simplebooklet thumbnail

nyMo

of 0

Sociala medier!

Twitter har stabiliserat sig som den främsta kanalen.

Facebook krymper som ideologisk arena.

Instagram växer!

Hemsidor - men problem med uppdateringar.

Storytelling - effektiv marknadsföring

Vi har lättare att ta till oss, och lita på, bild.

Övertygande

Effektivt?

Microblog med mycket hög interaktivitet

140 tecken!

Twitter

Man måste vara beredd att svara!

Åtkomlighet

Instagram

Koppla ihop ditt Insta med Twitter och Fb!

Dela och kommentera

Visa vad du gör!

Längre berättelser - långsammare och mer kontrollerat.

Sidor, grupper och privat

Facebooka...med farmor.... =)

Enkelt att marknadsföra innehåll.

Pushnotiser!

Skara Rotaryklubb

Synliggöra verksamhet, skapa goodwill

Locka till engagemang

Sprida effekter av social verksamhet

Vara en god förebild

Kommunicera och delta