simplebooklet thumbnail

ONTDEK DE PIN POINTS 1 Wat voor soort school zijn we VAN THAMEN 4 Themaklassen op Thamen 6 9 Kansklassen Thamen bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs Thamen geeft je tijd om te ontdekken Onze school werkt in teams Indien de basisschool een plaatsingsadvies afgeeft Daarnaast willen wij leerlingen vaardigheden bijbrengen Dat staat groot op de buitengevel van ons gebouw Dat betekent dat elke leerling zoveel mogelijk les krijgt kan uw kind eventueel geplaatst worden in een kansklas die ze in de maatschappij nodig zullen hebben Binnen geven we je daar alle ruimte voor Wat is er leuker van een groep docenten die de leerling dus goed kent In deze klas wordt er lesgegeven op twee niveaus Met zijn allen zijn we verantwoordlijk voor het leren op dan les te krijgen in een groep waarin jouw interesse De leerling heeft daarom veel herkenningspunten en ziet De leerling start in het laagste niveau aanduiding van de school en werken we continue aan een goede sfeer centraal staat Thamen heeft daarom drie themaklassen vaak twee jaar dezelfde docenten klas bv B K en krijgt daarnaast stof aangeboden van het waarin iedereen zich prettig voelt Respect voor elkaar We denken dat die aansluiten bij de interesse van veel Die herkenning geeft de leerling zelfvertrouwen Het is hogere niveau Als uw kind laat zien dat het deze leerstof en vertrouwen in elkaar staan centraal Onder de noemer nieuwe brugklassers Dit zijn ze natuurlijk een voordeel dat je twee jaar lang met min of aankan bestaat de kans mits er voldaan wordt aan meer dezelfde docenten werkt Zo leer je elkaar goed opstroomeisen dat uw kind in het volgende leerjaar soms kennen Elk team kent een eigen zorgfunctionaris eerder naar een hoger niveau kan opstromen Uiteraard De leerling staat centraal in elk team gaat dit in goed overleg met kind en ouders kanjerlessen wordt hier extra aandacht aan besteed Maar ook een leerlingenraad en een ouderklankbordgroep SPORTS BODY denken mee over de ontwikkelingen op school sport beweging gezondheid Samenwerken aan projecten speelt een belangrijke rol Dit komt tot uiting in de vele extra activiteiten zoals de TECH IT Thamenwerkdag en Kerstacties voor goede doelen 7 techniek software onderzoek 2 Elke leerling in een eigen team ARTS MEDIA Wat vinden we belangrijk theater dans video We hechten aan goed onderwijs en een veilige leeromgeving Van groot belang zijn de kernzaken 10 Communicatie Activiteiten In de belangrijke driehoek Leerling Ouders School Leren op school gebeurt niet alleen met behulp van is communicatie van groot belang We hechten veel boeken of computers Andere vormen van leren vinden waarde aan de contacten tussen school en ouders wij minstens zo waardevol Zo hebben we de volgende mogelijkheden in onze school Hieronder staan een paar voorbeelden Het weekrapport dat de leerling altijd bij zich heeft Scooldance spectaculair dansproject klas 1 Koers Keuzelessen Waterdag klas 2 Activiteitenweek onderbouw het geven van nieuwe kansen FOOD SERVICE Twee maal per jaar ouderavond het fouten mogen maken nieuwe themaklas onder voorbehoud Elektronische leeromgeving It s learning Sportdagen Thamen Talententank Rondje Cultuur het in goed overleg zoeken naar zinvolle oplossingen koken serveren gastheerschap Informatie via de website Dag van de Techniek Thamenmusical Excursies Thamenwerkdag Schooladministratiesysteem Magister online inzien De lijnen zijn kort en er wordt direct gecommuniceerd wanneer er sprake is van extra ondersteuning begeleiding coaching In geval van lesuitval wordt er in 3 5 van cijfers etc Koers Keuze Koers en Keuze richt zich op de begeleiding bij de keuze 8 Hulp en