Presentation

@Ychen06

Modernt lärande - skapande!

Läsa genom att skriva...

Collaborative Intelligence

Förstå genom att skapa!

Dela det du har - använd det du kan!

Formativ bedömning - oberoende av klassrummet!

Elevuppgifter

Underlag till utvecklingssamtal

Feedback