tidak memohon 3 Pengetua Guru Besar perlu mengenal pasti murid murid yang layak menerima EMK TATACARA PERMOHONAN Tatacara permohonan adalah seperti berikut 1 Pihak Sekolah perlu mengedarkan borang permohonan EMK Lampiran A Permohonan EMK dan Borang Pengesahan Elaun OKU Lampiran C kepada ibu bapa penjaga murid yang layak untuk diisi Borang yang telah lengkap berserta dokumen sokongan yang telah disahkan perlu diserahkan kepada pihak Sekolah 2 Borang permohonan yang diterima hendaklah disemak dan disahkan di peringkat Sekolah Senarai permohonan tersebut hendaklah dikemukakan secara atas talian online kepada JPN melalui laman sesawang http apb1 moe gov my berdasarkan surat siaran pada tahun semasa yang diedarkan melalui JPN oleh Bahagian Kewangan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM 3 Pihak sekolah perlu menghantar dan mengesahkan salinan lengkap permohonan yang dicetak secara atas talian Lampiran A Permohonan Lengkap kepada Pejabat Pendidikan Daerah 4 Bagi sekolah yang tiada permohonan perlu mengemukakan borang lampiran B yang disahkan kepada Pejabat Pendidikan Daerah 5 Pejabat Pendidikan Daerah perlu menyemak setiap permohonan dan melengkapkan Borang EMK PPD dan dihantar ke JPN untuk pengesahan serta kelulusan permohonan 6 Murid yang tamat persekolahan di Sekolah Rendah perlu membuat permohonan semula di Sekolah Menengah Murid di Sekolah Menengah yang menyambung pengajian ke peringkat Matrikulasi juga perlu membuat permohonan semula di Kolej Matrikulasi 7 Pembayaran tidak akan dibuat bagi permohonan selepas 30 September tahun semasa 3
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Bagi melancarkan proses pemberian EMK mengelakkan berlakuny...
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK TATACARA PEMBAYARAN 1 Kaedah pembayaran EMK bagi murid yang layak adalah seperti berikut a Tarikh daftar sekolah bagi murid yang mempunyai kad OKU atau b Tarikh menerima kad OKU daripada JKM bagi murid yang sedang bersekolah 2 Penerima EMK akan menerima bayaran EMK mengikut kadar yang telah ditetapkan sehingga tamat pengajian matrikulasi tempoh persekolahan 3 Peranan setiap Sekolah dalam proses pembayaran adalah seperti berikut i Memastikan data SisOKU dikemaskini agar tiada murid tercicir dan hanya murid OKU yang masih bersekolah sahaja menerima EMK ii Membuat pembayaran EMK terus ke akaun murid iii Memastikan EMK dikreditkan ke akaun murid dalam tempoh tujuh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan peruntukan iv Menyimpan buku akaun simpanan murid untuk tujuan kawalan Pengeluaran hendaklah disertai dengan borang permohonan seperti di Lampiran B v Bagi sekolah yang mempunyai akaun bank peruntukan EMK yang diterima daripada JPN hendaklah direkodkan di bawah Lajur Pelbagai atas nama Peruntukan EMK di dalam Buku Tunai Akaun Kumpulan Wang Kerajaan KWK dan menyelenggara Akaun Subsidiari EMK dan vi Mengeluarkan Resit Rasmi Pejabat RP 01 atas nama Setiausaha Bahagian Pengarah institusi yang berkaitan dan dikemukakan ke Bahagian Kewangan KPM TATACARA PEMBERHENTIAN PENARIKAN BALIK PENANGGUHAN BAYARAN ELAUN 1 Pemberhentian bayaran EMK perlu dilaksanakan serta merta kepada muridmurid berikut a Murid murid OKU di Sekolah Rendah yang berhenti sekolah b Murid murid OKU di Kolej Sekolah Menengah yang berhenti diberhentikan sekolah dan c Murid menerima elaun OKU daripada mana mana agensi Kerajaan atau pertubuhan bukan Kerajaan 2 Penarikan balik bayaran elaun mestilah dilaksanakan oleh BPKhas BPTV Bahagian Matrikulasi JPN yang melibatkan kes kes berikut a Penipuan taraf kewarganegaraan b Pemalsuan kad OKU atau c Pertindihan pembayaran 4
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  TATACARA PEMBAYARAN 1. Kaedah pembayaran EMK bagi murid yang layak adalah seperti ber...