ondersteuning veel gevallen gezorgd voor een invaldocent voor een vervolgopleiding en of een beroepenveld Het Leerlingen blijven tijdens de lesdag op het schoolplein maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding Zorg voor de leerling staat centraal De eerste contacten tenzij er toestemming is van een teamleider wordt steeds belangrijker De beroepen van nu bestaan verlopen altijd via de mentor zorgfunctionaris team en lokaal misschien straks niet meer Thamen zorgt daarom voor 100 een plek in de school waar een leerling op elk moment een brede ori ntatie gedurende de gehele schoolloopbaan heen kan gaan voor hulp Andere hulptrajecten zijn Wie ben ik Wat kan ik Wat wil ik bijles huiswerkklas SOVA trainingen het ontwikkelen In de brugklas De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een hele grote Dat vraagt om een goede begeleiding Thamen heeft daarom een uitgebreide introductieperiode Het rooster van de brugklassen heeft de volgende kenmerken zo min mogelijk tussenuren vaak een dagdeel in de week vrij Dat zijn de belangrijkste vragen die de leerling samen van betere sociale vaardigheden met de begeleiders gaat beantwoorden Dan pas kan examentraining faalangst reductietraining er een goede keuze gemaakt worden Tijdens de Koers schoolmaatschappelijk werk integrale pestaanpak Keuzelessen leren de leerlingen bekende vakken op trajectklas orthopedagoge een andere manier kennen leren ze nieuwe dingen online mediawijsheidlessen cyberpesten samenwerken organiseren plannen en reflecteren inzet van het programma L2S voor dyslectische kinderen er zijn gescheiden onder en bovenbouwpauzes LESJES MIDDAGEN 8 FEBRUARI en 1 maart 2017 13 30 16 00 uur OPEN DAG 25 JANUARI 2017 14 00 16 30 EN 19 00 21 00 UUR
ONTDEK DE  PIN POINTS    1 Wat voor soort school zijn we  VAN THAMEN 4 Themaklassen op Thamen 6 9 Kansklassen ...
ONTDEK DE PIN POINTS 1 Wat voor soort school zijn we VAN THAMEN 4 Themaklassen op Thamen 6 9 Kansklassen Thamen bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs Thamen geeft je tijd om te ontdekken Onze school werkt in teams Indien de basisschool een plaatsingsadvies afgeeft Daarnaast willen wij leerlingen vaardigheden bijbrengen Dat staat groot op de buitengevel van ons gebouw Dat betekent dat elke leerling zoveel mogelijk les krijgt kan uw kind eventueel geplaatst worden in een kansklas die ze in de maatschappij nodig zullen hebben Binnen geven we je daar alle ruimte voor Wat is er leuker van een groep docenten die de leerling dus goed kent In deze klas wordt er lesgegeven op twee niveaus Met zijn allen zijn we verantwoordlijk voor het leren op dan les te krijgen in een groep waarin jouw interesse De leerling heeft daarom veel herkenningspunten en ziet De leerling start in het laagste niveau aanduiding van de school en werken we continue aan een goede sfeer centraal staat Thamen heeft daarom drie themaklassen vaak twee jaar dezelfde docenten klas bv B K en krijgt daarnaast stof aangeboden van het waarin iedereen zich prettig voelt Respect voor elkaar We denken dat die aansluiten bij de interesse van veel Die herkenning geeft de leerling zelfvertrouwen Het is hogere niveau Als uw kind laat zien dat het deze leerstof en vertrouwen in elkaar staan centraal Onder de noemer nieuwe brugklassers Dit zijn ze natuurlijk een voordeel dat je twee jaar lang met min of aankan bestaat de kans mits er voldaan wordt aan meer dezelfde docenten werkt Zo leer je elkaar goed opstroomeisen dat uw kind in het volgende leerjaar soms kennen Elk team kent een eigen zorgfunctionaris eerder naar een hoger niveau kan opstromen Uiteraard De leerling staat centraal in elk team gaat dit in goed overleg met kind