simplebooklet thumbnail

Pedagogisk handledning till Face the Future Tematisk konstutst llning av Lena Bj rn Kultur och Fritidsf rvaltningen Rydals museum 2013 01 21
Pedagogisk handledning till Face the Future Tematisk konstutst llning av Lena Bj rn Kultur- och Fritidsf rvaltningen, ...
1 Inneh llsf rteckning Inledning 2 Projektet Face the Future 2 Syfte och m lgrupp f r det pedagogiska programmet 3 Syfte och m lgrupp f r den pedagogiska handledningen 3 Pedagogiska metoder 3 Program 3 Visning del 1 4 Visningsmanus 4 Drama och v rderings vningar del 2 6 vningar som anv nts 7 F rslag p uppl gg av programmet 13 Skrotworkshop del 3 19 Utrymme och material 20 Utv rdering 20 Synpunkter och rekommendationer 20
1 Inneh llsf rteckning Inledning ........................................................................................
2 Inledning Projektet Face the Future Resan till Tanzania och Zanzibar gav Lena Bj rn och hennes familj insikter och of rgl mliga intryck M tet med olika m nniskor var omv lvande och uppr rande men ocks gl djerikt och hoppfullt De fick ta del av den m nniskors kamp f r livet f r v rdigheten och f r m jligheten att kunna p verka sin framtid De fick ocks uppleva att det med kunskap skicklighet och erfarenhet produceras varor f r hela v rlden p gummitr dsplantager och sj gr sodlingar p Zanzibar Tillverkningar som ger arbetstillf llen men ocks inneb r h rt arbete under enkla f rh llanden Foto Urban Bj rn Det rika och m ngfasetterade material som var resultatet av Lena Bj rn och hennes familjs resa till Tanzania f r sitt uttryck i utst llningen Face the Future det handlar om delaktighet och utanf rskap P Mabinti i Dar es Salaam m tte de unga flickor med fistula och p Wonder Workshop ocks i Dar es Salaam m tte de funktionshindrade De fick se hur de utbildas och f r en ny start i livet Genom design hantverk och konstn rligt skapande f r ndras dessa m nniskors situation fr n utsatthet och utanf rskap De blir delaktiga i samh llet f r en sj lvk nsla och ett m nniskov rde De f r ocks en m jlighet att f rs rja sig och sin familj Lena skapade sin konst utifr n dessa upplevelser Urban Bj rn f rmedlar sig genom sina fotografier fr n resan och i hela utst llningen omsveps man som bes kare av en ljudinstallationen skapad av jazztrion Curly Camel Gruppen best r av medlemmarna Mario Ochoa samt Isak och August Bj rn Isak Bj rn har fixat ljudmixningen Kombinerat med doften av kryddnejlika och ingef rste som serveras ges bes karen ett helhetsintryck som upplevs med flera sinnen
2 Inledning Projektet Face the Future Resan till Tanzania och Zanzibar gav Lena Bj rn och hennes familj insikter och of...
3 Syfte och m lgrupp f r det pedagogiska programmet Syftet med utst llningen var att v cka en diskussion om m nniskans r tt till lika v rde vad utanf rskap g r med en enskild individ och hur var och en b r ges m jlighet att p verka sin egen framtid Med utg ngspunkt fr n utst llningen sammanst llde Rydals museum ett pedagogiskt program som riktade sig till rskurs 6 och upp t Syfte och m lgrupp f r den pedagogiska handledningen Denna handledning r framtagen i syfte att f renkla f r l rare och utst llare att arbeta i utst llningen Face the Future Under processen med att utveckla programmet fick vi insikter och erfarenheter som vi nu nskar f rmedla Pedagogiska metoder Programmet bestod av en inledande visning som fungerade som bas f r det fortsatta interaktiva och kreativa arbetet V rderings vningar av olika slag anv ndes f r att f ig ng tankar diskussioner och medvetandeg ra utst llningens budskap Med skrotworkshopen kunde gruppen identifiera sig med arbetarna och konstn rerna p Wonder Workshop P s s tt skapades en k nsla av samh righet Program Huvudm lgruppen var fr n k 6 till gymnasieungdom men vi tog ven emot tre klasser fr n k 4 tv folkh gskolegrupper med vuxna deltagare en grupp fr n S rgymnasiets individuella program samt en grupp vuxna med funktionsneds ttning fr n daglig verksamhet I de tv sistn mnda grupperna gjordes undantag fr n m nstret med de tre pedagogiska delarna Programmet var f rdelat p 150 minuter Den inledande visningen var p 30 minuter v rderings vningarna p 55 minuter och skrotworkshopen p 55 minuter En rast p 10 minuter lades in vid n got av passbytena