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK 3 Penangguhan elaun akan dibuat sepanjang tempoh penangguhan pengajian persekolahan tersebut Pembayaran elaun hanya akan disambung semula daripada tarikh pelajar murid tersebut menyambung pengajian persekolahan TATACARA PERTUKARAN PELAJAR MURID 1 Pertukaran pelajar murid perlu dikemas kini oleh pihak Kolej Sekolah bagi mengelakkan keciciran dan pertindihan bayaran 2 Pihak Kolej Sekolah terdahulu perlu menyatakan status penerimaan EMK pelajar murid di dalam Borang Permohonan Untuk Bertukar Kolej Sekolah oleh Murid Warganegara P U A 275 dan dikemukakan PPD JPN 3 Bagi pertukaran pelajar murid di dalam dan antara negeri pembayaran hendaklah dibuat oleh Kolej Sekolah terdahulu dalam tahun semasa PENYELARASAN DAN PEMULANGAN BAKI PERUNTUKAN Sekiranya berlaku lebihan peruntukan EMK Sekolah dikehendaki memulangkan lebihan peruntukan tersebut kepada JPN melalui cek atas nama Pengarah Pendidikan Negeri Kelantan selewat lewatnya pada 15 Oktober tahun semasa 5
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  3. Penangguhan elaun akan dibuat sepanjang tempoh penangguhan pengajian persekolahan ...
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK CARTA ALIR PELAKSANAAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS Permohonan Sekolah Surat Siaran EMK Ada Permohonan Tiada Permohonan Ada MBK Tiada MBK PENTING Hantar Permohonan APB1 Kemaskini maklumat murid berkeperluan khas Borang Maklumat Murid Borang Permohonan EMK Lampiran A Borang Pengesahan Elaun OKU Lampiran C Kemaskini maklumat murid melalui APDM Borang Lampiran B Pengesahan Tiada Permohonan Cetak Permohonan lengkap Lampiran A Semakan PPD Pengesahan JPN 6
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  CARTA ALIR PELAKSANAAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS Permohonan Sekolah  Surat Siar...
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK CARTA ALIR PELAKSANAAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS Pelaksanaan PPD Surat Siaran EMK Pengesahan Sekolah Ada Permohonan Tiada Permohonan Pengumpulan Borang Lampiran A Pengumpulan Borang Lampiran B Senarai Verifikasi Pengesahan JPN SEMAK Pengesahan JPN 7
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  CARTA ALIR PELAKSANAAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS Pelaksanaan PPD  Surat Siaran ...
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK PELAKSANAAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS TAHUN 2017 BIL 1 2 3 4 PERKARA Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Elaun Murid Berkeperluan Khas EMK Tahun 2017 Pelantikan Jurulatih Utama EMK Daerah bagi membantu Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Penetapan standard prosedur Sifar Cicir EMK 2017 Borang Lampiran A Borang Lampiran B Taklimat Pengurusan Elaun Murid Berkeperluan Khas EMK bagi setiap PPD 5 Pelantikan Guru Biasiswa EMK di sekolah 6 Kemaskini maklumat murid berkeperluan khas Borang Maklumat Murid Borang Permohonan EMK Lampiran A Borang Pengesahan Elaun OKU Lampiran C Kemaskini maklumat MBK melalui APDM Surat Siaran Pelaksanaan EMK 2017 Permohonan EMK melalui Aplikasi Pengurusan Bantuan APB1 7 8 9 10 Cetak Permohonan EMK melalui APB1 dan pengesahan oleh GPK HEM dan Pengetua Guru Besar Pengumpulan dokumen Lampiran A Cetakan senarai permohonan EMK yang disahkan Melengkapkan Borang EMK PPD dan hantar kepada pegawai meja EMK JPN TINDAKAN Unit Pendidikan Khas JPN PPD Pend Khas CATATAN Unit Pendidikan Khas JPN Unit Pendidikan Khas JPN PPD Pend Khas GPK HEM Guru Biasiswa EMK Guru Kelas Unit Pendidikan Khas JPN PPD Pend Khas Guru Biasiswa EMK PPD Pend Khas PPD Pend Khas 8
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  PELAKSANAAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS TAHUN 2017 BIL 1 2 3 4 PERKARA Mesyuarat ...
