simplebooklet thumbnail

of 0
Contact
Wilt u meer weten over de adviseurs van de Wibautgroep?
Neem dan contact op met de afdeling Markt en Capaciteit van het Projectmanagementbureau.
Uw contactpersoon is Leonie Peters, bereikbaar via leonie.peters@amsterdam.nl of 06-10884306.
Projectmanagementbureau, Weesperstraat 432 1018 DN, Amsterdam
Maureen van Eijk
Projectmanagementbureau
Adviseur Wibautgroep
Ze is als manager vaak betrokken bij complexe organisaties. Dat heeft voor Maureen niets met de
omvang te maken: ‘Een organisatie is complex als mensen niet weten wat het doel is, wat ieders rol
in het geheel is en waarom je uiteindelijk doet wat je doet.’ Dat leidt tot een spaghetti van emoties,
doelstellingen en resultaten waardoor iedereen door elkaar heen loopt te organiseren. Maureen: ‘Ik
vind het prachtig om dat te ontrafelen, doelen helder te definiëren, daar ook op te sturen, iedereen
weer in zijn kracht te zetten en mensen op de doelen aan te spreken.’
Wat haar opwindt als ze ergens komt, zijn opmerkingen als: ‘dat kan niet’ of: ‘dat mogen we niet’.
Maureen: ‘Dan weet je dat de gebruikelijke manier kennelijk niet werkt. Laten we het dan eens
anders proberen.’ Dat maakt ook dat ze in haar aanpak behoorlijk innovatief is. Haar stijl is:
stimuleren wat goed gaat en benoemen wat beter kan. Maar ze blijft wel steeds in verbinding staan.
Maureen: ‘Ik probeer van wens werkelijkheid te maken. En als ik dan hoor dat ik binnen de lijntjes
moet blijven kleuren, komt de vraag op tafel of dat dan wel de juiste opdracht voor mij is.’
Krachtige manager
Innovatieve veranderaar
Profiel
Contact
Wilt u meer weten over de adviseurs van de Wibautgroep?
Neem dan contact op met de afdeling Markt en Capaciteit van het Projectmanagementbureau.
Uw contactpersoon is Leonie Peters, bereikbaar via leonie.peters@amsterdam.nl of 06-10884306.
Projectmanagementbureau, Weesperstraat 432 1018 DN, Amsterdam
Armoederegisseur
In opdracht van wethouder Vliegenthart (SP) en WPI
is op innovatieve manier onderzocht hoe de leefwereld
van drie lastig bereikbare doelgroepen eruit ziet, waar ze
behoefte aan hebben en hoe we hierop kunnen inspelen.
Het gaat om mensen met een licht verstandelijke
beperking, werkende minima en jong volwassenen. Op
basis van actuele kwantitatieve en kwalitatieve
informatie per doelgroep zijn samen met de doelgroep
kleinschalige experimenten ontwikkeld die nu worden
uitgevoerd. Vrijwel ieder experiment richt zich op het
inzetten van de juiste digitale hulpmiddelen in
combinatie met extra persoonlijke aandacht. In deze
aanpak wordt nauw samengewerkt met bedrijven, start-
ups en maatschappelijk partners.
Centralisatie onderwijs
In opdracht van wethouder Hilhorst (onderwijs). Per 1
januari 2014 moest het ontwikkelen en uitvoeren van
onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting van de
stadsdelen over zijn geplaatst naar één gebundelde
onderwijsorganisatie. Taken moesten daarbij zijn
ontdubbeld. Een politiek gevoelig project omdat dit
vooruitliep op de bestuurlijke reorganisatie van
Amsterdam. Uiteindelijk zijn per 1 mei 2014 circa 80
stadsdeelmedewerkers overgeplaatst naar de centrale
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en hebben allen
een nieuwe taakinvulling gekregen. Tevens is een overleg
met de schoolbesturen gestart om te komen tot nieuwe
vormen van samenwerking.
Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs
Amsterdam
In opdracht van wethouder Asscher (Onderwijs) zijn 218
basisscholen in Amsterdam geholpen bij het verbeteren
van hun kwaliteit van onderwijs. Enerzijds door een
intensief 3-jarig verandertraject op 100 basisscholen te
begeleiden, anderzijds door circa 400 directeuren en
intern begeleiders een in eigen beheer ontwikkelde en
gerealiseerde post-HBO-geaccrediteerde opleiding
‘Opbrengstgericht Leiderschap’ te laten volgen. In 2008
waren ruim 40 basisscholen ‘zwak’, in 2013 waren nog 4
basisscholen ‘zwak’.
Levensloop van Maureen van Eijk
Maastricht (1964)
2016 heden Armoederegisseur
2015 2016 Programmamanager
Slagvaardige overheid
2014 - 2015 Stedelijk Transitiemanager
gemeente Amsterdam
2013 2014 Kwartiermaker Centralisatie
Primair Onderwijs van DMO.
Opdracht afgerond in juli 2014.
2008-2013 Programmamanager
Kwaliteitsaanpak
Basisonderwijs Amsterdam
(KBA) van DMO
2006 Afdelingshoofd Handhaving
Bouwen en Wonen van
Stadsdeel Oud-Zuid
2005-2006 Kwartiermaker rve (sector)
Publiek Maatschappelijke
Dienstverlening SD Oud-Zuid
2003 2005 Senior Projectleider/
plaatsvervangend
afdelingshoofd afdeling
Ruimtelijk- en Economische
ontwikkeling van SD Oud-Zuid
2000-2003 Projectleider Ruimtelijke
Ordening, sector Wonen &
Werken , SD Osdorp
1993-2000 Projectmanager, bij de
Milieudienst Amsterdam
Overzicht van recente projecten/opdrachten