3 Syfte och m lgrupp f r det pedagogiska programmet Syftet med utst llningen var att v cka en diskussion om m nniska...
4 Visning del 1 Vid mottagandet av gruppen gav vi eleverna vissa nycklar till utst llningen Vi talade om delaktighet om frivilligt och ofrivilligt utanf rskap samt f rklarade att utst llningen r ett allkonstverk och vad det inneb r Medvetet valde vi sedan att l ta eleverna uppleva utst llningen p egen hand inledningsvis Tysta och stilla gick de runt smuttade p ingef rste lyssnade p musiken tittade p filmen fr n Wonder Workshop och Urban Bj rns bildspel samt betraktade konstverken Efter det samlade vi eleverna i avdelningen f r fotografier och ber ttade om bakgrunden till utst llningen fakta kring Tanzania och information kring de verksamheter som utst llningen ber r Under denna del av programmet fick eleverna m jlighet att sitta ned vilket uppskattades Visningsmanus Inledning Face the Future bygger p konstn ren Lena Bj rns m te med utsatta m nniskor i Tanzania och p projekten som inte bara s krat dessa m nniskors verlevnad utan ven lyckats ge m nniskor ett egenv rde och en framtidstro Lena Bj rn vill f rmedla sina intryck fr n Tanzania och m tet med m nniskor deras utsatta livssituation men ven den l kande kraft som finns i att skapa och att bli sedd och accepterad som man r i en grupp i ett sammanhang Hela Lenas familj var med p resan i Tanzania och har medverkat i utst llningen Hennes man Urban har fotograferat S nerna Isak och August har tillsammans med sitt band Curly Camel komponerat musiken Isak har mixat ihop ljuden till utst llningen F r 7 r sedan s g Lena en dokument r p TV om gatubarns utsatthet i Sydafrika Dokument ren p verkade henne starkt Och 2010 reste hon med sin familj till Tanzania och har sedan dess arbetat med denna utst llning Foto Urban Bj rn
4 Visning, del 1 Vid mottagandet av gruppen gav vi eleverna vissa  nycklar  till utst llningen. Vi talade om delakti...
5 Fakta om Tanzania Tropiskt klimat till stora delar varierad natur med berg och sj ar kustland st pp Det doftar av exotiska kryddor p gruppen Zanzibar som ven kallas kryddornas Det tropiska klimatet r perfekt f r krydd kokospalm och fruktodlingar De flesta kryddnejlikor som finns runt om i v rldens k k kommer fr n Zanzibar M nga olika folkslag massajer Swahili engelska och ca 120 stamspr k Sj lvst ndigt 1964 tidigare brittiska kolonier fastlandet Tanganyika och gruppen Zanzibar Huvudstad Dodoma parlamentet och Dar es Salaam ministerierna och kommersiellt centrum 43 milj inv nare yta dubbelt s stor som Sverige 57 r medellivsl ngd 30 av befolkningen r mycket fattig drygt 30 av befolkningen ver 15 r var 2002 analfabeter Gl dje sammanh llning sl kten stark socialt skyddsn t finns inte arbetsl shetsf rs kring och socialf rs kring Projekten Lena bes kte gummitr dsplantage och sj gr sodling p Zanzibar Gummitr dsplantaget r ett projekt f r att ge fler kvinnor arbete Ett annat ord f r gummi r Kautschuk indianskt ord l r betyda det gr tande tr det Man tappar tr det p gummi och blandar det med vatten och en svag syra s att det stelnar Sista ledet i processen r torkning och r kning f r att ka h llbarheten Gummi anv nds i bland annat kl der och m larf rg Vid sj gr sodlingen jobbar idag fr mst kvinnor N r priset p sj gr s sj nk s sj nk ven l nen M nnen vergick d till fiske och odling Sj gr s anv nds bland annat i asiatisk mat i plastprodukter som f rg mne i kl der och r ingrediens i medicin och kosmetika Wonder Workshop r ett projekt som ger funktionshindrade eller polioskadade en m jlighet att f rs rja sig och sina familjer De cirka 40 som arbetar d r g r hantverk av tervunnet material Det man anv nder r bland annat metallskrot glasflaskor och returpapper l kskal och annans blad Av detta g r man handgjort konstpapper smycken och skulpturer Man tillverkar ocks tv lar och tr leksaker Projektet startades av den engelske fotografen Paul Joynson Hicks 2004 Det r m nga som st r i k f r att f b rja arbeta p Wonder Workshop I projektet ser man inte de anst llda som handikappade utan som duktiga konstn rer med fantastiska f rm gor
5 Fakta om Tanzania - Tropiskt klimat till stora delar, varierad natur med berg och sj ar, kustland, st pp - Det doftar ...
6 Shukuru Lindunga f ddes med en missbildning hans f tter sitter omv nt och hans ben utvecklades inte normalt Shukuru har varit fast besluten att ge sig sj lv en framtid och lyckades f en utbildning i svetsning Fick jobb s sm ningom men d ligt betalt Genom en v n fick han kontakt med Wonder Workshop d r hans skicklighet uppskattas och d r han snabbt blev befordrad Nu r Shukuru gift och har tv barn och kan f rs rja sig och sin familj D r finns bland annat 30 riga Magdalena Komba som tidigare var utst tt och illa behandlad i sin by p grund av sitt handikapp Hon saknar h ger ben och har en deformerad arm Tack vare l nen fr n Wonder Workshop kan hon idag f rs rja sin familj och betala skolavgiften f r sina brorsbarn Magadelna r en stark och positiv kvinna I Europa r polio utrotat tack vare vaccination Polio r ett virus och kan leda till f rlamning I projektet Mabinti ges unga kvinnor som har haft fistula m jlighet till ett v rdigt liv Fistula r inte en sjukdom utan en komplikation som kan drabba kvinnor vid utdragna eller sv ra f rlossningar eller om de utsatts f r sv rt sexuellt v ld Vid f rlossningar kan v vnad i b ckenet d p grund av att blodtillf rseln stryps det blir en fistel och det blir d om jligt att h lla t tt Man luktar illa lever i skam och f rskjuts av samh llet Mabinti har ett samarbete med CCBRT ett sjukhus d r man kan f hj lp med operation P Mabinti f r de utbildning engelska matte livskunskap och management de l r sig s mnad screentryck och g r Binti dolls Efter 18 m nader f r flickorna hj lp med att starta eget De f r en trampsymaskin och material Uppf ljning under ytterligare ett r verg ng till utst llningen Lenas konst r en bearbetning av upplevelserna i varje bild finns n got fr n de olika projekten djup och tredimensionellt med plexiglaset i lager starka f rger blickar Utsatthet och utanf rskap medm nniskans roll socialt skyddsn t V rdigt liv ekonomiskt oberoende kreativiteten skapar m jligheter alla finner sitt uttryck Drama och v rderings vningar del 2 I detta pass bearbetades temat delaktighet och m nniskov rde via drama och v rderings vningar Om grupperna bestod av mer n 16 elever delades de i tv grupper
6 Shukuru Lindunga f ddes med en missbildning, hans f tter sitter omv nt och hans ben utvecklades inte normalt. Shukuru...