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK 11 Verifikasi permohonan EMK Senarai semak permohonan EMK ke PPD 12 Pengesahan Permohonan EMK 2017 melalui APB1 13 Menerima waran peruntukan EMK beserta senarai murid layak 2017 14 15 Verifikasi senarai layak EMK 2017 No KP Sijil Kelahiran No OKU No Akaun Bank Tarikh daftar sekolah Tarikh daftar OKU Pengesahan maklumat murid layak EMK 2017 Penyediaan dokumen pembayaran EMK 2017 16 Surat pembayaran EMK 2017 17 Maklumat pelaksanaan EMK 2017 Tarikh EMK dikredit ke akaun MBK 18 Laporan Rumusan pelaksanaan EMK 2017 Unit Pendidikan Khas JPN PPD Pend Khas Unit Pendidikan Khas JPN Unit Pendidikan Khas JPN PPD Pend Khas Unit Pendidikan Khas JPN Unit Pendidikan Khas JPN PPD Pend Khas Unit Pendidikan Khas JPN PPD Pend Khas Unit Pendidikan Khas JPN PPD Pend Khas 9
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  11 Verifikasi permohonan EMK Senarai semak permohonan EMK ke PPD  12 Pengesahan P...
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK TATACARA PERMOHONAN EMK 2017 Sekolah https apdm moe gov my BIL PERKARA 1 Mengemaskini Maklumat Murid Berkeperluan Khas MBK melalui Aplikasi Pengurusan Data Murid APDM Menu Murid Berkeperluan Khas o No Kad OKU o Tarikh Daftar OKU o Kategori OKU o No Akaun Bank Menu Bantuan o EMK o RMTS o Dll 2 Pelantikan Guru Biasiswa EMK melalui Sistem Pengurusan Guru e Operasi dan APDM Tagging Guru Biasiswa dalam menu Tugas tugas Khas eOperasi Tagging Guru Biasiswa dalam menu Pentadbir Sekolah APDM 3 Melalui Menu Pengurusan Bantuan APDM Pengurusan EMK Semak senarai MBK melalui menu SENARAI LAYAK MEMOHON Klik Nombor Kad Pengenalan murid dan tekan butang HANTAR bagi setiap murid Pastikan paparan STATUS PERMOHONAN LENGKAP CETAK PERMOHONAN Borang Lampiran A 4 Pengesahan Borang Lampiran A Hantar Salinan kepada Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pendidikan Khas TINDAKAN Guru Kelas CATATAN Pastikan Maklumat Murid adalah sahih PKHEM Admin eOperasi Sekolah Admin APDM Sekolah Guru Biasiswa EMK Pengetua Guru Besar GPK HEM 10
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  TATACARA PERMOHONAN EMK 2017 Sekolah https  apdm.moe.gov.my BIL PERKARA 1. Mengema...
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK 1 PENGESAHAN TIADA PERMOHONAN Melengkapkan Borang Lampiran B Pengesahan Tiada Pengetua Guru Permohonan EMK Besar GPK HEM Pengesahan Borang Lampiran B Hantar Salinan kepada Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pendidikan Khas 11
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  1. PENGESAHAN TIADA PERMOHONAN Melengkapkan Borang Lampiran B Pengesahan Tiada Peng...
