e-praktikum, kvalitativna analiza, neorganski uzorak, dokazne reakcije