'Wat je niet kunt vertellen, kun je ook nooit bereiken'

PROFIEL


Bob Duynstee


Storyteller
 communicatie adviseur

 bedrijfsjournalist

 

Bob over adviseren:
Wat doe je als we zelf nog niet precies weten wat er nodig is?                                                                            

 

Het is heerlijk als een opdrachtgever precies weet wat hij wil: een nieuwsbrief, jubileumboek of jaarverslag. Maar het komt ook voor dat een opdrachtgever niet precies weet wat hij wil. Dan ben ik altijd alert op de vraag achter de vraag. Samen met de opdrachtgever inventariseer ik dan het communicatievraagstuk waarvoor een oplossing wordt gezocht. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met positionering of reputatie, met naamsbekendheid of met omzet, met verandering, interne communicatie, kwaliteit of de uitvoeringspraktijk. Zodra ik daar samen met de opdrachtgever een beeld bij heb, toets ik dat beeld onder medewerkers: delen zij de analyse? Hoe zien zij dat vraagstuk? Hoe urgent is het in hun ogen? Welke oplossingen zien zij? Pas als ik een goed beeld heb van de beleving van het vraagstuk in de organisatie, stel ik samen met sleutelspelers een communicatieplan op. Daarin zijn aanleiding, doelstellingen, middelen, budget en planning opgenomen.

 

 

 

 

Lievelingsklussen

Ghostwriten voor bestuurders en managers * Uit kale feiten een leesbaar verhaal construeren * Bladen en boeken maken * Interviewen * Achtergrondverhalen en columns schrijven * Opdrachtgevers helpen bij hun analyse door relevante informatie van binnen en/of buiten te verzamelen en te presenteren * Schrijfcursussen geven * Workshop stoytelling geven aan de hand van een concrete vraag

 

Aldoende geleerd

Luister ook naar de verhalen die niet worden verteld  * Politiek en inhoud zijn twee totaal verschillende dingen * Er gaat vaak een vraag achter een vraag schuil * Opdrachten moeten je ook worden gegund * Samenwerken in een creatieve setting vergt stevige regie * Kijk altijd naar jezelf. Daar zitten namelijk de enige knoppen waar je aan kunt draaien * Als je niet de juiste vragen stelt, krijg je ook nooit de juiste antwoorden. 

 

 

Bob over Verandering;
Wanneer betrek je medewerkers bij het proces?

 

Dit is het dilemma van bestuurders: als het denkproces vanuit de top start, dan zijn de oplossingen nog ongedefinieerd, dus het aantal alternatieven is maximaal. Je kunt nog heel veel keuzes maken. En naarmate je verder komt in het proces, komt er een moment waarop je zegt: dit gaan we doen. Dan is het aantal alternatieven 0. Maar de belangstelling voor de oplossing gaat juist andersom. In de fase waarin alles nog kan, is er niemand geïnteresseerd. Maar naarmate het concreter wordt, gaan medewerkers zich afvragen of ze dat eigenlijk wel zo willen. En op het moment dat het aantal alternatieven 0 is, is de belangstelling maximaal en gaan bestuurders nog proberen om iets te repareren met wat medewerkers roepen. Maar dan ben je te laat. Dus de kunst is om te kijken of je ergens rond het kruispunt van die twee lijnen medewerkers kunt mobiliseren om mee te denken.

 

 

Beslissende momenten

Na mijn studie voor de onzekere freelance journalistiek kiezen * Mijn eerste bedrijfsjournalistieke opdracht: een relatiemagazine voor een groot advocatenkantoor (1994) * Eindverantwoordelijk voor het jubileumboek ‘100 jaar Vredespaleis’  * Bewustwording van de rol van verhalen in organisaties
 
 
Ideaalste opdrachtgevers
Weet wat hij wil (of accepteert advies als hij nog niet weet wat jij wil) * Weet wat daarbij komt kijken * Is kwaliteitsbewust * Is betrokken bij het project n* Heeft een hoog energieniveau * Heeft een realistische planning * Heeft budget gereserveerd

 


Grootste stressfactoren 
* Doel staat niet vast * Onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden * Afspraken die in de tijd verschuiven * Informatie wordt niet aangeleverd * Laag energieniveau

Topcitaten en Inspiratie

 • De kortste weg tussen twee mensen is een verhaal. NN
 • Ook in spaanplaat en spijkers zit een verhaal, net als in HR Advies of Managed Print Services. De kern ervan heet: waarde. De kunst is om die te zien: vanuit het oogpunt van de ontvanger.
 • Als je een schip wilt bouwen, roep dan niet de mensen bij elkaar om plannen te maken, het werk te verdelen, gereedschap te halen en hout te kappen, maar breng ze het hartstochtelijk verlangen naar de wijde, eindeloze zee bij.
 • Who you are speaks so loud I can’t hear what you’re saying.  (Ralph Waldo Emerson)
 • Wat je niet kunt vertellen, kun je ook nooit bereiken (Bob Duynstee).
 • Als je vertelt dat er driehonderd miljard sterren zijn geloven de mensen je klakkeloos. Maar als iemand een bordje op de trap ziet met “NAT” erop, moeten mensen altijd zelf nog even voelen of het waar is. Kortom: hoe globaler je verhaal hoe minder men eraan twijfelt.
 • In het sociale verkeer bepalen de verwachtingen die men heeft van wat er gaat gebeuren, de loop van die gebeurtenissen. De werkelijkheid is dus voor een (groot) deel een sociale constructie. En wie met een goed verhaal komt, vergroot zijn kansen diezelfde werkelijkheid naar zijn hand te kunnen zetten.

 

Studie

 • 1981 Atheneum A, Ursula lyceum Horn (Limb.) 
 • 1983 Propedeuse Geschiedenis UvA
 • 1990 Afgestudeerd Nederlands Recht, UvA 
 • 2001 – 2002 SRM Senior Communicatieadviseur C
 • 2006 – 2007 Leergang Strategische Communicatie UvA
 • 2009 – heden Diverse workshops en masterclasses op het gebied van storytelling

 

After work

 • Lange fietst- en wandeltochten maken
 • Luisteren naar Home-Academy
 • Truffels, wijn en andere culinaria importeren uit Italië
 • Van Gogh onderzoek
 • Debatleider op het IJburg-College

Neem contact met me op

Mobiel

Vast

Email

Website

Adres