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK LAMPIRAN A PERMOHONAN EMK CONTOH dicetak melalui https apb1 moe gov my SMK JIAS DEA3431 19 Disediakan oleh Disahkan oleh Diperakukan oleh GPK Hal Ehwal Murid Tarikh Pengetua Guru Besar Tarikh PPPD Pendidikan Khas Tarikh 12
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  LAMPIRAN A PERMOHONAN EMK CONTOH dicetak melalui https  apb1.moe.gov.my SMK JIAS ...
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK SENARAI SEMAK PELAKSANAAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK BIL PERKARA X CATATAN A Tatacara dan Punca Kuasa 1 2 3 4 Pekeliling Kewangan Bilangan 1 2012 Pengurusan Elaun Murid Berkeperluan Khas Bagi Murid Dalam Kategori Orang Kurang Upaya OKU Surat Siaran Pelaksanaan EMK melalui Aplikasi APB1 Tahun semasa Panduan Aplikasi Pengurusan Bantuan Modul Pengurusan EMK Garis Panduan Pelaksanaan EMK Sifar Cicir B Permohonan 1 Borang Lampiran A Permohonan ibubapa 2 Borang Lampiran C Pengesahan Elaun OKU 3 Salinan Kad OKU 4 Salinan Akaun Bank Murid 5 Cetakan Permohonan Lengkap EMK melalui APB1 Borang Lampiran A Permohonan EMK 6 Borang Lampiran A disahkan dan dihantar ke PPD 7 Borang Lampiran B Tiada Permohonan dihantar ke PPD C Pembayaran 1 2 3 Surat Pembayaran EMK Fasa 1 Bayaran Kali Pertama beserta senarai murid layak Senarai murid berkeperluan khas berhenti sekolah tangguh belajar meninggal dunia Salinan dokumen pemulangan peruntukan EMK D Kawalan 1 Buku Akaun Simpanan Penerima EMK disimpan di sekolah 2 Borang Lampiran B Pengeluaran EMK 3 Pengesahan Pengetua Guru Besar bagi pengeluaran melebihi RM 300 13
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  SENARAI SEMAK PELAKSANAAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  BIL PERKARA   X C...
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK LAMPIRAN B PENGESAHAN PERMOHONAN PELAKSANAAN EMK FASA PERTAMA TAHUN 2017 PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NO TELEFON Saya GPK Hal Ehwal Murid memperakukan bahawa TIADA PERMOHONAN Elaun Murid Berkeperluan Khas EMK Fasa Pertama 2017 dari sekolah ini Sehubungan itu pihak sekolah akan bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang keciciran yang berlaku bagi Fasa Pertama 2017 Disediakan oleh GPK Hal Ehwal Murid Tarikh Disahkan oleh Pengetua Guru Besar Tarikh Diperakukan oleh PPPD Pendidikan Khas Tarikh Nota Pihak PPD perlu menyemak semua permohonan sebelum menandatangani lampiran ini 14
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  LAMPIRAN B PENGESAHAN PERMOHONAN PELAKSANAAN EMK FASA PERTAMA TAHUN 2017 PPD KOD SEKO...
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK LAMPIRAN C JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS BAGI TAHUN _________ PENGESAHAN TIDAK MENERIMA ELAUN OKU BAGI PERMOHONAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK MAKLUMAT IBUBAPA PENJAGA NAMA IBUBAPA PENJAGA NO KP MAKLUMAT MURID ANAK JAGAAN NAMA ANAK JAGAAN NO MYKID KP NO OKU Saya dengan ini mengaku dan mengesahkan bahawa anak jagaan saya TIDAK MENERIMA ELAUN OKU daripada mana mana agensi Kerajaan atau pertubuhan bukan Kerajaan Pihak sekolah Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri BERHAK MEMBATALKAN SERTA MENARIK BALIK pemberian elaun kepada anak saya sekiranya maklumat yang diberikan oleh saya adalah tidak benar Saya sedar bahawa sebarang PERNYATAAN PALSU akan mendedahkan saya kepada pendakwaan di bawah undang undang yang berkuat kuasa di Malaysia Tarikh Tandatangan Ibubapa Penjaga 15
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  LAMPIRAN C JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS BAGI TAH...
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK 16
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  16
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK 17
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  17
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK 18
ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS EMK  18