7 som v xlade mellan vningarna och workshopen Det innebar att programmet fick anpassas efter olika f ruts ttningar Metod Att anv nda inspirationen fr n sj lva konstobjekten r sj lvklart Det r viktigt att utg fr n elevernas upplevelse av temat i konsten Dramapedagogik r en processinriktad arbetsform utifr n en upplevelsebaserad pedagogik d r man l r genom erfarenhet En pedagogisk och konstn rlig metod d r bland annat lekar grupp vningar olika former av rolltagande gestaltning och reflektion ing r Genom att reflektera kar medvetenheten kring sig sj lv sitt t nkande och sina egna st llningstaganden1 I visningssammanhang d man ofta bara m ter gruppen en g ng kan de dramapedagogiska vningarna stimulera n rvaron engagemanget och tryggheten i gruppen Det hj lper ocks till att gestalta temat V rderings vningar r ett bra demokratiskt redskap f r samtal i grupp Deltagarna f r en m jlighet att klarg ra sina st ndpunkter uttrycka sina sikter tr na sig i att lyssna p andra motivera sig och ven pr va sina st llningstaganden V rderings vningar v gleder gruppen in i fr gor som saknar givna svar till exempel om etik diskriminering demokrati milj och framtidsfr gor2 vningar som anv nts Att engagera och introducera gruppen f r reflektion Under knappt en timme skulle en relation och trygga gynnsamma f rh llanden skapas f r eleverna att reflektera och skapa insikter i Dramapedagogiken r ett bra redskap med det syftet BAOBABTR DET I verg ngen fr n den introducerande faktagenomg ngen vandrade vi ut i utst llningen Vi f rest llde oss att vi gick p savannen i Tanzania och stannade vid Baobabtr det som tornade upp sig i mitten av konsthallen 1 Enligt Mia Marie F Sternudd s avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran Fyra dramapedagogiska perspektiv Dramapedagogik i fyra l roplaner 2000 2 Katrin Byreus Dramapedagog har nda sedan 70 talet d Aktiva v rderingar introducerades av Fil dr Steinberg anv nt och utvecklat denna metod i bl a Du har huvudrollen i ditt liv 2010 och nu senast i Kreativa metoder f r grupputveckling och handledning 20012
7 som v xlade mellan  vningarna och workshopen. Det innebar att programmet fick anpassas efter olika f ruts ttningar. ...
8 Skulptur av Lena Bj rn foto av Amelia Finng rd och Signe Hedberg D r introducerar dramapedagogen tr det med h jd bredd lder och funktion och kn t det till Wonder Workshop och dess papperstillverkning Ber ttade ocks Legenden om Baobabtr det N gon ja man s ger att det t om var sj lva dj vulen slet en g ng upp tr det med r tterna och stoppade tillbaka det upp och ner Det r d rf r det ser ut som om r tterna str cker sig upp mot himmelen Hon forts tter Tr dets legend r fascinerande f r kanske var det s att n gon var arg uppr rd ver or ttvisorna Uppr rd ver att f ruts ttningarna r s olika f r oss m nniskor beroende p var vi f ds och i vilket sammanhang vi befinner oss i Arg ver att inte alltid kunna s ga vad man tycker och t nker att fritt kunna uttrycka sina tankar sikter och reflektioner Det r det vi ska g ra i detta pass Nedan f rklaras hur vningarna utf rts och syftet med dem GESTALTA BAOBABTR DET Uppv rmning och kontaktskapande vning d r gruppen tar varandra i hand och str cker ut ringen s mycket som m jligt Kan vi bli 10 meter i diameter som ett Baobabtr d kan bli Dramapedagogen stegade diametern BYGGA TR DSKULPTUR En kontakt och samarbets vning d r var och en r en liten del i ett stort tr d Den f rsta personen g r in i mitten och s tter l gger eller st ller sig i en pose som man klarar att vara i en l ngre stund Person nummer tv inspireras och bygger vidare och sedan r det nummer tre som forts tter o s v Var och en best mmer sj lv hur man vill bygga vidare med hj lp av ben armar och kropp N gonstans ska varje person ha kontakt med n gon annan i tr dskulpturen N r alla har intagit sin plats erbjuder dramapedagogen dem att p en given signal samtidigt f r ndra en liten r relse s att tr det v xer
