Hur gymnasieskolans amnes- och kursplaner hanger ihop.

BEDÖMNING OCH BETYG 1.7 BEDÖMNINGSBEGREPP HUR PRATAR VI OM BEDÖMNING? ! www.llw.se DET ÄR VIKTIGT ATT VI LÄRARE HAR ETT GEMENSAMT, PROFESSIONELLT SPRÅK NÄR VI PRATAR OM BEDÖMNING.
BED MNING OCH BETYG 1.7 BED MNINGSBEGREPP HUR PRATAR VI OM BED MNING   www.llw.se DET  R VIKTIGT ATT VI L RARE HAR...
BEDÖMNING OCH BETYG 1.7 BEDÖMNINGSBEGREPP HUR PRATAR VI OM BEDÖMNING? ! www.llw.se DET ÄR VIKTIGT ATT VI LÄRARE HAR ETT GEMENSAMT, PROFESSIONELLT SPRÅK NÄR VI PRATAR OM BEDÖMNING.
BED MNING OCH BETYG 1.7 BED MNINGSBEGREPP HUR PRATAR VI OM BED MNING   www.llw.se DET  R VIKTIGT ATT VI L RARE HAR...
VALIDITET BEDÖMA RÄTT SAKER SE DET SOM SKA SES ! BEDÖMA DET SOM SKA BEDÖMAS HUR HAR MIN UNDERVISNING OMSATTS I LÄRANDE? VAD VAR DET JAG VILLE FÅNGA GENOM MIN BEDÖMNING OCH FÅNGAR MIN BEDÖMNING DET?
VALIDITET BED MA R TT SAKER SE DET SOM SKA SES  BED MA DET SOM SKA BED MAS HUR HAR MIN UNDERVISNING OMSATTS I L R...
VALIDITET BEDÖMA RÄTT SAKER SE DET SOM SKA SES ! BEDÖMA DET SOM SKA BEDÖMAS HUR HAR MIN UNDERVISNING OMSATTS I LÄRANDE? VAD VAR DET JAG VILLE FÅNGA GENOM MIN BEDÖMNING OCH FÅNGAR MIN BEDÖMNING DET?
VALIDITET BED MA R TT SAKER SE DET SOM SKA SES  BED MA DET SOM SKA BED MAS HUR HAR MIN UNDERVISNING OMSATTS I L R...
MÅL E • KUNSKAPER OM BIOLOGINS BEGREPP, MODELLER, TEORIER OCH ARBETSMETODER SAMT FÖRSTÅELSE AV HUR DESSA UTVECKLAS. • KUNSKAPER OM BIOLOGINS BEGREPP, MODELLER, TEORIER OCH ARBETSMETODER SAMT FÖRSTÅELSE AV HUR DESSA UTVECKLAS. ! FÖRMÅGA ATT PLANERA, GENOMFÖRA, TOLKA OCH REDOVISA FÄLTSTUDIER, EXPERIMENT OCH OBSERVATIONER SAMT FÖRMÅGA ATT HANTERA MATERIAL OCH UTRUSTNING. • KUNSKAPER OM BIOLOGINS BETYDELSE FÖR INDIVID OCH SAMHÄLLE. • MÅL KUNSKAPER OM BIOLOGINS BEGREPP, MODELLER, TEORIER OCH ARBETSMETODER SAMT FÖRSTÅELSE AV HUR DESSA UTVECKLAS. • KUNSKAPER OM BIOLOGINS BEGREPP, MODELLER, TEORIER OCH ARBETSMETODER SAMT FÖRSTÅELSE AV HUR DESSA UTVECKLAS. ! • Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen. Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang. Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang. Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar. Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande. Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera. Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen. C Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen. A Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen. BEDÖMNINGARNA UTGÅR FRÅN KUNSKAPSKRAVEN FÖRMÅGA ATT PLANERA, GENOMFÖRA, TOLKA OCH REDOVISA FÄLTSTUDIER, EXPERIMENT OCH OBSERVATIONER SAMT FÖRMÅGA ATT HANTERA MATERIAL OCH UTRUSTNING. • A Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen. E • C Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen. KUNSKAPER OM BIOLOGINS BETYDELSE FÖR INDIVID OCH SAMHÄLLE. Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang. Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang. Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar. Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande. Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
M L E    KUNSKAPER OM BIOLOGINS BEGREPP, MODELLER, TEORIER OCH ARBETSMETODER SAMT F RST ELSE AV HUR DESSA UTVECKLAS...
