Macedonia 2016

МЛАДИ ИНФО ПО ВТОР ПАТ ГО ОРГАНИЗИРА ЛИЦЕНЦИРАНИОТ ИЗБОР ЗА НАГРАДА ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО 2016 СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА БИДАТ КРЕАТОРИ НА СВОЈАТА ИДНИНА, А СО СОЦИЈАЛНОТО ПРЕПТИЕМНИШТВО КАКО НОВ БИЗНИС МОДЕЛ МОЖАТ ДА МУ ПОМОГНАТ И НА НАШЕТО ОПШТЕСТВО
                                                             ...
МЛАДИ ИНФО ПО ВТОР ПАТ ГО ОРГАНИЗИРА ЛИЦЕНЦИРАНИОТ ИЗБОР ЗА НАГРАДА ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО 2016 СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА БИДАТ КРЕАТОРИ НА СВОЈАТА ИДНИНА, А СО СОЦИЈАЛНОТО ПРЕПТИЕМНИШТВО КАКО НОВ БИЗНИС МОДЕЛ МОЖАТ ДА МУ ПОМОГНАТ И НА НАШЕТО ОПШТЕСТВО
                                                             ...
РАЗЛИЧНИ ЗЕМЈИ-ЕДНА ВИЗИЈА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. АВСТРИЈА ЧЕШКА СЛОВАЧКА РОМАНИЈА ШВАЈЦАРИЈА ХРВАТСКА ГРЦИЈА РУСИЈА СРБИЈА МАКЕДОНИЈА СЛОВЕНИЈА (2016) БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (2016) 2012 2013 2014 2015
              -           1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.                 ...
РАЗЛИЧНИ ЗЕМЈИ-ЕДНА ВИЗИЈА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. АВСТРИЈА ЧЕШКА СЛОВАЧКА РОМАНИЈА ШВАЈЦАРИЈА ХРВАТСКА ГРЦИЈА РУСИЈА СРБИЈА МАКЕДОНИЈА СЛОВЕНИЈА (2016) БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (2016) 2012 2013 2014 2015
              -           1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.                 ...
ДИРЕКТНО ВЛИЈАНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ Ние создаваме бизнис можности за студентите во Европа Очекуваме најмалку 60 поднесени идеи. (на овој начин ќе ја зголемиме свеснoста за социјалното претприемништво кај студентите) 6 работилници во Скопје, Тетово,Гостивар,Битола,Охрид и Штип со 200 учесници (ќе се организираат на универзитетите со цел да им се помогне на студентите да ја обликуваат идејата.) Најмалку 5.000 студенти ќе се вклучат на настаните и во текот на онлајн гласањето, повеќе од 20.000 ќе дознаат за наградата 3 победнички тима ќе добијат 6000€ поддршка, менторска помош и период на инкубација за развој на идејата, како и патување во Виена
                                                             ...
ДИРЕКТНО ВЛИЈАНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ Ние создаваме бизнис можности за студентите во Европа Очекуваме најмалку 60 поднесени идеи. (на овој начин ќе ја зголемиме свеснoста за социјалното претприемништво кај студентите) 6 работилници во Скопје, Тетово,Гостивар,Битола,Охрид и Штип со 200 учесници (ќе се организираат на универзитетите со цел да им се помогне на студентите да ја обликуваат идејата.) Најмалку 5.000 студенти ќе се вклучат на настаните и во текот на онлајн гласањето, повеќе од 20.000 ќе дознаат за наградата 3 победнички тима ќе добијат 6000€ поддршка, менторска помош и период на инкубација за развој на идејата, како и патување во Виена
                                                             ...
ГЕНЕРАЛНИ ФАКТИ ЗА НАГРАДАТА Повеќе инволвирани студенти, повеќе развиени социјални бизниси 6 РАБОТНИЛНИЦИ Експерти од сферата на социјални бизниси од земјава и странство ќе организираат 6 бесплатни работилници во Скопје, Штип и Тетово, Гостивар, Битола и Охрид за 200 студенти за да им помогнат да ја развијат својата бизнис идеја 3 ГЛАВНИ НАГРАДИ 1 награда:3000 евра, 2 награда:2000 евра, 3 награда:1000 евра 3 месеци:инкубација и развој на бизнис идејата вклучувајќи и менторство. МНОГУ ПАРТНЕРСТВА Партнерство и соработка со студентски организации, медиуми и универзитети со цел да се зголеми публицитетот, промоцијата и квалитетот на бизнис идеите.
                                                     ,        ...