8 Skulptur av Lena Bj rn, foto av Amelia Finng  rd och Signe Hedberg D r introducerar dramapedagogen tr det med h j...
9 Foto Malena Karlsson LJUSET En uppv rmning och kontaktskapande vning Gruppen st r i ring och jag anmodar alla att h lla upp h ger pekfinger Detta r ett ljus symboliken r att det r en bra id en tanke en reflektion en sikt V nster hand formas till en ljush llare Symboliken h r r att det r omgivningen som lyssnar bekr ftar dina tankar bollar tillbaka och breddar din f rst else Foto av Amelia Finng rd och Signe Hedberg genom att ocks uttrycka sina reflektioner Nu g ller det att stoppa h ger pekfinger i grannens ljush llare Det uppst r en lite fnittrig st mning Dramapedagogen f rklarar att n r hon r knat till tre s ska var och en rycka upp ljuset och samtidigt hindra sin granne fr n att g ra det Efter vningen utbrister ett befriande skratt Att inventera gruppens f rst else och ber ring av utst llningen V LJ ETT OBJEKT Pedagogen inleder med att ber tta att vi valt ut fyra objekt varav varje elev ska v lja ett Man v ljer efter att objektet kommunicerar n got v cker en tanke en k nsla en fr ga kanske en hel historia N r man gjort sitt val och flera samlas d r bubblar man om upplevelsen tillsammans H r finns m jlighet att delge varandra sina M lning av Lena Bj rn och foto av Ellen Tafferner
9 Foto Malena Karlsson LJUSET En uppv rmning- och kontaktskapande  vning. Gruppen st r i ring och jag anmodar alla ...
10 M lning av Lena Bj rn och foto av Amelia Finng rd och Signe Hedberg tankar D refter delar man med sig i storgrupp Vi g r igenom varje objekt med de som valde det i centrum I f rsta hand r det de som ber ttar och dramapedagogen kan ocks sl ppa in lyssnargruppen som komplettering H r finns m jlighet att st lla klarg rande och f rdjupande fr gor Ibland r det ocks intressant att delge vad konstn ren sj lv tolkar in samt andras id er kring objekten De fyra objekten som valts ut ses p de fyra bilder som visas i detta kapitel Glasskulptur av Lena Bj rn och foto av Amelia Finng rd och Signe Hedberg UTTRYCKSJAKT Dramapedagogen inledde med att ber tta att konstn ren f tt med sig m nga starka intryck fr n Tanzania som hon sedan uttryckt genom att m la och skulptera Sedan r det betraktaren som hittar olika uttryck i objekten Vi ska nu g p uttrycksjakt Eleverna f rdelas i fyra mindre grupper och drar ett kort av pedagogen P kortet st r ett ord som uttrycker en k nsla n got man kan vara Exempelvis motsatsorden gl dje sorg styrka svaghet Grupperna ger sig ut och letar upp detta i n got av objekten N r de hittat bubblar de med varandra kring objektet H r finns m jlighet att delge varandra sina tankar D refter delar man med sig i storgrupp Vi g r igenom varje objekt med de som valde det i centrum I f rsta hand r det de som ber ttar och pedagogen kan ocks sl ppa in lyssnargruppen som komplettering H r finns m jlighet att st lla klarg rande och f rdjupande fr gor Ibland r det ocks intressant att delge vad konstn ren sj lv tolkar in samt andras id er kring objekten Att f rdjupa och iscens tta f rst elsen f r delaktighet och m nniskov rde Utst llningen utg r fr n f rh llanden i Tanzania men konstn rens intention r att dessa
10 M lning av Lena Bj rn och foto av Amelia Finng  rd och Signe Hedberg tankar. D refter delar man med sig i storgr...
11 fr gor ska v ckas utifr n allas perspektiv allts inte vi och dom utan vad inneb r det f r mig som m nniska f r oss som m nniskor h r i Sverige f r v rldens m nniskor FORTS TTNING F LJER MED SKULPTUR efter Uttrycksjakt N r tv sm grupper ber ttat ges en ny uppgift De som lyssnat blir nu lerklumpar Grupperna som valt objekt utifr n ordet skapar nu en skulptur av h lften av lerklumparna till detta tillst nd fast utifr n mig som m nniska h r oss som m nniskor i Sverige De s tter ocks in sig sj lva i skulpturen D refter visas det f r de andra och vi samtalar om vad som uttrycks Tanken att v nta med skulpturerna tills tv grupper ber ttat r att aktivera hela gruppen s mycket som m jligt D refter r det de andra tv gruppernas uttryck som ber ttas och sedan skulpteras utifr n samma f ruts ttningar Under f rdjupningen r v rderings vningarna v rdefulla ST P LINJE Arbeta utifr n de tankar som framkommit om temat m nniskov rde och delaktighet KAN DU K NNA IGEN DIG H R I SVERIGE FINNS DET BER RINGSPUNKTER Dramapedagogen l gger ut siffrorna 1 6 p golvet 1 betyder Ja definitivt k nner jag igen mig 6 betyder nej absolut inte D remellan finns olika nyanser av igenk nning Eleverna g r sitt val och de grupper som nu bildas bubblar en kort stund f r att d refter delge varandra i helgrupp H r framkommer olika perspektiv p temat 4 H RN Det som gruppen nu ska fundera p och ta st llning till r VAD R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M NNISKA SKA K NNA MIG V RDEFULL OCH K NNA ATT JAG R DELAKTIG I MITT LIV OCH I SAMH LLET 1 2 3 4 Det viktigaste r att utbilda sig till n got som genererar ett jobb och d rmed f rs rjning Det viktigaste r att finnas i en gemenskap ha v nner och familj Det viktigaste r att vara frisk och ha h lsan ppet h rn H r finns plats f r egna id er Alternativen presenteras genom att pedagogen erbjuder alternativen i varsitt h rn Sedan v ljer eleverna ett alternativ genom att st lla sig i det aktuella h rnet Grupperna som bildas bubblar och d refter delges detta till helgruppen Allas sikter respekteras och ingen f r argumentera mot Pedagogen st ller h r klarg rande fr gor Varf r r ett ord som inte b r anv ndas eftersom det oftast f r m nniskor att g i f rsvar Ist llet r orden vem vad var n r hur bra utg ngspunkter till fr gorna N r alla alternativ r genomg ngna erbjuds den som vill att byta plats Det kan ha lyfts tankar
11 fr gor ska v ckas utifr n allas perspektiv, allts  inte vi och dom, utan vad inneb r det f r mig som m nniska, f...