MÅL E • KUNSKAPER OM BIOLOGINS BEGREPP, MODELLER, TEORIER OCH ARBETSMETODER SAMT FÖRSTÅELSE AV HUR DESSA UTVECKLAS. • KUNSKAPER OM BIOLOGINS BEGREPP, MODELLER, TEORIER OCH ARBETSMETODER SAMT FÖRSTÅELSE AV HUR DESSA UTVECKLAS. ! FÖRMÅGA ATT PLANERA, GENOMFÖRA, TOLKA OCH REDOVISA FÄLTSTUDIER, EXPERIMENT OCH OBSERVATIONER SAMT FÖRMÅGA ATT HANTERA MATERIAL OCH UTRUSTNING. • KUNSKAPER OM BIOLOGINS BETYDELSE FÖR INDIVID OCH SAMHÄLLE. • MÅL KUNSKAPER OM BIOLOGINS BEGREPP, MODELLER, TEORIER OCH ARBETSMETODER SAMT FÖRSTÅELSE AV HUR DESSA UTVECKLAS. • KUNSKAPER OM BIOLOGINS BEGREPP, MODELLER, TEORIER OCH ARBETSMETODER SAMT FÖRSTÅELSE AV HUR DESSA UTVECKLAS. ! • Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen. Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang. Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang. Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar. Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande. Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera. Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen. C Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen. A Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen. BEDÖMNINGARNA UTGÅR FRÅN KUNSKAPSKRAVEN FÖRMÅGA ATT PLANERA, GENOMFÖRA, TOLKA OCH REDOVISA FÄLTSTUDIER, EXPERIMENT OCH OBSERVATIONER SAMT FÖRMÅGA ATT HANTERA MATERIAL OCH UTRUSTNING. • A Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen. E • C Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen. KUNSKAPER OM BIOLOGINS BETYDELSE FÖR INDIVID OCH SAMHÄLLE. Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang. Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang. Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar. Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande. Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
M L E    KUNSKAPER OM BIOLOGINS BEGREPP, MODELLER, TEORIER OCH ARBETSMETODER SAMT F RST ELSE AV HUR DESSA UTVECKLAS...
FÅNGAR UPPGIFTEN DET SOM SKA BEDÖMAS? ! BEDÖMNINGSFORMEN OCH INNEHÅLLET (T.EX. SPRÅKET) KAN PÅVERKA.
F NGAR UPPGIFTEN DET SOM SKA BED MAS   BED MNINGSFORMEN OCH INNEH LLET T.EX. SPR KET KAN P VERKA.
FÅNGAR UPPGIFTEN DET SOM SKA BEDÖMAS? ! BEDÖMNINGSFORMEN OCH INNEHÅLLET (T.EX. SPRÅKET) KAN PÅVERKA.
F NGAR UPPGIFTEN DET SOM SKA BED MAS   BED MNINGSFORMEN OCH INNEH LLET T.EX. SPR KET KAN P VERKA.
VALIDITET HANDLAR ÄVEN OM ATT: DRA RÄTT SLUTSATSER FATTA VÄLGRUNDADE BESLUT ! BESLUTA OM RÄTT ÅTGÄRDER VALIDITET TVÅ VANLIGA PROBLEM: FÖR LITE AV DET VIKTIGA
 (CONSTRUCT UNDERREPRESENTATION) MÄTER FEL SAKER (CONSTRUCT IRRELEVANT VARIANCE) !
VALIDITET HANDLAR  VEN OM ATT DRA R TT SLUTSATSER FATTA V LGRUNDADE BESLUT  BESLUTA OM R TT  TG RDER VALIDITET ...
VALIDITET HANDLAR ÄVEN OM ATT: DRA RÄTT SLUTSATSER FATTA VÄLGRUNDADE BESLUT ! BESLUTA OM RÄTT ÅTGÄRDER VALIDITET TVÅ VANLIGA PROBLEM: FÖR LITE AV DET VIKTIGA
 (CONSTRUCT UNDERREPRESENTATION) MÄTER FEL SAKER (CONSTRUCT IRRELEVANT VARIANCE) !
