simplebooklet thumbnail

nyMo

Sociala medier!

Twitter har stabiliserat sig som den främsta kanalen.

Facebook krymper som politisk arena.

Instagram växer!

Hemsidor - men problem med uppdateringar.

Politik i sociala medier?

Storytelling - effektiv marknadsföring

Vi har lättare att ta till oss, och lita på, bild.

Övertygande

Effektivt?

Twitter

Microblog med mycket hög interaktivitet

140 tecken!

Man måste vara beredd att svara!

Åtkomlighet

Dela och kommentera

Instagram

Koppla ihop ditt Insta med Twitter och Fb!

Visa vad du gör!

Sidor, grupper och privat

Längre berättelser - långsammare och mer kontrollerat.

Facebooka...med farmor.... =)

Pushnotiser!

Enkelt att marknadsföra innehåll.

Gör dig själv sökbar!

Glöm inte Wikipedia!

  1. Interna partiuppdrag på nationell nivå i relevant parti: partiledare, partistyrelseledamot, partisekreterareordförande i ungdomsförbund, kvinnoförbund, xx-förbund.
  2. Tunga lokala och regionala uppdrag med genuin makt på den nivån:
    1. Den högsta politiska ledaren för en region eller kommun eller motsvarande.