simplebooklet thumbnail

 

KOERSDOCUMENT  REVISITED

 

‘Praat mét ons in plaats van óver ons’

 

‘Laat ons gebruikmaken van het Internet met onze eigen devices'

 

‘Leg ons een probleem voor en laat het ons zelf oplossen'

 

‘Geef ons ook een stukje vrijheid en zelfdstandigheid'

 

‘Zorg voor variatie, niet alles hoeft uit een boek' 

 

 

‘Vind 'vallen' niet erg. Daar leren we van'

 

‘Laat ons zien waarom we iets moeten leren'

 

‘’Heb er altijd weer opnieuw vertrouwen in'

 

‘Laat ons mee bepalen wat er geleerd wordt’

 

‘’Reken ons niet af, maar reken ons rijk'

 

‘Laat ons samen leren en keuzes maken'

 

' Laat ons samenwerken en leren'

 

‘Daag ons uit om creatief te zijn'

 

‘Trek samen met ons op'

 

‘Wie wij zijn?

 

‘Opgroeiende kids, op zoek naar .....

 

KOERSDOCUMENT  REVISITED

Samenwerkend leren

Kinderen leren graag sámen met anderen; het zijn bij uitstek sociale wezens die het beste floreren als ze dingen sámen met anderen mogen doen. Het betreft hun primaire behoefte. Daarbij willen ze best geholpen worden in hoe ze dat het beste kunnen aanpakken, als ze maar de ruimte krijgen. Daarin ligt een mooie en belangrijke rol voor de docent.

 

GOOD PRACTICES

Samenwerkend leren

Hoeveel aan kracht en impact wint een leeropdracht, als die is ontleend aan de werkelijkheid om ons heen? Als de context écht is en herkenbaar in de eigen leefwereld? Het leermateriaal wordt dan materiaal uit het leven en inspireert en motiveert alleen daardoor al.

 

KOERSDOCUMENT  REVISITED

Contextrijke leeropdrachten

 

GOOD PRACTICES

Contextrijke leeropdrachten

Keuzes kunnen maken

Kinderen leren graag sámen met anderen; het zijn bij uitstek sociale wezens die het beste floreren als ze dingen sámen met anderen mogen doen. Het betreft hun primaire behoefte. Daarbij willen ze best geholpen worden in hoe ze dat het beste kunnen aanpakken, als ze maar de ruimte krijgen. Daarin ligt een mooie en belangrijke rol voor de docent.

 

KOERSDOCUMENT  REVISITED

 

GOOD PRACTICES

Keuzes kunnen maken

Vraag-gestuurd leren

 

KOERSDOCUMENT  REVISITED

 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en het onderwijs kan dat benutten door hen daarin uit de tent te lokken. Eén vraag (van binnenuit) kan meer opleveren dan duizend antwoorden (van buitenaf). Het vinden van antwoorden en oplossingen op de eigen vragen is zó bevredigend.

 

 

GOOD PRACTICES

Vraag-gestuurd leren

Zelfstandig leren

 

KOERSDOCUMENT  REVISITED

 

Uiteindelijk moeten we allemaal op onze eigen benen komen te staan. Dat leren we met vallen en opstaan, maar vooral doordat we daar de nodige ruimte voor krijgen. Leren op school is bij uitstek zo’n ruimte waarin dat kan. Vanuit een rotsvast vertrouwen van de begeleidende volwassenen lukt dat!

 MEER INFO

 

GOOD PRACTICES

Zelfstandig leren

Activerende didaktiek

 

Verandering van spijs doet eten; een wijsheid die zeker opgaat voor hoe we de kinderen actief kunnen laten zijn in hun eigen leerprocessen. Collectieve zowel als  individuele verantwoordelijkheid moeten worden aangesproken, via  steeds weer vernieuwende, uitdagende werkvormen.

 

KOERSDOCUMENT  REVISITED

 

GOOD PRACTICES

Activerende didaktiek

Buiten binnen halen

 

De school staat in de wereld en is daar onderdeel van. Veel van wat er te leren valt, is ‘buiten’ te vinden. Het verbindt het leren met de toekomst en het echte leven; het zet onderwijs in het concrete perspectief van het latere leven. Buiten en binnen overlappen elkaar daarom.

 

KOERSDOCUMENT  REVISITED

 MEER INFO

 

GOOD PRACTICES

Buiten binnen halen

Leren in samenhang

De werkelijkheid bestaat niet uit afzonderlijke vakken; dat hebben wij er gemakshalve binnen het onderwijs van gemaakt. Voor een opgroeiend kind is de werkelijkheid echter één geheel, dus laten we het ook zo onderzoeken, benaderen en gebruiken.

 

KOERSDOCUMENT  REVISITED

 

GOOD PRACTICES

Leren in samenhang

Projectmatig en thematisch onderwijs

Een manier om samenhang te laten ervaren is door er een thematische inhoud of een projectvormige aanpak voor te vinden; in een dergelijke benadering kan de werkelijkheid dichter benaderd worden en kunnen in- en overzicht beter ontstaan. Dat wat we nodig hebben om de werkelijkheid om ons heen te kunnen begrijpen en gebruiken.

 

KOERSDOCUMENT  REVISITED

 

GOOD PRACTICES

Projectmatig en thematisch onderwijs

Een manier om samenhang te laten ervaren is door er een thematische inhoud of een projectvormige aanpak voor te vinden; in een dergelijke benadering kan de werkelijkheid dichter benaderd worden en kunnen in- en overzicht beter ontstaan. Dat wat we nodig hebben om de werkelijkheid om ons heen te kunnen begrijpen en gebruiken.

 

Allereerst op onze leerling, als het wezen waar alles om draait, waar alles uitgehaald moet worden, waarin een oneindig vertrouwen gesteld moet worden, waarvoor ruimte gemaakt moet worden, deels zelfs door los te laten en niet te veel te leiden, door te appelleren aan dat groeiende bewustzijn en die allesomvattende wens ‘groot’ te worden. Aan ons die weg te plaveien, elke dag opnieuw. 

Wat is de kern van deze koers-woorden? Waar draaien ze alle om? Waar zijn ze eigenlijk op gericht? 

In deze koerswoorden ligt de uitdaging het onderwijsleerproces zodanig in te richten, dat er voor onze leerlingen een uitdaging in zit, dat het hen activeert, dat ze er zelfstandig(er) door worden, dat het leren en inspireert en een beroep doet op hun kernbehoeften: competentie, autonomie, relatie.  Ik kan iets, ik maak mijn keuzes en ik werk graag samen met anderen!

 

Leerling

 

KOERSDOCUMENT  REVISITED

 

Onderwijsgevende

MT 2016

TON WORM NOV 2016