simplebooklet thumbnail

Posiadam ponad 10-letnie, poparte sukcesami do wiadczenie w zarz dzaniu operacyjnym oraz koordynacji projekt w techn...

petrochemicznego. Zakres obowi zk w Nadz r nad prawid owym funkcjonowaniem magazynu firmy      Organizowanie logi...