12 och argument som jag inte t nkt p f rut men som efter att ha lyssnat p andra k nns viktigast 4 H RN VAD BEH VS VAD R VIKTIGT F R ATT K NNA DELAKTIGHET I SAMH LLET 1 2 3 4 Arbete Frihet R tt att p verka ppet H rn H r finns plats f r egna id er vningen genomf rs enligt ovan JA NEJ KANSKE Utifr n den diskussion som lyfts i f reg ende 4 h rn s formuleras f ljande vning DU BEFINNER DIG P EN SKOLG RD OCH SER ATT EN AV ELEVERNA R LEDSEN KAN DU D BIDRA MED N GOT F R ATT HJ LPA TILL Alternativen JA NEJ OCH KANSKE l ggs ut p golvet Eleverna g r sitt val och efter ett kort bubbel s delges gruppen ven h r st lls klarg rande fr gor d r varf r undviks JA NEJ KANSKE Utifr n den diskussion som lyfts i f reg ende 4 h rn s formulerar jag f ljande vning I SVERIGE R ALLA M NNISKOR LIKA V RDA Alternativen JA NEJ OCH KANSKE l ggs ut p golvet Eleverna g r sitt val och efter ett kort bubbel s delges gruppen ven h r st lls klarg rande fr gor d r varf r undviks JA NEJ KANSKE Utifr n den diskussion som lyfts i f reg ende 4 h rn s formulerar jag f ljande vning KAN JAG SOM M NNISKA P VERKA MIN EGEN DELAKTIGHET Alternativen JA NEJ OCH KANSKE l ggs ut p golvet Eleverna g r sitt val och efter ett kort bubbel s delges gruppen ven h r st lls klarg rande fr gor d r varf r undviks D refter kommer ett p st ende till som bearbetas p samma s tt KAN JAG SOM M NNISKA P VERKA N GON ANNANS DELAKTIGHET OCH M NNISKOV RDE SKYDDSN TSLEKEN En bearbetad dramalek f r att lyfta medvetenheten om och betydelsen av vilka skyddsn t som finns i Sverige f r att m jligg ra delaktighet och allas lika v rde Eleverna st r i ring och placerar sig grupper om tre och tre s att tv personer str cker upp armarna och bildar ett skyddsn t ett tak ver den tredje En person r utropare och kan ropa person skyddsn t eller storm N r utropet r person byter personerna under skyddsn tet plats och utroparen f rs ker finna ett skyddsn t och komma in under Om utropet r skyddsn t virvlar de personerna som bildar ett skyddsn t iv g
12 och argument som jag inte t nkt p  f rut men som efter att ha lyssnat p  andra k nns viktigast. 4-H RN VAD BEH ...
13 och f rs ker bilda ett nytt skyddsn t ver en stillast ende person Utroparen f rs ker hitta en plats som en del av ett skyddsn t Vid utropet storm bl ser alla iv g och bildar nya skyddsn t med nya personer i Den person som blir ver tar rollen som utropare Samtal genomf rs sedan om lekens inneb rd Att avsluta och reflektera kring insikter och l rande RUNDA alt 1 Talar eller reflektionsk ppen kommer fram och skickas runt i ringen N r eleven f r denna uttrycks n gon ny tanke reflektion eller l rande fr n detta pass Det r ok att passa k ppen vidare om inget kan formuleras RUNDA alt 2 Talar eller reflektionsk ppen kommer fram och skickas runt i ringen N r eleven f r denna uttrycks n got som r viktigt f r att jag som m nniska kan k nna mitt v rde och skapa en god sj lvk nsla F rslag p uppl gg av programmet k 4 5 A B C D E BAOBABTR DET GESTALTA BAOBABTR DET BYGGA TR DSKULPTUR UTTRYCKSJAKT FORTS TTNING F LJER MED SKULPTUR K 6 alt 1 A BAOBABTR DET B V LJ ETT OBJEKT C 4 H RN VAD R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M NNISKA SKA K NNA MIG V RDEFULL OCH K NNA ATT JAG R DELAKTIG I MITT LIV OCH I SAMH LLET 1 Det viktigaste r att utbilda sig som genererar ett jobb och d rmed f rs rjning 2 Det viktigaste r att finnas i en gemenskap ha v nner och familj 3 Det viktigaste r att vara frisk och ha h lsan 4 ppet h rn H r finns plats f r egna id er D JA NEJ KANSKE Utifr n den diskussion som lyfts i f reg ende 4 h rn s formulerar jag f ljande vning DU BEFINNER DIG P EN SKOLG RD OCH SER ATT EN AV ELEVERNA R LEDSEN KAN DU D BIDRA MED N GOT F R ATT HJ LPA TILL E RUNDA N gon ny tanke reflektion eller l rande
13 och f rs ker bilda ett nytt skyddsn t  ver en stillast ende person. Utroparen f rs ker hitta en plats som en del...