ГЕНЕРАЛНИ ФАКТИ ЗА НАГРАДАТА Повеќе инволвирани студенти, повеќе развиени социјални бизниси 6 РАБОТНИЛНИЦИ Експерти од сферата на социјални бизниси од земјава и странство ќе организираат 6 бесплатни работилници во Скопје, Штип и Тетово, Гостивар, Битола и Охрид за 200 студенти за да им помогнат да ја развијат својата бизнис идеја 3 ГЛАВНИ НАГРАДИ 1 награда:3000 евра, 2 награда:2000 евра, 3 награда:1000 евра 3 месеци:инкубација и развој на бизнис идејата вклучувајќи и менторство. МНОГУ ПАРТНЕРСТВА Партнерство и соработка со студентски организации, медиуми и универзитети со цел да се зголеми публицитетот, промоцијата и квалитетот на бизнис идеите.
                                                     ,        ...
ШТО И КОГА?
ШТО И КОГА?
Јануари 2016 1.Организација на прес конференција за најава на конкурсот и наградата и гостување на медиуми во земјата со цел да се промовира наградата 2.Лансирање на натпреварот и избор на жирито составено од 10 членови: Претставници од бизнис партнерите, универзитетски професори, невладин сектор
        2016 1.                                                  ...
Јануари 2016 1.Организација на прес конференција за најава на конкурсот и наградата и гостување на медиуми во земјата со цел да се промовира наградата 2.Лансирање на натпреварот и избор на жирито составено од 10 членови: Претставници од бизнис партнерите, универзитетски професори, невладин сектор
        2016 1.                                                  ...
Февруари 2016-Април 2016 6 Работилници во Скопје, Тетово, Гостивар, Битола, Охрид и Штип
         2016-      2016 6                     ,       ,         ,     ...
Февруари 2016-Април 2016 6 Работилници во Скопје, Тетово, Гостивар, Битола, Охрид и Штип
         2016-      2016 6                     ,       ,         ,     ...
Март 2016 Запознајте го жирито На средбата со членовите на жирито студентите имаат два часа да добијат насоки како да ја дефинираат бизнис идејата која планираат да ја поднесат на конкурсот.
     2016                                                       ...
Март 2016 Запознајте го жирито На средбата со членовите на жирито студентите имаат два часа да добијат насоки како да ја дефинираат бизнис идејата која планираат да ја поднесат на конкурсот.
     2016                                                       ...
Април 2016 Затворање на конкурсот и процесот на евалуација каде се разгледуваат идејите и се избираат 10те финалисти со jавно гласање и жири Мај 2016 Објавување 10 финалисти
      2016                                                      ...
Април 2016 Затворање на конкурсот и процесот на евалуација каде се разгледуваат идејите и се избираат 10те финалисти со jавно гласање и жири Мај 2016 Објавување 10 финалисти
      2016                                                      ...
Јуни 2016-Август 2016 Процес на инкубација- развој на идејата + менторство (односно период во кој студентите добиваат реална и професионална поддршка со цел реализација на нивната бизнис идеја)
     2016-       2016                    -                          ...
Јуни 2016-Август 2016 Процес на инкубација- развој на идејата + менторство (односно период во кој студентите добиваат реална и професионална поддршка со цел реализација на нивната бизнис идеја)
     2016-       2016                    -                          ...
Септември 2016 Гала вечер–доделувње на награди Октомври 2016 Патување во Виена за победниците на средба со сите други победници од Европа -можност за меѓународна соработка
          2016                                        2016        ...
Септември 2016 Гала вечер–доделувње на награди Октомври 2016 Патување во Виена за победниците на средба со сите други победници од Европа -можност за меѓународна соработка
          2016                                        2016        ...
4 ПАКЕТИ ЗА ПАРТНЕРСТВО 1 Партнер за инкубација на (10 локални тимови, номинирање на двајца (2) членови на жирито, присуство на свечено доделување на 10 финалисти, номинирање на ментори за инкубацискиот период, патување за избран број ментори на Европскиот Самит во Виена Партнер за едукативната компонента на Наградата за социјално претприемништво (6 работилници во 6 градови) 3000ЕУР 2 4 Генерален партнер Покривање на сите настани, работилници, инкубациски период и промотивни настани 12 000ЕУР Партнер за организацијата на промотивните настани во периодот ЈануариСептември 2016 (организација на прес конфернеција, гала вечер за прогласување на финалистите, свечено доделување на наградите) 4000ЕУР 5000ЕУР 3
4                      1                        10              ...
