En bild på Instagram ledde till ett inslag i P4

IKT möjligheter och utmaningar