14 k 6 alt 2 A B C D BAOBABTR DET LJUSET V LJ ETT OBJEKT SAMTAL ANG ENDE VAD R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M NNISKA SKA K NNA MIG V RDEFULL OCH K NNA ATT JAG R DELAKTIG I MITT LIV OCH I SAMH LLET Tidsbrist och att gruppen beh vde sitta still avgjorde valet E LJUSET F RUNDA N gon ny tanke reflektion eller l rande k 6 8 A B C D E BAOBABTR DET LJUSET V LJ ETT OBJEKT SKYDDSN TSLEKEN RUNDA N gon ny tanke reflektion eller l rande k 7 alt 1 A B C D BAOBABTR DET LJUSET V LJ ETT OBJEKT 4 H RN VAD R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M NNISKA SKA K NNA MIG V RDEFULL OCH K NNA ATT JAG R DELAKTIG I MITT LIV OCH I SAMH LLET 1 Det viktigaste r att utbilda sig som genererar ett jobb och d rmed f rs rjning 2 Det viktigaste r att finnas i en gemenskap ha v nner och familj 3 Det viktigaste r att vara frisk och ha h lsan 4 ppet h rn H r finns plats f r egna id er E SKYDDSN TSLEKEN F RUNDA N gon ny tanke reflektion eller l rande k 7 alt 2 A B C D BAOBABTR DET LJUSET V LJ ETT OBJEKT 4 H RN VAD R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M NNISKA SKA K NNA MIG V RDEFULL OCH K NNA ATT JAG R DELAKTIG I MITT LIV OCH I SAMH LLET 1 Det viktigaste r att utbilda sig som genererar ett jobb och d rmed f rs rjning 2 Det viktigaste r att finnas i en gemenskap ha v nner och familj
14  k 6, alt. 2 A. B. C. D. BAOBABTR DET LJUSET V LJ ETT OBJEKT SAMTAL ANG ENDE VAD  R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M ...
15 3 Det viktigaste r att vara frisk och ha h lsan 4 ppet h rn H r finns plats f r egna id er E SKYDDSN TSLEKEN F JA NEJ KANSKE Utifr n den diskussion som lyfts i f reg ende 4 h rn s formulerar jag f ljande vning I SVERIGE R ALLA M NNISKOR LIKA V RDA G RUNDA N gon ny tanke reflektion eller l rande k 8 alt 1 A B C D BAOBABTR DET LJUSET V LJ ETT OBJEKT 4 H RN VAD R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M NNISKA SKA K NNA MIG V RDEFULL OCH K NNA ATT JAG R DELAKTIG I MITT LIV OCH I SAMH LLET 1 Det viktigaste r att utbilda sig som genererar ett jobb och d rmed f rs rjning 2 Det viktigaste r att finnas i en gemenskap ha v nner och familj 3 Det viktigaste r att vara frisk och ha h lsan 4 ppet h rn H r finns plats f r egna id er E SKYDDSN TSLEKEN F RUNDA N gon ny tanke reflektion eller l rande k 8 alt 2 A B C D BAOBABTR DET LJUSET V LJ ETT OBJEKT 4 H RN VAD R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M NNISKA SKA K NNA MIG V RDEFULL OCH K NNA ATT JAG R DELAKTIG I MITT LIV OCH I SAMH LLET 1 Det viktigaste r att utbilda sig som genererar ett jobb och d rmed f rs rjning 2 Det viktigaste r att finnas i en gemenskap ha v nner och familj 3 Det viktigaste r att vara frisk och ha h lsan 4 ppet h rn H r finns plats f r egna id er E RUNDA N gon ny tanke reflektion eller l rande k 9 alt 1 A B C D BAOBABTR DET LJUSET V LJ ETT OBJEKT 4 H RN VAD R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M NNISKA SKA K NNA MIG V RDEFULL OCH K NNA ATT JAG R DELAKTIG I MITT LIV OCH I SAMH LLET 1 Det viktigaste r att utbilda sig som genererar ett jobb och d rmed f rs rjning
15 3. Det viktigaste  r att vara frisk och ha h lsan. 4.  ppet h rn. H r finns plats f r egna id er. E. SKYDDSN TS...
16 2 Det viktigaste r att finnas i en gemenskap ha v nner och familj 3 Det viktigaste r att vara frisk och ha h lsan 4 ppet h rn H r finns plats f r egna id er E SKYDDSN TSLEKEN F RUNDA N gon ny tanke reflektion eller l rande k 9 alt 2 A B C D BAOBABTR DET LJUSET V LJ ETT OBJEKT 4 H RN VAD R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M NNISKA SKA K NNA MIG V RDEFULL OCH K NNA ATT JAG R DELAKTIG I MITT LIV OCH I SAMH LLET 1 Det viktigaste r att utbilda sig som genererar ett jobb och d rmed f rs rjning 2 Det viktigaste r att finnas i en gemenskap ha v nner och familj 3 Det viktigaste r att vara frisk och ha h lsan 4 ppet h rn H r finns plats f r egna id er E RUNDA N gon ny tanke reflektion eller l rande Gymnasie r 1 A B C D BAOBABTR DET LJUSET V LJ ETT OBJEKT 4 H RN VAD BEH VS VAD R VIKTIGT F R ATT K NNA DELAKTIGHET I SAMH LLET 1 Arbete 2 Frihet 3 R tt att p verka 4 ppet H rn H r finns plats f r egna id er E JA NEJ KANSKE Utifr n den diskussion som lyfts i f reg ende 4 h rn s formulerar jag f ljande vningar KAN JAG SOM M NNISKA P VERKA MIN EGEN DELAKTIGHET F JA NEJ KANSKE KAN JAG SOM M NNISKA P VERKA N GON ANNANS DELAKTIGHET OCH M NNISKOV RDE G RUNDA N gon ny tanke reflektion eller l rande Gymnasie r 3 A B C D BAOBABTR DET LJUSET V LJ ETT OBJEKT ST P LINJE KAN DU K NNA IGEN DIG H R I SVERIGE FINNS DET BER RINGSPUNKTER
16 2. Det viktigaste  r att finnas i en gemenskap, ha v nner och familj 3. Det viktigaste  r att vara frisk och ha h l...
