simplebooklet thumbnail

Social resursf rvaltning N gon att prata med till dig som drabbats av en anh rigs d d www goteborg se
Social resursf rvaltning N gon att prata med   till dig som drabbats av en anh rigs d d www.goteborg.se
Till dig som drabbats av en anh rigs d d Vi m nniskor reagerar olika vid stora livskriser Det st d vi beh ver varierar fr n person till person men ocks ver tid R DA KORSET Vi utg r ifr n de behov som uppst r n r m nniskor hamnar i en utsatt situation Vi arbetar bland annat med Kontakt och bes ksverksamhet f r att bryta m nniskors ensamhet I den h r foldern vill vi visa dig som drabbats av en anh rigs d d p det st d som ett antal organisationer och G teborgs Stad kan erbjuda Samtalsgrupper Du kanske vill prata med andra i samma situation delta i en samtalsgrupp f ett krissamtal eller bara tala med n gon som lyssnar och vet vad det handlar om Tveka inte att ta kontakt Vi finns till f r dig ppettider 14 22 varje dag Telefonjour telefon 0771 900 800 Jourhavande kompis telefon 020 222 444 Chatta med jourhavande kompis www jourhavandekompis se BRIS BARNENS R TT I SAMH LLET St dverksamheten f r barn och unga Telefon 116 111 Mail och chatt via bris se R DDA BARNEN R dda Barnen arbetar f r barns r ttigheter och FN s barnkonvention utg r grunden f r v rt arbete F reningens syfte Att st dja barn i utsatta situationer Bris Vuxentelefon Om barn Telefon 077 150 50 50 Att bedriva p verkansarbete f r varaktiga f rb ttringar Bris region V st kansli Telefon 031 750 11 30 Att sprida kunskap och ka barns inflytande i fr gor som ber r dem RANDIGA HUSET Randiga Huset r en ideell organisation som med barnets perspektiv erbjuder kostnadsfritt st d till familjer som har eller kommer att f rlora en viktig person i d dsfall samt utbildar och fortbildar personal som i sin yrkesroll m ter familjer i sorg www randigahuset se Telefon 0774 40 00 05 Vill du komma i kontakt med R da Korset Telefon 031 741 62 00 www redcross se vast redcross se SVENSKA KYRKAN I G TEBORG R dda Barnens F r ldramejl foraldrar rb se I Svenska kyrkan arbetar diakoner och pr ster med m nniskor i alla ldrar i b de gl dje och sorg Mycket av det vi g r handlar om att lyssna och vara n rvarande i samtalet Du som ringer best mmer hur mycket du vill ber tta Vi kan finnas med n r n gon r sjuk i samband med d dsfall och den l nga tiden efter Vi har tystnadsplikt R dda Barnen Region V st Telefon 08 698 90 00 Vill du komma i kontakt med Svenska kyrkan Gyllenkrooksgatan 10B 412 61 G teborg www rb se Kyrkans jourtj nsttelefon 031 80 06 50 www svenskakyrkan se goteborg R dda Barnens F r ldratelefon Telefon 020 786 786 SAMS SAMARBETE F R M NNISKOR I SORG Du r v lkommen till n gon av f reningarna i SAMS om du r s rjande eller om du vill veta mer om SAMS arbete f r att g ra sorg mer synligt och begripligt i v rt samh lle SAMS r rikst ckande www samsorg se SAMS best r av f ljande f reningar Febe n tverk f r f r ldrar som mist barn www febe net RAV Riksorganisationen f r anh riga till v ldsd dade www rav se Riksf rbundet f r nkor och nkem n www efterlevande se SPES Riksf rbundet SuicidPrevention och Efterlevandes St d www spes se VIMIL Vi som mist n gon mitt i livet www vimil se VSFB F reningen Vi Som F rlorat Barn www vsfb se
Till dig som drabbats av en anh rigs d d Vi m nniskor reagerar olika vid stora livskriser. Det st d vi beh ver varier...
SJ LVHJ LPSHUSET SOLKATTEN Vi startar sj lvhj lpsgrupper f r dig som vill tr ffa andra som delar dina erfarenheter eller upplevelser Har du f rlorat en n ra anh rig g tt igenom en skilsm ssa r l ngtidssjukskriven eller har du andra behov Du best mmer i vilken angel genhet du vill tr ffa likasinnade G TEBORGS STAD Vill du komma i kontakt med G teborgs Stad Kontakta socialtj nsten i din stadsdel eller ring kontaktcenter telefon 031 365 00 00 f r att f r d vart du kan v nda dig Vi erbjuder ocks Enskilda samtal med en diplomerad samtalspedagog F rel sningar och utbildningar Information om sj lvhj lpsverksamhet i Sverige Telefon 031 42 32 26 www sjalvhjalp com solkatten sjalvhjalp com St d BRIS Medlemskap 100 kr eller g va PG 90 15 04 1 BRIS se www goteborg se G teborgs Stad Grafiska gruppen 160503 004 130 Tryck Lenanders Grafiska AB Juni 2016 Vill du komma i kontakt med Solkatten
SJ LVHJ LPSHUSET SOLKATTEN Vi startar sj lvhj lpsgrupper f r dig som vill tr ffa andra som delar dina erfarenheter e...