VALIDITET HANDLAR  VEN OM ATT DRA R TT SLUTSATSER FATTA V LGRUNDADE BESLUT  BESLUTA OM R TT  TG RDER VALIDITET ...
ALLSIDIGHET ELEVERNA FÅR 
 VISA SITT KUNNANDE 
 VID FLERA OLIKA TILLFÄLLEN 
 OCH PÅ FLERA OLIKA SÄTT. BEDÖMNINGSASPEKT VAD ÄR DET JAG TITTAR PÅ I BEDÖMNINGSUNDERLAGET? VILKET KUNNANDE ÄR DET SOM BEDÖMS?
ALLSIDIGHET ELEVERNA F R   VISA SITT KUNNANDE   VID FLERA OLIKA TILLF LLEN   OCH P  FLERA OLIKA S TT. BED MNIN...
ALLSIDIGHET ELEVERNA FÅR 
 VISA SITT KUNNANDE 
 VID FLERA OLIKA TILLFÄLLEN 
 OCH PÅ FLERA OLIKA SÄTT. BEDÖMNINGSASPEKT VAD ÄR DET JAG TITTAR PÅ I BEDÖMNINGSUNDERLAGET? VILKET KUNNANDE ÄR DET SOM BEDÖMS?
ALLSIDIGHET ELEVERNA F R   VISA SITT KUNNANDE   VID FLERA OLIKA TILLF LLEN   OCH P  FLERA OLIKA S TT. BED MNIN...
BEDÖMNINGSASPEKTER VILKEN INNEHÅLLSLIG BREDD HAR DISKUSSIONEN/RESONEMANGET/SAMTALET? I VILKEN UTSTRÄCKNING KAN ELEVEN KONKRETISERA DET ELEVEN FÖR FRAM I RESONEMANGET/DISKUSSIONEN? I VILKEN UTSTRÄCKNING KAN ELEVEN PROBLEMATISERA? I VILKEN UTSTRÄCKNING FÖRDJUPAR ELEVEN DISKUSSIONEN/RESONEMANGET? RELIABILITET RÄTTVIST JÄMFÖRBART LIKVÄRDIGT
BED MNINGSASPEKTER VILKEN INNEH LLSLIG BREDD HAR DISKUSSIONEN RESONEMANGET SAMTALET  I VILKEN UTSTR CKNING KAN ELEVEN ...
BEDÖMNINGSASPEKTER VILKEN INNEHÅLLSLIG BREDD HAR DISKUSSIONEN/RESONEMANGET/SAMTALET? I VILKEN UTSTRÄCKNING KAN ELEVEN KONKRETISERA DET ELEVEN FÖR FRAM I RESONEMANGET/DISKUSSIONEN? I VILKEN UTSTRÄCKNING KAN ELEVEN PROBLEMATISERA? I VILKEN UTSTRÄCKNING FÖRDJUPAR ELEVEN DISKUSSIONEN/RESONEMANGET? RELIABILITET RÄTTVIST JÄMFÖRBART LIKVÄRDIGT
BED MNINGSASPEKTER VILKEN INNEH LLSLIG BREDD HAR DISKUSSIONEN RESONEMANGET SAMTALET  I VILKEN UTSTR CKNING KAN ELEVEN ...

 FIGUR 1
 RELIABEL VALID FIGUR 2
 
 RELIABEL EJ VALID 
 FIGUR 3
 EJ RELIABEL EJ VALID INTERBEDÖMARRELIABILIET ÄR VI ÖVERENS? HUR VET VI OM VI ÄR DET? INTRABEDÖMARRELIABILITET ÄR JAG ÖVERENS MED MIG SJÄLV?
  FIGUR 1  RELIABEL VALID FIGUR 2    RELIABEL EJ VALID   FIGUR 3  EJ RELIABEL EJ VALID INTERBED MARRELIABI...

 FIGUR 1
 RELIABEL VALID FIGUR 2
 
 RELIABEL EJ VALID 
 FIGUR 3
 EJ RELIABEL EJ VALID INTERBEDÖMARRELIABILIET ÄR VI ÖVERENS? HUR VET VI OM VI ÄR DET? INTRABEDÖMARRELIABILITET ÄR JAG ÖVERENS MED MIG SJÄLV?