17 E 4 H RN VAD R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M NNISKA SKA K NNA MIG V RDEFULL OCH K NNA ATT JAG R DELAKTIG I MITT LIV OCH I SAMH LLET 1 Det viktigaste r att utbilda sig som genererar ett jobb och d rmed f rs rjning 2 Det viktigaste r att finnas i en gemenskap ha v nner och familj 3 Det viktigaste r att vara frisk och ha h lsan 4 ppet h rn H r finns plats f r egna id er F RUNDA N gon ny tanke reflektion eller l rande Gymnasie Ekonomi r 2 A B C D BAOBABTR DET LJUSET V LJ ETT OBJEKT 4 H RN VAD R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M NNISKA SKA K NNA MIG V RDEFULL OCH K NNA ATT JAG R DELAKTIG I MITT LIV OCH I SAMH LLET 1 Det viktigaste r att utbilda sig som genererar ett jobb och d rmed f rs rjning 2 Det viktigaste r att finnas i en gemenskap ha v nner och familj 3 Det viktigaste r att vara frisk och ha h lsan 4 ppet h rn H r finns plats f r egna id er E RUNDA N gon ny tanke reflektion eller l rande Folkh gskola alt 1 A B C D BAOBABTR DET LJUSET V LJ ETT OBJEKT 4 H RN VAD R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M NNISKA SKA K NNA MIG V RDEFULL OCH K NNA ATT JAG R DELAKTIG I MITT LIV OCH I SAMH LLET 1 Det viktigaste r att utbilda sig som genererar ett jobb och d rmed f rs rjning 2 Det viktigaste r att finnas i en gemenskap ha v nner och familj 3 Det viktigaste r att vara frisk och ha h lsan 4 ppet h rn H r finns plats f r egna id er E RUNDA N gon ny tanke reflektion eller l rande Folkh gskola alt 2 A B C D BAOBABTR DET LJUSET V LJ ETT OBJEKT 4 H RN VAD R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M NNISKA SKA K NNA MIG V RDEFULL OCH K NNA ATT JAG R DELAKTIG I MITT LIV OCH I SAMH LLET 1 Det viktigaste r att utbilda sig som genererar ett jobb och d rmed f rs rjning
17 E. 4-H RN VAD  R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M NNISKA SKA K NNA MIG V RDEFULL, OCH K NNA ATT JAG  R DELAKTIG I MIT...
18 2 Det viktigaste r att finnas i en gemenskap ha v nner och familj 3 Det viktigaste r att vara frisk och ha h lsan 4 ppet h rn H r finns plats f r egna id er E RUNDA N got som r viktigt f r att jag som m nniska kan k nna mitt v rde och skapa en god sj lvk nsla Foto Malena Karlsson En grupp vuxna med funktionsneds ttning fr n daglig verksamhet A BAOBABTR DET B GESTALTA BAOBABTR DET C BYGGA TR DSKULPTUR med kroppen enligt f reg ende vningsbeskrivning D V LJ ETT OBJEKT H r valdes endast ett objekt av hela gruppen E BYGGA TR DSKULPTUR utifr n textil och skrotmaterial byggdes ett gemensamt Baobabtr d denna grupp var inte i den ordinarie skrotworkshopen F RUNDA Kring v rt gemensamma tr d uttrycks N gon ny tanke reflektion eller l rande S rgymnasiets individuella program A B C D BAOBABTR DET GESTALTA BAOBABTR DET BYGGA TR DSKULPTUR V LJ ETT OBJEKT H r valdes det helt fritt Fem objekt blev valda Det var m jligt eftersom vi tidsm ssigt hade 90 min i denna del av passet f r dessa Foto Malena Karlsson elever N gra andra elever hade lika l ng tid i Skrotworkshopen E SKAKA LOSS TILLSAMMANS F 4 H RN VAD R VIKTIGT F R ATT JAG SOM M NNISKA SKA K NNA MIG V RDEFULL OCH K NNA ATT JAG R DELAKTIG I MITT LIV OCH I SAMH LLET 1 Det viktigaste r att utbilda sig som genererar ett jobb och d rmed f rs rjning 2 Det viktigaste r att finnas i en gemenskap ha v nner och familj 3 Det viktigaste r att vara frisk och ha h lsan 4 ppet h rn H r finns plats f r Foto Malena Karlsson egna id er G RUNDA N gon ny tanke reflektion eller l rande
18 2. Det viktigaste  r att finnas i en gemenskap, ha v nner och familj. 3. Det viktigaste  r att vara frisk och ha h ...
19 Skrotworkshop del 3 Foto Christina Shearer Tanken med skrotworkshopen r att ge utrymme f r kreativ frihet och en till tande atmosf r Eleverna ska f m jlighet att skapa kreativt utifr n intryck eller id er Skrot av olika slag s tts samman med limpistol Ibland kan det vara sv rt f r n gon elev att komma ig ng Det kan bero p os kerhet inf r materialet d lig dynamik i gruppen m m men efter att ha f tt hj lp att betrakta skrot mnet brukar fantasin komma ig ng Konstn ren inleder med att knyta an till utst llningen genom att s ga att vi ska jobba med samma material som p Wonder Workshop och visar den korta filmen ca 5 min som handlar om Wonder Welders Ibland beh vs hj lp f r vers ttning Efter det samlar pedagogen gruppen vid materialet och f rklarar hur de kan jobba ger exempel och p minner om att man kan h mta inspiration fr n utst llningen Eleverna v ljer ut material och verktyg som de tar med till en sittplats och arbetar vidare med Att varna f r de varma limpistolerna har varit viktigt Pedagogen r r sig runt i rummet och hj lper till ger r d och f rslag p vad som funkar och inte funkar att s tta ihop hur mycket lim man ska ha m m Avslutningsvis samlas alla med sina f rhoppningsvis f rdiga skulpturer vid ett s rskilt visningsbord Foto Tor Udd H r f r de enstaka eleverna eller grupperna de har f tt jobba i grupper med max 3 elever redovisa sitt arbete och f rklara vad som inspirerat dem Detta r frivilligt F r de elever som vill ta med sin skulptur hem har detta sj lvklart g tt bra men de som vill har kunnat ha med sin skulptur i en liten utst llning i samband med Face the Future