4 ПАКЕТИ ЗА ПАРТНЕРСТВО 1 Партнер за инкубација на (10 локални тимови, номинирање на двајца (2) членови на жирито, присуство на свечено доделување на 10 финалисти, номинирање на ментори за инкубацискиот период, патување за избран број ментори на Европскиот Самит во Виена Партнер за едукативната компонента на Наградата за социјално претприемништво (6 работилници во 6 градови) 3000ЕУР 2 4 Генерален партнер Покривање на сите настани, работилници, инкубациски период и промотивни настани 12 000ЕУР Партнер за организацијата на промотивните настани во периодот ЈануариСептември 2016 (организација на прес конфернеција, гала вечер за прогласување на финалистите, свечено доделување на наградите) 4000ЕУР 5000ЕУР 3
4                      1                        10              ...
Придобивки од партнерството ● Партнерство со меѓународен лиценциран бренд на награди препознатлив во 12 земји во Европа  ● Промоција, организација и логистика за време на сите настани (1 прес конференција, 6 работилници, средба со жири, организација на гала вечер, 3 месеци инкубациски период, патување во Виена за победниците и средба на победниците на регионално ниво) ● Медиумско присуство и презентација на партнерството и наградата во период од 12 месеци до целната група 18-30 години вклучувајќи онлајн маркетинг, ТВ маркетинг и радио.
                                                             ...
Придобивки од партнерството ● Партнерство со меѓународен лиценциран бренд на награди препознатлив во 12 земји во Европа  ● Промоција, организација и логистика за време на сите настани (1 прес конференција, 6 работилници, средба со жири, организација на гала вечер, 3 месеци инкубациски период, патување во Виена за победниците и средба на победниците на регионално ниво) ● Медиумско присуство и презентација на партнерството и наградата во период од 12 месеци до целната група 18-30 години вклучувајќи онлајн маркетинг, ТВ маркетинг и радио.
                                                             ...
Што ќе постигнеме заедно? • • • • • Подигнуваме свест за социјалното претприемништво Создаваме конкретни можности за развојот на социјалното претприемништво во РМ Создаваме позитивен пример за активација на младите и студентите во РМ Директно влијаеме на креативноста на младите Пренесуваме знаења кои не се вклучени во ниту една постоечка програма во земјата • Стануваме пионери во градење на екосистемот на младински бизнис можности со социјално влијание • Градиме платформа за отварање на сопствен бизнис
                                                             ...
Што ќе постигнеме заедно? • • • • • Подигнуваме свест за социјалното претприемништво Создаваме конкретни можности за развојот на социјалното претприемништво во РМ Создаваме позитивен пример за активација на младите и студентите во РМ Директно влијаеме на креативноста на младите Пренесуваме знаења кои не се вклучени во ниту една постоечка програма во земјата • Стануваме пионери во градење на екосистемот на младински бизнис можности со социјално влијание • Градиме платформа за отварање на сопствен бизнис
                                                             ...
Сведоштвата најдобро покажуваат дали ние сме вистинскиот тим Интервју со Ирина Јаневска (победничка од Македонија за 2015) Младиинфо: Дали сметаш дека Младиинфо беше локомотивата која го влечеше овој натпревар силно напред? Ирина: Младиинфо има докажано и долгогодишно искуство и удел во подобрување на секојдневниот младешки живот во Македонија и во текот на целиот натпревар беа секогаш тука да помогнат. Тоа влева огромна самодоверба. Нашиот проект Кулинари 2.0 е нешто многу уникатно и ризично но храбро. Ако не беше нивниот оптимизам и охрабрување сигурно нема да успеевме да ја пробиеме нашата бизнис идеа како успешна. И да, би го направиле тоа пак. Нашиот тим за Наградата за социјално претприемништво 2016 го сочинуваат: Антоанета Ана Стефан Шемседин Бистра
                                                             ...
Сведоштвата најдобро покажуваат дали ние сме вистинскиот тим Интервју со Ирина Јаневска (победничка од Македонија за 2015) Младиинфо: Дали сметаш дека Младиинфо беше локомотивата која го влечеше овој натпревар силно напред? Ирина: Младиинфо има докажано и долгогодишно искуство и удел во подобрување на секојдневниот младешки живот во Македонија и во текот на целиот натпревар беа секогаш тука да помогнат. Тоа влева огромна самодоверба. Нашиот проект Кулинари 2.0 е нешто многу уникатно и ризично но храбро. Ако не беше нивниот оптимизам и охрабрување сигурно нема да успеевме да ја пробиеме нашата бизнис идеа како успешна. И да, би го направиле тоа пак. Нашиот тим за Наградата за социјално претприемништво 2016 го сочинуваат: Антоанета Ана Стефан Шемседин Бистра
                                                             ...