en ouders kanjerlessen wordt hier extra aandacht aan besteed Maar ook een leerlingenraad en een ouderklankbordgroep SPORTS BODY denken mee over de ontwikkelingen op school sport beweging gezondheid Samenwerken aan projecten speelt een belangrijke rol Dit komt tot uiting in de vele extra activiteiten zoals de TECH IT Thamenwerkdag en Kerstacties voor goede doelen 7 techniek software onderzoek 2 Elke leerling in een eigen team ARTS MEDIA Wat vinden we belangrijk theater dans video We hechten aan goed onderwijs en een veilige leeromgeving Van groot belang zijn de kernzaken 10 Communicatie Activiteiten In de belangrijke driehoek Leerling Ouders School Leren op school gebeurt niet alleen met behulp van is communicatie van groot belang We hechten veel boeken of computers Andere vormen van leren vinden waarde aan de contacten tussen school en ouders wij minstens zo waardevol Zo hebben we de volgende mogelijkheden in onze school Hieronder staan een paar voorbeelden Het weekrapport dat de leerling altijd bij zich heeft Scooldance spectaculair dansproject klas 1 Koers Keuzelessen Waterdag klas 2 Activiteitenweek onderbouw het geven van nieuwe kansen FOOD SERVICE Twee maal per jaar ouderavond het fouten mogen maken nieuwe themaklas onder voorbehoud Elektronische leeromgeving It s learning Sportdagen Thamen Talententank Rondje Cultuur het in goed overleg zoeken naar zinvolle oplossingen koken serveren gastheerschap Informatie via de website Dag van de Techniek Thamenmusical Excursies Thamenwerkdag Schooladministratiesysteem Magister online inzien De lijnen zijn kort en er wordt direct gecommuniceerd wanneer er sprake is van extra ondersteuning begeleiding coaching In geval van lesuitval wordt er in 3 5 van cijfers etc Koers Keuze Koers en Keuze richt zich op de begeleiding bij de keuze 8 Hulp en ondersteuning veel gevallen gezorgd voor een invaldocent voor een vervolgopleiding en of een beroepenveld Het Leerlingen blijven tijdens de lesdag op het schoolplein maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding Zorg voor de leerling staat centraal De eerste contacten tenzij er toestemming is van een teamleider wordt steeds belangrijker De beroepen van nu bestaan verlopen altijd via de mentor zorgfunctionaris team en lokaal misschien straks niet meer Thamen zorgt daarom voor 100 een plek in de school waar een leerling op elk moment een brede ori ntatie gedurende de gehele schoolloopbaan heen kan gaan voor hulp Andere hulptrajecten zijn Wie ben ik Wat kan ik Wat wil ik bijles huiswerkklas SOVA trainingen het ontwikkelen In de brugklas De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een hele grote Dat vraagt om een goede begeleiding Thamen heeft daarom een uitgebreide introductieperiode Het rooster van de brugklassen heeft de volgende kenmerken zo min mogelijk tussenuren vaak een dagdeel in de week vrij Dat zijn de belangrijkste vragen die de leerling samen van betere sociale vaardigheden met de begeleiders gaat beantwoorden Dan pas kan examentraining faalangst reductietraining er een goede keuze gemaakt worden Tijdens de Koers schoolmaatschappelijk werk integrale pestaanpak Keuzelessen leren de leerlingen bekende vakken op trajectklas orthopedagoge een andere manier kennen leren ze nieuwe dingen online mediawijsheidlessen cyberpesten samenwerken organiseren plannen en reflecteren inzet van het programma L2S voor dyslectische kinderen er zijn gescheiden onder en bovenbouwpauzes LESJES MIDDAGEN 8 FEBRUARI en 1 maart 2017 13 30 16 00 uur OPEN DAG 25 JANUARI 2017 14 00 16 30 EN 19 00 21 00 UUR
ONTDEK DE  PIN POINTS    1 Wat voor soort school zijn we  VAN THAMEN 4 Themaklassen op Thamen 6 9 Kansklassen ...