19 Skrotworkshop, del 3 Foto Christina Shearer Tanken med skrotworkshopen  r att ge utrymme f r kreativ frihet och e...
20 Slutligen r det viktigt att upplysa om att ven skrotkonst m ste k llsorteras r tt om de inte skulle vilja beh lla den mer Utrymmet och materialet I verkstadsutrymmet lektionssalen arbetade eleverna vid fyra stora bord I och med det fanns det l tt 16 platser och med extra stolar gick det bra med ca 20 elever En del av lokalen blev materialh rna d r material som fanns att tillg l g i stora l dor kretskort sladdar plast metall n t st ltr d osv Foto Christina Shearer Skroten h mtade vi p kommunens IT enhet och plockade is r sj lva Det g r ven att h mta skrot hos terf rs ljare de r ofta glada ver att bli av med det P ett stort bord fanns det olika verktyg Ett urval av t nger pl tsaxar hammare m m D r fanns ocks tillskurna tr plattor ca 25 x 25 cm som eleverna kunde anv nda som grund f r att bygga sin skulptur Utv rdering Foto Christina Shearer Synpunkter och rekommendationer Programmet har engagerat och skapat en eftertanke hos eleverna N gra kommentarer fr n utv rderingarna r v rderings vningarna fick mig att t nka till intressanta vningar intressant och l rorikt rligt och vackert givande l rorikt sp nnande och intressant de olika delarna i programmet var bra Det r ocks s som vi upplevt det De olika delarna i programmet kompletterade varandra och skapade en bra helhet kopplad till utst llningen Skrotworkshopen var mycket uppskattad och upplevdes n stan genomg ende positiv Troligen beror detta p att eleverna har f tt utlopp f r kreativitet energi och f r k nslor som de f tt i utst llningen de har f tt skapa fritt och f tt f rtroende att h lla p med metall och lim banka p saker och faktiskt ocks kasta saker i golvet f r att f loss
20 Slutligen  r det viktigt att upplysa om att  ven skrotkonst m ste k llsorteras r tt, om de inte skulle vilja beh ...
21 viktiga delar Ett o mt golv r med andra ord ett m ste i det l get Och skrotworkshopen b r h llas i ett avskilt rum eftersom det blir mycket ljudligt I skrotworkshopen valde vi att spela afrikansk musik medan eleverna arbetade Det var mycket uppskattat och skapade en avsp nd st mning Vi fr gade alltid f rst om det var ok Med n gra sm justeringar fungerade programmet bra fr n rskurs 4 ven om vi t nkt oss rskurs 6 som l gsta m lgrupp fr n b rjan Men vi rekommenderar inte att man g r l ngre ner i ldrarna eftersom utst llningens budskap blir f r sv rt d Varje v rderingspass inleddes med en vandring p savannen och avslutades med en reflektionsrunda Vid b da tillf llen anv ndes en stav Vi vandrade med staven och vi skickade runt staven under reflektionsrundan Staven fungerade p det s ttet v ldigt bra som ett redskap f r att kunna g in i en roll eller mentalt f rflytta sig fr n en verklighet till en annan Reflektionsrundan var viktig f r att samla ihop tankarna och intrycken Om man inte hinner med den kan man rekommendera att det g rs i skolan Det som ocks kom att bli betydelsefullt var tidsaspekten och antalet Den planerade tiden f r interaktivitet 55 min var f r kort M nga g nger fick vi avst fr n att f rdjupa fr gest llningarna under v rderings vningarna och i skrotworkshopen blev m nga elever frustrerade f r att tiden var f r kort Vi rekommenderar d rf r ett totalprogram som r 195 minuter vilket inneb r 30 minuters visning 75 minuter p varje interaktivitetspass och 15 minuter rast Gruppen b r utnyttja rasten till en liten fika Med tiden blev vi varma i kl derna och i efter hand kan vi tycka att vi skulle beh vt fler testgrupper Detaljer som att det skulle vara honung i teet och att de skulle ha tillg ng till stolar under v rderings vningarna justerade vi allt eftersom Avslutningsvis vill vi framf ra att det varit mycket berikande att arbeta pedagogiskt med denna utst llning Inte minst p grund av alla de imponerande uttalanden och reflektioner som gjorts av skoleleverna Kloka insiktsfulla r rande och engagerade Monika Gyllkrans museipedagog Lena Persson dramapedagog Christina Shearer museipedagog Ellen Tafferner konstn r
21 viktiga delar. Ett o mt golv  r med andra ord ett m ste i det l get. Och skrotworkshopen b r h llas i ett avskilt...
22 Slutligen n gra kommentarer fr n utv rderingarna Intressant att tala kring konstverk rligt och vackert Roligast att leka Kombination av det vackra allt hopp som fanns samtidigt som det var rligt och ibland uppr rande
22 Slutligen n gra kommentarer fr n utv rderingarna  Intressant att tala kring konstverk  rligt och vackert Roliga...
23 Artikel fr n Markbladet vecka 49 2012
23 Artikel fr n Markbladet vecka 49 2012