simplebooklet thumbnail

of 0

Contact
Wilt u meer weten over de topadviseurs van de Wibautgroep?
Neem dan contact op met de afdeling Markt en Capaciteit van het Projectmanagementbureau.
Uw contactpersoon is Leonie Peters, bereikbaar via leonie.peters@amsterdam.nl of 06-10884306
Projectmanagementbureau, Weesperstraat 432 1018 DN, Amsterdam
 

Maureen Sarucco    
Projectmanagementbureau  
Adviseur Wibautgroep  


Maureen Sarucco gelooft in mogelijkheden: ‘Ik creëer ze zelf wel.’ Bij haar krijgt de 
opdrachtgever geen tien problemen terug, maar ze lost één probleem op. Haar kracht:
organiseren, er voor zorgen dat het ook gebeurt. Maureen: ‘Organiseren wil voor mij 
zeggen: de uitvoering organiseren.’ Je zult haar nooit horen zeggen: Hé, we hebben voor dat 
probleem een half jaar geleden beleid gemaakt.Maureen: ‘Nou en? Het probleem is 
veranderd. Dan ga je het beleid toch aanpassen!’ Of: Ja, nu hebben we net gereorganiseerd.
Maureen: ‘Nou en? Je kunt de problemen in de samenleving niet aanpassen aan jouw 
organisatie. Je moet de organisatie aanpassen aan de problemen in de samenleving.’  
De kunst van modern managen is volgens haar dat je de organisatie zodanig inricht dat je
flexibel maatwerk kunt verrichten. Haar interventies staan soms haaks op het beleid van
organisaties. ‘Maar’, zegt ze, ‘je hebt nu eenmaal een budget gekregen om problemen op te
lossen, niet om je organisatie draaiende te houden.’ En zo wil ze ook klussen doen. Met
doorzettingsmacht. Klussen waarbij ze het verschil maakt op straat, in de samenleving..Zorgen dat dingen voor elkaar komen
Trouble shooter die het verschil wil maken


ProfielContact
Wilt u meer weten over de topadviseurs van de Wibautgroep?
Neem dan contact op met de afdeling Markt en Capaciteit van het Projectmanagementbureau.
Uw contactpersoon is Leonie Peters, bereikbaar via leonie.peters@amsterdam.nl of 06-10884306
Projectmanagementbureau, Weesperstraat 432 1018 DN, Amsterdam
Treiteraanpak
Het doel van de Treiteraanpak is het stoppen van
intimidatie in de woonomgeving. Centrale stad en
stadsdelen werken nauw samen met vele andere
partners zoals corporaties, politie en Openbaar
Ministerie. De samenwerking vindt plaats op
vrijwillige basis, regie vindt plaats op basis van
gezag. Binnen het programma worden casussen
opgelost, instrumenten ontwikkeld en de
organisatie verder geprofessionaliseerd.
Troonwisseling
Bij de combinatie van de Troonwisseling en
Koninginnedag ging het om het samenvoegen van
twee massale, grotendeels ongelijksoortige
evenementen. Koninginnedag heeft een vrij en
open karakter, terwijl de Troonswisseling
voornamelijk besloten, protocollair en logistiek
precies van aard was. Als projectleider Openbare
Orde en Veiligheid Troonswisseling was Sarucco
verantwoordelijk voor onder andere de veiligheid,
crowdcontrol, inrichting van de Dam,
ICT/verbindingen, crisisorganisatie, verplaatsingen
van de gasten en de organisatie van Koninginnedag.
Quality Board doorontwikkeling
Financiële adminstratie
Het programma Doorontwikkeling Financiële
Administratie (DFA) zorgt ervoor dat de inrichting
en kwaliteit van de financiële administratie in lijn
wordt gebracht met de Amsterdamse
gemeentelijke organisatie van na 1 januari 2015.
Sarucco is lid van een Quality Board , een
onafhankelijk adviesorgaan voor de opdrachtgever
en Stuurgroep DFA. De twee andere leden zijn een
financieel deskundige en een ICT-deskundige . Haar
expertise zit in kennis van het concern en bestuur
Amsterdam.
Levensloop van Maureen Sarucco
Willemstad, Curaçao (1952)
Opleiding Nederlands recht
2010- heden Adviseur Wibautgroep
In 2007 Overheidsmanager van het
Jaar
2001-2013 Directeur directie Openbare
Orde en Veiligheid
1990-2001 Hoofd afdeling Openbare
Orde en Veiligheid
1982-1990 Beleidsmedewerker afdeling
Openbare Orde en
Veiligheid
Overzicht van recente projecten/opdrachten