  FIGUR 1  RELIABEL VALID FIGUR 2    RELIABEL EJ VALID   FIGUR 3  EJ RELIABEL EJ VALID INTERBED MARRELIABI...
ATT GÖRA DET VIKTIGASTE BEDÖMBART – INTE DET LÄTT MÄTBARA TILL DET VIKTIGASTE. KRETSLOPP I • VAD ÄR FORMELN FÖR FOTOSYNTES? • VAD ÄR FORMELN FÖR CELLANDNING? • BESKRIV KOLETS KRETSLOPP KRETSLOPP II FÖRKLARA HUR EN KOLATOM I ETT ÄPPLE KAN HAMNA I EN BANAN. ANVÄND BEGREPPEN: FOTOSYNTES, CELLANDNING, KRETSLOPP OCH FÖRBRÄNNING.
ATT G RA DET VIKTIGASTE BED MBART   INTE DET L TT M TBARA TILL DET VIKTIGASTE. KRETSLOPP I   VAD  R FORMELN F ...
ATT GÖRA DET VIKTIGASTE BEDÖMBART – INTE DET LÄTT MÄTBARA TILL DET VIKTIGASTE. KRETSLOPP I • VAD ÄR FORMELN FÖR FOTOSYNTES? • VAD ÄR FORMELN FÖR CELLANDNING? • BESKRIV KOLETS KRETSLOPP KRETSLOPP II FÖRKLARA HUR EN KOLATOM I ETT ÄPPLE KAN HAMNA I EN BANAN. ANVÄND BEGREPPEN: FOTOSYNTES, CELLANDNING, KRETSLOPP OCH FÖRBRÄNNING.
ATT G RA DET VIKTIGASTE BED MBART   INTE DET L TT M TBARA TILL DET VIKTIGASTE. KRETSLOPP I   VAD  R FORMELN F ...
FORMELL UTTALADE BEDÖMNINGSTILLFÄLLEN INFORMELL EJ UTTALADE BEDÖMNINGSTILLFÄLLEN ”DET SKA DOCK PÅPEKAS ATT DET UTIFRÅN ETT PEDAGOGISKT PERSPEKTIV ÄR VIKTIGT ATT ELEVERNA INTE UPPLEVER ATT ALLT DE GÖR BEDÖMS HELA TIDEN. ”
FORMELL UTTALADE BED MNINGSTILLF LLEN INFORMELL EJ UTTALADE BED MNINGSTILLF LLEN   DET SKA DOCK P PEKAS ATT DET UT...
FORMELL UTTALADE BEDÖMNINGSTILLFÄLLEN INFORMELL EJ UTTALADE BEDÖMNINGSTILLFÄLLEN ”DET SKA DOCK PÅPEKAS ATT DET UTIFRÅN ETT PEDAGOGISKT PERSPEKTIV ÄR VIKTIGT ATT ELEVERNA INTE UPPLEVER ATT ALLT DE GÖR BEDÖMS HELA TIDEN. ”
FORMELL UTTALADE BED MNINGSTILLF LLEN INFORMELL EJ UTTALADE BED MNINGSTILLF LLEN   DET SKA DOCK P PEKAS ATT DET UT...
JAG BEDÖMER ALLT! ALLT JAG SER OCH HÖR KAN KOMMA ATT ANVÄNDAS TILL DIN FÖRDEL MEN ALDRIG TILL DIN NACKDEL.
JAG BED MER ALLT  ALLT JAG SER OCH H R KAN KOMMA ATT ANV NDAS TILL DIN F RDEL MEN ALDRIG TILL DIN NACKDEL.
JAG BEDÖMER ALLT! ALLT JAG SER OCH HÖR KAN KOMMA ATT ANVÄNDAS TILL DIN FÖRDEL MEN ALDRIG TILL DIN NACKDEL.
JAG BED MER ALLT  ALLT JAG SER OCH H R KAN KOMMA ATT ANV NDAS TILL DIN F RDEL MEN ALDRIG TILL DIN NACKDEL.